Et bilde som inneholder person Automatisk generert beskrivelse

Rådmannen slutter – ny stilling

Sirdal kommune har inngått avtale med rådmann, Inge H. Stangeland, om at han fratrer som rådmann fra 16. april 2021 for å gå over i midlertidig stilling som spesialrådgiver og daglig leder i Sirdalsvekst KF. Bakgrunnen for avtalen er personlige forhold for rådmannen, opplyser ordfører Jonny Liland, til avisen Agder Den midlertidige stillingen er 100 prosents stilling fordelt med 50 prosents stilling som daglig leder i Sirdalsvekst KF med rapportering
Et bilde som inneholder person, kabinett, innendørs, vegg Automatisk generert beskrivelse

Sirdal må ta fjellet tilbake

Per Øyvind Grimsby (v) avsluttet Sirdal kommunestyre torsdag kveld med en interpellasjon til ordfører der hovedinnholdet var å ta fjellet tilbake. Her gjengir vi Grimsbys innlegg: Den gjenværende naturen er under sterkt press. Fjellet forma den stolte Sirdøl. Hardbarka og gråsprengt overlevde fjellfolket i trange kår. Reinen var grunnleggende for å greie en hard og lang vinter. Det er en fantastisk stolt historie vi har. Siden har vi gitt av
Et bilde som inneholder utendørs, snø, tre, bilvei Automatisk generert beskrivelse

Ønsker flere tilbydere i Øvre Sirdal

Vi har lyst ut tre kontrakter på ny i Øvre Sirdal siden Risa er eneste tilbyder på disse kontraktene, sier prosjektkoordinator, Brede Høygilt, i Agder Fylkeskommune til Sirdalmedia. Vi ønsker at flere kommer på banen og gir tilbud. Det gjelder følgende kontrakter: Fylkesvei 975 fra GP-krysset til Ådneram Gang- og sykkelvei på Sinnes langs fv 975, med snørydding og siktrydding Fylkesvei 468 fra Omlid til GP-krysset, pluss inn til Skreå
Et bilde som inneholder snø, utendørs, personer, bakke Automatisk generert beskrivelse

Utvidet Covid 19-støtte

Formannskapet i Sirdal endret på rådmann Inge H. Stangeland sitt forslag til Covid 19-støtte. Kommunen hadde fått 701.000 kroner i støtte fra fylkeskommunen. Formannskapet fulgte Rolv Guddal (ap) sitt forslag til vedtak: Sirdal kommune fordeler midler til ekstraordinær støtte til næringslivet grunnet COVID-19 slik: Sirdal Huskyfarm gis støtte med kr. 170.000,- til bygging av kombinert scene/allværsbygg og oppgradering av låve. Tonstad Take Away AS gis støtte med kr. 5.779,-. Ådneram
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, snø, hus Automatisk generert beskrivelse

Rådmannen skal velge beste skolefaglige tilbud

Formannskapet i Sirdal behandlet torsdag forslaget fra rådmann Inge H. Stangeland hvor han foreslo at ungdomsskoleelevene skal gå på Sinnes skule fra nytt skoleår i august. Alternativ en. Alternativ to er at alle elevene fra ungdomsskolen, også nye 8. klassinger, går på Tonstad frem til jul. Alternativ tre er at nye 8. klasseelever går på Sinnes, mens de øvrige undomsskoleelevene fortsetter på Tonstad frem til jul. Formannskapet støttet seg til
Et bilde som inneholder snø, utendørs, gå på ski, natur Automatisk generert beskrivelse

Hunnedalsveien stengt

Sterk vind og snø fra sør-øst stengte fylkesvei 45 eller Hunnedalsveien ved midnatt. Det var særlig på Rogalandssiden at uværet var verst og det pakket seg med snø. Nå er veien stengt fra Øvstadbøbommen og til Gravassryggen. Geir Helge Tjørhom, Joker Sinnes, opplyser ved 9-tiden at vinden har roet seg. Det snør og han antar at det er kommet 30-40 centimeter med snø. På Sinnes er det null grader fra
Et bilde som inneholder utendørs, bygning, hus, stein Automatisk generert beskrivelse

Ny vurdering av Covid-støtte

Rådmann Inge H. Stangeland har lagt til grunn ny vurdering av Covid-støtte av tildelte midler fra fylket på 701.000 kroner. Formannskapet ville gjerne ha en ny vurdering av innkomne søknader og det kommer opp i formannskapet torsdag. Vurdering Dette er en vanskelig sak. På den ene side er midlene tiltenkt som kompensasjon grunnet Covid-19, men midlene skal samtidig ikke gå til drift, og de skal samtidig tas raskt i bruk.
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse

Løypetilskudd utsatt

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) utsatte i tirsdagens møte saken om løypetilskudd til Soleiknuten Hyttegrend. Et administrasjonsutvalg hadde innstilt på en million kroner til støtte for en ski- og turløype på 2,5 kilometer, med lysanlegg, kulvert og skibru. Totalkostnad på ni millioner kroner for prosjektet. Jon Uleberg (h) ville utsette saken. Et enstemmig utvalg gikk inn for det. Alle utbyggere i Sirdal må innbetale 5.000 kroner per hytte
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, snø, hus Automatisk generert beskrivelse

Ungdomsskoleelevene tilbake til Sinnes

Rådmann Inge H. Stangeland foreslår overfor formannskapet i Sirdal at ungdomskoleelevene fra Sinnes går på Sinnes skule fra august. Det er under forutsetning at det gis midlertidig brukstillatelse for byggetrinn 1 og at lokalene godkjennes etter regelverket for miljørettet helsevern. Avtale om leie av midlertidige lokaler (brakker) i byggeperioden reduseres tilsvarende. Det pågår utbygging og ombygging av Sinnes skule. Arbeidene skjer i to byggetrinn. Første byggetrinn er et nybygg i

Fotballhall på Knausane utredes

Formannskapet i Sirdal skal torsdag ta stilling til videre utredning og fremdrift av fotballhall på Tonstad. Kommunestyret kjøpte 25. februar tomteområdet til Knausane boligfelt. 14. mai i fjor nedsatte formannskapet en arbeidsgruppe som skulle se på en mulighetsstudie for realisering av fotballhall på Tonstad. Studien skulle avklare hvorvidt det ville være mulig å bygge en 9-er fotballhall ved Knausane. Som politiske representanter til gruppen ble Glenn Josdal (leder), Rolv Guddal