Et bilde som inneholder tekst, utendørs, himmel, bygning Automatisk generert beskrivelse

Kveldsmåltid – dagsturhytte

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag å innføre kveldsmåltid ved Øyghedlar elevheim på Tonstad. Prøveordningen blir nå gjort permanent fra mandag til og med torsdag. Morten Ovedal (Frp/Sirdalslista) stemte mot og mente dette ikke var kommunens oppgave. Den midlertidige stillingen på 38,1 prosent som kjøkkenassistent/renholder ble gjort permanent. Sirdal har sagt ja til å være med i prosjektet dagsturhytte i Agder. Da skal det bygges en hytte i nærområdet og kommunen går
Et bilde som inneholder hund, person, pattedyr Automatisk generert beskrivelse

Skjebneoppgjør for bøndene

Årets landbruksoppgjør kommer til å bli et skjebneoppgjør. Mange bønder teller på knappene om de skal fortsette eller ikke, sier Aadne Ådneram fra Ådneram i en kommentar til kravene som er lagt fram denne uken. I årets krav fra Bondelaget og Småbrukerlaget er et nytt driftstilskudd for de med vinterfora sau lansert. Har du fra 20 sauer og inntil 75 totalt, vil du i Sirdal få 1.100 kroner i tilskudd.
Et bilde som inneholder innendørs, rotete, elementer, klær Automatisk generert beskrivelse

Flinke turistar

1.-4. trinn ved Sinnes skule starta første skuledag etter påskeferien med å delta på Plastkappløpet 2022 for å plukka søppel. Etter storinvasjon av turistar som nyttar skulegarden i feriane, forventa dei å finna masse på 15 minutt. Det gjorde dei ikkje. Elevar og lærare kan seia seg godt nøgde med flinke turistar som ryddar opp etter seg. I april er det tid for Nordens største vårreingjering - plastkappløpet 2022! Norden
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, kvinne Automatisk generert beskrivelse

Elevtallet på vei nedover

Anita Heiaas Haugen, enhetsleder for skole i Sirdal kommune, har utarbeidet en årlig rapport om tilstanden ved grunnskolene og voksenopplæringen. Det er en orientering til utvalg for oppvekst og levekår. Elevtallet kan reduseres med 50 til 190 elever på fire år. For grunnskolen tar rapporten for seg tall og resultater vedrørende lærerårsverk, lærertetthet, læringsmiljø, læringsresultat og gjennomføring. For voksenopplæringen omtales opplæringen i norsk og samfunnsfag, prøver, deltakerundersøkelse og deltakergrunnlag. Elevtallene
Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse

Imøteser utredning om Lysebotn

Sirdal kommune vektlegger innbyggerne i Lysebotn sitt engasjement. Sirdal kommune imøteser en utredning, og vil bidra med innspill og avklaringer. Kommunen registrerer «Hurdalsplattformens intensjoner» og er innstilt på å bygge opp under regjeringens ønsker, skriver ordfører Jonny Liland i et brev til Statsforvalteren i Rogaland. Innbyggerne i Lysebotn har uttrykt ønske om å få en grensejustering til Sirdal, dersom Forsand blir flyttet fra Sandnes til Strand kommune. Sirdal kommune inviteres
Et bilde som inneholder utendørs, person, gress Automatisk generert beskrivelse

To nye lederjobber skal opprettes

Kommunedirektør Aud Synniva Fuhr i Sirdal kommune ber kommunestyret om tillatelse til å opprette to nye stillinger i kommunen. Fuhr har fått i oppdrag å etablere en ny toppledergruppe innen 1. oktober. Kommunestyret skal behandle saken på torsdag. Stillingene gjelder langsiktig økonomiforvaltning og styrket egenkontroll. Den andre gjelder tjenester innenfor HR/personalområdet. Ny kommunelov legger vekt på langsiktig økonomiforvaltning og styrket egenkontroll. Dette gjenspeiles i oppdraget formannskapet gav kommunedirektøren 27. januar.
messa skk

4 – 5 vil leie Messe-bygget

Fire – fem firmaer har vist interesse for å leie messebygget til Sira-Kvina Kraftselskap. Fristen for å vise interesse gikk ut onsdag klokka 1200, opplyser prosjektkoordinator, Øyvind Iversen, i Sirdal kommune, til Sirdalmedia. Iversen håper å finne medarbeidere som har kompetanse og erfaring innen overnatting- og serveringssted. Kommunen vil nå bearbeide søknadene og se nærmere på kvalifikasjonene til den enkelte. Med forbehold om enighet om avtale mellom Sira-Kvina kraftselskap og
Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse

20 plasser klar for flyktninger

Sirdal kommune er godt forberedt til å ta imot 20 ukrainske flyktninger på kort varsel, sier ordfører Jonny Liland til Sirdalmedia. - Foreløpig har vi ikke mottatt noen statlige henvendelser, men vi har meldt inn vår ledige kapasitet. Jeg har bedt administrasjonen forberede mottak av eventuelle barn som kan komme til barnehage og skole. Vi gjør de forberedelser som er mulige på dette stadiet. Liland synes det er en fryktelig
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, trailer Automatisk generert beskrivelse

SSA innkalt til møte med kommunen

Sirdal kommune har innkalt Sirdal Safari & Adventure AS (SSA) til møte angående det oppførte sanitærbygget på Kvæven Bygdetun, sier Marit Røe, saksbehandler ved byggeavdelingen til Sirdalmedia. På dette møtet vil også May Britt Ousdal, fungerende leder for arealforvaltning, være til stede for kommunen. Kommunen har i brev av 8. mars påpekt til SSA at det er søknadsplikt for dette tiltaket med et permanent sanitærbygg. Likedan er stikkledninger søknadspliktig tiltak.
Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse

Folkevekst med 38 personer

I løpet av 2021 økte folketallet i Sirdal kommune med 38 personer. Nå er antall innbyggere 1.810. På fylkesplan er nå folketallet i Agder 311.134 innbyggere. En økning på 2.291 i løpet av 2021, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Sirdal hadde et fødselsoverskudd på 9 personer. 21 nyfødte og 12 døde. Nettoinnflyttingen, inklusive inn- og utvandring, utgjorde 28 personer. Sirdal skiller seg ut i Agder ved å ha snudd