messa skk
Kommunen Nyhet

4 – 5 vil leie Messe-bygget

Fire – fem firmaer har vist interesse for å leie messebygget til Sira-Kvina Kraftselskap. Fristen for å vise interesse gikk ut onsdag klokka 1200, opplyser prosjektkoordinator, Øyvind Iversen, i Sirdal kommune, til Sirdalmedia. Iversen håper å finne medarbeidere som har kompetanse og erfaring innen overnatting- og serveringssted. Kommunen vil nå bearbeide søknadene og se nærmere på kvalifikasjonene til den enkelte. Med forbehold om enighet om avtale mellom Sira-Kvina kraftselskap og
Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

20 plasser klar for flyktninger

Sirdal kommune er godt forberedt til å ta imot 20 ukrainske flyktninger på kort varsel, sier ordfører Jonny Liland til Sirdalmedia. - Foreløpig har vi ikke mottatt noen statlige henvendelser, men vi har meldt inn vår ledige kapasitet. Jeg har bedt administrasjonen forberede mottak av eventuelle barn som kan komme til barnehage og skole. Vi gjør de forberedelser som er mulige på dette stadiet. Liland synes det er en fryktelig
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, trailer Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

SSA innkalt til møte med kommunen

Sirdal kommune har innkalt Sirdal Safari & Adventure AS (SSA) til møte angående det oppførte sanitærbygget på Kvæven Bygdetun, sier Marit Røe, saksbehandler ved byggeavdelingen til Sirdalmedia. På dette møtet vil også May Britt Ousdal, fungerende leder for arealforvaltning, være til stede for kommunen. Kommunen har i brev av 8. mars påpekt til SSA at det er søknadsplikt for dette tiltaket med et permanent sanitærbygg. Likedan er stikkledninger søknadspliktig tiltak.
Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Folkevekst med 38 personer

I løpet av 2021 økte folketallet i Sirdal kommune med 38 personer. Nå er antall innbyggere 1.810. På fylkesplan er nå folketallet i Agder 311.134 innbyggere. En økning på 2.291 i løpet av 2021, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Sirdal hadde et fødselsoverskudd på 9 personer. 21 nyfødte og 12 døde. Nettoinnflyttingen, inklusive inn- og utvandring, utgjorde 28 personer. Sirdal skiller seg ut i Agder ved å ha snudd
Et bilde som inneholder utendørs, snø Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Samferdsel

Mer strøing i GP-rundkjøringen

Etter at mer enn 100 biler sklei inn i brøytekanten, når de kjørte i den nye GP-rundkjøringen på Sinnes i helgen, er det bestemt å bruke mer sand og strø oftere der enn andre plasser. Per Magne Hindersland, byggeleder ved Agder Fylkeskommune bekrefter dette overfor Sirdalmedia. Vi kommer spesielt til å være obs i helgene, fredag ettermiddag og søndag ettermiddag, sier Hindersland. Risa har kontrakt på brøytingen av fylkesvei 450
Et bilde som inneholder snø, utendørs, snøscooter, natur Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Samferdsel

Glatt i GP-rundkjøringen

Fredag kveld var det ekstra glatt på fylkesvei 450 i GP-rundkjøringen på Sinnes. Aftenbladet skriver at minst 100 biler sklei ut og møtte brøytekanten. Heldigvis var det mye snø, som reddet bilene for større skader. Fredagskvelden er det stor trafikk til hyttene og kom bilene kjørende i kø, skjedde det lite. Men kom bilen alene, stor eller liten, var det gjerne større fart og da sklei bilen utfor veien på
Kommunen Nyhet Sport

En gledens dag med fotballhall

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag å investere i ny fotballhall, inklusive skillevegger, til 54,5 millioner kroner, eks merverdiavgift. Et stort løft for kommunen. – En gledens dag, sa Per Øyvind Grimsby (v). Vedtaket ble gjort med 18 stemmer, mens Frp/Sl stemte mot. Tonstad Idrettslag skal drifte hallen, og ha ansvar for kostnader og inntekter. Det var tverrpolitisk enighet om at styringsgruppen, sammen med administrasjonen og innleid konsulent, hadde gjort en meget
Et bilde som inneholder tekst, bil, utendørs, snø Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Turister utfordrer akutt tjenesten

Sirdal kommune har de siste årene hatt og har en utstrakt utbygging av fritidsboligenheter. Det påvirker flere tjenester innen helse- og omsorgstjenestene, går det fram av strategiplanen for helse og omsorg til 2030. Mest utfordrende er det for lege- og ambulansetjenesten, men flere andre tjenester vil også bli berørt slik at beredskapsarbeidet og tilgjengelige ressurser blir viktig framover, Lege- og ambulansetjenester Dagens situasjon For innbyggerne i Sirdal er det viktig
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-26 08.06.41.png
Kommunen Næringsliv Nyhet

Valgfrihet og brukermedvirkning

En strategiplan for helse- og omsorgstjenestene i Sirdal kommune, mot 2030, vil legge sterke føringer for utviklingsarbeidet framover. Innovasjon og nytenkning må prioriteres for å skape et best mulig tjenestetilbud for innbyggerne. Det må videre opprettholdes en bærekraftig økonomi og at planen baserer seg på de til enhver tid gjeldende økonomiske forutsetninger for Sirdal kommune. Dette er konklusjonen fra administrasjonen og utvalget når Utvalg for oppvekst og levekår skal behandle
Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, fjell Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Næringsliv Nyhet

Strategiplan for helse og omsorg

Mandag skal vi behandle planutkastet for ny strategiplan for helse og omsorg fram til 2030. Deretter skal planen ut på høring, før politisk behandling, opplyste Glenn Josdal, leder for utvalg oppvekst og levekår i Sirdal formannskap torsdag. En svært viktig tjeneste i kommunen. Vi har lagt oss på en valgfrihet i planen, sa ordfører Jonny Liland. Under prosjektgjennomgangen i formannskapet var en innom alle prosjektene som pågår for tiden. Fotballhallen