Et bilde som inneholder utendørs, gress, natur Automatisk generert beskrivelse

Mye nedbør – magasinene øker

Nå er vi inne i en våt periode med mye nedbør. Det betyr at alle magasinene våre øker, sier produksjonssjef Einar Thygesen i Sira-Kvina Kraftselskap til Sirdalmedia. Hittil i oktober har det kommet 336 mm i Skreå, forteller Alf Skreå, som måler nedbøren og noterer daglig hvor mye nedbør det kommer. De to siste døgn er det kommet 46,8 mm. Det er mer enn oktober i fjor da det kom
Et bilde som inneholder innendørs, gulv, blomst, tre Automatisk generert beskrivelse

Lysforurensning

Lysforurensning er blitt et svært aktuelt tema de siste årene. Lysforurensning er en betegnelse for negative konsekvenser av «overflødig» menneskeskapt lys. Noen av disse konsekvensene er forringede muligheter for observasjoner av nattehimmelen, sløsing med energi samt forstyrrelse av økosystemer. Mange lesere har bedt Sirdalmedia å sette fokus på dette problemet. Noen hyttefelt har til og med blitt enige om at når du ikke er på hytta skal utelysene være slått av. Andre mener også
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bakke, linje Automatisk generert beskrivelse

Vestre korridor er ferdig bygget

300 kilometer ny ledning og åtte nye stasjoner er ferdig bygget i sentralnettet som berører Agder og Rogaland. Tirsdag 5. oktober ble det siste ledningsstrekket, i Suldal i Rogaland, satt i drift og markerte slutten på en åtte år lang byggeperiode. Vestre korridor er Statnetts største utbyggingsprosjekt på land og et viktig bidrag i det grønne taktskiftet. Vi har gått fra et 300kV nett med begrensninger til et sterkt 420kV
Et bilde som inneholder utendørs, fjell, natur, vann Automatisk generert beskrivelse

Gravatnet økte med to meter

I løpet av de to siste ukene er tilsiget til Gravatnet økt med to meter. Nå er det 11 meter under høyeste regulerte vannstand, sier produksjonssjef Einar Thygesen i Sira-Kvina Kraftselskap til Sirdalmedia. De siste dagene er det kommet mye nedbør i Sirdal og omkringliggende områder. Alf Skreå på Skreå målte 56 mm lørdag og søndag. På Sinnes målestasjon kom det 28 mm på søndag. Denne helgen kom det mer
Et bilde som inneholder natur, utendørs, fossefall, vann Automatisk generert beskrivelse

Grønne skiftet skyter fart

Tempoet i det grønne skiftet skyter fart. Ny industri skal etableres og elektrifiseringen av samfunnet går stadig hurtigere. For å møte denne utviklingen planlegger Statnett investeringer i transmisjonsnettet frem til 2030 i området 60-100 milliarder. Det grønne taktskiftet konkretiseres i svært mange søknader fra næringslivet som vil etablere ny grønn industri over hele landet. Størst aktivitet ser vi langs kysten av Vest- og Sørlandet, samt indre deler av Vestfold, Telemark
Et bilde som inneholder tre, utendørs, mann, skog Automatisk generert beskrivelse

Millimetersprengning av ledninger

  Mandag ble siste rester av ledningsnettet på 300 kV mellom Tonstad og Lysebotn fjernet og lagt i bakken med sprengstoff på Handeland. Mange og lange statiske beregninger er gjort for å unngå å treffe det nye ledningsnettet på 420 kV, som ligger 45 meter unna det gamle ledningsnettet. Gratulerer. Helt etter planen og oppskriften, sa prosjektleder Jarle Bøckman som gratulerte sin nestkommanderende, Geir Olav Ekre, med vel utført jobb.
Et bilde som inneholder person, pistol Automatisk generert beskrivelse

Nye eiere overtar Norhard

Nye eiere overtar Norhard på Tonstad i løpet av sommeren. Samtidig er vi på jakt etter nye medarbeidere til det nye selskapet, sier Askjell Tonstad, daglig leder av Norhard til Sirdalmedia. Forte Vannkraft As fra Oslo blir de nye eierne. FORTE Vannkraft AS het tidligere Obos Energi AS og skiftet navn i 2020.  FORTE Vannkraft eies 100% av FONTAVIS, et kapitalforvaltningsselskap i Sveits som investerer i fornybar energi og infrastruktur.
Et bilde som inneholder innendørs, tak, gulv Automatisk generert beskrivelse

Sira-Kvina skal bestå

Av adm. direktør Gaute Tjørhom Sira-Kvina kraftselskap er for tiden inne i en prosess som skaper stort engasjement, frustrasjon og usikkerhet, både blant ansatte og i samfunnet rundt oss. Prosessen rokker ved den grunnleggende organiseringen, med internt ansatte til de fleste oppgaver, som kraftselskapet har hatt i snart 60 år, men det er nødvendige grep for at Sira-Kvina skal bestå i fremtiden. Energibransjen er i endring. Teknologi gjør det mulig
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-24 09.11.09.jpg

Tidlig pensjon og sluttpakker

Styret i Sira-Kvina Kraftselskap vedtok onsdag å gi de nødvendige virkemidler til administrasjonen, til omstillinger av bedriften. Virkemidlene er tilbud om tidlig pensjon og sluttpakker til enkelte ansatte. 14,1 årsverk blir 67 år innen 2023 og noen kan få tilbud om tidlig pensjon. Avslutning av arbeidsforhold vil først komme når det passer bedriften ved at den har fått gjort omstillinger, men dette skal være frivillige ordninger. Vi skal bruke mer
Et bilde som inneholder snø, natur, fersk Automatisk generert beskrivelse

Norhard skal utføre pionerarbeid

Norhard fra Tonstad har denne sommeren fått et oppdrag fra Trollfjord Kraft AS. De skal utføre et pionerarbeid ved å bore en 1.000 meter lang overføringstunnel under isbreen Blåskavlen. Trollfjord Kraft skal hente inn smeltevann fra isbreen for å øke produksjonen i Trollfjord 1 kraftverk, sier produksjonssjef Lars Ivar Mælen, ved Trollfjord Kraft AS i Stokmarknes, til Sirdalmedia. Trollfjord Kraft er eier og tiltakshaver. Første trailer med utstyr fra Tonstad