Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-17 11.05.35.jpg

Foreslår heftelse på kommunal boligtomt

  Rådmannen i Sirdal kommune foreslår overfor politikerne at det utarbeides hefte/servitutt om at kommunale boligtomter kun kan brukes til fast bosetting eller i tråd med reguleringsbestemmelsene for området. Dette hefte/servituttet innarbeides i kjøpsvilkår og kjøpekontrakt. Hefte/servitutt tinglyses. (En servitutt er en rettighet som hefter ved en eiendom, og innskrenker grunneiers rådighet over eiendommen, er en kort oppsummering fra Universitetet i Bergen.) Etter at kommunestyret 28. juni fjernet boplikten i
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.44.12.jpg

Fem grendehus foreslås solgt

  De fem grendehusene i Sirdal kommune kommer nå opp til politisk behandling igjen. Rådmannen legger frem et forslag om salg av grendehusene, der grendestyrene får tilbud om forkjøpsrett. Benyttes ikke forkjøpsretten, selges bygget til høyeste bud. Hovedmålet med salget er å kutte driftsutgifter til vedlikehold, strøm, forsikring og kommunale avgifter med mer, jamfør mål i kommuneplanens samfunnsdel. Alternativ B: Det bevilges ekstraordinært et tilskudd på 500.000 kroner til vedlikehold
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-07-21 11.05.51.jpg

Båndtvang for hunder hele året ?

Anita Haugen (sp) ønsker politikerne skal drøfte båndtvang for hunder som ikke er i tjeneste hele året. Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal drøfte saken i kommende møte 16. oktober. Rådmannen vil gjerne fremme en sak til desember-møtet i TLM om innskjerping av båndtvang. Dette har vært etterspurt siden februar 2017. Rådmannen tror det kan bli en krevende sak, da Sirdal kommune allerede har en relativt streng lokal

Hytterenovasjon prioriteres i Sirdal

Vi kommer til å prioritere hytterenovasjonen i Sirdal med nye nedgravde containere. På sikt vil disse bli låsbare og den enkelte hytteeier får tilgang med nøkkel. Suleskard har nå fått utvidet sine fire tanker med tre nye, sier Roald Larsen, renovasjonsleder i IRS Miljø IKS. Dette er et samarbeidsselskap for Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Lund kommuner. IRS Miljø IKS har også etablert nedgravde containerne på øvre side av Sirdal Høyfjellshotell.

GP-krysset er framtidens sentrum

Sirdal kommune hadde torsdag invitert til åpent møte angående offentlig/privat samarbeid om et næringsbygg på Sinnes. Det var Tor Sigve Vik i Sinneshyttå som hadde tatt initiativet overfor kommunen om et eventuelt samarbeid. Tor Sigve Vik ville i så fall bygge et næringsbygg på 600 kvadratmeter oppå ”kjelleretasjen” med garasje- og lagerplass han har bygget tidligere.  Formannskapet ville gjerne ha tilbakemelding fra ”folket”. GP-krysset skal være framtidens sentrum for Øvre

Presisering av brøyteregler for private veier

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) vedtok enstemmig på sist møte revisjon og presisering av reglementet for kommunal brøyting av private veier. Kommunen vil gjerne unngå diskusjoner. Brøyting av kommunale veier er et ikke lovpålagt tilbud til innbyggerne i Sirdal kommune.  Tilbudet er forbeholdt fastboende da tjenesten ikke er selvfinansierende. De siste årene har det vært en del endringer av regelverket. Ved en innsparingsrunde ble prisen økt betraktelig, og

Tilskudd til løypekjøring opprettholdes

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag kveld å opprettholde dagens ordning med tilskudd til løypekjøring i kommunen. Vedtaket ble gjort med 10 mot 9 stemmer. Flertallet gikk inn for en tre års ordning, mens mindretallet ville bare gi  tilskudd for ett år  om gangen. 1.093.000 kroner skal årlig gå til løypekjøring og de forskjellige selskaper må søke om tilskudd til sin drift. Feed og Tjørhom skiarena får 765.000 kroner i tilskudd til

Fjellstuå uten alkoholservering i romjulen

Sinnes Fjellstue får ikke lov å skjenke alkohol i 16 dager i romjulen, fra 25. desember til 9. januar. Inndragningen skyldes brudd på alkohollovgivningen ved kontroller 17. mars og 29. mars i år, samt brudd på vilkår gitt i skjenkebevilling datert 16. november 2017.   mai vedtok Sirdal kommunestyre å inndra skjenkebevillingen i 16 dager. Kommunestyret opprettholdt vedtaket enstemmig etter at Snøfokk AS som driver Sinnes Fjellstue hadde anket vedtaket.

”Billige” boligtomter utsatt i TLM

”Billige” boligtomter på Myraleite  på Sinnes ble utsatt i utvalget for teknikk, landbruk og miljø (TLM) i dag. Politikerne ville gjerne ha mer håndterbare regler, siden det er så mye subsidier som følger med disse kommunale tomtene. Dermed ble det ingen  ”opprydding”  ved å stoppe salg av ”billige” kommunale boligtomter på Myraleite på Sinnes etter at kommunestyret 14.juni  vedtok overraskende å oppheve boplikten i Øvre Sirdal. Det foreslås nå krav

Fiber til alle husstander

Sirdal kommune vil nå sette i gang innspurten med bredbånd og fiber til alle husstander som ikke har fått det installert.  Politikerne vil denne uken gå inn for et vedtak som sier at følgende områder skal prioriteres: Espetveit ( sør)                                                    210.000 Tjomlid – Seland – Bjunes                                   330.000 Hompland