Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bakke, tre Automatisk generert beskrivelse

Ny og bedre avkjørsel til fv 450

Ny og bedre avkjørsel er under opparbeidelse på Kvæven. Hyttefeltet ligger på venstre side når du kjører nordover mot Fidjeland. Planstarten for dette feltet startet i 2012. 6 eksisterende hytter vil bli utvidet med 5 nye. Totalt 11 fritidsboliger her. Det skal også etableres ny atkomst fra fylkesvei 450 og ny felles parkeringsplass. Den eksisterende parkeringsplassen skal beholdes, men direkteavkjørselen til fylkesvei 450 skal stenges. Den er direkte trafikkfarlig i
Et bilde som inneholder tre, gress, utendørs, plante Automatisk generert beskrivelse

Over 50 fritidsboliger på Solheim

Solheim Hytteutvikling AS og Kalveløa AS annonserer nå oppstart av detaljregulering av fritidsbebyggelse på Solheim. Førstnevnte selskap planlegger cirka 40 fritidsboligenheter, mens Kalveløa, i tillegg til caravanoppstillingsplassen, planlegger 14-16 fritidsboliger i størrelse 35 – 40 kvadratmeter. Fritidsbebyggelsen er i henhold til kommunedelplan Nord for Sirdal kommune. Solheim Hytteutvikling er en ny reguleringsplan, mens Kalveløa er en omregulering fra tidligere planer. Karttjenester behandler begge reguleringsplanene. Disse to planene grenser inntil hverandre.
Et bilde som inneholder stein, fjell, utendørs, pattedyr Automatisk generert beskrivelse

Bandtvang i heia og senk farten

Av Anders Tjørhom Leier av beiteområdet til HTSK Beitelag(Handeland, Tjørhom, Sinnes og Kvæven). Etter ein hektisk periode i sauefjøs og på heimebeite er sauene no slepte på heia for å beita og ha fine dagar fram til september/oktober. Mange har fått med seg driftene med sau og lam som kjem ned frå fjellet når hausten nærmar seg, til dømes til Kvæven. Dette er stort sett sauer som høyrer til nærmare
Et bilde som inneholder person, utendørs, himmel, fjell Automatisk generert beskrivelse

Treprisene fyker i været

Trebaserte byggevarer har føket i været det siste året. Når den forventede prisstigningen kommer med ca. 30 prosent 1. august, antydes det i bransjen at prisene har steget med omkring 100 prosent siste 12 måneder. Ekstraordinært høye priser i et ustabilt marked. Råvarene er i ubalanse. USA og Kina «støvsuger» markedet for å få nok trelast. Dette gir underskudd hos leverandørene. Lagrene hos leverandørene blir tømt på grunn av dette,
Et bilde som inneholder gress, tre, utendørs, grønn Automatisk generert beskrivelse

Sterk prisvekst på fjellhytter

Den kraftige veksten, både i priser og volum, vi opplevde i hyttemarkedet i fjor fortsatte i første halvår 2021, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Eiendom Norge har i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn Eiendom presentert en fersk fritidsboligprisstatistikk for sjøhytter, fjellhytter og innlandshytter i første halvår 2021. Prisene for fritidsboliger steg med 12,6 prosent i første halvår 2021. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.888.516
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bakke Automatisk generert beskrivelse

Ekstraordinær hyttepågang

Vi opplever dette året en helt spesiell og ekstraordinær pågang for søknader om bygging av fritidsboligenheter, sier Marit Røe, saksbehandler i Sirdal kommunes byggeavdeling, til Sirdalmedia. Etter godt fem måneder har avdelingen behandlet 100 søknader om bygging av nye fritidsboligenheter. I tillegg er det behandlet 227 søknadspliktige tiltak, (i dette inngår tilkoblinger til kommunale VA-anlegg/sanitærabonnement som utgjør 88 saker av de 227). I tillegg kommer ferdigattester med 66 saker. De
Et bilde som inneholder utendørs, bakke, stein, fjell Automatisk generert beskrivelse

Byggestart til høsten

Det jobbes nå for fullt med opparbeidelse av Starekvæven hyttefelt, slik at det kan bli byggestart i løpet av september. Hyttefeltet ligger like ved fylkesvei 450, mellom Haugen og Kvæven, sier Svein Olav Aalgaard, daglig leder i Aalgaard Bygg, som nå er en del av Hellvik Hus-gruppen. To hytter er solgt. Det skal i første omgang klargjøres 16 tomter, så ligger det også inne resterende 13 tomter i denne reguleringsplanen.
Et bilde som inneholder brann, utendørs, røyk, tre Automatisk generert beskrivelse

Sannsynlig brannårsak

Sannsynlig brannårsak til hytta som brant ned ved Donseknuden forrige søndag, skyldes aske som var tømt på utsiden. Det opplyser politikontakt i Sirdal, Jon Uleberg, til Sirdalmedia. Uleberg har snakket med eieren, som forklarte hva som hadde skjedd. I løpet av uken er det også utført tekniske undersøkelser på brannstedet, men der er det ikke funnet noe spesielt. Rogaland Brann og Redning fikk melding om brannen klokka 19.20. Da rykket
Et bilde som inneholder snø, utendørs, transport, dekket Automatisk generert beskrivelse

Nysnø og kuling for tråkkemaskinene

Alle tre skitrekkene i Øvre Sirdal gledet seg over nysnøen som kom natt til fredag. 25 centimeter legger seg bra i bakkene. Vinden og vindkastene gjorde at snøen la seg ekstra i terrenget. Vi var med Torbjørn Tjensvold i Fidjeland Skitrekk med tråkkemaskinen helt til topps i fjellheisen. Der var det samlet seg over meteren med nysnø enkelte plasser. https://youtu.be/x2bmJBh7bBM Tråkkemaskinen dro seg oppover med sine ekstreme krefter, 450 hk.
Et bilde som inneholder tekst, bygning, utendørs, person Automatisk generert beskrivelse

Redusert vaktstyrke og rolig påske

Norsk Folkehjelp, Sandnes Røde Kors Hjelpekorps og Speiderne ved Frikvarteret i Ådneram har hatt en forholdsvis rolig påskehelg med redusert vaktstyrke. Det siste skyldes korona og smittereglene. Tilsammen har de hatt omkring 30 skader og transporter. Beredskapsstyrkene i Øvre Sirdal har et godt samarbeid mellom de frivillige organisasjonene. I tillegg er det blitt et godt samarbeid med de yrkesaktive som kjører ambulanse, sier Svein Inge Elvig, vaktleder ved Norsk Folkehjelp