Gourmetmat for 120 gjester

Stjerne- og TV-kokk Kjartan Skjelde gjestet lørdag Sirdal Høyfjellshotel. Under sitt gjestespill serverte Kjartan 120 gjester et fantastisk måltid med seks retter. Maten var hentet fra stølgris i Ådneram, Sirdalsørret, landbrød, Hjelmelandskveite, svartfjes lam og sjokoladecremaux med Blåneis fra Sinnes. Imponerende logistikk på kjøkken for å servere 120 gjester. Summetonen blant gjestene var bare lovord om den fantastiske maten. Om de gode smaker. Om logistikken, hvordan alle kan få varme

Varetelling etter romjulsrekord

Vi har hatt romjulsrekord dette året. Aldri hatt bedre omsetning før jul og nyttår, sier Geir Helge Tjørhom, eier av Joker Sinnes. Det har vært jevnt godt besøk i hyttene på denne årstiden, mens det nok har vært mindre besøk i campingvognene. Det merkes på salget av gassbeholdere. 1. nyttårsdag hadde Geir Helge og kona, Gerd Madland, med seg 15 medarbeidere til vareopptelling, fast ansatte i tillegg til ekstrahjelp av

Næringsbygg på Sinnes er reist

Grude Bygg fra Klepp har denne uken reist tømmermester Roy Hegres næringsbygg ved Svartevatnet på Sinnes. I neste uke vil takstolene komme på plass. Ti år jobbet Hegre med planer om å sette opp et næringsbygg på Sinnes. Ikke lett å finne et egnet tomteområde. Firmaet har kjøpt privat tomt innerst ved Svartevatnet der Brannstasjonen, Risa og Veivesenet har lokaler, avkjørsel fra fylkesvei 468 som går i retning Tjørhom. Hegre

Fikk utvidet skjenkeareal

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag med 16 mot tre stemmer at Sirdal Booking AS (Tjørhomfjellet) fikk innvilget søknaden om ny skjenkebevilling for utvidet skjenkeareal ved Kjerag Lodge. Det skal bygges om både innendørs og utendørs. Skjenkestedets uteservering blir fysisk avskjermet. Øystein Tjørhom forteller at utleie av ski skal flyttes bort til stolheisen, så skal de frigjorte arealer brukes til konferanserom kombinert med utvidet lunsjareal. Det var søkt om skjenkebevilling for alkoholholdig
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-04-06 10.24.53.jpg

Utvidet skjenkeareal

Sirdal Booking AS (Tjørhomfjellet) søker om ny skjenkebevilling for utvidet skjenkeareal ved Kjerag Lodge. Det skal bygges om både innendørs og utendørs. Skjenkestedets uteservering blir fysisk avskjermet. Rådmannen er positiv til søknaden som kommer opp i utvalg for oppvekst og levekår onsdag og kommunestyret 21. november. Øystein Tjørhom forteller at utleie av ski skal flyttes bort til stolheisen, så skal de frigjorte arealer brukes til konferanserom kombinert med utvidet lunsjareal.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-09 09.36.21.jpg

Ønskelig med mer vinteraktivitet

Vi kunne ønsket mer aktivitet til vinteren. Siden desember 2014 har vi hatt to store prosjekter med opparbeidelse av Ertsmyra og Tonstad Vindpark. Nå er de ferdige, sier Mads Hompland, prosjektsjef hos Risa for Sirdal og Agder. Risa er blitt bortskjemt med de to store prosjektene. De røde små og store bilene, samt andre maskinenheter, triller fra Sandvatn i sør (der du kjører ned til Flekkefjord) til Ådneram i nord.

Kvalitetstømmer til hytter og utemøbler

Vårt arbeidsår er inndelt i to. Om vinteren produserer vi robuste utemøbler, mens sommerhalvåret er bearbeiding og produksjon av såkalt villmarkspanel samt spesielle dimensjoner av søyler og dragere til hytter, forteller Tormod Førland, som eier Sirdal Sag AS, sammen med kona Ranveig. De har drevet firmaet siden 2006. Tormod kom til Sirdal i 2000. Da jobbet han med brøyting av Solheimsdalen og inn til Neset. Resten av året brukte han
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-04-06 10.57.21.jpg

Sesongutleie av hotellrom

Sirdal Høyfjellshotell vil denne vintersesongen forsøke å leie ut hotellrom for sesongen. For fire måneder, 1. januar – 1.mai, betaler du 12.000 kroner pr måned for et rom med plass til to voksne og to barn. Lørdag og søndag får du også frokost inkludert. Eirik Alexander Petersen, daglig leder ved hotellet, håper dette tilbudet vil slå an. Du må binde deg for alle fire månedene for denne prisen. Da disponerer
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-02-07 21.24.49.png

Godkjente næringstomter på Tjørhom

Det er nå godkjent et næringsareal i Øvre Sirdal. Under 2. gangs behandling av Kommunedelplan Sirdal Nord godkjente kommunestyret planen 13. desember 2018. Thor Jørgen Tjørhom fikk godkjent omkring 10 mål til næringsareal i den arealplanen. Dette arealet ligger like sør for den nye skiskytterarenaen, vis a vis Sirdal Byggs lokaler, eller like ved Tjørhom Kraftstasjon. Svend Tjørhom, Thor Jørgens far, var framsynt i 1972 og fikk overskuddsmasse fra Sira-Kvina
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-03-22 13.35.26.jpg

10 års kamp for næringsbygg på Sinnes

Tømmermester Roy Hegre har i ti år jobbet med planer om å sette opp et næringsbygg på Sinnes. Ikke lett å finne et egnet tomteområde. Nå har firmaet kjøpt privat tomt innerst ved Svartevatnet der Brannstasjonen, Risa og Veivesenet har lokaler, avkjørsel fra fylkesvei 468 som går i retning Tjørhom. Hegre har fått kjøpe tomten privat av Jon Terje Tjørhom, siden Sirdal kommune har ikke noen næringstomt å tilby i