Front Hytter Nyhet

Store utbygginger på Fidjeland

  De neste årene vil Fidjeland bli preget av store hytteutbygginger. Fra dagens 223 hytter skal det bygges ytterligere 137 nye hytter. Det kommer til å merkes. Fidjeland Skitrekk var blant dem som fikk avslag i Kommuneplanens arealdel for Sirdal Nord sine planer om utvidelse i retning Hilleknuten. Smølåsen med sine 104 hytter framstår i dag som det største hyttefeltet på Fidjeland. Ovenfor Sirdal Høyfjellshotel er det 47 hytter, mens
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-05-28 12.41.38.jpg
Front Kommunen

Interessekonflikt villrein – veiåpning og turløyper

  Sirdal kommune vil ikke begrense åpningstiden av Suleskard – Brokke veien, men heller utvide den. Dette kommer fram i vedtaket angående besøksstrategi for verneområdet Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR). Utvalg for teknikk, landbrukk og miljø (TLM) har behandlet saken for Sirdal kommune. Interessekonflikt er det mellom villrein og mer og lengre åpningstider for Suleskardveien. Verneområdestyret har sendt på høring et forslag til besøksstrategi for verneområdet Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiene
Front Kommunen Nyhet

Strøm og sinnatagger i Sirdal

  Kommunal Rapport er en ukeavis og en nettavis som gis ut i Oslo av Kommunal Rapport AS, som igjen er heleid av KS . Avisa kom ut første gang i 1987. Avisa dekker kommunesektoren og målgruppa er politikere og ledere i kommunal og fylkeskommunal sektor, inkludert kommunale bedrifter over hele landet. Ukeavisen distribueres på papir. Den har et opplag på 13.000. Kommunal Rapport besøker sju-åtte kommunestyrer hvert år, og kommer uanmeldt og gir en litt uhøytidelig vurdering av møtet, og
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0797.JPG
Front Nyhet

Lyse utsikter for Sirdal Veibetong

  Framtiden ser lys ut. Offentlig skal det investeres enormt i nye veier og tunnelprosjekter fram til 2030. Utsiktene betegnes som fantastiske, sier Terje Moen, daglig leder for Sirdal Veibetong AS. Sirdal Veibetong har hatt en eventyrlig utvikling siden starten i 2012. Etter å ha jobbet 14 år i NCC, var det fire medarbeidere som hoppet av og begynte for seg selv. Terje Moen fikk med seg Knut Strisland, Preben
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0786.JPG
Front Kommunen

Kulturskolen er populær blant elevene

Sirdal Kulturskole er et populært fritidstilbud i kommunen. 202 elevplasser var det søkt om ved høstens skolestart. En økning på 50 prosent, sier rektor Kaare Lauridsen for kulturskolen. Dans, kunst & bilde, piano, gitar og aspiranter til skolekorpset er blant fagene du finner. Og det hele starter med servicetilbud til de minste i barnehagen. Fra 1. klasse opprettes juniorgrupper og da får du litt av alt. Først på 3. klassetrinn
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.31.34.jpg
Front Nyhet Samferdsel

Gode dekk og ladet batteri viktig for Sirdalstur

  Nå kommer kuldegradene. Da er det viktig å finne fram jekken og legge om til vinterdekk, Enten med piggdekk eller piggfrie, sier Tormod Ousdal i Sirdal Bilberging som han driver sammen med Geir Helge Tjørhom. Det kjente og blide fjeset fra Viking-bilene i Sirdal, synes mange bilister kjører de piggfrie dekkene ett år for lenge. Slitte piggfrie dekk polerer veien, mens piggdekk river opp snø og is. For mange
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.57.15.jpg
Front

Tyri opptenningsflis til salgs i Omlidbutikken

  Tyri opptenningsflis er glimrende å bruke når du skal tenne på i ovnen din, forteller ni-åringen Matias Førland fra Åmli. Han har en kasse med bunter til salgs stående i Omlidbutikken. Foreløpig har jeg solgt 59 bunter, sier Matias som bruker både sag og øks for å få dem like store. Prisen er 30 kroner pr bunt. Han har lett tilgang til flis siden han er sønn av eierne
Front

Alvorlige HMS-mangler ved hyttebygging

  En koordinert a-krimaksjon mot hyttebyggere i Sirdal og Brokke avdekket flere arbeidsplasser med alvorlige mangler. Seks arbeidsplasser ble stengt på grunn av farlig arbeid og NAV følger opp et tilfelle av mulig trygdesvindel. 10. og 11. oktober gjennomførte a-krimsentrene i Agder og Rogaland en aksjon hvor de så etter brudd på blant annet arbeidsmiljøloven, trygdesvindel, svart økonomi, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. - Resultatet må være et
Front Kvæven

Fjellmuseets og Bygdetunets framtid utredes

Administrasjonen i Sirdal kommune vil gjerne etablere en arbeidsgruppe som skal se nærmere på potensiale for videreutvikling av Sirdal Fjellmuseum og Kvæven Bygdetun. Rapport for politisk behandling skal foreligge våren 2019. Utvalget skal bestå av en representant fra kultur, kommunestyret, næringsforeningen, region Stavanger, tillitsvalgt og en bruker av bygget. Til sammen seks representanter. Kommunestyret behandler saken 22.november. Sirdal Fjellmuseum har gjennom mange år forvaltet vår lokale – og regionale historie.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.44.12.jpg
Front Kommunen

Fem grendehus foreslås solgt

  De fem grendehusene i Sirdal kommune kommer nå opp til politisk behandling igjen. Rådmannen legger frem et forslag om salg av grendehusene, der grendestyrene får tilbud om forkjøpsrett. Benyttes ikke forkjøpsretten, selges bygget til høyeste bud. Hovedmålet med salget er å kutte driftsutgifter til vedlikehold, strøm, forsikring og kommunale avgifter med mer, jamfør mål i kommuneplanens samfunnsdel. Alternativ B: Det bevilges ekstraordinært et tilskudd på 500.000 kroner til vedlikehold