Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-19 kl. 08.24.50.png

Må isolere lokalene

Øvre Sirdal Leitegruppe har hatt befaring i de nye lokalene som skal leies ved Tjørhom brannstasjon. Der ønsker gruppa at det isoleres i vegger og tak. Rådmann Inge H. Stangeland foreslår overfor formannskapet at de bevilger 62.608 kroner (eks mva) til isolering Et litt oppvarmet bygg, vil gi bedre komfort for utstyr og personale. Det er sannsynlighetsovervekt for at leitegruppen må rykke ut på dager da det blåser storm, og

Underfinansiert skoleprosjekt

Prosjektet Sinnes skule er fremdeles underfinansiert. Ekstern byggeleder har anbefalt at det burde vært avsatt 3 millioner i reserve (10%). Rådmann Inge H. Stangeland ser på sparetiltak, sammen med entreprenør, for å få kostnadene noe ned fra basiskostnaden på 27,3 millioner kroner. Administrasjonen har laget en statusrapport som formannskapet skal drøfte torsdag 24. september. Torsdag ble såler til nybygget støpt og i dag ble forskalingen revet. Over helgen skal ringmuren
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-11 10.06.55.jpg

Brannstasjon ved Svartevatn ferdig

Nytt garderobebygg for brannvesenet ved Svartevatnet i Øvre Sirdal og garasje for Øvre Sirdal Leitegruppe er nå ferdig. Formannskapet skal få seg forelagt sluttrapport i neste formannskap 24. september. To millioner kroner har utbyggingen kostet. Det er Bjerkreim Trelast som har utført utbyggingen. Arbeidstilsynet har gitt Sirdal kommune pålegg om å utbedre garderobeforholdene, skille skitten og ren sone. I tillegg må Tjørhom brannstasjon få ventilasjonsanlegg. Kommunen fikk stoppet dagbøtene da
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 10.23.53-2.jpg

Kommunestyre stevner Tonstad Vindpark

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag enstemmig å stevne Tonstad Vindpark for retten. Kommunen har ikke klart å komme til enighet med selskapet om hvordan forhåndsavtaler for kompensasjon og avbøtende tiltak skal følges opp. Advokat dr. jur. Bjørn Stordrange er kommunens prosessfullmektig og han orienterte kommunestyret i et lukket møte. Protokollen fra møtet er følgende: Sirdal kommune stevner Tonstad Vindpark for Dalane Tingrett, med krav om dom for at Tonstad Vindpark har
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-08 12.54.43.jpg

Pangresultat i avslutningen

2019-resultatet ble en pangavslutning med 15,8 millioner kroner i overskudd på forrige kommunestyrets periode, sa Rolf Hompland (krf) da Sirdal kommunestyre torsdag godkjente regnskap og årsmelding for fjoråret, sterkt forsinket. Vi må ikke rosemale dette resultatet. 11,6 millioner kroner var refusjon i sykelønn, for stort sykefravær, sa varaordfører Isak Liland (h). Homplands innlegg skapte litt glimt i øye til politikerne og Thor Jørgen Tjørhom (sp) repliserte at ikke alt var
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-31 kl. 09.54.53.png

Sommerlesfest på kulturhuset

Onsdag 2. september arrangerer biblioteket i Sirdal kommune sommerlesfest på kulturhuset. Da inviterer biblioteket til en sommerlesfeiring utenom det vanlige. Under sommerlesfestene på 16 bibliotek i Agder blir det nemlig urpremiere på forestillingen om villaksen Salomon. Denne spesiallagde forestillingen skal vises for første gang, og på nøyaktig samme tidspunkt på alle bibliotekene. Vær oppmerksom på at i løpet av arrangementet vil en forsøke å filme en liten hilsen fra Sirdal
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-31 kl. 10.26.19.png

Ny kommuneoverlege ansatt

Paul Otto Anders Vindelev (63) er ansatt som ny kommuneoverlege i Sirdal kommune. Han overtar 15. september som medisinsk ansvarlig for helse i kommunen. Vindelev er opprinnelig dansk. Han var ansatt i Sirdal for cirka 20 år siden. Da anskaffet han seg bolig på Tonstad i Bakken 1. Etterpå har han vært anestesilege og jobbet i helikopter ved Norsk Luftambulanse i Rogaland. I tillegg til Vindelev er det tre kommuneleger

Foreslår avslag på klage

Rådmann Inge H. Stangeland foreslår overfor Sirdal kommunestyres møte torsdag ikke å ta klagen angående båtopptrekk fra grunneier Tor Audun Tonstad til følge. Saken gjelder båtopptrekk i en uberørt del av strandsonen. Kommunestyrets vedtak fra 17. juni opprettholdes og vedtak om ekspropriasjon videresendes til Fylkesmannen i Agder for klagebehandling. Kommunen vil gjerne starte arbeidet og har bedt fylkesmannen om tillatelse før ekspropriasjon er avgjort. Dagens båtopptrekk fra 1960 er bratt
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-25 08.24.35.jpg

Sinnes skule rives denne uka

Endelig er arbeidene med nytt skolebygg på Sinnes startet. Arbeidene er noen måneder forsinket etter opprinnelig plan. Deler av Sinnes skule rives denne uka. Den delen av skolen som rives er fra 1975. Maskinentreprenør Bent Jonny Mydland har oppdraget for Bilstad Bygg, som har totalentreprise på byggearbeidene. Geir Arne Mydland som sitter i gravemaskinen sorterer materialene underveis. De kjøres til Moi hvor de leveres til en miljøstasjon som tar seg
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-23 10.44.18.jpg

Utenkelig å busse til Tonstad daglig

Å bruke 2-2,5 timer daglig på buss til og fra ungdomsskolen på Tonstad, var utenkelig for meg. Det tar for mye av energien å sitte på bussen fra tidlig morgen og komme hjem på ettermiddagen, sier Marius Nygård Fidjeland (14) som nå går på ungdomsskole Wang Ung i Sandnes. Tvangsflyttingen av ungdomsskolen fra Sinnes til Tonstad, er ikke godt mottatt. Foreldrene og elevene har kjempet mot vedtaket siden 6. februar,