Fortsatt stor vannføring

Det er fortsatt stor vannføring i elva Sira, til tross for oppholdsvær siste døgn. Produksjonsplanlegger, Sigurd Netlandsnes ved Sira Kvina Kraftselskap, sier det vil ta mange dager før det er normale forhold igjen. Status fredag morgen er at det er overløp ved Kilen ved Sirekrok, noe mindre enn på tirsdag. Svartevatnet fortsetter med overløp og det vil holde på en del dager til. Degdammen er stoppet, ikke noe overløp der

Olsokflom og store vanntap

I gamle dager kalte de all nedbøren rundt 29. juli for Olsok-flommen. Med alt overløpsvannet som kommer i tillegg i disse dager, kan jeg ikke minnes elva Sira så stor etter reguleringene som denne sommeren, sier Alf Skreå som har registrert 91 mm med nedbør siden lørdag kveld. Det er sjelden Sira går så stor som nå. Sira Kvina Kraftselskap har også åpnet lukene på Handeland for at vannet skal
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-07-27 13.29.01-2.jpg

Dorgefossen renner for fullt

Sira Kvina Kraftselskap har fulle vannmagasiner og det betyr store vannmengder i elvene Sira og Kvina. Regnværet siden lørdag kveld er årsaken til overløp ved Kilen i Sirekrok og ved Homstøldammen. De siste 24 timene fra søndag morgen klokka 0700 til mandag morgen samme tid, ble det registrert 35,7 mm nedbør på Tjørhom, mens Tonstad fikk 9,8 mm mindre nedbør. Mandag ettermiddag renner det 40-45 kubikkmeter pr sekund med vann
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-16 11.17.47.jpg

Droneinspeksjon av strømnettet

Torsdag var en avansert drone på inspeksjon av mastene til Agder Energis 22 kV- linjenett. Operasjonssentralen (bilen) var plassert ved Deg-dammen. Først gikk den nordover og returnerte etter 12,5 kilometer tur/retur. Deretter sørover i samme lengde og samme linje. Selskapet har gått bort fra tradisjonell fjernstyring, dronene flyr helt av seg selv når de sjekker strømnettet. Kunstig intelligens brukes til å gjenkjenne strømlinjer og master. Turen er klargjort på forhånd
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-08 14.52.16.jpg

Overløp i Kilen – vanskelig å bli kvitt strømmen

Nå er det vanskelig å bli kvitt strømmen. Internasjonale kabler til utlandet er under reparasjon eller vedlikehold. Dermed begrenses vårt marked, sier Bjarne Tufte, teknisk sjef i Sira-Kvina Kraftselskap. https://youtu.be/1_1O9wFKXy4 Kraftselskapet har hatt og har god kontroll over snøsmeltingen og de siste dagers nedbør. Det gir fulle magasiner og nå er det 20 centimeter overløp fra Gravatnet/Valevatnet ved dammen i Kilen i Sirekrok. Da renner det stor mengder med vann
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-19 14.21.10.png

Bedre dialog med kommunene – ”Vindkraft på land”

En vindkraftutvikler skal starte planleggingen av et prosjekt i dialog med vertskommunen. God dialog med kommunen må være grunnleggende i alle prosjektets faser. Regjeringen vil også styrke den lokale og regionale medvirkningen ved å legge til rette for en samlet regionvis behandling av vindkraftprosjekter. Dette går fram av stortingsmeldingen om ”Vindkraft på land” som olje- og energiminister Tina Bru la fram i dag fredag. I fylker, eller i regioner på

Får ikke tilskudd til flomsikringstiltak

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avslått søknaden fra Sirdal kommune om tilskudd til flomsikringstiltak. Begrunnelse; søknaden kan ikke prioriteres innenfor tilskuddsordningens økonomisk ramme. Sirdal kommune søkte om tilskudd på 20 millioner kroner til gjennomføring av flomsikringstiltak i Tonstad sentrum. Tiltakene omfatter utvidelse av elveløpet under bru over Sira ved Tonstad (Fv. 42) og flomverk langs vestsiden og østsiden av Sira. Ifølge søknaden er det i alt 44 bygg som

520 millioner til lokale underleverandører

Lokale og regionale bedrifter har bidratt betydelig med leveranser og tjenester til Statnetts ferdigstilte byggeprosjekter i Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal. Det er entreprenørbedrifter som har fått flest kontrakter. Både Statnett og bedriftene som har bygget på vegne av Statnett på Sørlandet, har benyttet flere underleverandører lokalt og regionalt. Tallene er hentet ut i forbindelse med ferdigstillelse av Statnetts sørligste ledningsprosjekt i Vestre korridor; ledningen som er bygget på strekningen mellom

Søkt flomstøtte hos NVE på 20 millioner

Sirdal kommune har søkt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om 20 millioner kroner i flomstøtte for Tonstad-området. Dersom de får den støtten i 2020, må kommunen bidra med 5 millioner kroner. Planarbeidet var igangsatt, men på formannskapsmøtet foreslo Rolf Guddal (ap) at områdereguleringsplanen stilles i bero frem til ny planstrategi er behandlet. Dermed må oppstart av planarbeidet; endring av områdereguleringsplan Tonstad, settes på vent. Kommer støtten fra NVE i begynnelsen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-08-02 13.07.38.jpg

Hvordan påvirker strømprisen forbrukerne ?

Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut om variasjoner i strømprisen påvirker hvor mye strøm norske husholdninger og næringsbygg bruker gjennom døgnet. Statnett har nå satt i gang forskningsprosjektet iFleks, som skal gi kunnskap om hvordan sluttbrukere reagerer på variabel timepris for strøm. Resultatene skal brukes til å forbedre forbruksprognoser, beslutningsunderlag for nettinvesteringer og fremtidig markedsdesign. - Uten god kunnskap om hvordan forbrukerne reagerer på variasjon i strømprisen, vil forbruksprognosene