Et bilde som inneholder tekst, bil, parkert, politi Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Politihjelpen i Sirdal svekket

Politihjelpen i Sirdal kommune er blitt sterkt svekket de siste årene. Ved eventuelle ulykker og andre hendelser er det ikke sikkert det vil komme politihjelp, sier Richard Urdal, politibetjent og tillitsvalgt for Dalane og Sirdal, til Sirdalmedia. Urdal kommer med uttalelsene i forbindelse med at Justis- og beredskapsdepartementet har invitert kommunene til å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer, samt komme med innspill til hvordan politiet kan levere
Et bilde som inneholder tekst, elektronikk, bærbar PC, datamaskin Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Digital hverdag for eldre

Pensjonister og funksjonshemmede inviteres nå til kursing og opplæring av digitale hjelpemidler. Da kan du få hjelp til å bruke mobiltelefon, nettbrett og PC til å betale regninger, bestilling av billetter, betale med vipps og lignende. Eldrerådet i Sirdal kommune fikk tilbud fra Eldrerådet på fylkesplan til å hjelpe de eldre med kursing og opplæring i den nye hverdagen. Pensjonistforbundet betaler to kursledere, forteller Toril Ovedal, nestleder i Eldrerådet i
Et bilde som inneholder snø, utendørs, person, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Lav politiberedskap

Politikontaktens klare inntrykk er dessverre at meldinger fra Sirdal, som kommer inn til politiets operasjonssentral, stadig oftere blir avsluttet uten at det sendes ressurser fra politiet pga. for lang responstid. Så terskelen for å få politihjelp i Sirdal flyttes høyere, opplyser Jon Uleberg, politikontakt i Sirdal. Uttalelsene kom i forbindelse med tilbakemeldinger om bedre lokale polititjenester. Justis- og beredskapsdepartementet har invitert kommunene til å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer,
Et bilde som inneholder tekst, utendørs, himmel, bygning Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Kveldsmåltid – dagsturhytte

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag å innføre kveldsmåltid ved Øyghedlar elevheim på Tonstad. Prøveordningen blir nå gjort permanent fra mandag til og med torsdag. Morten Ovedal (Frp/Sirdalslista) stemte mot og mente dette ikke var kommunens oppgave. Den midlertidige stillingen på 38,1 prosent som kjøkkenassistent/renholder ble gjort permanent. Sirdal har sagt ja til å være med i prosjektet dagsturhytte i Agder. Da skal det bygges en hytte i nærområdet og kommunen går
Et bilde som inneholder hund, person, pattedyr Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen

Skjebneoppgjør for bøndene

Årets landbruksoppgjør kommer til å bli et skjebneoppgjør. Mange bønder teller på knappene om de skal fortsette eller ikke, sier Aadne Ådneram fra Ådneram i en kommentar til kravene som er lagt fram denne uken. I årets krav fra Bondelaget og Småbrukerlaget er et nytt driftstilskudd for de med vinterfora sau lansert. Har du fra 20 sauer og inntil 75 totalt, vil du i Sirdal få 1.100 kroner i tilskudd.
Et bilde som inneholder innendørs, rotete, elementer, klær Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Flinke turistar

1.-4. trinn ved Sinnes skule starta første skuledag etter påskeferien med å delta på Plastkappløpet 2022 for å plukka søppel. Etter storinvasjon av turistar som nyttar skulegarden i feriane, forventa dei å finna masse på 15 minutt. Det gjorde dei ikkje. Elevar og lærare kan seia seg godt nøgde med flinke turistar som ryddar opp etter seg. I april er det tid for Nordens største vårreingjering - plastkappløpet 2022! Norden
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, kvinne Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen

Elevtallet på vei nedover

Anita Heiaas Haugen, enhetsleder for skole i Sirdal kommune, har utarbeidet en årlig rapport om tilstanden ved grunnskolene og voksenopplæringen. Det er en orientering til utvalg for oppvekst og levekår. Elevtallet kan reduseres med 50 til 190 elever på fire år. For grunnskolen tar rapporten for seg tall og resultater vedrørende lærerårsverk, lærertetthet, læringsmiljø, læringsresultat og gjennomføring. For voksenopplæringen omtales opplæringen i norsk og samfunnsfag, prøver, deltakerundersøkelse og deltakergrunnlag. Elevtallene
Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Imøteser utredning om Lysebotn

Sirdal kommune vektlegger innbyggerne i Lysebotn sitt engasjement. Sirdal kommune imøteser en utredning, og vil bidra med innspill og avklaringer. Kommunen registrerer «Hurdalsplattformens intensjoner» og er innstilt på å bygge opp under regjeringens ønsker, skriver ordfører Jonny Liland i et brev til Statsforvalteren i Rogaland. Innbyggerne i Lysebotn har uttrykt ønske om å få en grensejustering til Sirdal, dersom Forsand blir flyttet fra Sandnes til Strand kommune. Sirdal kommune inviteres
Et bilde som inneholder utendørs, person, gress Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

To nye lederjobber skal opprettes

Kommunedirektør Aud Synniva Fuhr i Sirdal kommune ber kommunestyret om tillatelse til å opprette to nye stillinger i kommunen. Fuhr har fått i oppdrag å etablere en ny toppledergruppe innen 1. oktober. Kommunestyret skal behandle saken på torsdag. Stillingene gjelder langsiktig økonomiforvaltning og styrket egenkontroll. Den andre gjelder tjenester innenfor HR/personalområdet. Ny kommunelov legger vekt på langsiktig økonomiforvaltning og styrket egenkontroll. Dette gjenspeiles i oppdraget formannskapet gav kommunedirektøren 27. januar.
messa skk
Kommunen Nyhet

4 – 5 vil leie Messe-bygget

Fire – fem firmaer har vist interesse for å leie messebygget til Sira-Kvina Kraftselskap. Fristen for å vise interesse gikk ut onsdag klokka 1200, opplyser prosjektkoordinator, Øyvind Iversen, i Sirdal kommune, til Sirdalmedia. Iversen håper å finne medarbeidere som har kompetanse og erfaring innen overnatting- og serveringssted. Kommunen vil nå bearbeide søknadene og se nærmere på kvalifikasjonene til den enkelte. Med forbehold om enighet om avtale mellom Sira-Kvina kraftselskap og