Turløyper

Kjeragrekord i sommer ?

  Fortsetter det samme juli-besøket utover høsten, vil det bli ny rekord til Kjerag denne sesongen. Da bør 85.000 besøkende ikke være langt unna, sier Henrik Lilleheim, guide og kjentmann på parkeringsplassen ved Ørneredet. I juli har det vært 300 – 400 biler daglig. Det betyr at vi har benyttet begge parkeringsplassene. Værmessig har det vært en drømmesommer for de som ønsker å gå til Kjerag. Denne sommeren har det
Nyhet

Forbudt å gjøre opp ild

Grunnet svært lite nedbør er skogbrannfaren nå meget stor i Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene i Agder-fylkene besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark. Fungerende brannsjef i Sirdal kommune, rådmann Inge Hedenstad Stangeland, opplyser at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark fram til 15.september. Forbudet gjelder all aktivitet i skog
Næringsliv Nyhet

Vannmagasinene tappes – ingen økning i sikte

Prognosene framover er tørre. Ingen store nedbørsmengder er ventet. Dermed blir det ingen økning av reservene i vannmagasinene våre, sier Einar Thygesen, produksjonssjef hos Sira-Kvina Kraftselskap på Tonstad.   Vi produserer og selger noe mer strøm enn normalt på denne årstiden. Etterspørselen er meget høy og det resulterer i en pris til kundene på 50 øre pr kWh. Dobling av prisene i forhold til normalen på denne årstiden. Det er
Nyhet Samferdsel

Asfaltarbeid i Sirdal

Denne sommeren pågår det et stort asfaltarbeid i Sirdal, fra Tonstad til Ådneram. Sirdal kommune har utbedret fylkesvei 468 med cirka 20 millioner kroner fra Tonstad til GP-krysset. YIT Norge ( tidligere Lemminkainen) har en kontrakt på asfaltarbeidet på  51.5 millioner kroner, eks merverdiavgift. Byggeleder Karsten Utsogn ved Statens Vegvesen i Kristiansand, opplyser at kontrakten er på 104 km eller 83.000 tonn asfalt. Det betyr i realiteten 2.600 billass. For
Kommunen

Sirdal skal vokse som hyttekommune

Sirdal har ambisjoner om å vokse som hyttekommune. I tillegg legges det til rette for mer boligbygging og næring. I denne planen er grunnlaget lagt for en slik utvikling, men fortetting skal prioriteres i henhold til nasjonale føringer. Innenfor eksisterende utbyggingsområder bør fortetting prioriteres framfor å ta nye arealer i bruk. I planforslaget er 125 områder endret fra vedtatt kommuneplan, derav 44 områder foreslått utlagt til fritidsbebyggelse, 15 til ulike
Turløyper

Bru over Sira ved Nessetfossen

Me ligger godt i rute. Ja, helst litt foran skjema. Det gode været får ta skylden for den gode framdriften, sier Willy Lindland, bas for hovedentreprenøren Alliansebygg A.S, som har fått oppdraget med å bygge brua over Sira ved Nessetfossen. Arbeidet startet mandag 9.juli og Lindland og hans mannskap skal være ferdig til uke 44, dvs  siste uke av oktober. God tid før snøen kommer. Kvina Maskin er underentreprenør og
Leder

Mer informasjon fortløpende nyheter

Sirdalmedia er på lufta som en blogg for fastboende og de mange tusen hytteeierne/deltidsinnbyggerne i Sirdal kommune.  Bakgrunnen for denne nyvinningen er et ønske om å dekke informasjonsbehovet bedre i en situasjon hvor dagens medier ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til, eller klarer å formidle de nære, unike og lokale sakene og den fortløpende nyhetsformidlingen. Undertegnede har 50 års erfaring fra pressen. Startet som 16-åring som sportsmedarbeider i Rogalands
Hytter

Stor byggeaktivitet for nye hytter

Det graves og sprenges, forskales og støpes, før tømrer, elektriker og rørlegger kommer på plassen og reiser bygget. Aktivitetsnivået blant hyttebyggerne er fortsatt stort i Sirdal. Ved inngangen til 2017 var det registrert 4.300 fritidsboligenheter. I fjor ble 119 enheter godkjent for byggetillatelse. Hittil i år er 40 enheter godkjent og det forventes at like mange vil komme til høsten. Sirdal  nærmer seg da 4.500 fritidsboligenheter. En sterk vekst. I