Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png

Rådmann vant lovlighetskontroll

Under høstens budsjettbehandling ble politikerne i den nye flertallskonstellasjonen i Sirdal kommune, litt ivrige til å overta rådmannens ansvar innen personalsektoren. Fylkesmannen har foretatt en lovlighetskontroll og finner at budsjettvedtak for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er i strid med kommunelovens paragraf 13-1 siste ledd, om rådmannens personalansvar. Disse delene av budsjettvedtaket og økonomiplanen oppheves, skriver fylkesmannen. Kommunestyret vedtok 19. desember økonomiplan og budsjett for 2020. Det fremgår at kommunestyret

Hyttefolk føler seg uønsket

Mange kunder som var innom Fjellbutikken i Ådneram på torsdag og fredag, har gitt uttrykk for at de føler seg uønsket i Sirdal, selv om de har hytte der. En underlig situasjon har oppstått etter at beredskapsledelsen i kommunen har gått ut med klar tale om at deltidsinnbyggere ikke er velkomne nå. Det vises til helsedugnaden om å være i din hjemkommune. Sirdal har ikke kapasitet til å ta hånd

Skitrekkene og serveringssteder stenges

Beredskapsledelsen i Sirdal kommune har i dag vedtatt å stenge alle skitrekkene og varmestuer, serveringssteder inkludert skjenkesteder ved skitrekkene stenges. I tillegg oppfordrer de deltidsinnbyggere og gjester om å holde seg i hjemkommunen sin. Det har i dag vært møte i beredskapsledelsen i Sirdal. Pandemisituasjonen følges tett. Sirdal kommune prioriterer høyt å ta vare på innbyggerne våre i en ekstraordinær situasjon. Det konsentrer vi nå alle være ressurser om. Folkehelseinstituttet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-11 18.52.38.png

Bra snøforhold –koronatiltak

Butikker og spisesteder i Øvre Sirdal har nå tatt tiltak for å begrense spredning av koronaviruset. Smittede personer som er i karantene, bes om å holde seg borte fra disse steder og der det er mye folk samlet, som i alpinanleggene og skiløyper. Alle parter må vise hensyn til denne epidemien. Da oppfordres det til felles dugnad for å unngå smitte, sier Ånen Ådneram, leder av Ådneram Skitrekk. Gerd Madland
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-10 11.48.34.png

UKM uten publikum

Som et tiltak i å være i forkant av eventuell koronasmitte, så har Sirdal kommune valgt å gjennomføre årets UKM uten publikum. Forestillingen er torsdag 12. mars i kulturhuset, det er 40 påmeldte deltakere fordelt på 16 innslag. Forestillingen blir gjennomført som planlagt men uten publikum tilstede i salen. Sirdal kommune har lagt opp til at det likevel skal bli en flott kveld på scenen for deltakerne, der de vil
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-10 11.48.34.png

Ung Kultur Møtes torsdag

15 deltakere fra Sirdal skal torsdag delta i UKM (Ung Kultur Møtes). De er i alderen 10 – 18 år og skal konkurrere i dans og sang. I tillegg deltar to i kunstutstilling. Jenny Kristin Fidjeland ved kulturkontoret forteller at konkurransepreget er blitt nedtonet dette året. Nå er det to fagpersoner fra fylket som skal bedømme deltakernes innsats. Hver enkelt som opptrer skal få en faglig tilbakemelding. Den gode påmeldingen

Melkebil havnet utfor veien

Mandag morgen kjørte en tankbil fra Tine utfor veien ved Storekvæv, på fylkesvei 975, like før du kommer til avkjørselen til Lysebotn. Ingen personer kom til skade. Sjåføreren rekvirerte selv bergingsbiler for å dra opp bilen. En bil fra Kvinesdal og en fra Stavanger var ventet til å utføre oppdraget. Hva som har skjedd, er ukjent. Men sporene viser at høyre hjul er kommet utenfor den hvite stripen og dermed

Krafttak mot kreft

Tirsdag 10. mars skal russen ved Sirdal videregående skole arrangere innsamlingsaksjon for Krafttak mot kreft. I årets aksjon samles det inn penger til forskning for at flere skal overleve kreftformene som i dag har høy dødelighet, samt at de som rammes skal få gode tilbud og oppfølging. Kasper Guldbrandsen håper russen blir tatt godt i mot. Er du ikke hjemme, eller treffer dem utendørs, er det bare å bruke vips

Hunnedalen stengt – glatte veier

Hunnedalen eller fylkesvei 45 ble stengt ved bommen på Øvstabø og fram til Gravassryggen i 15-tiden lørdag. Sterk kuling og snøfokk var årsaken til at veien ble stengt. Uværet med sterk vind fra øst og snø kom som meldt på lørdag. Brøytebilene kjørte i ett for å holde fylkesveiene åpne og det samme gjorde traktorene for å holde åpne veier i hyttefeltene. De fleste skitrekk ble stengt og bare Hulderheimen

Hunnedalsveien åpen

Veitrafikksentralen melder klokka 08.21 at Hunnedalsveien er åpen for trafikk igjen. Søndag kveld ble fylkesvei 45 eller Hunnedalsveien stengt like før midnatt. Uværet kom på ny med sterke vindkast fra nord-nordvest. Sikten ble veldig dårlig for bilistene. En av Risas brøytebiler kjørte seg fast ved Gravassryggen, ligger mellom Gravatnet og Valevatnet, ved 22.30-tiden. En traktor kom ved 23.10-tiden til stedet og fikk brøytet rundt bilen, slik at bilene som stod