Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-04-06 10.24.53.jpg
Næringsliv Nyhet

Utvidet skjenkeareal

Sirdal Booking AS (Tjørhomfjellet) søker om ny skjenkebevilling for utvidet skjenkeareal ved Kjerag Lodge. Det skal bygges om både innendørs og utendørs. Skjenkestedets uteservering blir fysisk avskjermet. Rådmannen er positiv til søknaden som kommer opp i utvalg for oppvekst og levekår onsdag og kommunestyret 21. november. Øystein Tjørhom forteller at utleie av ski skal flyttes bort til stolheisen, så skal de frigjorte arealer brukes til konferanserom kombinert med utvidet lunsjareal.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-09 09.36.21.jpg
Front Næringsliv

Ønskelig med mer vinteraktivitet

Vi kunne ønsket mer aktivitet til vinteren. Siden desember 2014 har vi hatt to store prosjekter med opparbeidelse av Ertsmyra og Tonstad Vindpark. Nå er de ferdige, sier Mads Hompland, prosjektsjef hos Risa for Sirdal og Agder. Risa er blitt bortskjemt med de to store prosjektene. De røde små og store bilene, samt andre maskinenheter, triller fra Sandvatn i sør (der du kjører ned til Flekkefjord) til Ådneram i nord.
Front Næringsliv Nyhet

Kvalitetstømmer til hytter og utemøbler

Vårt arbeidsår er inndelt i to. Om vinteren produserer vi robuste utemøbler, mens sommerhalvåret er bearbeiding og produksjon av såkalt villmarkspanel samt spesielle dimensjoner av søyler og dragere til hytter, forteller Tormod Førland, som eier Sirdal Sag AS, sammen med kona Ranveig. De har drevet firmaet siden 2006. Tormod kom til Sirdal i 2000. Da jobbet han med brøyting av Solheimsdalen og inn til Neset. Resten av året brukte han
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-04-06 10.57.21.jpg
Front Næringsliv

Sesongutleie av hotellrom

Sirdal Høyfjellshotell vil denne vintersesongen forsøke å leie ut hotellrom for sesongen. For fire måneder, 1. januar – 1.mai, betaler du 12.000 kroner pr måned for et rom med plass til to voksne og to barn. Lørdag og søndag får du også frokost inkludert. Eirik Alexander Petersen, daglig leder ved hotellet, håper dette tilbudet vil slå an. Du må binde deg for alle fire månedene for denne prisen. Da disponerer
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-02-07 21.24.49.png
Næringsliv

Godkjente næringstomter på Tjørhom

Det er nå godkjent et næringsareal i Øvre Sirdal. Under 2. gangs behandling av Kommunedelplan Sirdal Nord godkjente kommunestyret planen 13. desember 2018. Thor Jørgen Tjørhom fikk godkjent omkring 10 mål til næringsareal i den arealplanen. Dette arealet ligger like sør for den nye skiskytterarenaen, vis a vis Sirdal Byggs lokaler, eller like ved Tjørhom Kraftstasjon. Svend Tjørhom, Thor Jørgens far, var framsynt i 1972 og fikk overskuddsmasse fra Sira-Kvina
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-03-22 13.35.26.jpg
Næringsliv Nyhet

10 års kamp for næringsbygg på Sinnes

Tømmermester Roy Hegre har i ti år jobbet med planer om å sette opp et næringsbygg på Sinnes. Ikke lett å finne et egnet tomteområde. Nå har firmaet kjøpt privat tomt innerst ved Svartevatnet der Brannstasjonen, Risa og Veivesenet har lokaler, avkjørsel fra fylkesvei 468 som går i retning Tjørhom. Hegre har fått kjøpe tomten privat av Jon Terje Tjørhom, siden Sirdal kommune har ikke noen næringstomt å tilby i
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-15 12.07.17.jpg
Front Næringsliv Nyhet

Kvævenkafeen: – Tre måneders forsinkelse

”Smak i Sirdal” skulle startet kafedrift på Kvæven infosenter 1. desember. Så ble det utsatt til 15. desember. Siste melding er åpning i månedsskiftet februar/mars. Nå jobbes det for en midlertidig ordning, mens arbeidene pågår. Løsningen blir at eierne får ha åpent lørdager og søndager. Da vil det bli varmestue inne, mens tilberedning av mat vil foregå på et mobilt kjøkken utendørs. Oppussingsarbeidene vil foregå i ukene. Nå stopper det
Næringsliv Nyhet

Fascinerende og utfordrende å lage kart og planer

Å lage nye kart er fascinerende, spennende og utfordrende. Når du er ferdig, skal det kommunisere best mulig med omverden, sier Jøren-Ola Ousdal, daglig leder og eier av Karttjenester på Tonstad. Også planarbeid er interessant og utfordrende. En reguleringsplan inneholder så mye mer i dag. Detaljeringsgraden er økt betraktelig de siste årene. Det er ikke bare vann, avløp, vei og tomter som skal vises. Du skal også ta hensyn til
Næringsliv Nyhet

Næringsbygg på Sinnes utsatt

Politikerne i Sirdal vedtok under formannskapsmøtet torsdag å utsette  et privat/kommunalt samarbeid om næringsbygg på Sinnes.  Tor Sigve Vik, eier av Sinneshyttå,  har invitert kommunen til å delta i et samarbeid om videreutvikling av næringsbygg/næringshage på egen tomt. Sinneshyttå har i dag satt opp kjelleretasjen som første byggetrinn. Nå er Tor Sigve Vik på jakt etter drahjelp for å få satt opp en andre etasje, som ligger i plan med
Næringsliv Nyhet

Næringsbygg på Sinnes

Politikerne i Sirdal skal i neste møte i formannskap og kommunestyre (6.9 ) drøfte mulighetene for at det etableres et kommunalt/privat samarbeid om videreutvikling av næringsbygg/næringshage på egen tomt på Sinnes. Eier av Sinneshyttå, Tor Sigve Vik har tatt spørsmålet opp med kommunen. Sinneshyttå har i dag satt opp kjelleretasjen som første byggetrinn. Nå er Tor Sigve Vik på jakt etter drahjelp for å få satt opp en andre etasje,