Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-04-03 09.12.21.png

Alternative skolelokaler utredes

Formannskapet i Sirdal kommune vedtok fredag å utrede alternative løsninger for midlertidige lokaler under ombyggingen av Sinnes skule. Da er det Sirdal Høyfjellshotell som er et alternativ mot Sinnes skule kombinert med Myre camping. Dette ble enstemmig vedtatt. Et mindretall på to (sp og krf) ville ha en tilleggsutredning, hvor fordeler og ulemper skulle belyses, hvis alle elevene (1-10) på Sinnes skule skulle være samlet på en plass. Det forslaget

Bråstopp – men hytter på gang

Korona-viruset har medført stor usikkerhet omkring den norske økonomien. Pandemien har også medført konsekvenser for bolig- og hyttemarkedet. Mange er permittert fra sine arbeidsplasser og arbeidsledigheten øker i voldsom fart. Hvordan påvirkes hyttedrømmen ? Er det lurt å kjøpe nå ? Eller er det smart å selge nå ? Rådene og spørsmålene er mange blant menigmann og eksperter. Vi har tatt en prat med Tor Sigve Vik, Sinneshyttå, som kjenner

Rop om hjelp og støtte

Etter tre uker med unntakstilstand, må vi i Fjellbutikken si at vi savner helgene med et yrende folkeliv. Vi håper denne situasjonen med alle tiltak og restriksjoner snart vil være over, sier Anne May Sirekrok som er daglig leder for Fjellbutikken i Ådneram. Fjellbutikken er blitt hardt rammet av denne koronakrisen, slik som mange andre bedrifter i Sirdal. Vi har både reduserte åpningstider og permitterte medarbeidere, for å prøve å

Uklarheter om fritt skolevalg

De ti ungdomsskoleelevene ved Sinnes skule lever fortsatt i det uvisse hvor de skal gå på skole når neste skoleår starter i august. Midlertidig skolegang løses for ungdomstrinnet ved å gå på Tonstad skole, er formannskapets vedtak, fire mot tre (krf, sp og frp/sl). Det vedtok formannskapet i Sirdal 6. februar på dagtid, da ombygging og påbygging av Sinnes skule ble vedtatt. Om kvelden vedtok kommunestyret, med 12 mot sju

Kompensasjon for tvungen nedstenging

14 norske fjelldestinasjoner, deriblant Sirdalsferie, har sendt innspill til regjeringen og forlanger at fredagens tiltakspakke ikke er god nok. Nå kreves kompensasjon for tvungen nedstenging. Sirdal påvirkes dramatisk etter at skiheiser, overnattingssteder, spisesteder og butikker ble stengt ned for turister fredag 13. mars. Jeg regner med at vårt reiseliv som er avhengig av turisttrafikken, vil tape mellom 35-40 millioner kroner i omsetning, sier Siri Fidjeland, leder for styret i Sirdalsferie.
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-29 12.56.04.png

Flomsonekartlegging

En omfattende og detaljert flomsonekartlegging i er utført i Sira vassdraget på strekningen Kilen ( nordre ende av Ortevatn) til dam Handeland. Kartleggingen er utført av Norconsult på oppdrag fra Sirdal kommune og Sira-Kvina kraftselskap. Kartet på slutten av artikkel gir en oversikt over det kartlagte området. Resultatene av dette arbeidet gir en god oversikt over hvilke områder som er utsatt for flom ved ulike gjentaksintervaller. Dette brukes blant annet

Oppfyller ikke arbeidsmiljøloven

Sinnes skule oppfyller ikke arbeidsmiljølovens krav til arbeidsplasser, garderober og krav til universell utforming. Men vi varsler ikke pålegg knyttet til dette nå da ombygging er besluttet, skriver Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport. Tilsynet ble gjennomført 18. februar. I slutten av november 2019 mottok Arbeidstilsynet et tips vedrørende universell utforming, garderobeforholdene, arbeidslokaler for lærerne, stor takrasfare, samt dårlige lys- og temperaturforhold for ansatte ved Sinnes skule. Hensikten med tilsynet var å få

Forbud for campingvogner

Sirdal kommunes beredskapsledelse har torsdag vedtatt å innføre forbud mot overnatting i campingvogner med samme unntaksregler for overnatting som ”hytteforbudet”. I Sirdal er det omkring 700 vogner, flesteparten i Øvre Sirdal. Kommunen opprettholder vedtaket om forbud mot oppkjøring av skiløyper, skiheiser står og alle spisesteder og overnattingsplasser er stengt. Kommunen innfører også forbud mot utleie eller utlån av fritidsbolig til personer som ikke er fastboende i Sirdal med formål å
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-21 07.35.10.png

Hytteforbud – tiltakene videreføres

12. mars 2020 iverksatte regjeringen en rekke tiltak i håp om å stanse viruset. Tiltakene er de sterkeste og mest inngripende vi har hatt i Norge i fredstid. Barnehagene, skolene og universitetene er stengt. Det er også små og store bedrifter, restauranter, treningssentre og konsertscener. Mange butikker og bedrifter står uten kunder som følge av smitteverntiltak. Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes til og med 13.april, ifølge pressemeldingen som regjeringen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-02-12 11.03.05.png

Håper på regjeringsstøtte

Dersom regjeringen imøtekommer Alpinanleggenes Landsforening om en krisepakke på 400 millioner kroner, vil det være til god hjelp for tapt heiskortomsetning, sier Øystein Tjørhom, daglig leder for anleggene i Tjørhomfjellet og Ålsheia. Alpinanleggene anslår å tape omkring 33 prosent av heiskortsalget denne sesongen. Årlig omsetning på landsbasis for alpinanleggene utgjør 1,3 milliarder kroner. Aftenbladet.no omtalte denne saken først. Tjørhom mangler 40 prosent eller 9,2 millioner kroner av en årsomsetning på