Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 08.42.29.jpg
Front Kommunen

Opprettholde vedtak eller omgjør

Sirdal kommunestyre må i kommunestyremøtet 13. juni behandle reguleringsplanen Rubetødnan Aust på ny siden utbygger Tor Sigve Vik og Knut Sinnes har påklaget vedtaket fra 11. april. Utbyggerne ønsker at vedtaket skal omgjøres. Kommunestyret fattet følgende vedtak, 13 mot 6 (H3, Krf2, SB1), i forbindelse med 2. gangs behandling av ovennevnte reguleringsplan etter benkeforslag fra Per Øyvind Grimsby (v): ”Atkomstvei legges i tilknytning til gnr 9/22 som allerede har to
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0816.JPG
Kommunen Nyhet

Forbedret resultat for Asvo

Regnskapet for 2018 for Asvo Sirdal AS ble gjort opp med et underskudd på 34.470 kroner. Virksomheten eies 100 prosent av Sirdal kommune og er godkjent for tiltaket ”varig tilrettelagt arbeid ” (VTA) med ti arbeidsplasser. En sterk forbedring siden 2017 som gikk med 724.713 kroner i underskudd. Skogbruksavdelingen har vært preget av stor aktivitet i fjor. Omsetningen økte med over 100.000 kroner. Det skyldes mange gode vedkunder. Snekkeriet hadde
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-12 13.33.12.jpg
Kommunen Nyhet

Kvadratrute er i fare

Passasjergrunnlaget for Kvadratruten som kjøres fra Sinnes via Tonstad til Kvadrat handlesenter er synkende. Ruten kjøres annen hver lørdag. Formannskapet har vedtatt at ruten endres fra fast rute til bestillingsrute. Ruten vil ikke bli kjørt om det er færre enn tre som har bestilt. Avtalen mellom Sirdal kommune og Tonstad taxi ble inngått i 2017 og gjelder for 2018 og 2019. På møte 4. april mellom partene ble det opplyst
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.12.jpg
Kommunen Nyhet

Røntgenapparat lite brukt

Røntgenapparatet som ble anskaffet til påske 2018, har vært lite i bruk. Enhetsleder Ruth Lillian Hompland og konstituert kommuneoverlege Hilde Vaiva Tonstad Brogaard i Sirdal kommune beklager at prosessen har tatt så lang tid og at det har vært ulike utfordringer under veis. Utvalg for oppvekst og levekår fikk i møte 10. april et spørsmål fra Siri Fidjeland (sp) om informasjon vedrørende status for bruk av innkjøpt røntgenapparat til legekontoret.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.12.jpg
Kommunen Nyhet

Tre søkere til kommuneoverlege

Tre leger har søkt den ledige stillingen som kommuneoverlege i Sirdal kommune etter at Ivan Jovovic har sagt opp og flytter fra kommunen. Hilde Vaiva Tonstad Brogaard er konstituert som kommuneoverlege i Jovovics permisjonsperiode fram til 30. juni. Hun har søkt den ledige stillingen. Dorthe Normann Nielsen, vikarlege i dag, har også søkt som kommuneoverlege. Den tredje søkeren ønsker ikke navnet sitt offentlig.
cid:image001.jpg@01D3990E.DE4593D0
Kommunen

TLM gikk for rekkverk

Vi må ikke problematisere saker som dette. Det er flaut å lese sakspapirene. Jeg blir helt sjokkert, sa Tor Sigve Vik (SB) under utvalgsmøte i teknikk, landbruk og miljø (TLM) tirsdag. Han fikk utvalget med på et enstemmig vedtak at det settes opp et rekkverk. Punktum. Saken startet her: Er det mulighet for å sette opp et rekkverk i gangen mellom garderobe og bassenget? Her er det ofte litt glatt
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-24 18.44.47.jpg
Front Kommunen Nyhet

Valglistene klare i Sirdal

Valgkomiteen har mandag godkjent listene til høstens kommunevalg. Bygdelista er som tidligere kjent historie, men nå er det kommet en ny samarbeidsliste mellom Fremskrittspartiet og Sirdalslisten. Varaordfører Egil Netland (krf) trekker seg fra politikken. Ellers stiller ordfører Thor Jørgen Tjørhom (sp) til gjenvalg. Høyres ordførerkandidat er Isak A. Liland, mens Jonny Liland er Aps ordførerkandidat. Rolf M. Hompland er førstekandidaten til Kristelig Folkeparti, mens Per Øyvind Grimsby er førstemann på
cid:image001.jpg@01D3990E.DE4593D0
Kommunen Nyhet

Rekkverk eller rullator ?

Er det mulighet for å sette opp et rekkverk i gangen mellom garderobe og bassenget? Her er det ofte litt glatt når det ligger litt vann, kanskje litt såpe etter dusjingen. En bruker av bassenget hadde et fall for ikke så lenge siden. Denne meldingen ble sendt fra Sinnes skule 20. november 2017 til bygg og eiendom i kommunens administrasjon. Siden denne meldingen ble sendt, har det skjedd en fallulykke
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-22 09.02.03.png
Kommunen Nyhet

Mer frivillighet ønskelig

Idemyldring for eldre. Er det noe du kunne tenkt deg. Kommunen inviterer frivillige til å komme til Sirdalsheimen på mandag klokka 1700. Ordfører Thor Jørgen Tjørhom og Arnhild Ravnevann, leder for pleie og omsorg, ønsker mer aktivitet for de eldre. Det er mange aktiviteter som de eldre ønsker. Noen vil gjerne fiske. Andre vil ha en turvenn eller sykkelvenn. Eller kanskje du har en aktivitet som du kan invitere en
Front Kommunen Nyhet

Mer hjemmebasert omsorgstjeneste

Etter en lang debatt i Sirdal kommunestyre torsdag ble det vedtatt med 13 mot 6 (ap) stemmer at rådmannen får fullmakt til å iverksette en prosess for reduksjon av antall institusjonsplasser, samt dreining av personellressurser fra institusjonstjeneste til hjemmebasert omsorg (herunder dagsentere). Vedtaket kommer som følge av politikernes ønske om å redusere budsjettet med 13 millioner kroner for 2019. Forslag til løsning legges fram for kommunestyret 13. juni. Eventuelle endringer