Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, natur Automatisk generert beskrivelse

Uskadet fra hyttebrann i heia

Det var dramatisk å bli vekket til en hytte som stod i full fyr. De to jaktvennene våknet av en rar lukt og lys. Samtidig begynte to brannvarslere å hyle. De skjønte fort at det brant og dermed kledde vi på oss i full fart, sier Jon Uleberg, til daglig fungerende politikontakt i Sirdal. Trinn to var å slokke brannen hvis mulig, men det innså vi fort var en umulig
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-03-23 13.17.26.jpg

Restaurantdrift på Kvæven

Nå vil det komme drift av restauranten på Kvæven igjen. Sirdal kommunestyre godkjente torsdag serverings- og skjenkebevilling til Mynkya AS, med 15 mot tre stemmer (2 krf og 1 sp). Mindretallet ville ha redusert åpningstid for skjenking av gruppe 3. Det er fire kollegaer fra Kroatia og Italia, som jobber på Fjellstuå nå, som skal starte med ny virksomhet. Politiet venter på vandelsattester fra deres hjemland før de får åpne
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, smørbrød Automatisk generert beskrivelse

Kulturformidling og baking

Å bevare tradisjoner er jeg svært opptatt av. Når barselpermisjonen er over, håper jeg å kunne kombinere arbeid med kulturformidling og baking, sier Ingvild Fagerheim Skadberg. Hun brenner for å finne lokaler til å starte med Bakstestovå. Nå foregår bakingen på kjøkkenet i det nye huset via a vis Sinnes skule. Hun er gift med lærer Torger Åge Sinnes og de har tre barn. Ingvild er ansatt i 55 prosent
Et bilde som inneholder person, mann, dress, eldre Automatisk generert beskrivelse

Julekonsert i Kvævemoen kapell

Søndag kveld var det julekonsert i Kvævemoen kapell på Kvæven. Eivind Klemetsen hadde tatt initiativet til konserten. 50 billetter ble revet bort på 15 minutter. Dermed ble det en ekstra konsert senere samme kveld. Eivind sang sammen med Camilla Maria Myrås. Datteren, Lykke Sofie Myrås deltok også med en sang. Jan Hauge spilte piano. I tillegg var vokalgruppen ved Sinnes skule med på to melodier til slutt. Foto: Eivind Klemetsen
Et bilde som inneholder person, vegg, kvinne, innendørs Automatisk generert beskrivelse

Noe utenom det vanlige

Velkommen til gudstjeneste i Kvævemoen kapell. Dette er noe utenom det vanlige, med bare 50 besøkende. I fjor var det så fullt at folk måtte snu i døra og gå hjem igjen, innledet sjømannsprest Hilde Sirnes gudstjenesten i Kvæven Kapell klokka 1400. Da hadde det vært en gudstjeneste klokka 1230 og den siste var på Tonstad klokka 1600. Borghild Kvæven leste juleevangeliet, mens Ingrid Kornelia Bjørndal sang solo under gudstjenesten.
Et bilde som inneholder skilt, bygning, utendørs, tre Automatisk generert beskrivelse

Informasjon ut på anbud

Rådmann Inge H. Stangeland foreslår for politikerne at turistinformasjonen blir lagt ut på anbud etter regler om offentlig anskaffelse. I første omgang tas det sikte på å inngå en 5-årig avtale på drift av denne tjenesten. Utvalg for oppvekst og levekår skal behandle saken først og så avsluttes det i kommunestyret 17.desember. Kommunen innhenter ekstern bistand til utforming av en slik avtale og til gjennomføring av anbudsprosessen. Endelig avtale godkjennes

Tenning av julegranen på Kvæven

Tirsdag kveld var det tenning av julegranen på Kvæven bygdetun. I flott måneskinn tente ordfører Jonny Liland treet. Sirdal Musikkorps deltok med sin dirigent Renate Osnes. Juniorgruppen ved Sinnes skule sang, mens noen andre elever ved skolen danset. Arrangementet ble avsluttet med fakkeltog. En flott kveld med noe amputert program på grunn av smittevernreglene.
Et bilde som inneholder utendørs, person, barn, liten Automatisk generert beskrivelse

Nisser og potetkaker

Fredag hadde den største avdelingen, «Reindråpen», i Øvre Sirdal Barnehage en opplevelsesrik dag i barnehagen. Da var det frammøte ved Kvæven Bygdetun. Der fikk de oppleve lokalt miljø og tradisjoner. Sistnevnte var det Anna Kvæven og Ester Tjørhom som var ansvarlig for. Foto: Isflater er alltid noe som frister de minste. Anna Kvæven (til venstre) og Ester Tjørhom bakte potetkaker. De viste barna hvordan de lager potetkaker. Barna kunne ikke
Et bilde som inneholder skilt, bygning, utendørs, tre Automatisk generert beskrivelse

Kafe, overnatting og guiding

Sirdal formannskap har vedtatt å leie ut kafelokalene på Kvæven Fjellmuseum til Sirdal Safari og Adventure (SSA). Firmaet eies og skal driftes av Per Øyvind Grimsby og Roald Klungland. I tillegg til kafedrift har de også planer om andre aktiviteter knyttet til Kvæven-området. Da med guidede turer med utgangspunktet fra Kvæven. I et slikt konsept ønsker de blant annet å bruke museumsbygg til overnatting. De har listet opp følgende forslag
Et bilde som inneholder utendørs, gress, vann, mann Automatisk generert beskrivelse

Jakttradisjonen i fare for å død ut

I Sirdal har villreinjakten vært viktig til alle tider. De siste 20 årene har vi dessverre hatt en utvikling med stadig mindre kvoter og færre felte dyr. Om denne utviklingen fortsetter vil jakttradisjonen stå i fare for å død ut, skriver Bjørn Laugaland, styreleder i Verneområdestyret for Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane. Nå har verdiskapingsprosjektet for kunnskapsformidling om villrein og villreinjakt kommet med hefte omkring temaet. En vil få stadig færre