Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-07 13.11.45.jpg
Front Hytter

Massevis av hyttetilbud

Er du på jakt for å kjøpe hytte i Sirdal denne høsten, er det massevis av hytter å velge mellom. Fra Lindåsen til Ådneram, fra Gravassryggen til Donsen. Du finner hytter fra tre til ti millioner kroner. Beliggenheten og størrelsen avgjør prisen. En søndag på Finn.no gir deg 109 klikk, 79 nye hytter og 30 brukte. 100 fritidsboligenheter er godkjent av Sirdal kommune hittil i år. Antall fritidsboligenheter i kommunen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-07 13.28.12.jpg
Hytter Nyhet

Utvide elveløpet under Furuåsbrua

Vi har fått godkjennelse av fylkeskommunen til å utvide elveløpet under brua til hytteområdet Furuåsen, for å få bedre gjennomstrømning av elva Sira, sier Ole Johan Tjørhom i Sirdal Bygg. Med dette tiltaket regner vi med å doble kapasiteten. Utvidelsen vil komme inn mot Neseveien og det må bygges ny bru der vi sprenger bort masse, sier Tjørhom som håper arbeidet kan bli gjennomført i høst. Denne brua er utsatt
Hytter Nyhet

Salgsstart av Starekvæven hyttefelt

Mandag 2. september er det salgsstart for Starekvæven hyttefelt. 16 hytter legges ut i første omgang. Når 70 prosent av hyttene er solgt, begynner vi med opparbeidelse av infrastrukturen, med vei, vann, kloakk, strøm og fiber, sier daglig leder, Svein Olav Aalgaard i Aalgaard Bygg AS. Totalt er det regulert 29 hytter i dette området, som ligger noen hundre meter ovenfor brua over til Haugen. Grunneier er Terje Sinnes. Når
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-07-23 10.00.55.jpg
Front Hytter Nyhet

Høyt hytte-tempo i Sirdal

Hittil i år er det gitt tillatelse for bygging av ca 100 fritidsboligenheter, hytter og leiligheter. I 2018 og 2017 endte vi opp med henholdsvis 70 og 120 byggetillatelser, sier May Britt Ousdal, plankoordinator i Sirdal kommune. Gjennomsnittlig har det de siste årene vært 70 – 80 fritidsboliger som er blitt bygget. – Nå opplever vi en kraftig vekst, sier Ousdal og legger til at det nærmer seg 4.500 fritidsboligenheter
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-03-19 18.15.03.jpg
Front Hytter

Misnøye med bredbåndtjenester

Når nye hytteeiere overtar sin hytte, er det mange som forventer at det er innlagt bredbåndtjenester med data og TV. Dessverre blir mange skuffet og må ta en ekstra runde med utbygger eller Telenor etter innflytting. Tjenesten er ikke installert. Alt går ikke på skinner når det gjelder nye bolig- og hyttefelt. Ei heller i Sirdal kommune. Vi trenger en tett dialog med utbygger for å fange opp nye prosjekter
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-26 10.02.51.jpg
Hytter Nyhet

Selges raskest i landet

En litt snøfattig start på vinteren 2019 har ikke satt en stopper for salget av hytter i Sirdal kommune. Ny statistikk fra Eiendom Norge viser at Sirdal er det området for fjellhytter hvor hyttene selges raskest i landet. Dette bekrefter den utviklingen som våre hyttemeglere har meldt om. Hytter i Øvre-Sirdal selges over dobbelt så raskt som boliger i på Nord-Jæren. Dette er avvikende fra det som er normen i
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-11 13.51.17.jpg
Front Hytter

Utfordringer med VA-anlegg til Donsen

Sirdal kommunestyre vedtok 24. januar hovedplanen for vann og avløp. Kostnadsfordeling i delfinansierte utbyggingsprosjekter oppheves for fritidsbebyggelse. Det betyr at tre prosjekter gis muligheter for igangsetting dette året for å få 50 prosent delfinansiering av kommunen, knyttet til opprydding av eksisterende avløpsforhold. Det gjelder to anlegg i Ådneram og VA-anlegg fra Flesebekk til Raudevannet og eventuelt videre til Donsen. Arbeidet må være igangsatt innen 1.januar 2020 for å få støtte.
Hytter Nyhet

Bakken Gård utbygges

Bakken Gård på Sinnes skal utbygges til fritidsformål. Ti mindre fritidsboliger og åtte leiligheter planlegges. Området ligger på høyden ovenfor Sinnes Fjellstue (se tegning). Karttjenester har startet detaljregulering for området. Arbeidet gjøres på vegne av BoligPartner AS. Fritidsboligene blir på cirka 60 kvadratmeter. Leilighetsbygget blir på cirka 400 kvadratmeter. Underetasjen skal inneholde parkering, garasje til traktor, lastebil og redskaper. Oppå garasjeanlegget skal det bygges halvannen etasje med åtte leiligheter. Eksisterende
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-14 14.03.41.jpg
Hytter Nyhet

Kvadratmeterpris på over 50.000 kroner

En leilighet i Sinnes Panorama ble denne uken solgt for over 3.7 millioner kroner. DnB Eiendom hadde lagt ut leiligheten på Finn 7. desember for 3.550.000 kroner. Leiligheten var på 73 kvadratmeter og inneholdt tre soverom. Selger vil ikke røpe det siste budet. Det betyr en kvadratmeterpris på over 50.000 kroner. Dette er en superbeliggenhet og riften etter leiligheter her er meget stor for tiden, sier Øyvind Ådneram, hovedansvarlig for
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-05 15.05.00.jpg
Front Hytter

Totalt 4.300 fritidsboligenheter –1.557 tomter i ”reserve”

Hytteveksten fortsetter i samme høye tempo som de siste årene. I fjor ble 119 nye hytter godkjent og 70 foreløpig i år. Totalt ligger vi an til å komme opp i 4.300 fritidsboligenheter (fritidsboliger/leiligheter) ved årsskiftet, opplyser plankoordinator May Britt Ousdal og saksbehandler Marit Røe, som steller med hytteutbyggingen daglig i Sirdal Kommune. Aktivitetsnivået er høyt overfor Dorgefoss. Det graves, skytes, støpes, spikres, monteres og males som aldri før. Imponerende