Et bilde som inneholder person, innendørs, gruppe, personer Automatisk generert beskrivelse

Påmelding til julegudstjeneste

Korona-tiltakene vil etter dagens bestemmelser følge oss inn i julefeiringen. Da blir det nødvendig med påmelding til julegudstjenesten julaften og de andre dagene. Det gjelder Tonstad kirke og Kvævemoen kapell. Hvis dagens Covid-19-regler opprettholdes, er det ikke lov å slippe inn mer enn 50 personer til julegudstjenestene. Derfor blir det nødvendig med påmeldinger, sier kirkeverge Yngve Bjørn Seland ved kirkekontoret på Tonstad. Foto: Ingvild Nygård Fidjeland (fra venstre), Johanne Tjørhom,
Et bilde som inneholder person, utendørs, bygning, kvinne Automatisk generert beskrivelse

Optimisme blant skitrekka

Av: Borghild Kvæven Journaliststudent ved OsloMet Sesongen nærmar seg for skitrekka i Sirdal, og trass utfrodringar med koronapandemien ser dei fram til vinteren. Snøen daler lett ned i Sirdal Skisenter, eit av dei tre skitrekka i Øvre Sirdal, men er endå ikkje komen for å bli. Sjølv om mildvêret i november ser ut til å halde fram er årets skisesong rett rundt hjørnet, det håper i alle fall skitrekka på.
Et bilde som inneholder person, bygning, utendørs, stående Automatisk generert beskrivelse

Egendesignet juleproduksjon

Asvo Sirdal på Tonstad er for lengst kommet i gang med julesalget i Kremmerhytta. Her finnes egendesignede og egenproduserte julevarer, sammen med innkjøpte varer, som julenisser og figurer som dekorerer julemotiver. Covid-19 regler og bestemmelser henger over en, men det legger ingen demper på innsatsen til juleforberedelsene. I verkstedet er det full aktivitet med små bruskasser, pyntejuletrær som er dreiet, pyntekjelker og lignende. Foto: Reidun Moen (til venstre) og Sølvi
Et bilde som inneholder person, mann, utendørs, bygning Automatisk generert beskrivelse

Norhard starter mandag – nye eiere på plass

Nye eiere er på plass og vi regner med å starte deler av anleggsdriften igjen på førstkommende mandag, sier Askjell Tonstad, daglig leder i selskapet Norhard på Tonstad. Siden selskapet gikk konkurs mandag 2. november, og levert til Dalane Tingrett, har det blitt jobbet hardt for å restarte selskapet. Bostyrer Jon Erling Skjørshammer, Oslo, har godkjent den nye avtalen. De nye eierne består av Brødrene Nordbøe, Strand. Der er Rasmus
Et bilde som inneholder utendørs, snø, bilvei, reiser Automatisk generert beskrivelse

Sirdalskontrakten skal utlyses

Risas drifts- og vedlikeholdskontrakt, den såkalte «Sirdalskontrakten», utgår 31. august 2021. Den omfatter 300 kilometer fylkesvei, i tillegg er det fem kilometer gang- og sykkelvei. Dessuten inngår drift av 18 kilometer vei til Lysebotn. 65 prosent av kostnadene er relater til vinterdrift. Nå skal kontrakten splittes opp og bli byggherrestyrt. Dette har vært, og er, en kjerneoppgave for Risas tilstedeværelse i Sirdal med helårsdrift. Seks medarbeidere inngår i denne avtalen.
Et bilde som inneholder natur, utendørs, fossefall, vann Automatisk generert beskrivelse

Priskollaps og voldsomt overløp

Sira-Kvina Kraftselskap på Tonstad opplever for tiden et voldsomt tilsig med nedbør. Alle magasiner er fulle og det resulterer igjen i store overløp. Begge elvene, Sira og Kvina, renner for fullt og over sine bredder. Årsaken skyldes liten etterspørsel etter strøm og en form for priskollaps i markedet. Natt til mandag ble det overløp i Kilen på Sirekrok. Der er det nå 14 centimeter åpning og stor vannføring nedover til
Et bilde som inneholder person, kjøkken, innendørs, kabinett Automatisk generert beskrivelse

Middagstilbud på Helsehuset i øvre Sirdal

Aktivitetssenteret på Tjørhom og kjøkkenet på Sirdalsheimen ønsker å gi et kafétilbud til innbyggerne i Øvre Sirdal. Tirsdag var første dag. Da var det en gjest, mens det torsdag var tre par eller seks gjester. Det vil bli servering av dagens middag på Helsehuset, Tjørhom, hver tirsdag og torsdag klokka 12:30. Prisen er 60 kroner, som må betales kontant. Senteret håper imidlertid å ha på plass en Vipps konto ganske
Et bilde som inneholder gress, utendørs, tog, spor Automatisk generert beskrivelse

Gjenåpning av Norhard nært forestående

Vi nærmer oss en avtale for gjenåpning av Norhard på Tonstad etter konkursen. En avtale er under bearbeidelse, sier Askjell Tonstad, daglig leder og deleier av Norhard som ble begjært konkurs 2. november. Advokatfirmaet Kvale i Oslo, som er bobestyrer, bekrefter at en ny avtale er under bearbeidelse. Nye eiere er på vei inn i et nytt selskap som skal overta konkursboet. Alt er ikke på plass enda, men det
Et bilde som inneholder person, bygning, mann, foran Automatisk generert beskrivelse

Mange tiltak og ønsker må dempes

Vi har mange tiltak og ønsker i Sirdal, men på sikt må vi dempe oss. Det blir for mange tiltak, sa Arne Petter Fredriksen, økonomisjef, da han presenterte økonomiplan for 2021 -2024 og 2021-budsjettet sammen med rådmann Inge H. Stangeland. Kommunens økonomiske målsetting, ifølge kommuneplanens samfunnsdel, skal ha minst 3 prosent netto driftsresultat sett opp mot kommunens driftsinntekter. Rådmannens forslag inkludert nye drifts- og investeringstiltak legger opp til et driftsresultat
Et bilde som inneholder utendørs, sykkel, mann, ridning Automatisk generert beskrivelse

Fjellmasser på plass i Svartevatnet

Måle- og høydepunktet, som sjekker stabiliteten av fjellmassene ved utfyllingen i Svartevatnet, holder seg svært stabile, sier byggeleder Magne Tveiten i Agder fylkeskommune. Han sjekker punktet sammen med geoteknikkerne, Inge Grosås og Danniel Jevgling i Statens Vegvesen. Ombyggingen og utbedringen av GP-krysset, hvor de tre fylkesveiene 45, 468 og 975 treffes, går etter planen. Utfyllingen i vannet er på godt over 30.000 kubikkmeter og kommer fra fjellknausen vis-a-vis bosscontainerne i