Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Sirdalmagasinet 2016:2016-02-09 14.13.01.jpg
Kommunen Nyhet

Dagbøter er stoppet

20.oktober ble dagbøtene på 4.000 kroner fra Arbeidstilsynet stoppet. Kommunen har lagt frem nye rutiner og lagt frem en forpliktende plan for utbedring av brannstasjonene på Tonstad og Sinnes. Brannstasjonene skal etter forpliktende plan være ferdig utbedret innen 1. juli 2020. Anbud for utbedringsarbeidene er nå lyst ut med anbudsfrist 1. desember 2019. Politikerne i Sirdal vil gjerne samlokalisere alle ”blålysaktiviteter” i kommunen. Etter sentrale føringer og pålegg er det
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Front Kommunen

Personalkostnadene utgjør mer enn 2/3 av budsjettet

Den største kostnaden i 2020-budsjettet til Sirdal kommune er lønninger, inkludert pensjonsavsetninger. Dette utgjør 226 millioner kroner, eller 68 prosent av det samlede kostnadsbudsjettet på 331 millioner kroner, opplyser rådmann Inge Hedenstad Stangeland. Kommunen har i dag 265 årsverk fordelt på 350 ansatte, i ulike stillingsstørrelser. Sommerjobber er holdt utenfor denne statistikken. Kommunens driftsinntekter utgjør 337,8 millioner kroner. Halvparten av Sirdal kommunes inntekter er relaterte til produksjon og overføring av fornybar
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Front Kommunen

Økende gjeld for kommunen

Økende gjeld på kort og lang sikt. Økende finanskostnader. Økte utgifter til barnevern og legevakt. Kommunens strømutgifter øker. Sirdals-tariffen øker. Gebyrene øker. Flerbrukshallen er tatt ut av økonomiplanen sammen med 2. og 3. byggetrinn av gang- og sykkelveien fra Fintlandsmoen til Seland. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland har lagt fram et stramt 2020-budsjett for Sirdal kommune. – Gjeldsøkningen preger budsjettet, sa rådmannen under presentasjonen av budsjettet og økonomiplanen for 2020 -
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-10-13 13.57.47.jpg
Front Kommunen Nyhet

Inntektstoppen i kommunen

Skatteinntektene for 2018 er offentliggjort i dag. Torfinn Arne Nesset topper listene i Sirdal kommune med 15.505.696 kroner i inntekter, 30.135.909 kroner i formue og 3.796.676 kroner i skatt. I Sirdal var det 1.922 skattytere. 237 innbyggere eller 12.3 prosent betalte ingen skatt. Snittinntekten var i kommunen 312.963 kroner. På landsbasis var snittinntekten 322.879 kroner. Foto: Tor Sigve Vik er på 2.plass på inntektstoppen. Geir Helge Tjørhom blant de øverste
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-12 10.16.35.png
Kommunen

Samarbeid om telefonhenvendelser

Sirdal kommune ønsker å fornye en samarbeidsavtale med legevaktsentralen ved Sørlandet Sykehus HF (SSHF) Flekkefjord sykehus. Avtalen gjelder mottak av telefonhenvendelser til legevaktsentralen i Flekkefjord, fra pasienter i Sirdal. Avtalen ble sist revidert og underskrevet 18.12.2013. Slik ordningen er pr. i dag besvarer legevaktsentralen ved SSHF Flekkefjord sykehus legevakttelefoner fra kommunene Flekkefjord, Lund, Kvinesdal, Lyngdal, Hægebostad, Farsund og Sirdal, samt en liten del av Sokndal. Det er et tett samarbeid
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-13 09.05.01.jpg
Kommunen Nyhet

Fiber eller 4G-teknologi til husstandene

Sirdal kommune legger nå ut fiber til utkantene etter at innbyggerne har meldt seg på etter en spørreundersøkelse. Kommunale og statlige midler blir brukt til denne utbyggingen. Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift, opplyser at Tonstad sentrum og bygdene sørover, som Øksendal og Haughom, allerede har fått fiber innlagt. – Det er praktisk at vi begynner fra en kant, sier Haughom. Nå er det husstandene i Tjomlid, Bjunes, Seland, Guddal,
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.00.jpg
Kommunen Nyhet

Seks søkere til stillingen som økonomisjef

Når Inge Alfsvåg slutter som økonomisjef i Sirdal kommune ved årsskiftet, er det seks søkere til stillingen. Tre kvinner og tre menn. Tre navn er offentlig og tre ønsker ikke offentlighet. Søkerne er Finn Høydal (58) fra Kvinesdal, Laura Bendyte (24) fra Tonstad og Nima Håkon Ebrahimsen (35) fra Førde. De som er unntatt fra offentlighet er to kvinner på henholdsvis 29 og 58 år, pluss en mann på 60
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-12 10.16.35.png
Kommunen Nyhet

Røntgenapparat vurderes på ny

Utvalg for oppvekst og levekår utsatte onsdag saken om å foreslå salg av mobilt røntgenapparat etter forslag fra Glenn Oliver Josdal (ap). Nå vil utvalget be administrasjonen vurdere på ny om røntgenapparatet kan brukes på Sirdalsheimen eller andre steder i kommunen. I sakspapirene til denne saken fra Sirdal kommune foreslår enhetsleder helse, Ruth Lillian Hompland og kommuneoverlege Dorthe N. Nielsen å selge utstyret. Årsak er ressursbruk, kompetanse, faglig forsvarlighet og
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-17 18.36.05.png
Front Kommunen

Ikke stopp på innsparinger

Glenn Oliver Josdal, utvalgsleder i oppvekst og levekår, og Arbeiderpartiet nådde ikke fram i Sirdal kommunestyre torsdag med å stoppe innsparinger ved Sirdalsheimen, til strategien for fremtidig pleie og omsorgstilbud er fastsatt. Flertallet (10 – 9) sa nei til dette punktet. Dermed anbefales videre arbeid for arbeidsgruppen. I tillegg skal innsparinger stilles litt i bero, til gjennomførte tiltak er evaluert. Foreløpige innsparinger er på 4,3 millioner kroner. Strategirapporten for fremtidens
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-21 12.36.56.jpg
Kommunen Nyhet

4.000 kroner i dagbøter – pinlig

Sirdal kommune har fått pålegg fra Arbeidstilsynet på mangelfulle rutiner for å begrense helseskadelig eksponering av røyk og kjemikalier samt manglende skille mellom ren og skitten sone på brannstasjonene (Tonstad og Sinnes). Det har medført 4.000 kroner i dagbøter per døgn fra 13.august (6 virkedager i uka). Det blir iverksatt tiltak for å rette på avvikene, men dagbøter på bygningsmessige forhold til løpe i flere måneder til. Arbeidstilsynet gir dagbøter