Front Kommunen

Opprop for «god takt og tone» i valgkampen

Debatten i det politiske miljøet hardner ofte til under en valgkamp. Flere politikere ønsker å være gode forbilder. Når en skal synliggjøre egen politikk, skal det legges fram på en god, saklig og etterrettelig måte. Derfor har flere kommunestyrer gjort opprop for ”god takt og tone” i valgkampen. Torstein Tvinnereim (V) i Stryn kommunestyre har stjålet en ide fra varaordfører Camilla Hille i Ski kommunestyre om et opprop som alle
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-02 11.13.02.png
Front Kommunen

Avtale ikke oppfylt med kommunen

Tonstad Vindpark AS (TV) har ikke oppfylt alle punkter i avtalen med Sirdal kommune. Siden boligrigg på Feed Skiarena ikke ble bygget, skal TV tilføre 6 millioner kroner til Skiarenaen. 15 millioner kroner til et informasjonssenter for fornybar industri, er heller ikke betalt. Faktura ble sendt til TV 20. januar i år. Disse beløpene skal i tillegg indeksreguleres. I den politiske debatten under Energifestivalen i Sirdal nylig kom det igjen
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-20 10.57.45.jpg
Front Kommunen

Alle hytter skal ha feierbesøk

I januar 2017 ble det innført nye forskrifter som sier at alle fritidsboliger skal ha tilsyn og feiing innenfor et bestemt intervall. Alt skal risikovurderes og kommunen skal utarbeide en risikomodell. Sirdal kommune har ikke endret sine tjenester og tatt i bruk de nye forskrifter. Forebyggende brannvern med feiing og tilsyn gjøres som før. I tillegg til feiing av pipe, omfatter tilsynet kontroll av pipe og ildsteder, brannslukkemateriell og røykvarsling.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-11 08.59.58.png
Front Kommunen Nyhet

Ekstern finansiering av flerbrukshall

Vi jobber nå med å finne en hovedsponsor og ekstern finansiering av den planlagte flerbrukshallen på Tonstad, sier Thor Jørgen Tjørhom, ordfører og leder for styringsgruppen for den nye hallen. Styringsgruppen har hatt god hjelp av Ove Halvorsen fra Norges Fotballforbund og Asgaut Fjeldsaa fra Rogaland Fotballkrets med planleggingen av den nye hallen. Denne våren har det vært flere møter i komiteen. Ideen med ny flerbrukshall kom opp etter flomskadene
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-21 11.38.19.jpg
Kommunen Nyhet

Fem moderne omsorgsboliger

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom overtok fredag fem nye, moderne omsorgsboliger på Tonstad. Alle med universell- og livsløpsstandard. Totalt 570 kvadratmeter som inneholder fem leiligheter a 72 kvadratmeter, et felles-/oppholdsrom og to overnattingsrom for pårørende. Budsjettet for boligene var på 15 millioner kroner, men ordføreren kunne tilbakeføre 1,6 millioner kroner som ikke var brukt, til kommunekassen. Ordføreren syntes det var kjekt at noe var blitt billigere enn budsjettert. Husbanken har tilført
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-14 11.56.43.png
Kommunen Nyhet

Rubetødnan-plan vedtatt

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag med 18 mot 1 stemme, Egil Netland (krf), reguleringsplanen for Rubetødnan Aust, som eies av utbyggerne Tor Sigve Vik og Knut Sinnes. Reguleringsplanen var oppe til 2. gangs behandling. Denne saken har nå vært oppe i hvert kommunestyremøte siden 11. april. Først ble planen forkastet og utbyggerne skulle lage nye adkomst. Så ble den i forrige kommunestyremøte vedtatt som ugyldig vedtak etter feil behandling og dermed
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-15 10.48.56.jpg
Kommunen Nyhet

Strategi for fremtidens pleie og omsorg

Politikerne i Sirdal har jobbet hardt og godt sammen den siste uken. På torsdagens kommunestyremøte kom de med et enstemmig vedtak om den videre utviklingen for pleie og omsorg i kommunen. Vedtaket lyder: Antall institusjonsplasser justeres etter behov. Hjemmebasert omsorg og korttidsavdelingen samorganiseres. Oppvekst og levekår oppfordres til å starte med utarbeidelse av en strategi for fremtidens pleie og omsorgstilbud i Sirdal. I dette arbeidet skal bruker, personale og hensynet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-20 17.59.33.jpg
Front Kommunen

Sinnes skule utsatt – må spare mer

Sirdal kommunestyre behandlet ombyggingen av Sinnes skule torsdag. Der ble saken utsatt til kommunestyremøte 3.september. Planen sendes tilbake til byggekomiteen med tanke på mulige innsparinger mot bevilget budsjett på 19 millioner kroner. Oppdraget er å se om en kan spare på budsjettet som er kommet opp i 27 millioner kroner. Sinnes skule trenger et skikkelig løft for å oppfylle arbeidsmiljøloven og opplæringsloven. 27 millioner kroner foreslås til ombygginger og påbygginger
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.12.jpg
Kommunen Nyhet

Kommunen på etterskudd med regnskap

Sirdal kommune har de siste to regnskapsårene vært på etterskudd med kommunal regnskapsføring både når det gjelder å ha et oppdatert regnskap gjennom året og avleggelse av årsregnskapet. Det har bygget seg opp et stort «etterslep». Etterslepet får også konsekvenser for oppfølging og innkreving av kommunale utestående krav. Så langt har avskriving av utestående krav vært nokså lave, men dette bildet kan i verste fall endre seg. Sirdal kommunestyre drøftet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-13 10.30.19.jpg
Kommunen Nyhet

Nye lekeapparat til Sinnes skule

Sirdal kommunestyre vedtok med ti mot ni stemmer torsdag å bevilge 400.000 kroner til nye lekeapparater til Sinnes skule. Mindretallet ønsket å se bevilgningen i sammenheng med 2020 budsjettet. Uteområdet ved Sinnes skule ble videreutviklet i 2015. Da ble det ikke gjort noe med den såkalte Tarzanløypa. Den ble aldri formelt godkjent da den i sin tid ble bygd og er aldri blitt godkjent senere heller. ”Det blei utført tilsyn