Et bilde som inneholder person, innendørs, bord, mann Automatisk generert beskrivelse

Droppar Gjesdalavstemming

Valstyret for folkeavstemning der Øvre Sirdal skal stemma om å gå over til Gjesdal kommune, er i kveld droppa. Nå inviterar valstyret til avstemming kor fornøgde innbyggarane er til utviklinga og vedtaka for Øvre Sirdal dei ti siste åra. Og det andre spørsmålet er hvilke val av kommune dei foretrekkar ved ein eventuell kommunesamanslåing. Av Tore Kvæven for valstyret På dagsenteret på Tjørhom har matserveringa til dei eldre kome på
Et bilde som inneholder gress, utendørs, fjell, felt Automatisk generert beskrivelse

Bemanningsjustering, er det rett veivalg ?

Debattinnlegg av Stian Hiim Hovedtillitsvalgt, Norsk sykepleierforbund Sirdal kommune I sitt forslag til økonomiplan legger rådmannen i Sirdal opp til en justering av bemanning innenfor sektor pleie- og omsorg for å finansiere et økt behov ved en annen enhet. Justeringen skal tilsvare omtrent 1,1 til 1,3 årsverk. Norsk sykepleierforbund Sirdal har i drøftingsmøte med rådmannen påpekt at vi opplever det som uheldig å redusere tjenestene til en brukergruppe for å
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse

Ledigheten økte med Norhardkonkursen

Konkursen av Norhard-selskapene på Tonstad 2. november slo hardt inn på ledighetstallene til NAV Agder. Sirdal gikk fra nesten ingen ledige, til 32 helt ledige og 15 delvis ledige. 55 ble arbeidsledige med konkursen, men ikke alle er bosatt i Sirdal kommune. Etter de siste dagers informasjon skal det være nært forestående med gjenåpning av Norhard. Det jobbes nå med et avtaleforslag for nye eiere. Både Askjell Tonstad, tidligere daglig
Et bilde som inneholder bygning, utendørs, foran, skilt Automatisk generert beskrivelse

Bedre utdanningsstipend

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag en bedre ordning for utdanningsstipend. Hensikten er å stimulere lokale ungdommer til å ta utdannelse. Det betyr at lokale ungdommer og de som kommer utenfra kommunen da vil få høyere stipend. Fra neste skoleår vil elever som går på Sirdal videregående skole få følgende stipend: Elever folkeregistrert i Sirdal som velger Sirdal vgs, får 7.000 kroner ekstra i kommunalt stipend første skoleåret. Elever folkeregistrert i Sirdal
Et bilde som inneholder person, kjøkken, innendørs, kabinett Automatisk generert beskrivelse

Middagstilbud på Helsehuset i øvre Sirdal

Aktivitetssenteret på Tjørhom og kjøkkenet på Sirdalsheimen ønsker å gi et kafétilbud til innbyggerne i Øvre Sirdal. Tirsdag var første dag. Da var det en gjest, mens det torsdag var tre par eller seks gjester. Det vil bli servering av dagens middag på Helsehuset, Tjørhom, hver tirsdag og torsdag klokka 12:30. Prisen er 60 kroner, som må betales kontant. Senteret håper imidlertid å ha på plass en Vipps konto ganske
Et bilde som inneholder lastebil, bilvei, utendørs, bil Automatisk generert beskrivelse

Brannsjef i 50 prosent stilling

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag å ansette brannsjef i 50 prosent stilling, pluss et 2-årig engasjement i 50 prosent stilling innen forebyggende brannvern. Dette engasjementet dekkes via feiegebyrene. Et tilleggsforslag fra Siri Ovedal (ap) ble også vedtatt: Det er en forutsetning at søker på ansettelsestidspunktet oppfyller nødvendige kvalifikasjonskrav. Administrasjonsutvalget kan godkjenne en ansettelse som innebærer opplæring/ekstrautdanning. Flertallet gikk for denne tilrådingen som fikk 13 stemmer. Mindretallet på seks (4 sp og
Et bilde som inneholder utendørs, gjerde, bygning, gress Automatisk generert beskrivelse

Opphisset debatt om snøstoppere

Har det ikke vært debatt før blant politikerne i Sirdal, så blir det i alle fall det når Sinnes skule kommer på saklisten. Slik var det i formannskapet denne torsdagen også. Da ble det i tillegg en nokså opphisset debatt. Saklig, som usaklig. Denne gangen var det snøsikring og snøstoppere på takene som var på agendaen. Kommunen har hengende over seg et avvik fra Arbeidstilsynet angående dette temaet. Ved å
Et bilde som inneholder person, bygning, mann, foran Automatisk generert beskrivelse

Mange tiltak og ønsker må dempes

Vi har mange tiltak og ønsker i Sirdal, men på sikt må vi dempe oss. Det blir for mange tiltak, sa Arne Petter Fredriksen, økonomisjef, da han presenterte økonomiplan for 2021 -2024 og 2021-budsjettet sammen med rådmann Inge H. Stangeland. Kommunens økonomiske målsetting, ifølge kommuneplanens samfunnsdel, skal ha minst 3 prosent netto driftsresultat sett opp mot kommunens driftsinntekter. Rådmannens forslag inkludert nye drifts- og investeringstiltak legger opp til et driftsresultat
Et bilde som inneholder vindu, utendørs, mann, foto Automatisk generert beskrivelse

Brannsjef er påkrevd

Brann- og redningsvesenet er en lovpålagt oppgave for Sirdal kommune. Stillingen som brannsjef har stått ubesatt i fire år i påvente av ny «dimensjoneringsforskrift» for brann- og redningsvesen. Dagens situasjon er ikke holdbar for brannmannskapene. Kommunen oppfyller heller ikke lovkravene innen brann- og redning, herunder forebyggende brannvern. Kommunestyret har i budsjett 2020 vedtatt en løsning med 50 % stilling som brannsjef basert på en intern løsning. Rådmann Inge H. Stangeland
Et bilde som inneholder gress, utendørs, gjerde, bygning Automatisk generert beskrivelse

Snøstoppere mot ras – heving av skolen

I statusrapport seks til formannskapet i Sirdal om Sinnes skule, er saken om heving av det nye skolebygget på Sinnes, ikke lukket. Det er fremmet en politisk sak for sikring av takene mot snøras, hvor kostnadene er 330.000 kroner. Saken knytter seg til rasfare fra tak på permanent basis. Sirdal kommune har tidligere mottatt et varsel om krav knyttet til heving av nybygget på Sinnes skule. Kommunen har mottatt et