Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Økte godtgjørelser til politikerne

Ordfører Jonny Lilands godtgjøring/lønn foreslås økt fra 87 til 100 prosent av stortingsrepresentantenes fastgodtgjørelse. Det utgjør 987.997 kroner per år. Kommunestyret i Sirdal skal torsdag behandle forskrift om godtgjørelse og velferdsgoder for folkevalgte i kommunen. Sirdal kommune må tilpasse seg ny kommunelov og dette medfører endringer for politikerne til dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjoner. Saken har vært ute til høring, og skal nå godkjennes. Beløpet
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Sirdal må betale MILLIONERSTATNING

Sirdal kommune må betale millionerstatning til Lars Enok Wang og samboer. Det var saken om hastevedtaket fra 15. mai 2020, om at en utenlandsk gravid statsborger skulle tvangsinnlegges for avrusning, som var oppe til behandling i kommunestyret. Både Sirdal kommune og kommunelegen brøt loven, fastslo Statens Helsetilsyn. Etter det Sirdalmedia erfarer dreier erstatningen seg om et beløp mellom 2,5 - 3 millioner kroner. Sirdal kommunestyre godkjente erstatningsavtalen torsdag i lukket
Et bilde som inneholder himmel, bilvei, utendørs, person Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Samhold, kjærlighet og toleranse

Skolene i Sirdal har denne uken hatt fokus på Pride, hvor samhold, kjærlighet og toleranse har vært viktige emner i undervisningen. Tonstad skule markerte avslutningen på uken i egne klasser. Elevrådet ved Sinnes skule markerte med et lite tog samt heising av Pride-flagget. Ingvild Nygård Fidjeland holdt også en appell/tale før flaggheisingen. Markeringen var at det var 50 år siden det ikke lenger var ulovlig å være homofil i Norge.
Et bilde som inneholder person, poserer, gruppe, stående Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet Nyhet forts.

«Sirdal er folka»

Da utvalg for oppvekst og levekår i Sirdal kommune hadde møte på Sinnes skule tidligere i vår, holdt 8. klasse en tale til politikerne. Politikerne drøftet strategiplan for helse og omsorg, som skal ende ut i en handlingsplan. Siri Fidjeland (sp) leste opp talen i kommunestyret torsdag, da denne saken var til behandling. Talen ble godt mottatt i kommunestyret. Lærer Selma Kvæven sier elevene tok utgangspunkt i Kongen sin nyttårstale.
Et bilde som inneholder person, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Imponerende brodering av 96-åring

Det er helt imponerende hva 96-åringen Johanna Valevatn klarer å brodere uten briller. Det er noen flotte duker og produkter hun leverer til basaren, sier Tordis Brekke, som skryter av venninnen. Styrer Elin Nedland ved Dagsenteret på Tjørhom er helt enig. Årets basar i Sirdal. Toril Åsemoen, ansatt ved Dagsenteret, sier det ikke er mange basarer som har så mye hjemmelaget som denne. Det setter publikum pris på. Nærmere 100
Et bilde som inneholder fjell, gress, utendørs, natur Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Planlegger utvidelse ved Byrkjedal

Kurveutvidelse og fjellsikring av 200 meter vest for Byrkjedalstunet er første prioritet for Rogaland Fylkeskommune på fylkesvei 450. Gjesdalpakken, eller veiutbyggingen av fylkesvei 450 mellom Ålgård og Sinnes, er fullfinansiert og fullført. Forventet bompengeinnkreving på 35 millioner kroner til bompengeordningen oppheves i april 2024, skal benyttes til noen tiltak på veien. Da har dette prosjektet 1. prioritet. Matthew Millington, prosjektleder i Rogaland Fylkeskommune, bekrefter at prosessen med denne etappen er
Et bilde som inneholder tekst, bil, parkert, politi Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Politihjelpen i Sirdal svekket

Politihjelpen i Sirdal kommune er blitt sterkt svekket de siste årene. Ved eventuelle ulykker og andre hendelser er det ikke sikkert det vil komme politihjelp, sier Richard Urdal, politibetjent og tillitsvalgt for Dalane og Sirdal, til Sirdalmedia. Urdal kommer med uttalelsene i forbindelse med at Justis- og beredskapsdepartementet har invitert kommunene til å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer, samt komme med innspill til hvordan politiet kan levere
Et bilde som inneholder tekst, elektronikk, bærbar PC, datamaskin Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Digital hverdag for eldre

Pensjonister og funksjonshemmede inviteres nå til kursing og opplæring av digitale hjelpemidler. Da kan du få hjelp til å bruke mobiltelefon, nettbrett og PC til å betale regninger, bestilling av billetter, betale med vipps og lignende. Eldrerådet i Sirdal kommune fikk tilbud fra Eldrerådet på fylkesplan til å hjelpe de eldre med kursing og opplæring i den nye hverdagen. Pensjonistforbundet betaler to kursledere, forteller Toril Ovedal, nestleder i Eldrerådet i
Et bilde som inneholder snø, utendørs, person, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Lav politiberedskap

Politikontaktens klare inntrykk er dessverre at meldinger fra Sirdal, som kommer inn til politiets operasjonssentral, stadig oftere blir avsluttet uten at det sendes ressurser fra politiet pga. for lang responstid. Så terskelen for å få politihjelp i Sirdal flyttes høyere, opplyser Jon Uleberg, politikontakt i Sirdal. Uttalelsene kom i forbindelse med tilbakemeldinger om bedre lokale polititjenester. Justis- og beredskapsdepartementet har invitert kommunene til å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer,
Et bilde som inneholder tekst, utendørs, himmel, bygning Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Kveldsmåltid – dagsturhytte

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag å innføre kveldsmåltid ved Øyghedlar elevheim på Tonstad. Prøveordningen blir nå gjort permanent fra mandag til og med torsdag. Morten Ovedal (Frp/Sirdalslista) stemte mot og mente dette ikke var kommunens oppgave. Den midlertidige stillingen på 38,1 prosent som kjøkkenassistent/renholder ble gjort permanent. Sirdal har sagt ja til å være med i prosjektet dagsturhytte i Agder. Da skal det bygges en hytte i nærområdet og kommunen går