Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-10 16.53.51.jpg

Kostbar gang- og sykkelvei med VA-anlegg

Formannskapet i Sirdal kommune skal tirsdag behandle en hastesak angående legging av vann og avløp i forbindelse med opparbeidelsen av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 468. Saken gjelder godkjenning av ramme for prosjektet og valg av eventuelle opsjoner for gang og sykkelvei. I første omgang har Risa fått anbud på å bygge gang- og sykkelvei fra Tor Arne Lilands bygg fram til VAE-bygget. I samme trase skal kommunen legge vann

NVE-støtte til flomsikring på Tonstad

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Sirdal kommune tilsagn om 16.9 millioner kroner eksklusive merverdiavgift i tilskudd for flomsikring av Tonstad sentrum. Tilskuddet utgjør 80 prosent av kostnadene for tiltaket. Bakgrunn for saken Sirdal fikk i 2018 tilsagn om tilskudd til planlegging og prosjektering av flomsikringstiltak. Tiltakene omfatter ; 1.Utvidelse av elveløpet under bru over Sira ved Tonstad (Fv 42). Det smale løpet under brua har oppstuvende effekt for
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Illustrasjoner:2018-11-22 14.01.14.jpg

To vil drive kafe på Kvæven

To firmaer har meldt sin interesse for å drive kafe på Kvæven etter at Smak i Sirdal har avviklet sitt firma. Formannskapet skal behandle saken på tirsdag og da spør rådmann Inge Hedenstad Stangeland om hvem det er som skal tildele ledige lokaler og fastsettelse av husleie ? Administrativt eller politisk ? Innen fristen meldte ASVO og Sirdal Safari & Adventure AS (selskap under stiftelse) seg. ASVO har meddelt at
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-17 20.27.50.png

Flomvoll eller skoleheving

Sirdal kommune får ikke dispensasjon fra kravet om sikring mot flom i forbindelse med ombygging og påbygging av Sinnes skule. Prosjektledelsen har da to alternativer å velge mellom. Heving av skolen eller lage en flomvoll. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland foreslår for politisk ledelse i formannskapet heving av bygget med 25-30 centimeter. Prislapp 970.000 kroner. Alternativt er å bygge en flomvoll rundt hele skolen til en prislapp på 2.037.000 kroner. Utvalg
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-14 13.18.55.jpg

Dramatisk vending i skolesaken

Sinnes skule står uten lovlige lokaler når skolen starter til høsten. Sirdal Høyfjellshotell kan tidligst få bruksendring i høst eller nærmere jul. Sirdal kommune er kommet i et uføre der de sliter med å få godkjent midlertidige lokaler. Nybygget må heves på grunn av flomsikring, Nå er en tilbake til start. Skolen brukes i byggeperioden sammen med brakker. Alternativt kommunen opphever inngått kontrakt. Formannskapet i Sirdal kommune skal behandle denne
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-20 11.29.56.jpg

Utbedring og bygging av ekstra garasje har startet

Nytt garderobebygg for brannvesenet i Øvre Sirdal og garasje for Øvre Sirdal Leitegruppe er nå under oppføring ved Svartevatnet. To millioner kroner koster utbyggingen som Bjerkreim Trelast utfører. Arbeidstilsynet har gitt Sirdal kommune pålegg om å utbedre garderobeforholdene, skille skitten og ren sone. I tillegg må Tjørhom brannstasjon få ventilasjonsanlegg. Kommunen fikk stoppet dagbøter da de kunne legge fram en forpliktende plan for oppfyllelse av pålegget innen 1. juli. Bjerkreim
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-17 16.54.45.png

Støy og tett på fritidsbustader

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag med 17 mot to stemmer å senda klager på NVE sitt vedtak av 7.mai 2020 om godkjenning av tiltaksplan mot støy frå Tonstad vindkraftverk. Dokumentasjon og avbøtande tiltak mot støy etter vilkår i konsesjonen skulle ha vore lagt fram saman med detaljplanen. Tiltaksplanen mot støy tilfører saka nye opplysningar som også er relevante for vurderinga av detaljplanen. I tiltaksplanen er det synleggjort kva for enkeltturbinar som
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-08-01 14.19.33.jpg

Om tvangsinnlegging i Sirdal

Av Magnar Undheim Nå har eg site på gjerdet lenge nok. Observert og svara alle dei utanbygds, flest rogalendingar, som har spurt: Kva er det som skjer i Sirdal? Senda elevar frå Ådneram til Tonstad! Tvangsavrusa personar som mest ikkje drikk! Naturlegvis har eg måtta seia at det er heilt uforståeleg, at eg skjems, at eg er skuffa og sint. For det første er det uforståeleg at helsevesenet kan gå
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-11 16.37.55.png

Må heve tilbygg 25 cm pga flomsikring

Sirdal kommune får ikke dispensasjon på søknad fra kravet om sikring mot flom og klimapåslag. Dermed må tilbygget til Sinnes skule heves med 25 centimeter. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland opplyste om dette i formannskapet torsdag. Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) gikk enstemmig inn for ikke å imøtekomme søknaden om dispensasjon. I søknaden skrives det at optimaliseringen skal medføre et krav om at første etasje må heves ca. 25
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 10.23.53-1.jpg

Søkt ekstern juridisk rådgivning

Sirdal kommunes ordfører Jonny Liland, opplyste i torsdagens formannskapsmøte at han har søkt om ekstern juridisk rådgivning for å ivareta rollen som kommunens rettslige representant i ”gravid-saken” på en ryddig måte. Sirdal kommune fattet et hastevedtak 15. mai om tvangsinnleggelse på en avrusningsinstitusjon av en gravid kvinne, på grunn av mistanke om alkoholmisbruk. Hastevedtaket ble først opphevet. Deretter trakk kommunen også begjæringen om tvangsvedtak i Fylkesnemnda. – Kommunen har trukket