Et bilde som inneholder utendørs, hus, konstruksjon, eiendom Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Landbrukssjefen slutter

Sverre Thele (56) har sagt opp jobben sin som landbrukssjef i Sirdal kommune. Han har vært i jobben i to år. Nå skal han begynne som landbruksrådgiver i Lund kommune på Moi. Jeg slutter etter en samlet vurdering, sier Thele til Sirdalmedia. Thele bor i Flekkefjord og vil nå pendle til Moi. Før han kom til Sirdal, var han jordbrukssjef i Flekkefjord i 13 år. Thele har utdannelse i hovedfag
Et bilde som inneholder utendørs, eiendom, plante, gress Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Ruth Lillian frikjent på alle punkt

Oppsigelsen og avskjedigelsen av enhetsleder Ruth Lillian Hompland i Sirdal kommune, kjennes ugyldig. Dette var en enstemmig dom fra Sør-Rogaland Tingrett i Egersund, som ble forkynt partene fredag. Tingrettsdommer var Ragnhild Pedersen og meddommere var Torgeir Kallhovd og Kristin Søberg Håkonsen. I dommen heter det videre: Sirdal kommunes krav om at arbeidsforholdet skal opphøre etter arbeidsmiljøloven § 15-14 tredje ledd andre punktum tas ikke til følge. Sirdal kommune ved ordføreren
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Hotellkjøp og gamle brannbiler

Hvorfor skal kommunen kjøpe og eie et hotell? Hvorfor foreslås dobling av næringsstrømmen? Hvorfor følges ikke HMS for brannfolkene ? Hvorfor skal kirkekontoret ha uverdige arbeidsforhold? Budsjettet og fordeling av neste års pengepott engasjerer og opptar sirdølene. Sirdalmedia har aldri opplevd å få så mange henvendelser om pengebruken til kommunen som dette året. Å kjøpe og eie et hotell opprører sirdølene, fra nord til sør. Det samme gjelder forslaget om
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Vakt-ordningen for dyrleger uholdbar

Sirdalsbøndene er misfornøyd med den manglende vaktordningen for dyrlegene, hvor flere helger står uten beredskap. Dessuten er de opptatt av brannberedskap, «grendekontakter», sikringsradioer og gode arbeids- og levekår for bransjen slik at unge vil satse på landbruksnæringen. Dette kom fram under årsmøtet og samarbeidsmøtet med kommunen. Veterinær- og vaktordningen for Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord fungerer ikke utenom kontortid. Sirdal og Kvinesdal har hver sin veterinær ansatt, men Flekkefjord står uten.
Et bilde som inneholder hus, utendørs, bygning, himmel Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Kultur Nyhet Nyhet forts.

Indre Hauan 2 millioner dyrere

Restaureringen av Indre Hauan bygget er blitt to millioner kroner dyrere enn budsjettert. Det kommer i tertialrapport to for Sirdal kommune. Nå er det brukt 5.843 millioner kroner, mot budsjett på 3.750 millioner kroner Investeringsbudsjettet er på 130.995 millioner kroner for 2022. Ved utgangen av august er det brukt 73.802 millioner kroner. Den største posten er fotballhallen med 52,1 millioner kroner i budsjettet. Ved utgangen av august var det utbetalt
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Økte godtgjørelser til politikerne

Ordfører Jonny Lilands godtgjøring/lønn foreslås økt fra 87 til 100 prosent av stortingsrepresentantenes fastgodtgjørelse. Det utgjør 987.997 kroner per år. Kommunestyret i Sirdal skal torsdag behandle forskrift om godtgjørelse og velferdsgoder for folkevalgte i kommunen. Sirdal kommune må tilpasse seg ny kommunelov og dette medfører endringer for politikerne til dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjoner. Saken har vært ute til høring, og skal nå godkjennes. Beløpet
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Sirdal må betale MILLIONERSTATNING

Sirdal kommune må betale millionerstatning til Lars Enok Wang og samboer. Det var saken om hastevedtaket fra 15. mai 2020, om at en utenlandsk gravid statsborger skulle tvangsinnlegges for avrusning, som var oppe til behandling i kommunestyret. Både Sirdal kommune og kommunelegen brøt loven, fastslo Statens Helsetilsyn. Etter det Sirdalmedia erfarer dreier erstatningen seg om et beløp mellom 2,5 - 3 millioner kroner. Sirdal kommunestyre godkjente erstatningsavtalen torsdag i lukket
Et bilde som inneholder himmel, bilvei, utendørs, person Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Samhold, kjærlighet og toleranse

Skolene i Sirdal har denne uken hatt fokus på Pride, hvor samhold, kjærlighet og toleranse har vært viktige emner i undervisningen. Tonstad skule markerte avslutningen på uken i egne klasser. Elevrådet ved Sinnes skule markerte med et lite tog samt heising av Pride-flagget. Ingvild Nygård Fidjeland holdt også en appell/tale før flaggheisingen. Markeringen var at det var 50 år siden det ikke lenger var ulovlig å være homofil i Norge.
Et bilde som inneholder person, poserer, gruppe, stående Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet Nyhet forts.

«Sirdal er folka»

Da utvalg for oppvekst og levekår i Sirdal kommune hadde møte på Sinnes skule tidligere i vår, holdt 8. klasse en tale til politikerne. Politikerne drøftet strategiplan for helse og omsorg, som skal ende ut i en handlingsplan. Siri Fidjeland (sp) leste opp talen i kommunestyret torsdag, da denne saken var til behandling. Talen ble godt mottatt i kommunestyret. Lærer Selma Kvæven sier elevene tok utgangspunkt i Kongen sin nyttårstale.
Et bilde som inneholder person, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Imponerende brodering av 96-åring

Det er helt imponerende hva 96-åringen Johanna Valevatn klarer å brodere uten briller. Det er noen flotte duker og produkter hun leverer til basaren, sier Tordis Brekke, som skryter av venninnen. Styrer Elin Nedland ved Dagsenteret på Tjørhom er helt enig. Årets basar i Sirdal. Toril Åsemoen, ansatt ved Dagsenteret, sier det ikke er mange basarer som har så mye hjemmelaget som denne. Det setter publikum pris på. Nærmere 100