Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-03-19 18.15.03.jpg
Front Hytter

Misnøye med bredbåndtjenester

Når nye hytteeiere overtar sin hytte, er det mange som forventer at det er innlagt bredbåndtjenester med data og TV. Dessverre blir mange skuffet og må ta en ekstra runde med utbygger eller Telenor etter innflytting. Tjenesten er ikke installert. Alt går ikke på skinner når det gjelder nye bolig- og hyttefelt. Ei heller i Sirdal kommune. Vi trenger en tett dialog med utbygger for å fange opp nye prosjekter
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-26 10.02.51.jpg
Hytter Nyhet

Selges raskest i landet

En litt snøfattig start på vinteren 2019 har ikke satt en stopper for salget av hytter i Sirdal kommune. Ny statistikk fra Eiendom Norge viser at Sirdal er det området for fjellhytter hvor hyttene selges raskest i landet. Dette bekrefter den utviklingen som våre hyttemeglere har meldt om. Hytter i Øvre-Sirdal selges over dobbelt så raskt som boliger i på Nord-Jæren. Dette er avvikende fra det som er normen i
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-11 13.51.17.jpg
Front Hytter

Utfordringer med VA-anlegg til Donsen

Sirdal kommunestyre vedtok 24. januar hovedplanen for vann og avløp. Kostnadsfordeling i delfinansierte utbyggingsprosjekter oppheves for fritidsbebyggelse. Det betyr at tre prosjekter gis muligheter for igangsetting dette året for å få 50 prosent delfinansiering av kommunen, knyttet til opprydding av eksisterende avløpsforhold. Det gjelder to anlegg i Ådneram og VA-anlegg fra Flesebekk til Raudevannet og eventuelt videre til Donsen. Arbeidet må være igangsatt innen 1.januar 2020 for å få støtte.
Hytter Nyhet

Bakken Gård utbygges

Bakken Gård på Sinnes skal utbygges til fritidsformål. Ti mindre fritidsboliger og åtte leiligheter planlegges. Området ligger på høyden ovenfor Sinnes Fjellstue (se tegning). Karttjenester har startet detaljregulering for området. Arbeidet gjøres på vegne av BoligPartner AS. Fritidsboligene blir på cirka 60 kvadratmeter. Leilighetsbygget blir på cirka 400 kvadratmeter. Underetasjen skal inneholde parkering, garasje til traktor, lastebil og redskaper. Oppå garasjeanlegget skal det bygges halvannen etasje med åtte leiligheter. Eksisterende
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-14 14.03.41.jpg
Hytter Nyhet

Kvadratmeterpris på over 50.000 kroner

En leilighet i Sinnes Panorama ble denne uken solgt for over 3.7 millioner kroner. DnB Eiendom hadde lagt ut leiligheten på Finn 7. desember for 3.550.000 kroner. Leiligheten var på 73 kvadratmeter og inneholdt tre soverom. Selger vil ikke røpe det siste budet. Det betyr en kvadratmeterpris på over 50.000 kroner. Dette er en superbeliggenhet og riften etter leiligheter her er meget stor for tiden, sier Øyvind Ådneram, hovedansvarlig for
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-05 15.05.00.jpg
Front Hytter

Totalt 4.300 fritidsboligenheter –1.557 tomter i ”reserve”

Hytteveksten fortsetter i samme høye tempo som de siste årene. I fjor ble 119 nye hytter godkjent og 70 foreløpig i år. Totalt ligger vi an til å komme opp i 4.300 fritidsboligenheter (fritidsboliger/leiligheter) ved årsskiftet, opplyser plankoordinator May Britt Ousdal og saksbehandler Marit Røe, som steller med hytteutbyggingen daglig i Sirdal Kommune. Aktivitetsnivået er høyt overfor Dorgefoss. Det graves, skytes, støpes, spikres, monteres og males som aldri før. Imponerende
Front Hytter Nyhet

Store utbygginger på Fidjeland

  De neste årene vil Fidjeland bli preget av store hytteutbygginger. Fra dagens 223 hytter skal det bygges ytterligere 137 nye hytter. Det kommer til å merkes. Fidjeland Skitrekk var blant dem som fikk avslag i Kommuneplanens arealdel for Sirdal Nord sine planer om utvidelse i retning Hilleknuten. Smølåsen med sine 104 hytter framstår i dag som det største hyttefeltet på Fidjeland. Ovenfor Sirdal Høyfjellshotel er det 47 hytter, mens
Front Hytter

Utbyggingsavtale fordyrer og forbedrer

En utbyggingsavtale er med på å sikre at infrastrukturen blir opparbeidet og utbyggingen realisert i samsvar med reguleringsplanen. I de fleste tilfeller fordyrer det utbyggingen, men det forbedrer også tilbudet for hytteeierne. I dette tilfelle må utbyggeren betale 80.000 kroner pr tomteenhet. Litt over en million kroner av beløpet skal betales til Sirdal kommune. Øvrige kostnader er spesielt øremerket prosjektet. Hoppmannsknuten kommer nord for Brendehei og ”Slottet” og er en
Hytter Nyhet

Øglænd-eiendom omreguleres

Da kommuneplanens arealdel for Sirdal Nord var ute til høring og korrigering for ett års tid siden, hev Brunstad Kristelige Menighet, Stavanger seg på karusellen og ønsket å få frigjort Øglænd-eiendommen i Solheimsdalen fra LNF-klausulen.  Det lyktes de med. Politikerne godtok endringen. Dermed har de satt i gang en langsiktig prosess. Nå skal det utarbeides en ny reguleringsplan for den 14.2 mål store tomten. Arealet benyttes i dag til ferie-
Front Hytter

Mange tilbud – bra etterspørsel

Skal du ”sjoppe” ny hytte under Sirdaldagene (7.-9. september), er det mange og varierte tilbud.  Fra 49 kvadratmeter i kolonihagestil til de mer luksuspregede på opptil 400 – 500 kvadratmeter. Lommeboka avgjør hvor du ønsker å kjøpe. Starter på 2.5 millioner kroner og stiger opptil 13 – 14 millioner kroner. Aldri har det vært mer varierende tilbud enn dette året. Etterspørselen etter vinterhytte i Sirdal er fortsatt like god. –