Front Kvæven

Fjellmuseets og Bygdetunets framtid utredes

Administrasjonen i Sirdal kommune vil gjerne etablere en arbeidsgruppe som skal se nærmere på potensiale for videreutvikling av Sirdal Fjellmuseum og Kvæven Bygdetun. Rapport for politisk behandling skal foreligge våren 2019. Utvalget skal bestå av en representant fra kultur, kommunestyret, næringsforeningen, region Stavanger, tillitsvalgt og en bruker av bygget. Til sammen seks representanter. Kommunestyret behandler saken 22.november. Sirdal Fjellmuseum har gjennom mange år forvaltet vår lokale – og regionale historie.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.44.12.jpg
Front Kommunen

Fem grendehus foreslås solgt

  De fem grendehusene i Sirdal kommune kommer nå opp til politisk behandling igjen. Rådmannen legger frem et forslag om salg av grendehusene, der grendestyrene får tilbud om forkjøpsrett. Benyttes ikke forkjøpsretten, selges bygget til høyeste bud. Hovedmålet med salget er å kutte driftsutgifter til vedlikehold, strøm, forsikring og kommunale avgifter med mer, jamfør mål i kommuneplanens samfunnsdel. Alternativ B: Det bevilges ekstraordinært et tilskudd på 500.000 kroner til vedlikehold
Front Turløyper

Klatreparken en suksess

Sirdal er blitt en attraksjon rikere med den nyåpnede Klatreparken. For de fastboende. For hytteeierne. For turister i gjennomgangstrafikk. Både lørdag og søndag var det fullt i Tjørhomfjellet. Det betyr 80-90 daglig som har betalt og fått utdelt spesialsele og hjelm. Vi fikk prøve Høyt & Lavt sitt anlegg på nært hold en hel dag i Klatreparken med fem barnebarn.  Mottakelsen var profesjonell der medarbeidere hjalp til med å ta
Front Tonstad

650 tonn ”Sirdals-ørret” i årlig produksjon

Vi tar sikte på en årlig produksjon på 1.000 tonn brunørret. Det tilsvarer 650 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) i et anlegg, og gjelder i utgangspunktet for matfiskkonsesjoner for ørret, sier daglig leder Daniel Danielsen i Norsk Ørret AS, som eier og driver det nystartede produksjonsanlegget på Tonstad. I første omgang skal det produseres ørret, men på sikt vil også røye kunne være aktuell art. Ørret vil være av Fossbekk-stammen,
Front Turløyper

Kult med friluftsfag på skolen

Valgfaget friluft på skolen er både kjekt og kult, selv om det er dårlig vær på denne turen, sier 8.klassingene Victoria Førland, Karmen Ådneram og Karoline Tjørhom ved Sinnes skole. Torsdag dro de fem elevene når femte  time  startet på overnattingstur til Råmeheia. Først kjørte de til Degdammen og deretter gikk de omkring en kilometer til stølen til Wenche og Tore Kvæven. Først var det fyring på stølen, deretter saft
Front Turløyper

Skiløype og gangsti langs Suleskardveien

Grovplaneringen av en ny skiløype og gangsti parallelt med Suleskardveien begynner å ta form.  Til vinteren vil en ny skiløype bli brøytet fra Rinnebakkane hyttefelt til Moltekvæven hyttefelt. Morten Wold, leder i samarbeidsorganet Øverst i Sirdal, forteller at  hytteeierne (70 hytter) langs Suleskardveien skal få en enkel adgang til skiløypene. Samtidig får de en trafikksikker vei til butikken og til plassen hvor de kan kaste søppel. Denne løypen vil i
Front Kvæven

Kafe og lokalmat på Kvæven og matkasser

              Moccamasteren vil bli parkert til fordel for en ny og moderne kaffemaskin, den eneste i Sirdal, der vi skal servere kaffelatte og cappuccino, sier Renate Albrigtsen og Ingeborg Selma Kvæven. Damene nærmest står og ”spinner” for å komme i gang med sitt nye prosjekt. De har fått leie lokalene på Kvæven, men kjøkkenet trenger oppussing og tilpasning for å få det godkjent for
Front Kvæven

Bra Sigvart Dagsland-konsert

              Utstillerne gir jevnt over gode tilbakemeldinger. De minste har kost seg med aktivitetene. Det som imidlertid har gledet mest; det flotte været med solgløtt mesteparten av lørdagen, sier prosjektleder Sølvi Mannsråk for Sirdalsdagene. Da Sigvart Dagsland opptrådte på ettermiddagen med sitt seksmannsorkester, var det flere tusen mennesker som hadde samlet seg i bakken. De storkoste seg i solsteiken. Sigvart var i godt slag
Front Kommunen

Fjellstuå uten alkoholservering i romjulen

Sinnes Fjellstue får ikke lov å skjenke alkohol i 16 dager i romjulen, fra 25. desember til 9. januar. Inndragningen skyldes brudd på alkohollovgivningen ved kontroller 17. mars og 29. mars i år, samt brudd på vilkår gitt i skjenkebevilling datert 16. november 2017.   mai vedtok Sirdal kommunestyre å inndra skjenkebevillingen i 16 dager. Kommunestyret opprettholdt vedtaket enstemmig etter at Snøfokk AS som driver Sinnes Fjellstue hadde anket vedtaket.
Front Kvæven

Sauene på heimturen

For en morgen på Suleskard. Noen plussgrader. Sol. Stille. Alle sauene samlet inne ved Kilen, som en stor ulldott, før de startet den lange veien på fylkesvei 975 ned til Kvæven. Der er sauene ventet som normalt mellom klokka 1800 – 2000. Heiegjeterne har hatt ei tøff uke. Nedbøren som kom på mandag, var i grensen til snøslaps i enkelte heiområder. Tirsdag var det opphold og tendens til tåke i