Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-08-01 14.19.33.jpg
Front Kommunen Nyhet

Om tvangsinnlegging i Sirdal

Av Magnar Undheim Nå har eg site på gjerdet lenge nok. Observert og svara alle dei utanbygds, flest rogalendingar, som har spurt: Kva er det som skjer i Sirdal? Senda elevar frå Ådneram til Tonstad! Tvangsavrusa personar som mest ikkje drikk! Naturlegvis har eg måtta seia at det er heilt uforståeleg, at eg skjems, at eg er skuffa og sint. For det første er det uforståeleg at helsevesenet kan gå
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-13 08.54.57.png
Front Nyhet Turløyper

Hoggormbitt kan være dødelig for hunder

Hoggorm eller huggorm er en av mer enn 200 arter i hoggormfamilien, men den eneste som lever fritt i Nord-Europa. Arten er en av tre frittlevende slangearter i Norge, og den eneste som er giftig. De to andre er buorm og slettsnok. Hoggormen er fredet i Norge. Wikipedia Når varmen kommer vil som oftest også hoggormene komme fram fra sine gjemmesteder. Da vil de nyte å ligge i solen. Ekspertene mener
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-09 14.06.55-1.jpg
Front Kommunen

Føler ingen trygghet i Sirdal

Nå ønsker jeg bare å reise hjem en periode etter å ha opplevd et sånt maktovergrep. Jeg føler meg ikke trygg etter mitt møte med det jeg føler er et upålitelig helsevesen i Sirdal. Verst blir det å forlate kjæresten min, Lars Enok Wang. Men jeg må dra, for å få ro og trygghet. Barnet i den 14. uke er det viktigste nå, forteller den 30 år gamle, gravide kvinnen.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-24 08.53.21.jpg
Front

Kartverket flaskehals til nye veiadresser

Teknisk avdeling i Sirdal kommune har jobbet i over fem år med å få på plass offisielle veiadresser i kommunen. Prosessen har gått tregt fordi Kartverket er flaskehalsen som skal godkjenne alle navner. 3. juli 2018 var det 5.408 adresser i kommunen. Av disse manglet en tredjedel (33%) offisiell veiadresse. Alf Reidar Surdal, ingeniør med ansvar for GIS (Geografisk Informasjon System) i kommunen, er fortvilet over den seine framdriften. Det
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-06 10.11.54.jpg
Front Nyhet Turløyper

Ny turvei langs Sinnesvatnet

Ny gang- og sykkelvei er nå under opparbeidelse langs Sinnesvatnet. Veien knyttes til gang- og sykkelveien mellom Sinnes skule og Sinnes Fjellstue. Dermed blir det helårsforbindelse fra fylkesvei 975 til Sinnesliå. Tomteutviklingsselskapet til Sinneshyttå og Solhytten står bak prosjektet som vil koste omkring 500.000 kroner. Sirdalsutvalget har også donert 25.000 kroner til prosjektet. I sundet mellom elva Sira og Sinnesvatnet er det laget ny bru. Sommerstid vil det komme en
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-27 16.53.22.jpg
Front Nyhet

Kommunen trekker begjæring om tvangsvedtak overfor gravid kvinne

Sirdal kommune ved rådmannen har i ettermiddag besluttet å trekke begjæring om tvangsvedtak overfor en gravid kvinne i Fylkesnemnda på mandag 8.juni -2020. Sirdal kommune v/advokat har siden den 25. mai 2020 gjentatte ganger bedt kvinnen og hennes advokat om opplysninger fra kvinnens utenlandske lege om hennes tidligere sykehistorikk som kan ha betydning for avklaring av saken. Kvinnen og hennes advokat har avvist å legge fram slik dokumentasjon. Som et
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-05 08.06.09.jpg
Front Nyhet Samferdsel

Lavere fart med flere fartsdumper

Her må vi gjøre noe for å sikre veikrysset og at farten på fylkesvei 42, på sletta inn til Tonstad sentrum, ikke blir for høy. Pluss nytt gangfelt, sier lensmann Egil Netland. Ifølge Netland må det gjøres noe raskt, før det blir en ulykke her. – Vi har ikke råd til å miste noen, sier han. De som kommer ut fra byggefeltet Bekkjedalen har dårlig sikt til høyre på grunn
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-03 20.37.44.png
Arkiv Front Kommunen

Helsetilsynet: Fylkeslegen og ARA benekter tvangsvedtak

Sirdalmedia har fått kopi av Statens helsetilsyns brev til Sirdal kommune. Der mener Helsetilsynet at konstituert kommuneoverlege Siril Hermansen og Sirdal kommune kan ha brutt loven på flere punkter i behandlingen av den gravide kvinnen. I hastevedtaket om tvang 15. mai skriver Sirdal kommune, ved enhetsleder Ruth Lillian Hompland, at saken er drøftet med fylkeslegen og ARA i Kristiansand – rusavdelingen ved Sørlandet sykehus – og at begge har anbefalt
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-31 12.52.41.jpg
Front Nyhet Turløyper

Fjelljegeren på ski eller til fots

Under årets Fjelljeger er det mulig å nå noen av postene enten på ski eller til fots. I pinsehelgen var det begge varianter. Sånn vil det nok også bli utover juni med de store snømengdene som finnes i høyere strøk. 73-åringen Per Magne Sinnes, primus motor for dette opplegget, har lagt ut de fleste av de 15 postene på ski dette året. Noen poster fikk nytt navneskilt i fjor høst,
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-27 16.52.50.jpg
Front Kommunen Nyhet

Fylkesnemnda møtes 8. juni – dersom kommunen ikke trekker saken

Både Fylkesnemnda i Agder og Sirdal kommune har snudd i saken om den gravide kvinnen som helsetjenesten i Sirdal kommune ønsker å tvangsinnlegge for avrusning ved Borgestadklinikken i Skien, fordi de mener hun er avhengig av alkohol. Fylkesnemnda snudde fordi de måtte behandle saken. Sirdal fordi det midlertidige hastevedtak om tvangsinnleggelse er omgjort på grunn av ”pragmatiske grunner”. Fylkesnemnda snudde onsdag kveld 27. mai. Klokka 21.17 mottok advokat Monica Moan,