SAMLINGSSTED: Uteområdet skal være et inkluderende og åpent område tilgjengelig for alle i Hunnedalen.

Paradis for barnefamilier

Turbohytta skal bli et paradis for barnefamilier og et møtested for alle som ferdes i Hunnedalen. Nå er de første skissene klare. Hytta skal bygges i 2022. Stavanger Turistforening har en stund hatt planer om å bygge ei hytte på ei tomt som foreningen eier langs stien til Blåfjellenden. Etter et par års pause er prosjektet nå i solid framdrift. Turbohytta er oppkalt etter Barnas Turlags maskot. Målet er å bygge ei ubetjent hytte skreddersydd
Et bilde som inneholder tre, utendørs, bil, bilvei Automatisk generert beskrivelse

Spleiselag for ladeanlegg

Velforeningen ved Solheim Fjellgrend i Øvre Sirdal har tatt initiativet til å få montert ladeanlegg for elektriske biler. Et spleiselag for hytteeiere som ønsker lading ved hytten. Arbeidet startet høsten 2020 og nå er 28 ladere montert. I første omgang er dette et anlegg for 40 ladere, men anlegget er dimensjonert for 100 ladere, sier serviceleder, Carl Gunnar Borg Vatne hos Active Elektro. Abonnementet er på 50 kilowatt og strømmen
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, fjell Automatisk generert beskrivelse

«Litle Slottet» flyttet

Fredag formiddag ble «Litle Slottet» flyttet fra parkeringsplassen ved kommende restaurant Slottet ved Hoppmannsknuten. Sinneshyttå har i flere år hatt denne hytta stående på Slottet, men denne ble fjernet for over ett år siden da byggingen av restauranten Slottet startet. Tor Sigve Vik måtte fredag fjerne hytta før opparbeidelse av området til parkeringsplass. Nordic Crane var der med sin kranbil og trailer. Løftet var på 18 tonn og hytta blir
Et bilde som inneholder tekst, utendørs Automatisk generert beskrivelse

60 nye hytter i Svartevassåsen

Det kommer stadig nye hyttefelt i Øvre Sirdal. Nå har entreprenør Risa startet med opparbeidelse av Svartevassåsen hyttefelt. Det ligger i skråningen fra GP-krysset på venstre side opp mot Beinesvatnet. Denne strekningen ser ut som et anleggsområde for tiden, siden fylkesvei 450 utvides med gang- og sykkelvei på denne strekningen. Dette skal være ferdig i slutten av oktober. Svartevassåsen får 60 nye hytter ifølge reguleringsplanen. De kommer i tillegg til
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse

Hodeskade ved sprengningsulykke

Ved 9-tiden onsdag morgen var det en sprengningsulykke på Haugen i Øvre Sirdal. En arbeider fikk en stein i hode og er fraktet til Stavanger Universitetssykehus med Luftambulansen. Vedkommende var ved bevissthet. Maskinentreprenør Risa holdt på å skyte og klargjøre noen tomter på Gloveknuten hyttefelt, da uhellet inntraff. Dette feltet eies av Sissel og Anita Haugen. 16 hytter skal føres opp her og hyttefeltet ligger like ovenfor Haugen Hytteutleie og
Et bilde som inneholder gress, utendørs, person, mann Automatisk generert beskrivelse

Er det nok hyttebygging ?

Av Sigurd Haugsgjerd, Setesdølen Me må kjenne historia for å sjå verdiane av heiane og forvaltninga der i dag, meiner mangesyslaren Odd Kvinen i Sirdal. Førstkomande laurdag inviterer han setesdølar og sirdølar til kulturvandring frå parkeringsplassen ved Roskrepp kraftverk like ved Øyervatn og halvannan times gange inn til hyttene ved Sigurdsheller. Det er Statskog som eig desse i dag. I 2017 vart dei varig verna av Riksantikvaren. Sigurd Haugsgjerdredaktor@setesdolen.no Folk
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bakke, tre Automatisk generert beskrivelse

Ny og bedre avkjørsel til fv 450

Ny og bedre avkjørsel er under opparbeidelse på Kvæven. Hyttefeltet ligger på venstre side når du kjører nordover mot Fidjeland. Planstarten for dette feltet startet i 2012. 6 eksisterende hytter vil bli utvidet med 5 nye. Totalt 11 fritidsboliger her. Det skal også etableres ny atkomst fra fylkesvei 450 og ny felles parkeringsplass. Den eksisterende parkeringsplassen skal beholdes, men direkteavkjørselen til fylkesvei 450 skal stenges. Den er direkte trafikkfarlig i
Et bilde som inneholder tre, gress, utendørs, plante Automatisk generert beskrivelse

Over 50 fritidsboliger på Solheim

Solheim Hytteutvikling AS og Kalveløa AS annonserer nå oppstart av detaljregulering av fritidsbebyggelse på Solheim. Førstnevnte selskap planlegger cirka 40 fritidsboligenheter, mens Kalveløa, i tillegg til caravanoppstillingsplassen, planlegger 14-16 fritidsboliger i størrelse 35 – 40 kvadratmeter. Fritidsbebyggelsen er i henhold til kommunedelplan Nord for Sirdal kommune. Solheim Hytteutvikling er en ny reguleringsplan, mens Kalveløa er en omregulering fra tidligere planer. Karttjenester behandler begge reguleringsplanene. Disse to planene grenser inntil hverandre.
Et bilde som inneholder stein, fjell, utendørs, pattedyr Automatisk generert beskrivelse

Bandtvang i heia og senk farten

Av Anders Tjørhom Leier av beiteområdet til HTSK Beitelag(Handeland, Tjørhom, Sinnes og Kvæven). Etter ein hektisk periode i sauefjøs og på heimebeite er sauene no slepte på heia for å beita og ha fine dagar fram til september/oktober. Mange har fått med seg driftene med sau og lam som kjem ned frå fjellet når hausten nærmar seg, til dømes til Kvæven. Dette er stort sett sauer som høyrer til nærmare
Et bilde som inneholder person, utendørs, himmel, fjell Automatisk generert beskrivelse

Treprisene fyker i været

Trebaserte byggevarer har føket i været det siste året. Når den forventede prisstigningen kommer med ca. 30 prosent 1. august, antydes det i bransjen at prisene har steget med omkring 100 prosent siste 12 måneder. Ekstraordinært høye priser i et ustabilt marked. Råvarene er i ubalanse. USA og Kina «støvsuger» markedet for å få nok trelast. Dette gir underskudd hos leverandørene. Lagrene hos leverandørene blir tømt på grunn av dette,