Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-15 10.51.46.jpg
Arkiv Front

Magisk på Suleskardveien

Jeg følger den høyre hvite stripa når jeg kommer ned på asfalten. Etter 30 års erfaring med brøyting av Suleskardveien, kjenner jeg veien og svingene, sier den erfarne Risa-sjåføren Karl Mygland, som brøyter fra Sirdal-siden mot Brokke. https://youtu.be/JOtIySUoAPE Mygland har brøytet to kilometer fra veien som tar av til Øyarvatnet. Han startet tirsdag 12. mai da det er tillatt å brøyte siste etappe av Suleskardveien. På grunn av reinsdyrene har
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-08 13.36.35.jpg
Arkiv Front Næringsliv

Miljøvennlig butikk venter 4.000 varer

I neste uke skal over 4.000 varer på plass, før vi åpner ”ny” butikk torsdag morgen. Da har vi helt ny layout på hele butikken. Alt er nesten endevendt og har fått nye plasseringer, sier Gerd Madland, Joker Sinnes eller GP, som har ledet arbeidet sammen med en prosjektleder fra Norgesgruppen. Kundene vil merke at kjøl- og frysekapasitet nå er sterkt utvidet. De gamle frysediskene og fryseskapene er skiftet ut,
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-12-26 13.18.23.jpg
Arkiv

Muligens begrenset alpinåpning ?

Ordfører Jonny Liland (ap) i beredskapsledelsen for Sirdal kommune har fått meget god respons etter at de åpnet for hytteovernatting og tillatelse til å kjøre opp løyper fra 20. april. Vi presiserer at turistene må forholdene seg til smittereglene, sier Liland. Det ryktes nå at alpinbakkene også gjerne skal få åpne sine anlegg. Eierne har utarbeidet regler for hvordan de skal takle en eventuell åpning og sendt det til beredskapsledelsen
Arkiv

Sindre Bø omkom i kiteulykken

Det var Sindre Bø, 49 år fra Stavanger, som omkom i kiteulykken skjærtorsdag. Ulykken skjedde på toppen av Tveitebrekka, ved tre småvatn, på grensen mellom Gjesdal og Sirdal. Her går turistforeningens løype fra Tverråna i Hunnedalen og inn til Tomannsbu. Politiet frigjør navnet i en pressemelding langfredag etter samråd med de pårørende. Da Luftambulansen kom fram til ulykkesstedet torsdag ved 1530-tiden, måtte de bare konstatere at vedkommende var død. Politiet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-04-09 19.19.02.png
Arkiv

40-åring omkom i kiteulykke

En 40-åring fra Rogaland omkom torsdag ettermiddag i en kite-ulykke ved 1525-tiden. Vedkommende omkom momentant på toppen av Tveitebrekka, ved noen småvatn, på grensen mellom Gjesdal og Sirdal. Dette er turistforeningens løype som går fra Tverråna og inn til Tomannsbu. Luftambulansen ble kontaktet via AMK-sentralen. Da de kom fram til ulykkesstedet, måtte de bare konstatere at vedkommende var død. Den omkomne var en erfaren kiter. Da han var ute og
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-04-04 14.09.12.png
Arkiv

Hunnedalsveien åpen igjen

Hunnedalsveien eller fylkesvei 45 ble åpnet igjen lørdag klokka 1400, etter å ha vært stengt siden torsdag klokka 1300. Uvær med snøvær og sterk vind fra vest gjorde at veien ble stengt. Den sterke vinden gjorde at snøen føk i fenner og gjorde det umulig å kjøre. Sikten var lik null, forteller byggeleder Fred Jonny Vikøren i Agder fylkeskommune. Uværet startet torsdag og klokka 1300 ble veien stengt mellom Øvstabøbommen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Arkiv Nyhet

Rådmann vant lovlighetskontroll

Under høstens budsjettbehandling ble politikerne i den nye flertallskonstellasjonen i Sirdal kommune, litt ivrige til å overta rådmannens ansvar innen personalsektoren. Fylkesmannen har foretatt en lovlighetskontroll og finner at budsjettvedtak for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er i strid med kommunelovens paragraf 13-1 siste ledd, om rådmannens personalansvar. Disse delene av budsjettvedtaket og økonomiplanen oppheves, skriver fylkesmannen. Kommunestyret vedtok 19. desember økonomiplan og budsjett for 2020. Det fremgår at kommunestyret
Arkiv

Hyttefolk føler seg uønsket

Mange kunder som var innom Fjellbutikken i Ådneram på torsdag og fredag, har gitt uttrykk for at de føler seg uønsket i Sirdal, selv om de har hytte der. En underlig situasjon har oppstått etter at beredskapsledelsen i kommunen har gått ut med klar tale om at deltidsinnbyggere ikke er velkomne nå. Det vises til helsedugnaden om å være i din hjemkommune. Sirdal har ikke kapasitet til å ta hånd
Alpint Arkiv Nyhet

Skitrekkene og serveringssteder stenges

Beredskapsledelsen i Sirdal kommune har i dag vedtatt å stenge alle skitrekkene og varmestuer, serveringssteder inkludert skjenkesteder ved skitrekkene stenges. I tillegg oppfordrer de deltidsinnbyggere og gjester om å holde seg i hjemkommunen sin. Det har i dag vært møte i beredskapsledelsen i Sirdal. Pandemisituasjonen følges tett. Sirdal kommune prioriterer høyt å ta vare på innbyggerne våre i en ekstraordinær situasjon. Det konsentrer vi nå alle være ressurser om. Folkehelseinstituttet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-11 18.52.38.png
Alpint Arkiv Skiløyper

Bra snøforhold –koronatiltak

Butikker og spisesteder i Øvre Sirdal har nå tatt tiltak for å begrense spredning av koronaviruset. Smittede personer som er i karantene, bes om å holde seg borte fra disse steder og der det er mye folk samlet, som i alpinanleggene og skiløyper. Alle parter må vise hensyn til denne epidemien. Da oppfordres det til felles dugnad for å unngå smitte, sier Ånen Ådneram, leder av Ådneram Skitrekk. Gerd Madland