Et bilde som inneholder person, utendørs, snø, mann Automatisk generert beskrivelse

Sirdal inn i Gjesdal?

Av Øystein Tjørhom Innbygger og næringslivsaktør i Øvre Sirdal Har det virkelig skjedd så lite i øvre Sirdal de siste årene? Nei er min mening. Har øvre Sirdal blitt nedprioritert? Nei er min mening. Vi har de siste årene sett mye utvikling i positiv retning i Sirdal, både i nedre og øvre del av dalen. Personlig synes jeg denne debatten som pågår om øvre og nedre dalen er veldig negativt
Et bilde som inneholder utendørs, snø, mann, vann Automatisk generert beskrivelse

Ny bru – men fortsatt overvann

Deler av brua til Fåråsen hyttefelt er forbedret de siste ukene. Hensikten med forbedringen var å få bedre vannføring under det østre elveløpet. Regnet det siste døgnet har imidlertid vist at dette ikke er tilstrekkelig. Vannet kom opp i veibanen og med mer vannføring vil det sikkert føre til stengt bru igjen. Hensikten med utbedringsarbeidet var å sikre bedre og sikker adkomstvei til hyttefeltet. Det er laget rapport om tiltaket
Et bilde som inneholder utendørs, person, bygning, mann Automatisk generert beskrivelse

Friluftsmann og utbygger fyller 50 år

Den kjente sirdølen, Tor Sigve Vik, blir 50 år søndag 18. oktober. Kjent tømmermann og hytteutbygger samt en ivrig pådriver for turistnæringen. Friluftsliv er hans store hobby, med fiske og jakt. 50 år gir litt grunn til ettertanke. Et veiskille, hvor man vet man er eldre, men ikke føler seg eldre, men jeg har ikke panikk. Formen er god og pågangsmotet til å utvikle Sirdal til en bedre hytte- og
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-11 10.24.47.jpg

VA-anlegg til Donsen stoppet opp

Prosessen med å få realisert VA-anlegg fra Flesebekk til Donsen er nå stoppet opp. Saken er sendt tilbake til Sirdal kommune, sier Alf Sevild leder for Solheimdalens Velforening, til Sirdalmedia. Planen var at Solheimsdalen Veilag skulle betale eller låne penger til prosjektering. Det var snakk om 300.000 kroner. Veilaget har 282 medlemmer (hytter) med til sammen 974 andeler. De som bor nederst i dalen har en andel, mens de som
Et bilde som inneholder utendørs, gress, snø, natur Automatisk generert beskrivelse

Bru ferdig om to uker

Nå gjenstår påstøping i neste uke og deretter montering av rekkverk i 60 centimeters høyde, før brua til Fåråsen er kjørbar, forteller Morten A. Almås i Sirdal Forskaling og Betong. Torsdag ble de tre dragerne mellom fundamentene heist på plass og montert. Dragerne er 11,3 meter lange og veide over ti tonn. Kleppspesial, Norges største kranbil, svingte dragerne på plass med en utlegger fra bilen på 11,5 meter. Dragerne ble
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-10-01 13.32.31-2.jpg

Politikerne må ikke kreve for mye

Det registreres at politikerne stadig krever at vi utbyggere skal sponse og betale både det ene og det andre, sier Tor Sigve Vik, eier av Sinneshyttå, til Sirdalmedia. I sist formannskapsmøte (24. september) i Sirdal kommune var det flere saker hvor politikerne rettet blikket mot utbyggerne og etterlyste støtte. Det kom på bordet at næringslivet burde sponse isolering av Øvre Sirdals Leitegruppes nye lokaler ved brannstasjonen. Den andre saken som
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-11 10.48.41.jpg

Dyreste fjellhytter – Sirdal på 4. plass

Sirdal kommune kom på 4. plass av de fjellhyttekommuner som hadde høyeste gjennomsnittlig hyttepriser i perioden 2016 – 2019. Sirdalsprisen var i gjennomsnitt litt over 3 millioner kroner, melder Statistisk Sentralbyrå i en ny statistikk torsdag. Hol i Hallingdal (Geilo) og Ulvik i Hardanger (Finse) hadde høyeste gjennomsnittspris med 3,3 millioner kroner i snitt. Øyer i Gudbrandsdalen var på tredjeplass med gjennomsnittspris på 3,1 millioner kroner. Trysil, Ringsaker og Hol

Solgt en million kroner over takst

Koronapandemien og reiserestriksjoner har satt kreativiteten i sving hos mange dette året. Da er det mange som ønsker seg en leilighet eller hytte å reise til. I helger og ferier. Visninger i Sirdal minner om stor pågang og interesse. 15-20 personer møter frem når det er visning og ikke mange dager senere er hytta eller leiligheten solgt. Mange hytter blir solgt langt over takst. Vi har solgt 30 fritidsboligenheter de
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-11 10.24.47.jpg

God prosess med VA-anlegg

Vi er nå inne i en god prosess med å få realisert VA-anlegg fra Flesebekk til Donsen. Vi skal kommende uke ha en runde om trasevalg og anbud for prosjektering, sier Alf Sevild, leder for Solheimdalens Velforening, til Sirdalmedia. Velforeningen har nå fått avklart en del spørsmål med Sirdal kommune. I tillegg har grunneierne, sammen med Solheimdalens Veilag, stilt seg positive til prosjektet. Det lokale rørleggerfirmaet Modalsli, sammen med Sør

Økt interesse for fjellhytter

Etterspørselen etter fjellhytter har økt i løpet av sommeren. Gjelder både brukte og nye. Korona-pandemien medførte en bråstopp i flere måneder i vår. Nå er interessen for hytter tilbake. Mange farter til Sirdal for å se på visninger. Finn.no har 107 hytter til salgs i Sirdal, men tar en med alle nye som er på gang, er tallet langt høyere. Hittil i år har vi godkjent 50 nye hyttesøknader, sier