Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-12 kl. 18.50.33.png

Kjempesmell på Slottet

Onsdag ettermiddag gikk første smellet av for den nye restauranten på Slottet ved Haugefjedl og Brendeheia. Det var en såkalt presplitt som gikk av. Den var både synlig og hørtes på lang avstand. Vi borer og skyter slik for å få en fin bruddlinje eller skjæring i fjellet. Det var boret for hver 70 centimeter mellom luntene som ble detonert og inneholdt 80 gram dynamitt, forteller Vidar Kråkenes, innleid skytebas
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-14 14.31.49.jpg

Protester mot restaurant på Slottet

46 hyttenaboer i Brendeheia protesterer mot at det skal bygges kafe med restaurantstandard på Slottet. Eierne av Sirdalsslottet Eiendomsselskap AS vil bytte ut nåværende hytte med en mer spektakulær restaurant som skal bli attraktivt å besøke. Terrenget er særegent og utbyggerne ønsker minst mulig inngrep. Det er lagt opp til en optimal plassering og utforming av bygget. Hyttenaboene ber om at byggesøknad og søknad om mindre reguleringsendring avvises. De mener
Macintosh HD:Users:Lsir:Downloads:Sirdalmedia 2:Teamet_m_logo.jpg

Historiske navn på hyttene i Soleiknuten

Endelig, etter sju års planleggingsarbeid, kan nå hyttene til Soleiknuten Hyttegrend legges ut for salg. 44 boenheter legges ut for salg nå og byggestart vil ventelig bli i september. Prisene vil variere fra 3.850.000 – 6.950.000 kroner. All infrastruktur skal være klar til 15. november i år. Laila Helleberg, odelsjenta fra Vik-gården på Sinnes, står bak prosjektet og hyttegrenda kommer vis a vis Ålsheia skitrekk. Her kan man velge mellom

Søker utsatt frist for delfinansierig VA-anlegg

Solheimsdalen Vel har nå søkt Sirdal kommune om å få utsatt frist for å få realisert VA-anlegg fra Flesebekk til Raudevann og eventuelt videre til Donsen. Saken kommer opp til kommunal behandling i utvalg for teknikk, landbruk og miljø 21. april, formannskapet 23.april og endelig avgjørelse i kommunestyret 28.mai. Rådmannen foreslår forlengelse av delfinansiert frist imøtekommes med følgende forutsetninger: Vann og avløp på strekningen Flesebekk – Donsen må være ferdig

Bråstopp – men hytter på gang

Korona-viruset har medført stor usikkerhet omkring den norske økonomien. Pandemien har også medført konsekvenser for bolig- og hyttemarkedet. Mange er permittert fra sine arbeidsplasser og arbeidsledigheten øker i voldsom fart. Hvordan påvirkes hyttedrømmen ? Er det lurt å kjøpe nå ? Eller er det smart å selge nå ? Rådene og spørsmålene er mange blant menigmann og eksperter. Vi har tatt en prat med Tor Sigve Vik, Sinneshyttå, som kjenner

Avtagende hyttepriser

Den sterke prisutviklingen i markedet for fjellhytter fortsetter for femte år på rad. Veksten i prisene er imidlertid avtagende sammenlignet med de fire siste årene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Prisene for fritidsboliger på fjellet steg med 2,6 prosent det siste året. Den typiske fritidsboligen på fjellet i Norge koster nå 2.000.000 kroner. Interessen for fritidsboliger på fjellet er stabil og fra februar 2019 til januar 2020

Bakken gård med 20 fritidsboligenheter

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal neste tirsdag behandle ny reguleringsplan for Bakken Gård på Sinnes, like ovenfor Fjellstua. Planen vil etter forslaget legges ut for offentlig ettersyn og inneholde 20 fritidsboligenheter. Grunneier er Signe Lise Årsland. Formålet for planen er å tilrettelegge for ni mindre frittliggende fritidsboligenheter og oppføring av et leilighetsbygg med inntil åtte fritidsboligenheter fordelt på 1,5 etasje. Eksisterende løe planlegges revet for å gi

4.445 fritidsboligenheter

4.445 fritidsboligenheter (hytter) er registrert i kommunens matrikkel ved årsskiftet, bekrefter Rune Risnes, avdelingsingeniør ved oppmålingsavdelingen i Sirdal kommune. Hytteutviklingen i Sirdal kommune har skutt i været fra 2.000 registrerte enheter i 1998, til 4.445 nå. En vekst på hele 122 prosent. En gjennomsnittlig vekst på 111 fritidsboligenheter pr år i denne perioden. Sirdal har ambisjoner om å vokse som hyttekommune. I tillegg legges til rette for mer boligbygging og

Rekordmange hyttegodkjennelser

137 fritidsboligenheter ble byggegodkjent av Sirdal kommune i fjor. En formidabel økning. Kommunen har aldri mottatt og godkjent så mange søknader for bygging av fritidsboligenheter som i 2019. Økningen har nok sammenheng med ny kommunedelplan Nord. Gjennomsnittlig pleier vi å ha 70-80 søknader i året, sier Marit Røe, saksbehandler i kommunens byggeavdeling. Statistikken forteller også at 600 saker ble godkjent som enkeltvedtak knyttet til plan- og bygningsloven. I tillegg var
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-14 09.08.41.png

Fidjeland blir ny ”hytteby” med 470 hytter

Fidjeland seiler opp som ny ”hytteby”i Sirdal. Detaljregulering for 60 nye hytter ved Finnstølbekken er nå annonsert for oppstart. Fra før finnes det 233 hytter, mens 177 nye er under planlegging eller bygging. Det betyr 470 hytter totalt for ”hyttebyen” Fidjeland. Det kommer til å bli merkbart, en dobling i forhold til før. Solhytten Eiendom AS skal bygge ut området ved Finnstølbekken. Det er hovedsakelig Jenny Kristin Fidjeland som er