Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-27 16.52.50.jpg

Bare tapere i denne saken

Etter å ha lest medieoppslagene om den gravide kvinnen som skal tvangsinnlegges for alkoholmisbruk, er det bare tapere i denne saken. Sirdal framstår igjen i et negativt lys, og har rådmannen noen mulighet til å få avsluttet slike saker, spurte Thor Jørgen Tjørhom (sp) i Sirdal formannskap torsdag. Rådmann Inge H. Stangeland svarte på generelt grunnlag om denne saken. Personopplysninger er taushetsbelagt. Kommunens helsetjeneste kan pålegge tvangsinnleggelse. Da kan vedtaket
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-05-07 12.36.00.jpg

Veiene åpnes fredag klokka 1200

Både Lyseveien og veien Suleskard – Brokke vil etter planen åpnes fredag klokka 1200. På morgenen vil veiene bli sjekket om sikkerheten og farbarheten er god nok før bommene går opp. Det er den seneste åpningen etter vintersesongen for begge veiene. Fram til åpningen vil det foregå etterarbeid og snørydding der det har rast snø ut i veibanen. Siden veien over Suleskard er så smal og med så høye brøytekanter,
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-16 06.40.10.jpg

Nysnø og vind 16. mai

En kjølig værtype holder seg over Sirdal. Minusgrader på nettene har ikke vært uvanlig i løpet av mai. I natt var det en minusgrad og snøbyger på Sinnes. Vi våknet til hvitt landskap. På yr meldes det om betydelig snøskredfare. Det er store snømasser i fjellet. Brøytemannskapene som kjemper for å åpne Lyseveien og Suleskardveien, merker hvor hardt og tungt det er. Flere meter med snø og det tar lenger
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-15 10.51.46.jpg

Magisk på Suleskardveien

Jeg følger den høyre hvite stripa når jeg kommer ned på asfalten. Etter 30 års erfaring med brøyting av Suleskardveien, kjenner jeg veien og svingene, sier den erfarne Risa-sjåføren Karl Mygland, som brøyter fra Sirdal-siden mot Brokke. https://youtu.be/JOtIySUoAPE Mygland har brøytet to kilometer fra veien som tar av til Øyarvatnet. Han startet tirsdag 12. mai da det er tillatt å brøyte siste etappe av Suleskardveien. På grunn av reinsdyrene har
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-08 13.36.35.jpg

Miljøvennlig butikk venter 4.000 varer

I neste uke skal over 4.000 varer på plass, før vi åpner ”ny” butikk torsdag morgen. Da har vi helt ny layout på hele butikken. Alt er nesten endevendt og har fått nye plasseringer, sier Gerd Madland, Joker Sinnes eller GP, som har ledet arbeidet sammen med en prosjektleder fra Norgesgruppen. Kundene vil merke at kjøl- og frysekapasitet nå er sterkt utvidet. De gamle frysediskene og fryseskapene er skiftet ut,
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-12-26 13.18.23.jpg

Muligens begrenset alpinåpning ?

Ordfører Jonny Liland (ap) i beredskapsledelsen for Sirdal kommune har fått meget god respons etter at de åpnet for hytteovernatting og tillatelse til å kjøre opp løyper fra 20. april. Vi presiserer at turistene må forholdene seg til smittereglene, sier Liland. Det ryktes nå at alpinbakkene også gjerne skal få åpne sine anlegg. Eierne har utarbeidet regler for hvordan de skal takle en eventuell åpning og sendt det til beredskapsledelsen

Sindre Bø omkom i kiteulykken

Det var Sindre Bø, 49 år fra Stavanger, som omkom i kiteulykken skjærtorsdag. Ulykken skjedde på toppen av Tveitebrekka, ved tre småvatn, på grensen mellom Gjesdal og Sirdal. Her går turistforeningens løype fra Tverråna i Hunnedalen og inn til Tomannsbu. Politiet frigjør navnet i en pressemelding langfredag etter samråd med de pårørende. Da Luftambulansen kom fram til ulykkesstedet torsdag ved 1530-tiden, måtte de bare konstatere at vedkommende var død. Politiet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-04-09 19.19.02.png

40-åring omkom i kiteulykke

En 40-åring fra Rogaland omkom torsdag ettermiddag i en kite-ulykke ved 1525-tiden. Vedkommende omkom momentant på toppen av Tveitebrekka, ved noen småvatn, på grensen mellom Gjesdal og Sirdal. Dette er turistforeningens løype som går fra Tverråna og inn til Tomannsbu. Luftambulansen ble kontaktet via AMK-sentralen. Da de kom fram til ulykkesstedet, måtte de bare konstatere at vedkommende var død. Den omkomne var en erfaren kiter. Da han var ute og
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-04-04 14.09.12.png

Hunnedalsveien åpen igjen

Hunnedalsveien eller fylkesvei 45 ble åpnet igjen lørdag klokka 1400, etter å ha vært stengt siden torsdag klokka 1300. Uvær med snøvær og sterk vind fra vest gjorde at veien ble stengt. Den sterke vinden gjorde at snøen føk i fenner og gjorde det umulig å kjøre. Sikten var lik null, forteller byggeleder Fred Jonny Vikøren i Agder fylkeskommune. Uværet startet torsdag og klokka 1300 ble veien stengt mellom Øvstabøbommen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png

Rådmann vant lovlighetskontroll

Under høstens budsjettbehandling ble politikerne i den nye flertallskonstellasjonen i Sirdal kommune, litt ivrige til å overta rådmannens ansvar innen personalsektoren. Fylkesmannen har foretatt en lovlighetskontroll og finner at budsjettvedtak for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er i strid med kommunelovens paragraf 13-1 siste ledd, om rådmannens personalansvar. Disse delene av budsjettvedtaket og økonomiplanen oppheves, skriver fylkesmannen. Kommunestyret vedtok 19. desember økonomiplan og budsjett for 2020. Det fremgår at kommunestyret