Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-31 12.52.41.jpg
Front Nyhet Turløyper

Fjelljegeren på ski eller til fots

Under årets Fjelljeger er det mulig å nå noen av postene enten på ski eller til fots. I pinsehelgen var det begge varianter. Sånn vil det nok også bli utover juni med de store snømengdene som finnes i høyere strøk. 73-åringen Per Magne Sinnes, primus motor for dette opplegget, har lagt ut de fleste av de 15 postene på ski dette året. Noen poster fikk nytt navneskilt i fjor høst,
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-27 16.52.50.jpg
Front Kommunen Nyhet

Fylkesnemnda møtes 8. juni – dersom kommunen ikke trekker saken

Både Fylkesnemnda i Agder og Sirdal kommune har snudd i saken om den gravide kvinnen som helsetjenesten i Sirdal kommune ønsker å tvangsinnlegge for avrusning ved Borgestadklinikken i Skien, fordi de mener hun er avhengig av alkohol. Fylkesnemnda snudde fordi de måtte behandle saken. Sirdal fordi det midlertidige hastevedtak om tvangsinnleggelse er omgjort på grunn av ”pragmatiske grunner”. Fylkesnemnda snudde onsdag kveld 27. mai. Klokka 21.17 mottok advokat Monica Moan,
Front

Stor trafikk til Lyse og Kjerag

Det var stor trafikk på Lyseveien og overraskende mange nasjoner som ønsket å gå til Kjerag denne helgen. Parkeringsvert Henrik Lilleheim som jobber for Lysefjorden Utvikling ved Øygardstøl, kunne telle 32 nasjoner på pinseaften. Overraskende mange nasjoner og jeg har sikkert hatt like mange i dag, sier Lilleheim. Over 100 biler og det betyr nærmere 400 personer på naturstien til Kjerag. Henrik Lilleheim sorterer parkeringen ved Øygardstøl. Det mest overraskende
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-30 13.09.15.jpg
Front

Fantastisk pinseaften

For et vær. For en pinseaften. For en utfart. I øvre Sirdal har det virkelig vrimlet med folk som har gått på tur, syklet, padlet kano, årets første bading, årets siste skitur. Stor trafikk både til Lyseveien og over Suleskard til Brokke. Mange skuelystne som ville se de store snømassene og de høye brøytekantene etter årets snøvinter. Temperaturen svinger fra et par grader på natta til 25 grader i solveggen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-05-07 12.02.34-1.jpg
Front Samferdsel

Kø ventet på veiåpningene

Da vi åpnet bommen til Lyseveien ved Sirekrok var det 10 – 15 biler som ventet i kø for å komme seg over til Øygardstøl eller Lysebotn. Den første kom ved 09.25-tiden, sier Fred Jonny Wikøren, byggeleder i Agder fylkeskommune. Ved bommen i Suleskard var det tre-fire ganger så mange biler som ventet på å få komme seg over til Brokke og Setesdal. Veiene er fine og trafikksikre så langt.
Front Kommunen

Fylkesnemnda behandler saken

Fylkesnemnda i Agder vil likevel behandle klagen fra den gravide kvinnen som har gått i dekning fordi kommunelegen i Sirdal mener hun har alkoholproblemer. Nemnda har nå en uke på seg til å svare på klagen. Paret klaget inn hastevedtaket til fylkesnemnda som er ankeinstans. Først avviste nemnda at de kunne behandle saken før vedtaket var iverksatt. Det betyr at kvinnen var innlagt, frivillig eller med tvang. Saken engasjerer sirdølene
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-27 16.52.50.jpg
Front Kommunen

Jakter gravid kvinne for tvangsinnleggelse

Kommunelege Siril Hermansen og enhetsleder Ruth Lillian Hompland i Sirdal kommune opprettholder hastevedtaket fra 15. Mai om at en utenlandsk gravid statsborger skal tvangsinnlegges for avrusning ved Borgestad klinikken i Skien. Flere blod- og urinprøver viser at det ikke er grunn til å mistenke henne for å være alkoholiker. Begrunnelse for vedtaket: Det er stor fare for fosterskade som følge av daglig alkoholinntak, noe som har vist seg vanskelig for
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-15 10.51.46.jpg
Front Samferdsel

Veiåpninger til pinse

Både Lyseveien og veien Suleskard – Brokke vil etter all sannsynlighet bli åpnet til pinse. Det betyr fredag. Tidspunktet er det ikke noen som har røpet enda. Etter planen skulle Lyseveien åpnet til 17. mai og Suleskardveien 20. mai. Men alt er forsinket i år på grunn av store snømasser sammen med hard og isete snø. Det har gjort arbeidene svært vanskelige. Det jobbes for harde livet for å bli
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-08 12.54.43.jpg
Front Kommunen

Mange planer for Tonstad

Arbeidet med endring av områdereguleringsplan for Tonstad vil ventelig komme opp i juni til politisk behandling når ny planstrategi skal behandles. Av større saker kan nevnes flomsikringstiltak, private eller kommunale boligtomter, næringsareal, miljøstasjon, tomt for vitensenter, skytebane og flerbrukshall. Behovet for rullering av områdereguleringsplan Tonstad er følgende: Boligområder: Her blir det etter rådmannens vurdering et spørsmål om kommunen fortsatt skal være en aktiv tilrettelegger for boligbygging gjennom kommunale boligfelt, eller
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-24 10.04.08.jpg
Front Nyhet Sport

FootGolf på Kvæven

Søndag ble det for første gang arrangert FootGolf på Kvæven. Sirdal Fjellgolfklubb sammen med Stavanger Fotballgolf hadde 30 deltakere med på arrangementet. Dagi Dreyer fra Stavanger vant med 63 spark, mens Silje Kvisvik Paulsen vant dameklassen med 76 spark. Dagi Dreyer og Leif Kåre Larsen vant lagkonkurransen med 64 spark. Leif Kåre Larsen ( til venstre) og Dagi Dreyer vant lagkonkurransen. Først var det individuell konkurranse, og deretter lagkonkurranse. Deltakerne