Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-04-03 09.12.21.png

Alternative skolelokaler utredes

Formannskapet i Sirdal kommune vedtok fredag å utrede alternative løsninger for midlertidige lokaler under ombyggingen av Sinnes skule. Da er det Sirdal Høyfjellshotell som er et alternativ mot Sinnes skule kombinert med Myre camping. Dette ble enstemmig vedtatt. Et mindretall på to (sp og krf) ville ha en tilleggsutredning, hvor fordeler og ulemper skulle belyses, hvis alle elevene (1-10) på Sinnes skule skulle være samlet på en plass. Det forslaget

Uklarheter om fritt skolevalg

De ti ungdomsskoleelevene ved Sinnes skule lever fortsatt i det uvisse hvor de skal gå på skole når neste skoleår starter i august. Midlertidig skolegang løses for ungdomstrinnet ved å gå på Tonstad skole, er formannskapets vedtak, fire mot tre (krf, sp og frp/sl). Det vedtok formannskapet i Sirdal 6. februar på dagtid, da ombygging og påbygging av Sinnes skule ble vedtatt. Om kvelden vedtok kommunestyret, med 12 mot sju
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-29 12.56.04.png

Flomsonekartlegging

En omfattende og detaljert flomsonekartlegging i er utført i Sira vassdraget på strekningen Kilen ( nordre ende av Ortevatn) til dam Handeland. Kartleggingen er utført av Norconsult på oppdrag fra Sirdal kommune og Sira-Kvina kraftselskap. Kartet på slutten av artikkel gir en oversikt over det kartlagte området. Resultatene av dette arbeidet gir en god oversikt over hvilke områder som er utsatt for flom ved ulike gjentaksintervaller. Dette brukes blant annet

Oppfyller ikke arbeidsmiljøloven

Sinnes skule oppfyller ikke arbeidsmiljølovens krav til arbeidsplasser, garderober og krav til universell utforming. Men vi varsler ikke pålegg knyttet til dette nå da ombygging er besluttet, skriver Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport. Tilsynet ble gjennomført 18. februar. I slutten av november 2019 mottok Arbeidstilsynet et tips vedrørende universell utforming, garderobeforholdene, arbeidslokaler for lærerne, stor takrasfare, samt dårlige lys- og temperaturforhold for ansatte ved Sinnes skule. Hensikten med tilsynet var å få

Forbud for campingvogner

Sirdal kommunes beredskapsledelse har torsdag vedtatt å innføre forbud mot overnatting i campingvogner med samme unntaksregler for overnatting som ”hytteforbudet”. I Sirdal er det omkring 700 vogner, flesteparten i Øvre Sirdal. Kommunen opprettholder vedtaket om forbud mot oppkjøring av skiløyper, skiheiser står og alle spisesteder og overnattingsplasser er stengt. Kommunen innfører også forbud mot utleie eller utlån av fritidsbolig til personer som ikke er fastboende i Sirdal med formål å

Ingen koronasmitte i Sirdal

Vi har startet en ny uke i spesielle tider. Jeg vil begynne med å takke alle som holder hjulene i gang slik at sirdalssamfunnet kan fungere best mulig, selv med strenge tiltak. Hjemmeskole, stengte barnehager, enormt fokus på smittevern har endret de fleste sin hverdag og arbeidsdag, skriver ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune. For de fleste til det mer krevende. Flere står også uten arbeid. Den siste tiden har

Sirdal vil overvåke trafikken

Vi følger nå innfartsveiene, og fra i morgen fredag gjennomfører vi en enda tettere oppfølging av innfartsveiene til kommunen. Vi vil overvåke og kontrollere trafikken, slik at ikke folk drar på hytta som er mot regjeringens og kommunens føringer, sier ordfører Jonny Liland i Sirdal. Smittevern veier tyngst i den videre kampen for å ivareta innbyggernes beskyttelse, hindre smittespredning, og sikre helsearbeiderne og helsetilbudet. Vi må ha fokus på å redusere smitten og antallet smittede. Forbudet mot fritidsreiser

Hovedfokus er liv og helse

Sirdal har foreløpig ikke registrert noen smittetilfeller av korona-pandemien i kommunen, fastslår ordfører Jonny Liland. Høyeste prioritet i beredskapsledelse er fortsatt å hindre smitte samtidig som vi skal ha gode pleie- og omsorgstjenester. Håpet er å unngå mange og omfattende smittetilfeller hvor sirdøler trenger innleggelse for behandling, men vi forbereder oss også på tøffe tider. I kommunen jobbes det løpende med tiltak innen smittevern og tilrettelegging for pleie og omsorg

Bussturen blir alt for lang

Elevrådsleiar Marius Nygård Fidjeland ved Sinnes skule hadde onsdag eit møte med ordførar Jonny Liland i Sirdal kommune. Han ville personleg overrekkja ordføraren brevet som elevrådet ved Sinnes skule har skrive til politikarane i kommunen, om at elevane ved ungdomsskulen skal gå på Tonstad skule under ombygginga. Ordføraren føreslo lønsjmøte, men på grunn av eit anna møte Marius var på, vart det ein liten halvtime. Brev til politikarane i Sirdal kommune 

Ikke flytt elevene – ikke omdisponer

Sirdal Ungdomsråd (SUR) vedtok enstemmig i sitt møte tirsdag 3. mars å støtte ungdomsskoleelevene ved Sinnes skule om at de ikke skal flyttes til Tonstad i byggeperioden. Leder i SUR, Marius Nygård Fidjeland, fremmet følgende forslag under møtet: Ungdomsskolen på Sinnes skal ikke måtte flytte til Tonstad mot sin vilje i byggeperioden dersom det finnes gode alternativ i Øvre Sirdal. På samme møtet behandlet også SUR saken om uteområdet ved