Søker utsatt frist for delfinansierig VA-anlegg

Solheimsdalen Vel har nå søkt Sirdal kommune om å få utsatt frist for å få realisert VA-anlegg fra Flesebekk til Raudevann og eventuelt videre til Donsen. Saken kommer opp til kommunal behandling i utvalg for teknikk, landbruk og miljø 21. april, formannskapet 23.april og endelig avgjørelse i kommunestyret 28.mai. Rådmannen foreslår forlengelse av delfinansiert frist imøtekommes med følgende forutsetninger: Vann og avløp på strekningen Flesebekk – Donsen må være ferdig

Bråstopp – men hytter på gang

Korona-viruset har medført stor usikkerhet omkring den norske økonomien. Pandemien har også medført konsekvenser for bolig- og hyttemarkedet. Mange er permittert fra sine arbeidsplasser og arbeidsledigheten øker i voldsom fart. Hvordan påvirkes hyttedrømmen ? Er det lurt å kjøpe nå ? Eller er det smart å selge nå ? Rådene og spørsmålene er mange blant menigmann og eksperter. Vi har tatt en prat med Tor Sigve Vik, Sinneshyttå, som kjenner

Avtagende hyttepriser

Den sterke prisutviklingen i markedet for fjellhytter fortsetter for femte år på rad. Veksten i prisene er imidlertid avtagende sammenlignet med de fire siste årene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Prisene for fritidsboliger på fjellet steg med 2,6 prosent det siste året. Den typiske fritidsboligen på fjellet i Norge koster nå 2.000.000 kroner. Interessen for fritidsboliger på fjellet er stabil og fra februar 2019 til januar 2020

Bakken gård med 20 fritidsboligenheter

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal neste tirsdag behandle ny reguleringsplan for Bakken Gård på Sinnes, like ovenfor Fjellstua. Planen vil etter forslaget legges ut for offentlig ettersyn og inneholde 20 fritidsboligenheter. Grunneier er Signe Lise Årsland. Formålet for planen er å tilrettelegge for ni mindre frittliggende fritidsboligenheter og oppføring av et leilighetsbygg med inntil åtte fritidsboligenheter fordelt på 1,5 etasje. Eksisterende løe planlegges revet for å gi

4.445 fritidsboligenheter

4.445 fritidsboligenheter (hytter) er registrert i kommunens matrikkel ved årsskiftet, bekrefter Rune Risnes, avdelingsingeniør ved oppmålingsavdelingen i Sirdal kommune. Hytteutviklingen i Sirdal kommune har skutt i været fra 2.000 registrerte enheter i 1998, til 4.445 nå. En vekst på hele 122 prosent. En gjennomsnittlig vekst på 111 fritidsboligenheter pr år i denne perioden. Sirdal har ambisjoner om å vokse som hyttekommune. I tillegg legges til rette for mer boligbygging og

Rekordmange hyttegodkjennelser

137 fritidsboligenheter ble byggegodkjent av Sirdal kommune i fjor. En formidabel økning. Kommunen har aldri mottatt og godkjent så mange søknader for bygging av fritidsboligenheter som i 2019. Økningen har nok sammenheng med ny kommunedelplan Nord. Gjennomsnittlig pleier vi å ha 70-80 søknader i året, sier Marit Røe, saksbehandler i kommunens byggeavdeling. Statistikken forteller også at 600 saker ble godkjent som enkeltvedtak knyttet til plan- og bygningsloven. I tillegg var
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-14 09.08.41.png

Fidjeland blir ny ”hytteby” med 470 hytter

Fidjeland seiler opp som ny ”hytteby”i Sirdal. Detaljregulering for 60 nye hytter ved Finnstølbekken er nå annonsert for oppstart. Fra før finnes det 233 hytter, mens 177 nye er under planlegging eller bygging. Det betyr 470 hytter totalt for ”hyttebyen” Fidjeland. Det kommer til å bli merkbart, en dobling i forhold til før. Solhytten Eiendom AS skal bygge ut området ved Finnstølbekken. Det er hovedsakelig Jenny Kristin Fidjeland som er
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-16 13.56.38.png

64 fritidsboligenheter i Furåsen

64 fritidsboligenheter er nå planlagt i Furåsen og feltet strekker seg fra Neset og nesten over til Svartevatn. Det kommer også like ved Sinneslia som er under utbygging nå. Da saken var oppe til behandling i utvalg for teknikk, miljø og landbruk (TLM) ved slutten av fjoråret ble byggherren, Sirdal Invest AS, pålagt å rette opp og innarbeide to pålegg for vann og avløp (VA). Byggherren ble pålagt å benytte

Manglende bosstømming

Ved bosscontainerne på Sinnes, like ved Joker Sinnes, er det overfylte containere. Her har det ikke vært tømt siden forrige søndag. Lørdag var det ikke noe vakkert syn. Det fløt med boss over alt. Når det kommer 15.000 – 20.000 turister til Sirdal i romjulen, må det tømmes hyppigere. IRS Miljø må tilpasse antall tømminger til antall besøkende. Dette må være kjent og det er nesten årlig at vi tar

Snømann før julepakkene

Mandag er det så kraftig snøvær at brødrene Oliver (11), Markus (9) og Fillip (7) Helland fra Bryne er ute og lager snømann. Da går tiden fortere, for de gleder seg til julepakkene kan åpnes. Nå blir det litt lange timer fram til pakkene skal åpnes julaften etter middagen. Vi fikk en forsmak på julen søndag, for Oliver fikk nytt slalåmutstyr som ble brukt i Tjørhomfjellet. Da fikk Fillip og