Front

Batterier utgjør en brannrisiko

Oppbevaring av brukte batterier innendørs i avfallsdunker kan være brannfarlig. Dagligvarebutikker tilbyr denne avfallstjenesten og de dunkene er plassert innendørs. Det utgjør en brannrisiko og anbefales ikke, sier brannsjef Roger Egeli i Sirdal kommune. Sirdalmedia har tatt opp dette problemet etter at det har kommet frem at det muligens var brukte batterier som var årsaken til storbrannen ved IVAR gjenvinningsstasjon på Forus i sommer. I det nye sorteringsanlegget for papir,
Front Nyhet Nyhet forts.

Utvikler egenproduserte produkter

Steis Mekaniske Verksted på Tonstad ønsker å videreutvikle teknologien for egenproduserte produkter, som grindrensing og ledegjerder for laksesmolt. Dette opplyser Karl Eiken, daglig leder hos Steis, til Sirdalmedia. Ordretilgangen har vært bra hittil i år, men nå merkes det noe mer usikkerhet i markedet. Foreløpig medfører dette ikke noen problemer. Firmaet har flere bein å stå på, som; Leveranser til oljeindustrien offshore. Leveranser til byggebransjen. Leveranser til prosessindustrien. Leveranser til
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Vakt-ordningen for dyrleger uholdbar

Sirdalsbøndene er misfornøyd med den manglende vaktordningen for dyrlegene, hvor flere helger står uten beredskap. Dessuten er de opptatt av brannberedskap, «grendekontakter», sikringsradioer og gode arbeids- og levekår for bransjen slik at unge vil satse på landbruksnæringen. Dette kom fram under årsmøtet og samarbeidsmøtet med kommunen. Veterinær- og vaktordningen for Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord fungerer ikke utenom kontortid. Sirdal og Kvinesdal har hver sin veterinær ansatt, men Flekkefjord står uten.
Front Nyhet Nyhet forts.

Rekordbesøk på Kjerag

Turen fra Øygardstøl til Kjerag kan se tilbake på rekordbesøk denne sommeren. 65.798 turister har gått denne turen i år, sammenlignet med 2019 hvor det var 52.791 besøkende. En økning på hele 24,6 prosent eller 13.007 flere turister sammenlignet med 2019. Vi er overrasket at det ble et så høyt besøkstall allerede i år etter to somrer med korona-pandemi og begrensede geografiske turmuligheter, sier Helge Kjellevold, daglig leder for Lysefjorden
Front Nyhet Nyhet forts.

En annerledes Halloween

Kyrkja i Sirdal arrangerte mandag kveld en annerledes Halloween for barn og voksne i kulturhuset på Tonstad. Det ble mer en vennefest enn utkledde barn med skremmende ansiktsmasker. Men både små og store gledet seg. Arrangørene hadde laget 13 poster. Etter at Barnekoret innledet sammen med Inger Solveig Høyland, som hadde andakt, var det aktiviteter i kulturhuset og i gymnastikksalen. Foto: Brigt Elias Tonstad får malt ansiktet. Barnekoret deltok med
Et bilde som inneholder tre, gress, utendørs, fjell Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Krav om eierskap og anleggsbidrag avslått

Favoritthytten og grunneier Aadne Ådneram er frifunnet i Sør-Rogaland tingrett. Hytteeierne i Ådneram Fjellgrend gikk til gruppesøksmål, ved grupperepresentant Svein Henrik Vormedal, angående krav om eiendomsrett til infrastruktur og rett til anleggsbidrag. Hytteeierne ble dømt til å betale saksomkostningene til Favoritthytten med 645.825 kroner og kostnadene til Aadne Ådneram med 156.125 kroner. Advokatene Cecilie Engebretsen og Per Trygve Sekse representerte hytteeierne i retten. Advokat John Heitmann representerte Aadne Ådneram, mens
Et bilde som inneholder tekst, person, mann, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Ønske om mer helårsturisme

Entusiasme og positivisme preget bransjetreffet for reiselivet i Sirdal på fredag. Fremtidens mål er å jobbe for mer helårsturisme. Nærmere 40 deltakere deltok på konferansen som foregikk på Slottet. En positiv tone i kommunen og regionen, noe som deltakerne mener ikke har vært på årevis i denne bransjen. Odd Kvinen, Sirdal Huskyfarm, karakteriserte møtet som historisk. Eva Gill, Litlestøl akevitt, nærmest boblet av entusiasme da hun deltok på møtet. Øystein
Et bilde som inneholder innendørs, dekorert, møbler Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Torleiv var den gode gjeteren

Nærmere 200 mennesker fulgte Torleiv Lye til siste hvilested under begravelsen på Kvævemoen kapell fredag. Sokneprest Christiane Krahner ledet begravelsen. Selve begravelsen fant sted på hans fars fødselsdag. Krahner talte fra Salme 33. Der står det blant annet: Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Det er mye vi kan finne igjen i denne salmen som også
Front Nyhet Nyhet forts.

Boligtomter forsinket i Knausane

Ferdigstillelse av de 16 kommunale boligtomtene i Knausane på Tonstad blir omkring et halvt år forsinket. De skulle vært klare 1. november. Dette opplyser Steinar Haugen, prosjektleder i Sirdal kommune, til Sirdalmedia. Forsinkelsene skyldes flere forhold. Først var det størst fokus på å få ferdig tomta til fotballhallen innen 1. juli i år. Det klarte de. Den neste store utfordringen var å flytte en høyspentlinje og fjerne mastene for å
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bakke, hus Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

80 sengeplasser og 8 fritidsboligenheter

Reguleringsplanen for Solheimsdalen ferie- og turistsenter er nå lagt ut til ny 1. gangs behandling igjen. Ny høring og ettersyn av den gamle Øglænd-hytta. Den er planlagt revet og skal erstattes med nytt bygg med 80 sengeplasser. I tillegg inneholder planen åtte fritidsboligenheter. Karttjenester AS på Tonstad utarbeider reguleringsplanen for grunneier og forslagsstiller Kapasitet AS. Kapasitet eies 100% av Brunstad Christian Church (BCC), Stavanger. Foto: Dagens Øglændhytte. Planområdet for Øglænd-eiendommen