Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-10 16.53.51.jpg
Front Kommunen Nyhet

Kostbar gang- og sykkelvei med VA-anlegg

Formannskapet i Sirdal kommune skal tirsdag behandle en hastesak angående legging av vann og avløp i forbindelse med opparbeidelsen av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 468. Saken gjelder godkjenning av ramme for prosjektet og valg av eventuelle opsjoner for gang og sykkelvei. I første omgang har Risa fått anbud på å bygge gang- og sykkelvei fra Tor Arne Lilands bygg fram til VAE-bygget. I samme trase skal kommunen legge vann
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-14 13.18.55.jpg
Front Kommunen Nyhet

Dramatisk vending i skolesaken

Sinnes skule står uten lovlige lokaler når skolen starter til høsten. Sirdal Høyfjellshotell kan tidligst få bruksendring i høst eller nærmere jul. Sirdal kommune er kommet i et uføre der de sliter med å få godkjent midlertidige lokaler. Nybygget må heves på grunn av flomsikring, Nå er en tilbake til start. Skolen brukes i byggeperioden sammen med brakker. Alternativt kommunen opphever inngått kontrakt. Formannskapet i Sirdal kommune skal behandle denne
Front Næringsliv Nyhet

Stølsgrisene er en suksess

Tilbakemeldingene på kjøttet og de videreforedlede produktene er bare gode. Derfor fortsetter jeg suksessen med mine stølsgriser for femte året, sier Tom Ådneram som har anskaffet 20 griser som skal slaktes i august/september. I fjor hadde han 29 stølsgriser og de hadde en slaktevekt på gjennomsnittlig 95 kilo. Nå er 20 nye griser anskaffet i første omgang og siden vil han få ytterligere 10-20 griser som skal slaktes senere på
Macintosh HD:Users:Lsir:Downloads:Sirdalmedia 2:Teamet_m_logo.jpg
Front Hytter Nyhet

Historiske navn på hyttene i Soleiknuten

Endelig, etter sju års planleggingsarbeid, kan nå hyttene til Soleiknuten Hyttegrend legges ut for salg. 44 boenheter legges ut for salg nå og byggestart vil ventelig bli i september. Prisene vil variere fra 3.850.000 – 6.950.000 kroner. All infrastruktur skal være klar til 15. november i år. Laila Helleberg, odelsjenta fra Vik-gården på Sinnes, står bak prosjektet og hyttegrenda kommer vis a vis Ålsheia skitrekk. Her kan man velge mellom
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-27 12.35.47.jpg
Friluft Front Nyhet

Masse aktiviteter på leir

Å reise på leir er moro. Da får du oppleve samhold på mange forskjellige turer. Vi har vært på sykkelturer, kanoturer, prøvd fiskelykken, bading, lunsj i det fri og overnatting i telt av lavotypen. De 39 speiderne fra Madla har hatt noen flotte dager ved Frikvarteret i Ådneram. I dag (søndag) er det hjem før en ny gruppe kommer opp mandag. Siden alle speiderleirer ble avlyst denne sommeren, har vi
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-31 12.10.53.jpg
Front Nyhet

Liten Kjerag-trafikk

I juni har det vært liten trafikk til Kjerag. Fram til 22. juni har det vært 3.500 besøkende viser tellingene, forteller Helge Kjellevold, daglig leder for Lysefjord Utvikling. Årsaken skyldes den internasjonale trafikken til Norge som uteblir på grunn av Korona-krisen. Kjellevold håper på en bedring når grensen til enkelte land åpner fra 15. juli. Det samme er tilfelle med trafikken til Preikestolen, hvor to tredjedeler av trafikken har uteblitt.
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-23 19.01.38.jpg
Front

Bålfest i flott sommervær

St. Hans - feiringen tirsdag kveld ble en eventyrlig og hyggelig forestilling. Sol og varmt vær. Stille og de beste forutsetninger for en flott bålfeiring. Fotballbanen på Tjørhom var treffstedet for mange i øvre Sirdal. De yngste startet med fotball i fotballbingen. De voksne fyrte opp medbrakte griller. Rigget til med medbrakte stoler og bord. Først var det pølser og hamburgere og annet grillkjøtt, før kaffe, brus og medbrakte kaker
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-18 08.16.30.jpg
Front Nyhet Samferdsel

Ny og midlertidig vei til ferien

Arbeidet med å rassikre fylkesvei 975 ved Ortevatn, mellom Fidjeland og Ådneram, går etter planen. Veien skal flyttes ut i Ortevatn for å sikre trafikantene mot fremtidige ras. Det skal også bygges en rasvoll, som skal ha en effektiv høyde på seks meter og en lengde på 240 meter. Da vi startet i april kom det en kjempestein på omkring tre tonn ned fjellsiden og stanset ikke før den var
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-20 16.14.30.png
Front Nyhet Turløyper

Forbedret sti Donsen – Kvinen

Vi har hatt fire varme og flotte dager der vi har lagt klopper ( legge planker) ti timer til dagen, sier Hans Jakob Kløvstad, som har vært prosjektleder for å utbedre løypen mellom Donsen og Kvinen. Kløvstad har hatt med seg tre pensjonister i alderen 72 – 80 år for å gjøre jobben. De øvrige medlemmer av dugnadsgjengen var Inge Klepstad, Dag Pettersen og Gunnar Dag Tørå. Alle fra Grimstad
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-19 11.29.24.jpg
Front Samferdsel

Store snømengder – sauene til fjells lørdag

Den siste uka har snøen blitt sterkt redusert. Lørdag kjører vi opp de første bilene med sau og lam til heiene innover Suleskard, sier Torbjørn Fjermestad, formann i Jæren Smalalag. Når det er mye snø, blir det som regel et godt beiteår til fjells. Da følger dyrene snøsmeltingen og veksten av nytt gras. Heiesjefene har vært oppe og sjekket flere ganger den siste uken. Nå vil de slippe dyrene på