Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg
Friluft Front

Glamping-ja til Julie Olsen

Utvalget for teknikk, landbruk og miljø (TLM) gikk tirsdag inn for å opprettholde flertallsvedtaket fra 9. april, der Julie Olsen får lov til å starte med glampingteltleir ved Hønetjødn. Klagen fra fylkesmannen og fylkeskommunen ble ikke tatt til følge. Vedtaket ble gjort med knappest mulig flertall, 5 ( SB, V, Ap, H2) mot 4. TLM gikk for dispensasjon fra arealformål og planbestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord Flertallsvedtaket var å gi
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-04-03 10.55.12.png
Friluft Nyhet

Luksustelt i Rondane

Sel kommune har vært flinke til å være i dialog og tolkning av offentlige bestemmelser ved etableringen av Arctic Dome Rondane, sier Pål Erik Skaugen, innehaver av Smuksjøseter Fjellstue i Høvringen i Rondane. Siden Julie Olsen ønsker å etablere glampingtelt ved Hødnetjødn og har søkt kommunen om dispensasjon for kommunedelplan Sirdal nord, har vi sett nærmere på glamping i landet. Skaugen har startet med ett glampingtelt i første omgang. Han
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg
Friluft Nyhet

Får ikke starte glampingtelt ved Hønetjødn

Julie Olsen (daglig leder i 50 prosent stilling i Sirdalsløyper) har søkt om å få starte med glampingteltleir ved Hønetjødn, hvor hun vil leie et areal av Anne Reidun Josdal Haugen på Haugen. Rådmannen er negativ til søknaden om dispensasjon fra arealformål og planbestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord (planID 2016008) og ber om at søknaden blir avslått. Saken skal opp til behandling i teknikk, landbruk og miljø (TLM) tirsdag 9.