Front Skiløyper Turløyper

Løypenettet utbedret og klart

Vi har utbedret løypenettet i sommer, i Finnstølløypa og Tjørhom – Nesset. I tillegg er det kommet en ny tilkoblingsløype fra Tjørhomfjellet til Ålsheia, sier Julie Olsen, daglig leder i Sirdalsløyper SA. Olsen forteller at de har benyttet tilskuddet fra Sirdal kommune til rensking av busker, trær, steiner og drenering på disse plassene. Nytt av sesongen er at det jobbes med en link/applikasjon til Karttjenester, der en kan sende tilbakemelding
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-14 13.08.28.png
Energi Front Nyhet

Ønsker rask avklaring

Kraftkommunene ønsker en raskest mulig avklaring på kraftskatteutvalgets innstilling. Vi kan ikke leve med den usikkerhet som Sanderud-utvalget har skapt i kommune-Norge, sier Torfinn Opheim (ap) fra Sauda, leder for Landssammenslutningen for vasskraftkommuner (LVK). Onsdag var rådmenn, ordførere og kommunebyråkrater samlet i Oslo for å forberede seg til å skrive sine høringssvar. Svarfristen er 1. januar. Opheim mener imidlertid at kommunene trenger svar alt i høst på om politikerne på
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Front Kommunen

Personalkostnadene utgjør mer enn 2/3 av budsjettet

Den største kostnaden i 2020-budsjettet til Sirdal kommune er lønninger, inkludert pensjonsavsetninger. Dette utgjør 226 millioner kroner, eller 68 prosent av det samlede kostnadsbudsjettet på 331 millioner kroner, opplyser rådmann Inge Hedenstad Stangeland. Kommunen har i dag 265 årsverk fordelt på 350 ansatte, i ulike stillingsstørrelser. Sommerjobber er holdt utenfor denne statistikken. Kommunens driftsinntekter utgjør 337,8 millioner kroner. Halvparten av Sirdal kommunes inntekter er relaterte til produksjon og overføring av fornybar
Alpint Front

Supre snøkanonforhold

Snøkanonene har gått for fullt denne uken. Forholdene for snøproduksjon har vært helt ideelle. Kunne ikke vært bedre. Fem til ti kuldegrader på nettene. Nå er det produsert en god såle for vintersesongen. De fleste alpinanlegg har nå fått produsert tilstrekkelig med snø. Holder været seg noenlunde, med kuldegrader uten regn, vil det være tilstrekkelig med snø for å legge ut bakken for alpinåpning, sier Magne Ådneram ved Ådneram Skitrekk.
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Front Kommunen

Økende gjeld for kommunen

Økende gjeld på kort og lang sikt. Økende finanskostnader. Økte utgifter til barnevern og legevakt. Kommunens strømutgifter øker. Sirdals-tariffen øker. Gebyrene øker. Flerbrukshallen er tatt ut av økonomiplanen sammen med 2. og 3. byggetrinn av gang- og sykkelveien fra Fintlandsmoen til Seland. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland har lagt fram et stramt 2020-budsjett for Sirdal kommune. – Gjeldsøkningen preger budsjettet, sa rådmannen under presentasjonen av budsjettet og økonomiplanen for 2020 -
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-06 08.42.43.png
Alpint Front

Gode snøproduksjonsforhold

Snøproduksjonen i alpinanleggene i Sirdal er kommet godt i gang. Med minusgrader og god luftfuktighet, er det glimrende forhold for snøproduksjon. Snøkanonene går for fullt i Tjørhomfjellet, Ålsheia, Fidjeland og Ådneram. Minus 12 grader i natt har gitt glimrende forhold for å spy ut snø fra de 27 kanonene som er montert i hovedheisen, sier Torbjørn Tjensvold, daglig leder ved Fidjeland Skisenter. Fidjeland har tilgang på vann som måler 1,5
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-10-13 13.57.47.jpg
Front Kommunen Nyhet

Inntektstoppen i kommunen

Skatteinntektene for 2018 er offentliggjort i dag. Torfinn Arne Nesset topper listene i Sirdal kommune med 15.505.696 kroner i inntekter, 30.135.909 kroner i formue og 3.796.676 kroner i skatt. I Sirdal var det 1.922 skattytere. 237 innbyggere eller 12.3 prosent betalte ingen skatt. Snittinntekten var i kommunen 312.963 kroner. På landsbasis var snittinntekten 322.879 kroner. Foto: Tor Sigve Vik er på 2.plass på inntektstoppen. Geir Helge Tjørhom blant de øverste
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 11.05.33-1.jpg
Front Hytter

Bygde for 45 millioner kr Solgte for 17,75 millioner kr

IT-millionær Fredrik Larsen (38) fra Stavanger har betalt 17.75 millioner kroner for Sirdals dyreste brukt-hytte, skriver Dagens Næringsliv. Han kjøpte hytta til oljeservicegrunder, Dag Nedrum fra Hundvåg. I salgsannonsen var prisantydning 19,9 millioner kroner. Dette er den dyreste brukt-hytte som er solgt i Sirdal . Ny kostet denne hytta omkring 45 millioner kroner. Sinneshyttå alene fakturerte Nedrum for 32 millioner, ifølge rettspapirene. Nedrum saksøkte Sinneshyttå. Der tapte Sinneshyttå dagmulktsaken, men
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-09 09.36.21.jpg
Front Næringsliv

Ønskelig med mer vinteraktivitet

Vi kunne ønsket mer aktivitet til vinteren. Siden desember 2014 har vi hatt to store prosjekter med opparbeidelse av Ertsmyra og Tonstad Vindpark. Nå er de ferdige, sier Mads Hompland, prosjektsjef hos Risa for Sirdal og Agder. Risa er blitt bortskjemt med de to store prosjektene. De røde små og store bilene, samt andre maskinenheter, triller fra Sandvatn i sør (der du kjører ned til Flekkefjord) til Ådneram i nord.
Front Næringsliv Nyhet

Kvalitetstømmer til hytter og utemøbler

Vårt arbeidsår er inndelt i to. Om vinteren produserer vi robuste utemøbler, mens sommerhalvåret er bearbeiding og produksjon av såkalt villmarkspanel samt spesielle dimensjoner av søyler og dragere til hytter, forteller Tormod Førland, som eier Sirdal Sag AS, sammen med kona Ranveig. De har drevet firmaet siden 2006. Tormod kom til Sirdal i 2000. Da jobbet han med brøyting av Solheimsdalen og inn til Neset. Resten av året brukte han