Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 11.05.33-1.jpg
Front Hytter

Bygde for 45 millioner kr Solgte for 17,75 millioner kr

IT-millionær Fredrik Larsen (38) fra Stavanger har betalt 17.75 millioner kroner for Sirdals dyreste brukt-hytte, skriver Dagens Næringsliv. Han kjøpte hytta til oljeservicegrunder, Dag Nedrum fra Hundvåg. I salgsannonsen var prisantydning 19,9 millioner kroner. Dette er den dyreste brukt-hytte som er solgt i Sirdal . Ny kostet denne hytta omkring 45 millioner kroner. Sinneshyttå alene fakturerte Nedrum for 32 millioner, ifølge rettspapirene. Nedrum saksøkte Sinneshyttå. Der tapte Sinneshyttå dagmulktsaken, men
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-14 13.51.01.png
Front Hytter Nyhet

Forsøplingen må stanses

Av Roald Larsen, Renovasjonsleder IRS Miljø IKS                                                              Forsøplingen som i dag skjer rundt hyttecontainerne må stanses og da må det vises respekt for ordningen både blant fastboende, næringsdrivende, campingvogneiere og hyttefolket. Man kan ikke akseptere forsøpling av nærområdene som skal benyttes til rekreasjon for noen og som andre skal ferdes i til daglig som fastboende. Hyttecontainerne skal ikke brukes av næringsdrivende, håndverkere eller fastboende uten hytte-abonnement. Dette misbruket påfører hytteabonnentene
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-12 11.09.46.jpg
Front Hytter Nyhet

Hyttemesse i pøsregn

Hyttemessa på Sinnes vokser og i år var det hele 38 utstillere med på messa. Der kunne du få alt fra pizzaovn/eldhus til persienner, eller ny snøfreser til jacuzzi av beste merke. Det meste var på plass og Tor Sigve Vik i Sinneshyttå og prosjektleder Solveig Marie Ådneram var fornøyd med antall utstillere og besøkende i det ufyselige høstværet med pøsregn. Du kunne skyte på blink utendørs, eller det var
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-11 13.51.17.jpg
Front Hytter Nyhet

Spørreskjema om VA-anlegg til Donsen

I samarbeid med velforeningene i Solheimsdalen og Ousdal grunneierlag, sender Sirdal kommune ut en spørreundersøkelse for å kartlegge interessen for tilkobling til felles vann- og avløpsanlegg dersom det blir bygget. I første omgang er dette for å lufte interessen. Sirdal kommunestyre vedtok 24. januar hovedplanen for vann og avløp. Kostnadsfordeling i delfinansierte utbyggingsprosjekter oppheves for fritidsbebyggelse. Det betyr at tre prosjekter gis muligheter for igangsetting dette året for å få
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-05 13.02.25-2.jpg
Hytter Nyhet

Hyttemesse med kåring av vær

I år blir det kåring av vær sammen med Sirdal Sau og Geit under Hyttemessa på Sinnes lørdag, sier Solveig Marie Ådneram, prosjektleder hos Sinneshyttå. Stian Espedal fra Nortura demonstrerer skjæring av kjøtt. I tillegg blir det ponniridning for barna. Prosjektlederen forteller at det blir niende året hyttemessa blir arrangert. Over 30 samarbeidspartnere/firmaer deltar på messa. I fjor var det over 900 besøkende og Solveig M. Ådneram håper å passere
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-23 10.43.59.jpg
Front Hytter

Sirdalsmarkedet er annerledes

Hyttemarkedet i Sirdal er annerledes enn boligmarkedet i Stavanger-regionen. Fritidsboligmarkedet berøres ikke konjunkturmessig på samme vis som i byene. Nedgangstider har så langt ikke slått ut på fritidsboligmarkedet i Sirdal. De som er på jakt etter fritidsbolig, er gjerne folk med trygge jobber og som har økonomi til å kjøpe en bolig nummer to, sier Dan Chruickshank, eiendomsmegler hos Eiendomsmegler1. Det snakkes gjerne om pengesterke folk. Derfor holder prisene seg
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-21 07.35.10.png
Front Hytter Nyhet

Stemmerett for hyttefolk ?

(Med tillatelse fra Norsk Hyttelag, som er en interesseorganisasjon for 600.000 hytteeiere, gjengir vi denne artikkelen som setter fokus på stemmerett for hyttefolket.) Norsk Hyttelag foreslår at landets 600 000 hytteeiere selv skal kunne velge om de vil avlegge stemme i hjemkommunen eller hyttekommunen. – Mange hytteeiere er mer knyttet til hyttekommunen sin enn til kommunen hvor de bor akkurat nå, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. Valgforsker Bernt
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-07 13.11.45.jpg
Front Hytter

Massevis av hyttetilbud

Er du på jakt for å kjøpe hytte i Sirdal denne høsten, er det massevis av hytter å velge mellom. Fra Lindåsen til Ådneram, fra Gravassryggen til Donsen. Du finner hytter fra tre til ti millioner kroner. Beliggenheten og størrelsen avgjør prisen. En søndag på Finn.no gir deg 109 klikk, 79 nye hytter og 30 brukte. 100 fritidsboligenheter er godkjent av Sirdal kommune hittil i år. Antall fritidsboligenheter i kommunen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-07 13.28.12.jpg
Hytter Nyhet

Utvide elveløpet under Furuåsbrua

Vi har fått godkjennelse av fylkeskommunen til å utvide elveløpet under brua til hytteområdet Furuåsen, for å få bedre gjennomstrømning av elva Sira, sier Ole Johan Tjørhom i Sirdal Bygg. Med dette tiltaket regner vi med å doble kapasiteten. Utvidelsen vil komme inn mot Neseveien og det må bygges ny bru der vi sprenger bort masse, sier Tjørhom som håper arbeidet kan bli gjennomført i høst. Denne brua er utsatt
Hytter Nyhet

Salgsstart av Starekvæven hyttefelt

Mandag 2. september er det salgsstart for Starekvæven hyttefelt. 16 hytter legges ut i første omgang. Når 70 prosent av hyttene er solgt, begynner vi med opparbeidelse av infrastrukturen, med vei, vann, kloakk, strøm og fiber, sier daglig leder, Svein Olav Aalgaard i Aalgaard Bygg AS. Totalt er det regulert 29 hytter i dette området, som ligger noen hundre meter ovenfor brua over til Haugen. Grunneier er Terje Sinnes. Når