Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-05 15.05.00.jpg
Front Hytter

Totalt 4.300 fritidsboligenheter –1.557 tomter i ”reserve”

Hytteveksten fortsetter i samme høye tempo som de siste årene. I fjor ble 119 nye hytter godkjent og 70 foreløpig i år. Totalt ligger vi an til å komme opp i 4.300 fritidsboligenheter (fritidsboliger/leiligheter) ved årsskiftet, opplyser plankoordinator May Britt Ousdal og saksbehandler Marit Røe, som steller med hytteutbyggingen daglig i Sirdal Kommune. Aktivitetsnivået er høyt overfor Dorgefoss. Det graves, skytes, støpes, spikres, monteres og males som aldri før. Imponerende
Front Hytter Nyhet

Store utbygginger på Fidjeland

  De neste årene vil Fidjeland bli preget av store hytteutbygginger. Fra dagens 223 hytter skal det bygges ytterligere 137 nye hytter. Det kommer til å merkes. Fidjeland Skitrekk var blant dem som fikk avslag i Kommuneplanens arealdel for Sirdal Nord sine planer om utvidelse i retning Hilleknuten. Smølåsen med sine 104 hytter framstår i dag som det største hyttefeltet på Fidjeland. Ovenfor Sirdal Høyfjellshotel er det 47 hytter, mens
Front Hytter

Utbyggingsavtale fordyrer og forbedrer

En utbyggingsavtale er med på å sikre at infrastrukturen blir opparbeidet og utbyggingen realisert i samsvar med reguleringsplanen. I de fleste tilfeller fordyrer det utbyggingen, men det forbedrer også tilbudet for hytteeierne. I dette tilfelle må utbyggeren betale 80.000 kroner pr tomteenhet. Litt over en million kroner av beløpet skal betales til Sirdal kommune. Øvrige kostnader er spesielt øremerket prosjektet. Hoppmannsknuten kommer nord for Brendehei og ”Slottet” og er en
Hytter Nyhet

Øglænd-eiendom omreguleres

Da kommuneplanens arealdel for Sirdal Nord var ute til høring og korrigering for ett års tid siden, hev Brunstad Kristelige Menighet, Stavanger seg på karusellen og ønsket å få frigjort Øglænd-eiendommen i Solheimsdalen fra LNF-klausulen.  Det lyktes de med. Politikerne godtok endringen. Dermed har de satt i gang en langsiktig prosess. Nå skal det utarbeides en ny reguleringsplan for den 14.2 mål store tomten. Arealet benyttes i dag til ferie-
Front Hytter

Mange tilbud – bra etterspørsel

Skal du ”sjoppe” ny hytte under Sirdaldagene (7.-9. september), er det mange og varierte tilbud.  Fra 49 kvadratmeter i kolonihagestil til de mer luksuspregede på opptil 400 – 500 kvadratmeter. Lommeboka avgjør hvor du ønsker å kjøpe. Starter på 2.5 millioner kroner og stiger opptil 13 – 14 millioner kroner. Aldri har det vært mer varierende tilbud enn dette året. Etterspørselen etter vinterhytte i Sirdal er fortsatt like god. –
Hytter Kommunen

Helårsvei til Donsen

Dette kommer feil frem i media. Kommunen har sagt at dersom det skal etableres tette tanker så kreves helårsvei. Media har nok misforstått dette og satt dette i feil sammenheng, da det fra kommunens side er brukt som et argument til å forklare at det er vanskelig å gi tillatelse til tette tanker uten denne adkomsten hele året. Når det gjelder eventuell etablering av vann og avløpsledninger til Donsen så
Hytter Kommunen Nyhet

VA-anlegg til Donsen med helårsvei

Sirdal kommune ønsker at alle hytter opp Solheimsdalen til Donsen på sikt blir tilkoblet offentlig vann- og avløpsanlegg. Første skritt vil være å få ledninger fra Flesebekk opp den tre kilometer lange grusveien til parkeringsplassen, sier Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift i Sirdal kommune. Dette er et komplisert hytteområde. De fleste hytter er bygget enkeltvis. Ingen utbyggerfirma står bak. Mange har fremdeles utedo, men cirka 100 hytter her har
Hytter

Stor byggeaktivitet for nye hytter

Det graves og sprenges, forskales og støpes, før tømrer, elektriker og rørlegger kommer på plassen og reiser bygget. Aktivitetsnivået blant hyttebyggerne er fortsatt stort i Sirdal. Ved inngangen til 2017 var det registrert 4.300 fritidsboligenheter. I fjor ble 119 enheter godkjent for byggetillatelse. Hittil i år er 40 enheter godkjent og det forventes at like mange vil komme til høsten. Sirdal  nærmer seg da 4.500 fritidsboligenheter. En sterk vekst. I