Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 10.23.48.jpg
Energi Front

Fornøyd at nasjonal ramme skrinlegges

Jeg er meget tilfreds med at vi nå ikke får en plan hvor store deler av Sirdal vil være ”blinket” ut som gunstige områder for vindkraftutbygging, sier ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune til regjeringens forslag til å skrinlegge nasjonal ramme for vindkraft. For oss som mener at ulempene med vindkraftutbygging er større enn fordelene, er det viktig at denne planen, ikke får en betydning i en eventuell vurdering
Energi Front

Utradering av de kommunale ordningene

Over 300 representanter fra 175 vannkraftkommuner var torsdag samlet til ”krigsmøte” i Oslo etter ekspertutvalget mandag la fram en rapport om framtidig beskatning av vannkraftverk.. NOU-rapporten ble overrakt til finansminister Siv Jensen av utvalgets leder, Per Sanderud. LVKs syn på ekspertutvalgets forslag - I (LVK = Landssamanslutningar av Vasskraftkommunar) Forslaget om å oppheve konsesjonsavgiften og konsesjonskraft og i realiteten også eiendomsskatt på vannkraftverk innebærer en utradering av de kommunale ordningene
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-03 14.28.39.png
Energi Nyhet

To stasjoner satt i drift

I Rogaland og Vest-Agder har Statnett nå satt i drift to nye transformatorstasjoner, Lyse og Tjørhom, og den nye ledningen Lyse - Duge. Samtidig er ledningen mellom Saurdal og Ertsmyra blitt delt opp i tre delstrekninger. 2019 har vært et år hvor mange nye anlegg i Statnetts prosjekt Vestre korridor er satt i drift, og mange brikker i et komplisert puslespill faller på plass. - Med de nye stasjonene Lyse