Et bilde som inneholder mann, person Automatisk generert beskrivelse

Likestillingen må bedres

Norge regnes som et av verdens mest likestilte land. Likevel har vi en rekke utfordringer før vi oppnår full likestilling mellom menn og kvinner. Ikke minst er det en stor utfordring lokalt. I Sirdal er en kvinne og seks menn i formannskapet. Det utgjør 14 prosent. I kommunestyret er det fire kvinner av 19 medlemmer, altså 21 prosent. Ikke noe å rope hurra for. Lokalpartiene i kommunen har en stor
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.42.54.png

Frivillige ressurser taper

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg Den frivillige redningstjenesten i Øvre Sirdal er frustrerte og irriterte over reduserte treningsmuligheter med snøskuter i verneområder. Kjentmannsturer er en nødvendighet for å opprettholde høy beredskap. Det gis dispensasjon til kjøring i kvistede løyper, begrenset til to turer. For innsnevret treningsområde, mener organisasjonene. Øvre Sirdal Leitegruppe (ØSL) konkluderer med: Slik planen ser ut for oss har den utelukkende fokus på verneverdier, og tilsidesatt sikkerheten til beredskapsressursene.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.42.54.png

Miljø-dugnad trenges

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg Leder Mange hytteeiere viser en nonchalant oppførsel med forsøpling av nærområdene i øvre Sirdal. Bosscontainerne blir ikke tatt på alvor, mange kaster fra seg hvite og brune varer og malerspann, gjerne rundt og utenfor containerne. Miljøforurensing kalles dette. Det er ikke lovlig å kaste søppel utenfor containerne, verken her i Sirdal eller i din hjemkommune. Nå oppfordrer vi alle hytteeierne til å være med på en

Hvorfor ”overkjøre” barn ?

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg Liv og helse er, sammen med smitterestriksjonene, viktigste dugnad for sirdølene nå. Liv og helse for ungdomstrinnet ved Sinnes skule er en klar nummer to. De opplever ikke hverdagen som trygg og god i oppvekstmiljøet lenger. 6. februar endret livet seg. På skolen. Hjemme. I fritiden. Da vedtok formannskapet, med fire mot tre stemmer (krf, sp og frp/sl) at ungdomstrinnet på Sinnes skule overføres til Tonstad

Barna må ha 1. prioritet

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg Leder Politikerne i Sirdal har etter valget skapt stor usikkerhet omkring Sinnes skule sin framtid. Dette har igjen medført frustrasjon for elever, ansatte og foresatte. Skal ombyggingen og påbyggingen gjennomføres ? Helt eller delvis ? En viktig oppgave for pressen er å beskytte og ivareta barns interesser mot forsømmelse fra offentlige myndigheters side. Derfor setter jeg fokus på denne saken. Politikerne holder for tiden på med
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-07-23 18.49.50.jpg

Skal Norge bli Europas grønne batteri ?

  Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg I løpet av sommeren er det tilnærmelsesvis blitt et skikkelig folkeopprør i landet for å få slutt på vindkraftutbyggingen. Eller skal vi være med å bidra med mer ren energi, slik at vi kan få bort kullet i Europa. Mer vannkraft, mer energieffektivisering og mer vindkraft er ønskelig fra en gruppe mennesker. Vi har mer vind i Nord-Europa enn i Sør-Europa. Da blir det lønnsomt
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-07-23 18.49.50.jpg

Sirdalmedia er ett år

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg Sirdalmedia.no kan i dag, 25. juli, feire ett års dag. Vi har hatt en jevn og sterk økning av lesere på disse 12 månedene. Mange leser oss. Dere følger oss dag for dag, 24/7. Dere deler våre historier med venner og familie på Facebook. Det hjelper og øker interessen og rekkevidden for Sirdal. Sirdalmedia får nå tidlig treff når du googler på Sirdal. Ikke verst. Dere
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.42.54.png

Prøv glampingtelt i en prøveperiode

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg Etablering av glampingtelt ved Hønetjødn i Hønedalen har skapt engasjement. Julie Olsen har søkt om dispensasjon fra kommunedelplan Sirdal nord. Innstillingen fra rådmannen frarår å gi dispensasjon. Politikerne skal behandle saken tirsdag. Sirdal kommune har i sin samfunnsplan ønske om å få flere etableringer og flere arbeidsplasser i kommunen. Og flere innbyggere. Etter å ha lest saksutredningen, må jeg bare beklage at den bærer preg av
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.42.54.png

Fin utvikling på sju måneder

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg Mange leser Sirdalmedia.no. Dere følger oss dag for dag. Dere deler våre historier med venner og familie på Facebook, det hjelper og øker interessen og rekkevidden for Sirdal, og dere tipser oss om begivenheter i kommunen. Det setter vi stor pris på. Vi er nå blitt den største nyhets- og nettavisa i kommunen. 1.101 liker oss, i tillegg til 1.168 Facebook-følgere. Det er en økning på

Jeg har to nyttårsønsker; en kommune – bedre tone

2018 er snart historie. Året er i ferd med å ebbe ut. Energi og planarbeid har preget Sirdal kommunestyret i høst og budsjettet for 2019 må bearbeides mer for å komme i pluss. 13 millioner kroner skal reduseres. Vår nettavis, Sirdalmedia.no, har vist en flott og stor vekst i løpet av fem måneder. Faktiske tall fra Domeneshop viser 2.030.260 viste sider siden starten. Imponerende tall. Vi har faktisk hatt en