Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-04-15 15.35.32.jpg

Håper på åpning neste uke

Eivind Klemetsen, innehaver av Sinnes Fjellstue, skal ha møte med kommuneoverlege Paul Otto Vindelev, i Sirdal kommune, mandag klokka 1000. Da skal han legge fram plan og tiltak for restauranten. Kommuneoverlegen stengte for to uker siden lokalene til og med 28. februar. Hastevedtaket ble gjort siden Klemetsen ikke fulgte smittevernreglene. Han hadde fått muntlig advarsel to uker før vedtaket ble iverksatt. Klemetsen sier til Sirdalmedia at han og de ansatte

Kjøper 134 dekar til 90 boligenheter

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag i et ekstraordinært kommunestyremøte å kjøpe Knausane Utvikling AS på Tonstad. Det betyr anskaffelse av 134 dekar med ferdigregulert område med 90 boligenheter. Vedtaket var enstemmig. Prisen er 10 millioner kroner. Området ligger like ovenfor Josdalsveien og like ved Tonstadli (se kart). Det er kort vei til sentrum og ved å krysse elva Sira kommer du fort over til barnehager, skoler, idrettsanlegg og kulturhuset. Bakgrunn for
Et bilde som inneholder tekst, himmel, bilvei, utendørs Automatisk generert beskrivelse

Bedre 2020-resultat enn ventet

Formannskapet i Sirdal ble onsdag presentert et bedre resultat enn ventet for 2020. Kommunens foreløpige regnskap for 2020 viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på litt i overkant av 58,2 millioner kroner, ca. 45 mill. kroner bedre enn revidert budsjett. Rundt 25 millioner kroner er knyttet til særegne forhold som engangseffekter. Netto driftsresultat tilsvarer ca. 14,6 % av driftsinntektene. Tilsvarende tall i 2019 var 18,4 millioner kroner og netto driftsresultat 5

Økt utnyttelse av plan i Solheimsdalen

Kapasitet AS som eier «Øglændhytta» i Solheimsdalen har nå fremmet en detaljreguleringsplan for det 16 dekar store området. Hensikten med planen er å legge til rette for en videreutvikling av eiendommen med et utvidet tilbud og øket overnattingskapasitet, samt avsette areal for et mindre antall fritidsboliger. Den gamle Øglændhytta med 60 sengeplasser foreslås revet, og erstattet med et nybygg med 96 sengeplasser. Det bygget vil komme innover mot lia i
Et bilde som inneholder snø, utendørs, dekket, stabel Automatisk generert beskrivelse

Avfall på utsiden – ikke fullt

Forrige helg opplevde vi at avfall ble satt på utsiden av konteinerne på Monen ved Berli, selv om vi ved tømming mandag formiddag erfarte at konteinerne ikke var fulle.  Det har flere årsaker, sier renovasjonsleder Bjørn André Aagedal ved IRS Miljø. Aagedal har følgende oppfordring til alle hytteeiere: Det er viktig å ikke kaste større gjenstander enn det som greit kan legges i innkast-trommelen. Større sekker må ikke presses inn
Et bilde som inneholder person, innendørs Automatisk generert beskrivelse

Ingen smitte etter romjulen

Vi har ikke mottatt noen tilbakemeldinger om positive Covid 19 tester etter jule- og nyttårshelgen i Sirdal, opplyser Paul Otto Vindelev, kommuneoverlege i Sirdal kommune til Sirdalmedia. De 15.000 – 20.000 turistene som besøkte og oppholdt seg på hyttene i denne perioden, eller var på dagsbesøk, har tatt smitteverntiltakene på alvor. Det er vi svært godt fornøyd med. Vi er svært glade for at det ikke ble noen oppblomstring, fortsetter

25 ledige i Sirdal kommune

I Sirdal kommune er det 25 helt ledige og 10 delvis ledige, går det fram av januar-statistikken fra NAV Agder. På fylkesplan er det 6.038 hel ledige og det utgjør 4 prosent av arbeidsstyrken. Antall helt ledige har økt med 1.188 helt ledige siden desember. Delvis ledige er redusert med 786. Totalt er det nå 9.896 personer som er registrert som arbeidssøkere, 357 flere enn i desember. Yrkesgruppen reiseliv og
Et bilde som inneholder person, innendørs Automatisk generert beskrivelse

Olav (101) fikk første vaksine

Olav Vikøren Bjørnstad (101) fikk den første vaksinen mot korona ved Sirdalsheimen onsdag. Sju beboere ved heimen fikk de første vaksinene som Sirdal kommune hadde mottatt. Alle innbyggere over 18 år får tilbud om korona-vaksine. Vi sender i neste uke ut informasjon til innbyggerne og følger opp med telefon eller SMS når de skal møte for vaksine, sier Paul Otto Vindelev, kommuneoverlege i Sirdal kommune. I neste uke får kommunen

Lokale og nasjonale innstramminger

Regjeringen har kommet med nye innstramminger. I tillegg har Sirdal kommune innført lokale tiltak med stengt idrettshall, begrensninger i badeanleggene, trimrom stengt, fritidsklubben stengt, aktivitetssenter stenges og besøk på Sirdalsheimen reduseres. Det er ikke forbud å reise på hytta. Anbefalingen er ikke å ha besøk. Husstanden kan fortsatt reise på hytta, så lenge man følger de lokale bestemmelsene i kommunen. Lokale tiltak i Sirdal kommune Idrettshallen er stengt etter skoletid.
Et bilde som inneholder tekst, person, innendørs, tak Automatisk generert beskrivelse

Venter 15.000 i romjulen

I romjulen er det ventet storinnrykk til hyttene i Øvre Sirdal. Ikke urimelig om det kommer omkring 15.000 mennesker. Kommer det snø og alpinanleggene åpner, vil det bli flere dagsturister som kommer i tillegg. Joker Sinnes, eller GPèn på folkemunne, sammen med Fjellbutikken i Suleskard, gjør alle forberedelser før storinnrykket kommer. Butikkene sammen med spisestedene håper publikum følger smittevernreglene. Foto: Hilde Tjørhom hos Joker Sinnes ber publikum følge merkingen i