Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg
Front Turløyper

Komplisert å være ung etablerer

Som nylig innflytter til Sirdal kommune, etter at kommuneplanen ble vedtatt, opplever jeg at det er svært komplisert å være ung kvinnelig etablerer, skriver Julie Olsen i sitt svarbrev til fylkesmannen og miljøavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune, som mener dispensasjons-vedtaket om glampingtelt er feil. Villreinnemnda for Setesdalområdet er for dispensasjon og etablering i en prøveperiode. Fylkesmannen og miljøavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune er mot vedtaket om dispensasjon for glampingtelt ved Hønetjødn på
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 08.24.54.jpg
Front Nyhet

Sira-Kvina investerer for 3,5 milliard

Vi er nå inne i en ti års periode der vi planlegger å investere for 3,5 milliarder kroner fram til år 2025. Det vil forbedre selskapets produksjonskapasitet med blant annet 190 GWH, sammen med elektromekanisk oppgradering som sikrer fortsatt stabil drift i flere tiår fremover, sier Gaute Tjørhom, administrerende direktør i Sira-Kvina kraftselskap. To milliarder kroner er planlagt brukt til rehabilitering av kraftverk, 0,8 milliarder til forsterkning av dammer og
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-10 09.58.42.jpg
Front

Statnett investerer 30 milliarder

Nesten 30 milliarder kroner bruker Statnett i investeringer i prosjekter i Sør-vest Norge, for å bidra til framtidens klimavennlige energisystem. Styrking av sentralnettet i Vestre korridor (vår region) med økt kapasitet og forsyningsnett. To nye kabler til utlandet, nye transformatorstasjoner som skal fange opp vindkraft, solcellepanel og små kraftverk. Sikrere og bedre nett til forbrukerne. Investeringene fordeles med; Oppgradering av Vestre korridor fra Kristiansand til Sauda fra 300 kV til
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-17 15.41.11.png
Front Nyhet

Siste spillejobb for Øystein

Nok er nok. Nå klarer ikke helsa mer etter at jeg har fått revmatisme. 56 aktive år i forskjellige korps må være bra, sier Øystein Brekke, som hadde sin siste spillejobb i Sirdal Musikkorps 17. mai. Avslutningen ble travel. Først flaggheising på Tonstad. Deretter tog på Sinnes før de returnerte til nytt tog på Tonstad. Siste spillejobb var Eik i Hovsherad. Det ble avsluttet med blomster til Øystein Brekke for
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 08.42.29.jpg
Front Kommunen

Opprettholde vedtak eller omgjør

Sirdal kommunestyre må i kommunestyremøtet 13. juni behandle reguleringsplanen Rubetødnan Aust på ny siden utbygger Tor Sigve Vik og Knut Sinnes har påklaget vedtaket fra 11. april. Utbyggerne ønsker at vedtaket skal omgjøres. Kommunestyret fattet følgende vedtak, 13 mot 6 (H3, Krf2, SB1), i forbindelse med 2. gangs behandling av ovennevnte reguleringsplan etter benkeforslag fra Per Øyvind Grimsby (v): ”Atkomstvei legges i tilknytning til gnr 9/22 som allerede har to
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-13 13.57.47.jpg
Front

Ugyldig vedtak i kommunestyret

Sirdal kommunestyre gjorde i møte den 11. april et ugyldig vedtak da sluttbehandlingen av reguleringsplanen for Rubetødnan Aust var oppe til 2. gangs behandling, påstår advokat Olav Todnem i Kluge advokatfirma på vegne av Tor Sigve Vik og Knut Sinnes. Kommunestyret fattet følgende vedtak, 13 mot 6 (H3, Krf2, SB1), i forbindelse med 2.gangs behandling av ovennevnte reguleringsplan etter benkeforslag fra Per Øyvind Grimsby (v): ”Atkomstvei legges i tilknytning til
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-02 14.14.49.jpg
Front

Kapasitetsøkning med nytt strømnett

Sammenhengende strømnett på 420 kilovolt (kV) fra Sauda til Kristiansand er en betydelig og viktig kapasitetsøkning i Vestre korridor, sier prosjektleder Nils Sirnes i Statnett. Statnett har arbeidet med å styrke sentralnettet i Vestre korridor siden 2013, og arbeidene med å fullføre hele Vestre korridor vil pågå fram til 2021-2022. Hensikten med tiltakene er å øke forsyningssikkerheten, og legge til rette for å knytte til ny produksjon og høy utnyttelse
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 16.09.21-1.jpg
Front

Anleggsstart for Soleiknuten

Etter fem års planlegging kan Laila Helleberg endelig starte med anleggsarbeidet for Soleiknuten hyttegrend på mandag. 50 tomter inngår i første byggetrinn og 56 tomter i det neste. Fem maskinentreprenører ga tilbud på arbeidene og Lindland Maskin AS fra Lyngdal ble vinner av anbudet. Inkludert i anbudet er også en skiløype med lys på to kilometer, en skikulvert og en skibro. Den er populær og vil ligge på 650-700 meter.
Front

Nytt strømnett inn – gammelt rives og fjernes

Når vi bygger nytt strømnett i Sirdalsheiene, blir det gamle nettet revet. Master, ledninger og betongfundamenter blir fjernet fra naturen og sendt til resirkulering, opplyser prosjektleder Nils Sirnes i Vestre korridor i Statnett. I konsesjonsvilkårene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er Statnett pålagt å rydde og fjerne gammelt nett fra naturen. NVE er miljøtilsyn og går gjennom alle traseer og sjekker fortløpende når Statnett blir ferdig med sitt arronderingsarbeid
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-03 09.34.27.jpg
Front

Bedre brannsikring – 4 m avstand

Nytt regelverk er på trappene for å ha lik avstand mellom campingsenhetene der avstanden skal være fire meter, inklusive terrasser og levegger. Caravaneierne har ventet på det varslede regelverket som skal innføres fra 1. juli i år. Bedre brannsikring og avstand vil øke brannsikkerheten. Nytt og likt regelverk for alle, er hjertelig velkommen. Det vil være med på å øke brannsikkerheten, sier Bjørn Reidar Kleppe, leder i Norsk Bobil og