Fotballhall til 54 millioner

Forventet prosjektkostnad for den nye fotballhallen på Tonstad er 54 millioner kroner, eks merverdiavgift. Lyngdalfirmaet Konkret Entreprenør AS, hadde det laveste anbudet med 48.324.813 kroner, eks merverdiavgift. Konkret Entreprenør AS skal være totalleverandør. Formannskapet og kommunestyret skal behandle denne investeringen neste torsdag. Politikerne er på travelt og vil gjerne få et vedtak, slik at en kan komme i gang med arbeidene fra 1. juli. Hallen skal etter planen være ferdig
Et bilde som inneholder tre, utendørs, hus, fjell Automatisk generert beskrivelse

Strømklagene ble avslått

Verken campingplasseierne eller speiderhytta Frikvarteret i Ådneram nådde fram med sine strømklager til formannskapet i Sirdal. Begge grupper blir stående utenfor Sirdalstariffen næring til det er utarbeidet nye retningslinjer. Det betyr at det må betales markedspris for strøm slik som innbyggerne og hytteeierne må. Formannskapet avslo klagen fra campingeierne med fem stemmer mot 2 (sp/krf), hvor mindretallet gjerne ville ha saken ut på høring. Frikvarterets klage ble ikke imøtekommet, der
Et bilde som inneholder utendørs, gress Automatisk generert beskrivelse

Ugyldig strømvedtak ?

Campinginnehaver Tor Sigve Vik på Sinnes har engasjert advokat og partner Reid Fiskaa i CMS Kluge advokatfirma i Stavanger. Fiskaa mener vedtaket om Sirdalstariffen eller næringsstrøm er ugyldig. Saken skal opp i formannskapet i Sirdal i dag og vi gjengir her brevet som er sendt kommunen:
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-26 08.06.41.png

Valgfrihet og brukermedvirkning

En strategiplan for helse- og omsorgstjenestene i Sirdal kommune, mot 2030, vil legge sterke føringer for utviklingsarbeidet framover. Innovasjon og nytenkning må prioriteres for å skape et best mulig tjenestetilbud for innbyggerne. Det må videre opprettholdes en bærekraftig økonomi og at planen baserer seg på de til enhver tid gjeldende økonomiske forutsetninger for Sirdal kommune. Dette er konklusjonen fra administrasjonen og utvalget når Utvalg for oppvekst og levekår skal behandle
Et bilde som inneholder tre, utendørs, gress, hus Automatisk generert beskrivelse

Strømprotest fra Frikvarteret

Frikvarteret, speiderhytta i Ådneram, har klaget til Sirdal kommune over at de er kastet ut av Sirdalstariffen næring. Formannskapet skal torsdag behandle klagen, sammen med blant annet protester fra campingplasser, i samme møte. Innstillingen fra administrasjonen imøtekommer ikke Frikvarteret. Frikvarteret skriver blant annet i sin klage: Vi påklager denne fortolkning, da Frikvarteret driver næring. Frikvarteret eier og drifter et næringsbygg på Ådneram i Sirdal kommune. Frikvarteret tilbyr overnatting/bevertning, opplevelsesbaserte tjenester
Et bilde som inneholder utendørs, bygning, hus Automatisk generert beskrivelse

Byggestart for Handleriet 1. mars

Vi håper å komme i gang med byggingen av Handleriet 1. mars. Etter planen skal det være klar for innvielse og start til Sirdalsdagene i begynnelsen av september, opplyser samboerparet Edel Byberg og Tor Sigve Vik i Sinneshyttå, som står bak prosjektet. Sinneshyttå satser nå på å bygge på garasjeanlegget på Sinnes med to etasjer. Det betyr 1.100 (600 + 500 kvm) kvadratmeter med nye lokaler. Her kommer det butikker
Et bilde som inneholder utendørs, gress Automatisk generert beskrivelse

109 mister billig næringsstrøm

Etter at politikerne i desember hadde Sirdalstariffen eller billig næringsstrøm oppe til behandling, er det kommet mange protester, spesielt for de som driver med campingutleie for faste vogner. 21 eiere har slått seg sammen og sendt protester til kommunen. Sirdalstariffen er et gode der en får strømprisen til makspris 25 øre pr kilowatt. Den høye prisen den siste tiden har medført at prisen er blitt veldig dyr for kommunen. Det
Et bilde som inneholder person Automatisk generert beskrivelse

11 isolerte og 25 i karantene

Vi har smitte i Sirdal kommune, søndag kveld er status for koronaviruset omikron: 11 personer er i isolasjon og 25 er i karantene, opplyser kommuneoverlege Paul Otto Vindelev i Sirdal kommune til Sirdalmedia. I løpet av helgen har elever ved Sinnes skule vist positive utslag ved selvtesting. Elever fra 1. til og med 7.klasse skal mandag morgen møte på legekontoret på Tonstad for PCR-test. Søndag ble Tjørhomsprinten til Sirdal Skilag
Et bilde som inneholder tekst, person, bakt Automatisk generert beskrivelse

Hekta på håndverkstradisjoner

Et nytt firma er i emning i Øvre Sirdal. To innflytta damer fra henholdsvis Stavanger og Flekkefjord har etablert Hekta Sirdal As. Ingvild Fagerheim Skadberg og Åsne Lilledrange Fjeldsaa satser på baking (spesielt surdeigbrød) og gårdsutsalg. De kjente ikke hverandre fra før. Ingvild på Sinnes og Åsne i Omlid var på nikk i barnehagen og på butikken. De hadde samme drømmer om salg av bakervarer, gårdsutsalg og salg av garn.
Et bilde som inneholder person Automatisk generert beskrivelse

Gledens dag

Å få servere alkohol igjen, er en gledens dag. Men det er mye som skal ordnes på 24 timer, til gjestene kommer fredagskvelden, sier Eivind Klemetsen ved Sinnes Fjellstue til Sirdalmedia. Da må det skaffes kokker, servitører og dørvakt. Så må det handles inn mat. Trenger såpass med mannskap, siden det er bordservering av både mat og drikke. Det er langt fra normalt med bordservering, påbudt munnbind og en meters