Et bilde som inneholder tårn, utendørs, høyspentmast, fjell Automatisk generert beskrivelse
Energi Front Nyhet

Krafttempoet må økes

Stort kraftforbruk, stor kraftproduksjon, mye utveksling av strøm med våre naboland og mange ønsker om å etablere nytt kraftforbruk. 2023 hadde en mindre anstrengt situasjon i kraftsystemet enn året før, men var ikke uten egne utfordringer. Kraftsystemet hadde en annen situasjon i fjor enn det vi så i 2021 og 2022. Selv om det fortsatt er perioder med høye strømpriser, har man nå bedre kontroll i energiforsyningen i Europa. Et
Energi Nyhet Nyhet forts.

Forventer kraftig vekst i kraftforbruket

Statnett har som del av sin langsiktige markedsanalyse beregnet scenarioer for forbruksutviklingen i Norge fra nå og fram til 2050. Veksten i kraftforbruket fram mot 2050 kan bli enda større enn tidligere forventet. Mye av veksten vil være avhengig av at det etableres nok ny kraftproduksjon i Norge – og at det gjennomføres store investeringer i nett. Resultatene av beregningene er beskrevet i delrapporten Forbruksutvikling i Norge 2022-2050, som går gjennom
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, snø, natur Automatisk generert beskrivelse
Energi Nyhet

Flatstøldalen brøytes opp

Det har oppstått en feil på hovedtransformator 1 på Duge, opplyser Jarle Larsen, vedlikeholdsleder i Sira-Kvina Kraftselskap, til Sirdalmedia. Det betyr at den cirka 14 kilometer lange veien fra Ådneram til Duge og Svartevassmagasinet må brøytes opp umiddelbart. Arbeidet startet torsdag morgen og det er ventet at brøytingen vil ta noen dager. For turister betyr det at den populære Flatstøldalen blir løypa endret noe, siden veien blir brøytet opp. Ånen
Et bilde som inneholder innendørs, tak, gulv Automatisk generert beskrivelse
Energi Front Nyhet

Vann og vind gir inntekter

Vann- og vindkraft gir store inntekter for Sirdal kommune i form av eiendomsskatt. Vedlagt finnes listen over de som må betale eiendomsskatt for 2022. Kommunen har ikke eiendomsskatt for hus og hytter. Sira-Kvina Kraftselskap er den store bidragsyteren med hele 80 millioner kroner for sine kraftstasjoner. Men også de små kraftverkene må betale til kommunekassen. Statnetts koblingspunkt for sentralnettet på Ertsmyra gir også store inntekter. Skattegrunnlaget for anlegget er på
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, snø, bakke Automatisk generert beskrivelse
Energi Nyhet

Statnett reduserer nettleien

Uvanlig høye inntekter gjør at Statnett setter forbrukstariffen til null fra første april og ut året. Dette betyr at norske strømbrukere og industri får nærmere fire milliarder i redusert nettleie i 2022. Selv om vi har hatt høye priser i Norge den siste tiden har handelen med utlandet gitt store inntekter både på import og eksport av kraft. Det kommer norske forbrukere til gode med nærmere fire milliarder i lettelser
Et bilde som inneholder person, vegg, stående, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Energi Nyhet

Orientering om kraftvitensenter

Torsdag var det møte mellom representanter fra Tonstad vindpark og Sirdal kommune. Fra Sirdal kommune møtte varaordfører Isak A. Liland, Siri Ovedal (formannskapet), Glenn O. Josdal (leder oppvekst-/levekårutvalget) samt John Birkeland og Svein Tore Åtland fra administrasjonen. Fra Tonstad vindpark møtte representanter for eiere og produksjonsselskap; det vil si Engie, Susi og Hydro. Hovedhensikten med møtet var i første omgang å orientere om kommunens planer med Tonstad kraftsenter. Dette er
Et bilde som inneholder tekst, person, mann Automatisk generert beskrivelse
Energi Front Næringsliv Nyhet

Miljøsertifisering

Sirdal Transportservice (STS) fikk onsdag diplom fra Miljøfyrtårn for å ha oppnådd en nasjonal miljøsertifisering for selskapet. Ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune overrakte diplomet til eier og daglig leder Tormod Magne Josdal. Arrangementet fant sted i lokalene til STS i Finsnes Næringsbygg. Sertifiseringen gjelder regler innen HMS, selve laste- og varebilene. Josdal kan ikke benytte seg av El-biler foreløpig, men lastebilene er av nyere dato og de benytter Euro
Et bilde som inneholder utendørs, gress, natur Automatisk generert beskrivelse
Energi Front Nyhet

Mye nedbør – magasinene øker

Nå er vi inne i en våt periode med mye nedbør. Det betyr at alle magasinene våre øker, sier produksjonssjef Einar Thygesen i Sira-Kvina Kraftselskap til Sirdalmedia. Hittil i oktober har det kommet 336 mm i Skreå, forteller Alf Skreå, som måler nedbøren og noterer daglig hvor mye nedbør det kommer. De to siste døgn er det kommet 46,8 mm. Det er mer enn oktober i fjor da det kom
Et bilde som inneholder innendørs, gulv, blomst, tre Automatisk generert beskrivelse
Energi Nyhet

Lysforurensning

Lysforurensning er blitt et svært aktuelt tema de siste årene. Lysforurensning er en betegnelse for negative konsekvenser av «overflødig» menneskeskapt lys. Noen av disse konsekvensene er forringede muligheter for observasjoner av nattehimmelen, sløsing med energi samt forstyrrelse av økosystemer. Mange lesere har bedt Sirdalmedia å sette fokus på dette problemet. Noen hyttefelt har til og med blitt enige om at når du ikke er på hytta skal utelysene være slått av. Andre mener også
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bakke, linje Automatisk generert beskrivelse
Energi Nyhet

Vestre korridor er ferdig bygget

300 kilometer ny ledning og åtte nye stasjoner er ferdig bygget i sentralnettet som berører Agder og Rogaland. Tirsdag 5. oktober ble det siste ledningsstrekket, i Suldal i Rogaland, satt i drift og markerte slutten på en åtte år lang byggeperiode. Vestre korridor er Statnetts største utbyggingsprosjekt på land og et viktig bidrag i det grønne taktskiftet. Vi har gått fra et 300kV nett med begrensninger til et sterkt 420kV