Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-25 12.46.26.jpg

Teknisk etat til Øvre Sirdal ?

Debattinnlegg av Tore Kvæven Det har gjennom dei siste tiåra funne stad ei massiv utbygging i Øvre Sirdal. Dette gjeld i fyrste rad hytter, vegar i hyttefelt, vann og kloakk, skitrekk og diverse infrastruktur knytt til turisme. Ein kunne trudd at ei så stor satsing ville ført til høgare busetjing her oppe. Men på dette felt har utviklinga stått stille eller gått feil veg. Det er vanskeleg å få folk
Et bilde som inneholder person, vann, mann, utendørs Automatisk generert beskrivelse

«Sutring» fra store utbyggere

Av ordfører Jonny Liland (a) Jeg synes sirdølenes bidrag til turistløypenettet fortjener en annen mottakelse og omtale enn «sutring» fra store utbyggere. Det er bygget ca. 4500 hytter i Sirdal. Hvert år øker antallet med omlag 100. Veldig mange bygges av store aktører som over tid har gjort gode penger på sin forretning i Sirdal. Nå dekker sirdals innbyggere inntil 40% av utgiftene på turistløypenettet- i tillegg til at de
Et bilde som inneholder gress, tre, utendørs, reiser Automatisk generert beskrivelse

Nei til tre nye komfyrer

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet/Sirdalslista (4 stemmer) sa torsdag nei i Sirdal formannskap til å bevilge 38.378 kroner pluss mva til kjøp av tre nye komfyrer, pluss et kombinert kjøleskap, til Sinnes skule. Mindretallet (Krf, Sp og H) stemte for bevilgning. Enhetsleder for bygg og eiendom, Kenneth Bakkehaug hadde foreslått tre endringsmeldinger for ombyggingen av skolen. De andre forslagene ble vedtatt: Oppgradering av skolekjøkken til glutenfri sone. Arbeidsbenken blir oppgradert med ny
Et bilde som inneholder bygning, gulv, innendørs, vindu Automatisk generert beskrivelse

Kommunestyresalen fornyes

Sirdal kommune moderniserer og bygger om formannskap- og kommunestyresalen, samt ordførerens kontor i rådhuset. Etter planen skal det tas i bruk i uke 45, hvis møblene er kommet på plass. Da vil de rekke neste kommunestyremøte 11. november til innvielse av lokalene. Foreløpig har det vært forsinkelser i oppgradering av lokalene. Vinduene som var forsinket er nå kommet på plass. Det åpner opp alle lokalene med store, nye vinduer, spesielt
Et bilde som inneholder person, utendørs, blomst, plante Automatisk generert beskrivelse

Konstituert rådmann

Sirdal kommunestyre ansatte torsdag Svein Tore Åtland som konstituert rådmann. Han skal ha denne stillingen fram til årsskiftet når Aud Synniva Fuhr tiltrer som kommunedirektør (rådmann). Åtland begynner i jobben førstkommende mandag. Ordfører Jonny Liland fikk kommunestyrets fullmakt til å utarbeide midlertidig arbeidsavtale og betingelser. Åtland har tidligere vært rådmann i kommunen i åtte år. Han er nå bosatt i Flekkefjord. Foto: Svein Tore Åtland blir konstituert rådmann fra mandag.
Et bilde som inneholder gress, tre, utendørs, jernbane Automatisk generert beskrivelse

Prisstigning og uten reservepott

Nybygget og ombyggingen av Sinnes skule er uten reservepott. Det betyr at rådmannen i Sirdal ser seg nødt til å justere for prisstigning i sitt budsjettforslag for 2022. Dette kommer fram i et notat til formannskapet i Sirdal. Rådmannen vil særlig nevne at prisstigningen i prosjektet blir større enn de 800.000 kroner som først var budsjettert. Dette kan forklares med tre forhold. Noe for lavt budsjett, forsinket byggestart og generelt
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse

Alvorlig sak for kommunen

Dette er en svært alvorlig rapport fra Statens Helsetilsyn og en alvorlig sak for Sirdal kommune. De fire lovbruddene som kommunen har gjort, må vi få «lukket» snarest mulig. Det er mitt ansvar, sier John Birkeland, konstituert rådmann i Sirdal kommune, til Sirdalmedia. Rapporten, som skal sendes fylkeslegen og Statens Helsetilsyn, skal inneholde rutiner og prosedyrer for helsevesenet i kommunen. Vi må få orden på våre systemer. Så er det
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-09 14.06.55-1.jpg

Kommunen og legen brøt loven

Både Sirdal kommune og kommunelegen brøt loven på flere punkter da en gravid kvinne ble forsøkt tvangsinnlagt for påstått alkoholisme, fastslår Statens helsetilsyn. Legen får advarsel, og kommunen blir satt under videre tilsyn, skriver Stavanger Aftenblad. 16 måneder etter at Statens helsetilsyn ble varslet om saken, er konklusjonen klar: Sirdal kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven på fire punkter. Kommunelege Siril Hermansen har brutt helsepersonelloven på to punkter. – Vi
Et bilde som inneholder vegg, person, mann, innendørs Automatisk generert beskrivelse

Slottet åpner 9. oktober

Restauranten Slottet på Hoppmannsknuten på Sinnes åpner for publikum lørdag 9. oktober, bekrefter eier og byggherre, Torfinn Nesset. Nå pågår en kontrollert sluttspurt de tre siste ukene. Egil Ravndal, prosjektleder hos Østerhus, sier at det er lite som gjenstår. I neste uke skal det utføres sluttkontroll og testing av tekniske anlegg. Så vil uteområder klargjøres og asfalteres. Rekkverk må monteres. Innendørs skal møbler monteres og rigges på plass, før det
Et bilde som inneholder vegg, innendørs, person Automatisk generert beskrivelse

Skjerpet konkurranse

Hyttemarkedet i Øvre Sirdal lokker stadig nye firmaer og fagfolk til å jobbe her. Konkurransen er blitt skjerpet den siste tiden og det er langt flere firmaer fra både Rogaland og Agder som har oppdrag nå. Timeprisen på eksempelvis elektrikere varierer fra 690 kroner til 900 kroner pr time. I tillegg kommer oppmøtesatser. De firmaene som er etablert i Sirdal har et fortrinn med lave oppmøtesatser (reisetid til arbeidssted), blant