Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, hus Automatisk generert beskrivelse

Dispensasjon for ny glampinghytte

Sirdal Safari & Adventures (SSA) er innstilt til å få dispensasjon for bruksendring av utvalgte museumsbygninger til overnattingsformål ved Kvævemoen. I tillegg gis det dispensasjon for å sette opp en glampinghytte nord for Heiberghytten. Det er påbegynt et arbeid med reguleringsplan for Kvæven - Sirdal fjellmuseum og boligfelt. Rådmann Inge H. Stangeland er positiv til dispensasjon og midlertidig bruksendring. Saken kommer opp i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM)
Et bilde som inneholder person, utendørs Automatisk generert beskrivelse

Kjellfrid Helle 70 år

Kjellfrid Helle fyller i dag, 22. mars, 70 år. Forrige uke var ektemannen, Tønnes, 75 år. Koronarestriksjonene setter en stopper for den store feiringen. Noen venninner og familie stikker nok innom for å gratulere med dagen. Hvem husker ikke de gode kjøttkakene og karamellpuddingene fra Kjellfrids tid, da hun drev Kvæven Kro og Kafeteria. Den virksomheten startet hun med 23. februar 1973 og avsluttet i 2008. Da krovirksomheten startet var
Et bilde som inneholder utendørs, snø, pattedyr, rådyr Automatisk generert beskrivelse

Villrein utstilling på Kvæven

Formannskapet i Sirdal godkjente i forrige møte forprosjektet «Villrein utstilling». Det betyr at gjennomføring av utstillingen på Kvæven fullføres. Stillingsressursen på 55 prosent blir tilknyttet til gjennomføring og ferdigstillelse av utstillingen. En konsekvens av denne ressursutnyttelsen blir at andre museumsoppgaver ikke blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte i denne perioden. Dette antar man vil gjelde fram til 1. september. Bakgrunn for prosjektet var at Verneområdestyret i SVR (Setesdal Vesthei,
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, mann Automatisk generert beskrivelse

Tønnes Helle 75 år

Tønnes Helle fyller 75 år tirsdag 16. mars. Tønnes er en kjent maskinentreprenør i Øvre Sirdal. Han kommer opprinnelig fra Helle, 7 kilometer fra Kvinlog, mot Liknes. Helle kom til Sirdal sommeren 1969 for å være med på kraftverkutbyggingen til Sira-Kvina Kraftselskap. Han fikk seg fast jobb og senere fant han også kona der. Han giftet seg med Kjellfrid Kvæven i 1971 og til sommeren kan de feire 50 års
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, smilende Automatisk generert beskrivelse

Tett på menigheten

Mitt hjerte er å være landsbyprest. I det legger jeg at det å være tett på menigheten er min daglige arbeidsfilosofi. Jeg er ikke kontorist (ni til tre jobb), men ønsker å snakke med menigheten når de har behov for det, sier den nye sognepresten, Christiane Krahner, som tiltrådte prestegjerningen 1. januar i år. Jeg vil gjerne være nær menneskene og snakke med dem når det er ønskelig. Dette er
Et bilde som inneholder tekst, himmel, skilt, utendørs Automatisk generert beskrivelse

Videre drift av turistinformasjonen

Organisering og videre drift av turistinformasjonen i Sirdal kommune har vært oppe til behandling flere ganger politisk den siste tiden. Nå skal seks utvalg behandle saken før den kommer til kommunestyret 25. mars. I forslaget til vedtak fra rådmann Inge H. Stangeland legges det opp til en kombinert løsning for videre drift av turistinformasjonen mellom kommunen og privat aktør. Dette må gjøres i dialog med kommunalt ansatte, som i dag
Et bilde som inneholder person, mann, innendørs, stående Automatisk generert beskrivelse

Imponerende å satse i koronatid

Ordfører Jonny Liland (ap) sa under åpningen av Kvæven kafé onsdag at det er imponerende at det er noen som tør å satse på noe nytt under korona-tider. Dette er andre åpningen Liland er med på i Øvre Sirdal på kort tid. Sist var det Sirdal Sport & Frilufts -butikk som ble åpnet. Liland hadde tro på konseptet med opplevelser av ren natur. Han hadde tro på at dette ville
Et bilde som inneholder person, innendørs Automatisk generert beskrivelse

Kvæven kafe åpner onsdag

Kvæven kafe åpner etter planen på onsdag. Vi trenger noen dager med innkjøring før vinterferien starter neste helg, sier Per Øyvind Grimsby, en av eierne av Sirdal Safari and Adventures AS. Firmaet har inngått avtale med Sirdal kommune om leie av kafelokalene og flere av bygningene på Kvæven. Mynkya AS skal daglig drifte kafeen i samarbeid med Sirdal Safari and Adventures AS. Navnet på kafeen er Kvæven kafe. Vi vil
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, natur Automatisk generert beskrivelse

Uskadet fra hyttebrann i heia

Det var dramatisk å bli vekket til en hytte som stod i full fyr. De to jaktvennene våknet av en rar lukt og lys. Samtidig begynte to brannvarslere å hyle. De skjønte fort at det brant og dermed kledde vi på oss i full fart, sier Jon Uleberg, til daglig fungerende politikontakt i Sirdal. Trinn to var å slokke brannen hvis mulig, men det innså vi fort var en umulig
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-03-23 13.17.26.jpg

Restaurantdrift på Kvæven

Nå vil det komme drift av restauranten på Kvæven igjen. Sirdal kommunestyre godkjente torsdag serverings- og skjenkebevilling til Mynkya AS, med 15 mot tre stemmer (2 krf og 1 sp). Mindretallet ville ha redusert åpningstid for skjenking av gruppe 3. Det er fire kollegaer fra Kroatia og Italia, som jobber på Fjellstuå nå, som skal starte med ny virksomhet. Politiet venter på vandelsattester fra deres hjemland før de får åpne