Kommunen Nyhet

Presisering av brøyteregler for private veier

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) vedtok enstemmig på sist møte revisjon og presisering av reglementet for kommunal brøyting av private veier. Kommunen vil gjerne unngå diskusjoner. Brøyting av kommunale veier er et ikke lovpålagt tilbud til innbyggerne i Sirdal kommune.  Tilbudet er forbeholdt fastboende da tjenesten ikke er selvfinansierende. De siste årene har det vært en del endringer av regelverket. Ved en innsparingsrunde ble prisen økt betraktelig, og
Kommunen Nyhet

Tilskudd til løypekjøring opprettholdes

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag kveld å opprettholde dagens ordning med tilskudd til løypekjøring i kommunen. Vedtaket ble gjort med 10 mot 9 stemmer. Flertallet gikk inn for en tre års ordning, mens mindretallet ville bare gi  tilskudd for ett år  om gangen. 1.093.000 kroner skal årlig gå til løypekjøring og de forskjellige selskaper må søke om tilskudd til sin drift. Feed og Tjørhom skiarena får 765.000 kroner i tilskudd til
Front Kommunen

Fjellstuå uten alkoholservering i romjulen

Sinnes Fjellstue får ikke lov å skjenke alkohol i 16 dager i romjulen, fra 25. desember til 9. januar. Inndragningen skyldes brudd på alkohollovgivningen ved kontroller 17. mars og 29. mars i år, samt brudd på vilkår gitt i skjenkebevilling datert 16. november 2017.   mai vedtok Sirdal kommunestyre å inndra skjenkebevillingen i 16 dager. Kommunestyret opprettholdt vedtaket enstemmig etter at Snøfokk AS som driver Sinnes Fjellstue hadde anket vedtaket.
Kommunen

”Billige” boligtomter utsatt i TLM

”Billige” boligtomter på Myraleite  på Sinnes ble utsatt i utvalget for teknikk, landbruk og miljø (TLM) i dag. Politikerne ville gjerne ha mer håndterbare regler, siden det er så mye subsidier som følger med disse kommunale tomtene. Dermed ble det ingen  ”opprydding”  ved å stoppe salg av ”billige” kommunale boligtomter på Myraleite på Sinnes etter at kommunestyret 14.juni  vedtok overraskende å oppheve boplikten i Øvre Sirdal. Det foreslås nå krav
Kommunen Nyhet

Fiber til alle husstander

Sirdal kommune vil nå sette i gang innspurten med bredbånd og fiber til alle husstander som ikke har fått det installert.  Politikerne vil denne uken gå inn for et vedtak som sier at følgende områder skal prioriteres: Espetveit ( sør)                                                    210.000 Tjomlid – Seland – Bjunes                                   330.000 Hompland           
Kommunen Nyhet

Manglende adresser – Kartverket flaskehalsen

Vi har pr 3. juli i år 5.408 adresser i Sirdal kommune. Av disse er det en tredjedel (33%) som mangler offisiell veiadresse, sier Alf Reidar Surdal, ingeniør med ansvar for GIS (Geografisk Informasjon System) og landmåling i Sirdal kommune.   Dette nasjonale prosjektet skulle vært gjennomført i 2017, men har stoppet opp i Kartverket som er siste leddet for godkjennelse. Vi har purret flere ganger og nå er vi
Hytter Kommunen

Helårsvei til Donsen

Dette kommer feil frem i media. Kommunen har sagt at dersom det skal etableres tette tanker så kreves helårsvei. Media har nok misforstått dette og satt dette i feil sammenheng, da det fra kommunens side er brukt som et argument til å forklare at det er vanskelig å gi tillatelse til tette tanker uten denne adkomsten hele året. Når det gjelder eventuell etablering av vann og avløpsledninger til Donsen så
Hytter Kommunen Nyhet

VA-anlegg til Donsen med helårsvei

Sirdal kommune ønsker at alle hytter opp Solheimsdalen til Donsen på sikt blir tilkoblet offentlig vann- og avløpsanlegg. Første skritt vil være å få ledninger fra Flesebekk opp den tre kilometer lange grusveien til parkeringsplassen, sier Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift i Sirdal kommune. Dette er et komplisert hytteområde. De fleste hytter er bygget enkeltvis. Ingen utbyggerfirma står bak. Mange har fremdeles utedo, men cirka 100 hytter her har
Kommunen

Sirdal skal vokse som hyttekommune

Sirdal har ambisjoner om å vokse som hyttekommune. I tillegg legges det til rette for mer boligbygging og næring. I denne planen er grunnlaget lagt for en slik utvikling, men fortetting skal prioriteres i henhold til nasjonale føringer. Innenfor eksisterende utbyggingsområder bør fortetting prioriteres framfor å ta nye arealer i bruk. I planforslaget er 125 områder endret fra vedtatt kommuneplan, derav 44 områder foreslått utlagt til fritidsbebyggelse, 15 til ulike