Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-14 11.09.34.png
Kommunen Nyhet

Jonny og Isak A. Liland ?

Av Leif Sirevåg Vi har hatt og har en god dialog med alle partier. Vi ønsker å få et breiest mulig flertall i det nye kommunestyret, sier Jonny Liland i Arbeiderpartiet. Nå jobbes det med sonderinger for å komme fram til en best mulig plattform for alle partier. Arbeiderpartiet fikk 40,3 prosent av stemmene og ble en klar vinner av kommunevalget. Dette betyr åtte plasser i det kommende kommunestyret, to
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-31 11.54.49.jpg
Kommunen Nyhet

Kommunestyre og valgoppgjør

Sirdals kommunes nye kommunestyre: ARBEIDERPARTIET: 1. Jonny Liland, 2. Rolv Guddal, 3. Siri Ovedal, 4. Siv Tone Åsemoen Bjunes, 5. Inge Sigbjørn Biktjørn, 6. Glenn Oliver Josdal, 7. Stein Ivar Sinnes, 8. Ole-Erik Vestøl Endrerud SENTERPARTIET: 1. Thor Jørgen Tjørhom, 2. Siri Fidjeland, 3. Arvid Tjørhom, 4. Tom Ådneram HØYRE: 1. Isak Liland, 2. Jon Uleberg, 3. Terje Moen KRISTELIG FOLKEPARTI: 1. Rolf Marthon Hompland, 2. Anne Karin Liland VENSTRE:
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-05 18.28.49.png
Kommunen Nyhet

Arbeiderpartiet får 8 medlemmer

Jonny Liland og Arbeiderpartiet har gjort et kjempegodt valg. Innspurten om de siste mandater i konkurranse med Høyre vant partiet. Dermed øker antall mandater i kommunestyret med to til åtte representanter. Senterpartiet beholder sine fire mandater og Høyre sine tre. Kristelig Folkeparti er årets taper og mister ett mandat til to. Fremskrittspartiet og Sirdallisten blir også redusert med ett medlem til en representant. Venstre beholder en plass. Vedlagt finner dere
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-06-21 11.07.40-2.jpg
Kommunen Nyhet

Sp størst i fylkestingvalget

Sirdølene er ikke like opptatt av fylkestingvalget som kommunevalget. Bare 55,4 prosent stemte på fylkestingvalget, der Senterpartiet ble det største partiet med 32,2 prosent. Arbeiderpartiet ble nummer to med 18,4 prosent. Kommunevalget hadde en fremmøteprosent på 78,8 prosent. Thor Jørgen Tjørhoms sikre tredjeplass var nok en medvirkende årsak til at Senterpartiet gjorde et så godt valg. I det nye Agder fikk Sp 9,9 prosent eller fem representanter i det nye
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-31 11.54.49.jpg
Front Kommunen

Arbeiderpartiet og Høyre vinnerne

Jonny Liland og Arbeiderpartiet gjorde et meget godt valg I Sirdal under kommunevalget. Partiet gikk fram med 7,1 prosent til 40,5 prosent i forhold til forrige kommunevalg i 2015. Isak Liland og Høyre gikk fram med 3,4 prosent og endte opp med18 prosent. Alle de andre partiene gikk tilbake. Thor Jørgen Tjørhom og Senterpartiet gikk tilbake med 0,1 prosent til 19,9 prosent. Kristelig Folkeparti gikk tilbake med hele 6,7 prosent
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-06 15.21.42.png
Front Kommunen

Kommunevalg på mandag

Av Leif Sirevåg Mandag kan 1.411 Sirdøler gjøre sin borgerplikt ved å stemme ved kommunevalget. Og fylkestingvalget. Enten på Sinnes skule (kl 0900 – 1800) eller rådhuset på Tonstad (kl 0900-2000). Den intense valgkampen er snart over. Siste innspurt er i helgen, for å sikre seg støtte og velgere. Mesteparten av valgkampen har vært rikspolitiske saker på TV. Mesteparten uinteressante for Sirdals-innbyggernes framtid. I år dreier det seg om lokalpolitikk
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Vindkraft NVE 010419.pdf
Front Kommunen

Klart NEI til mer vindkraft

Flertallet i Sirdal kommunestyre har talt: NEI til mer vindkraft i kommunen. Avstemmingen ble 17 -2, der Siri Fidjeland (sp) og Karl E. Fjeldsaa (sb) stemte mot. Før kommunestyret startet ble det overrakt en underskriftskampanje mot vindkraft i kommunen på 1.723 underskrifter fra sirdøler og hyttefolk. Elfrid Ovedal og Carl Omlie overrakte underskriftene. Politikerne var ikke fornøyd med rådmannens formulering til vedtak og mente det var altfor vagt. De ville
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.44.58.jpg
Kommunen Nyhet

Strategiplan for helse og omsorg

En arbeidsgruppe skal utarbeide en strategiplan for framtidig helse- og omsorgstilbud i Sirdal. Planen skal gjelde til 2030 og arbeidsgruppen skal være ferdig til april 2020. Saken kommer opp i kommunestyret på torsdag og skal behandles i flere utvalg før det. I kommunestyret i juni ble følgende vedtatt: Antall institusjonsplasser justeres etter behov. Hjemmebasert omsorg og korttidsavdelingen samorganiseres. Oppvekst og levekår oppfordres til å starte med utarbeidelse av en strategi
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-07-28 14.18.28.jpg
Kommunen Nyhet

Økonomisjef slutter – Brannsjef søkes

Økonomisjefen i Sirdal kommune har varslet at han vil slutte i sin stilling ved utgangen av 2019. En konsulent i økonomiavdelingen har også sagt opp sin stilling for å pensjonere seg fra april 2020. Rådmannen vil enten ansette en person i stillingen som brannsjef eller leie inn brannsjefsressurs og forebyggende brannvern fra andre brannvesen. Regnskap status Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak der rådmannen ble bedt om å orientere kommunestyret fortløpende
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-11 08.59.58.png
Front Kommunen

Flerbrukshall utsettes

Kommunestyret skal torsdag behandle status for flerbrukshall på Tonstad. Kommunen mangler fem-sju millioner kroner før fullfinansiering er på plass. Total kostnad er på 44,7 millioner kroner, uten inventar og utstyr. Flomsikring av kulturhusområdet må også finansieres. Dermed blir saken utsatt til 2020. Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges en flerbrukshall/fotballhall på Tonstad. Saken er en tilbakemelding på status for utredningsarbeidet med tegninger og kostnadsoverslag for hallen. En nedsatt prosjektgruppe