Kommunen

Sirdal skal vokse som hyttekommune

Sirdal har ambisjoner om å vokse som hyttekommune. I tillegg legges det til rette for mer boligbygging og næring. I denne planen er grunnlaget lagt for en slik utvikling, men fortetting skal prioriteres i henhold til nasjonale føringer. Innenfor eksisterende utbyggingsområder bør fortetting prioriteres framfor å ta nye arealer i bruk. I planforslaget er 125 områder endret fra vedtatt kommuneplan, derav 44 områder foreslått utlagt til fritidsbebyggelse, 15 til ulike
Kommunen

”Utsolgt” på en dag

Etter at kommunestyret i Sirdal overraskende fikk flertall for opphevelse av boplikten i Øvre Sirdal, var det stor pågang dagen derpå for å sikre seg kommunal tomt. På Myraleidet på Sinnes. De fleste ville ha tomten til ny hytte. Prislapp på 500.000 kroner pr. tomt, pluss tilknytningsavgift for vann og kloakk, mot markedspris for hyttetomter til 1.500.000 – 2.000.000 kroner. En billig inngangsbillett. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland ser på konsekvensene