Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-04 12.34.35.jpg

Slåttedag og trekkspill ved Omlidbutikken

Sirdal Trekkspillgruppe var et svært populært innslag under årets slåttedag ved Omlidbutikken. Mange tilskuere var til stede under arrangementet lørdag ettermiddag. Først var det trekkspillmusikk og dans for de som ønsket det. Deretter demonstrerte Arvid Tjørhom, Alf Skreå og Ola Sigurd Skreå hvordan man behandler langorv. Foto: Arvid Tjørhom viser hvordan man skal slå med langorv. . Alf Skreå (til venstre) og Ola Sigurd Skreå demonstrerer slåing med langorv. Så
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-10 16.53.51.jpg

Kostbar gang- og sykkelvei med VA-anlegg

Formannskapet i Sirdal kommune skal tirsdag behandle en hastesak angående legging av vann og avløp i forbindelse med opparbeidelsen av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 468. Saken gjelder godkjenning av ramme for prosjektet og valg av eventuelle opsjoner for gang og sykkelvei. I første omgang har Risa fått anbud på å bygge gang- og sykkelvei fra Tor Arne Lilands bygg fram til VAE-bygget. I samme trase skal kommunen legge vann

NVE-støtte til flomsikring på Tonstad

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Sirdal kommune tilsagn om 16.9 millioner kroner eksklusive merverdiavgift i tilskudd for flomsikring av Tonstad sentrum. Tilskuddet utgjør 80 prosent av kostnadene for tiltaket. Bakgrunn for saken Sirdal fikk i 2018 tilsagn om tilskudd til planlegging og prosjektering av flomsikringstiltak. Tiltakene omfatter ; 1.Utvidelse av elveløpet under bru over Sira ved Tonstad (Fv 42). Det smale løpet under brua har oppstuvende effekt for
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Illustrasjoner:2018-11-22 14.01.14.jpg

To vil drive kafe på Kvæven

To firmaer har meldt sin interesse for å drive kafe på Kvæven etter at Smak i Sirdal har avviklet sitt firma. Formannskapet skal behandle saken på tirsdag og da spør rådmann Inge Hedenstad Stangeland om hvem det er som skal tildele ledige lokaler og fastsettelse av husleie ? Administrativt eller politisk ? Innen fristen meldte ASVO og Sirdal Safari & Adventure AS (selskap under stiftelse) seg. ASVO har meddelt at
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-14 13.18.55.jpg

Dramatisk vending i skolesaken

Sinnes skule står uten lovlige lokaler når skolen starter til høsten. Sirdal Høyfjellshotell kan tidligst få bruksendring i høst eller nærmere jul. Sirdal kommune er kommet i et uføre der de sliter med å få godkjent midlertidige lokaler. Nybygget må heves på grunn av flomsikring, Nå er en tilbake til start. Skolen brukes i byggeperioden sammen med brakker. Alternativt kommunen opphever inngått kontrakt. Formannskapet i Sirdal kommune skal behandle denne
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-06 09.10.11.jpg

Varmt og nedbør i juni

Værstatistikken for juni viser at det var noen varme perioder i følge værstasjonen på Sinnes. Gjennomsnittlig var det 13,6 grader, mot normalt 10,8 grader i juni. Varmeste dagen var 16. juni med 26 grader. Kaldest var det 6. juni med 0,2 grader. 102,1 mm nedbør kom det i forrige måned, mot normalt 85 mm. Våtest var det 6. juni med 29,6 mm. Mest vind ble registrert 5. juni med 8,4

Stølsgrisene er en suksess

Tilbakemeldingene på kjøttet og de videreforedlede produktene er bare gode. Derfor fortsetter jeg suksessen med mine stølsgriser for femte året, sier Tom Ådneram som har anskaffet 20 griser som skal slaktes i august/september. I fjor hadde han 29 stølsgriser og de hadde en slaktevekt på gjennomsnittlig 95 kilo. Nå er 20 nye griser anskaffet i første omgang og siden vil han få ytterligere 10-20 griser som skal slaktes senere på
Macintosh HD:Users:Lsir:Downloads:Sirdalmedia 2:Teamet_m_logo.jpg

Historiske navn på hyttene i Soleiknuten

Endelig, etter sju års planleggingsarbeid, kan nå hyttene til Soleiknuten Hyttegrend legges ut for salg. 44 boenheter legges ut for salg nå og byggestart vil ventelig bli i september. Prisene vil variere fra 3.850.000 – 6.950.000 kroner. All infrastruktur skal være klar til 15. november i år. Laila Helleberg, odelsjenta fra Vik-gården på Sinnes, står bak prosjektet og hyttegrenda kommer vis a vis Ålsheia skitrekk. Her kan man velge mellom
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-27 12.35.47.jpg

Masse aktiviteter på leir

Å reise på leir er moro. Da får du oppleve samhold på mange forskjellige turer. Vi har vært på sykkelturer, kanoturer, prøvd fiskelykken, bading, lunsj i det fri og overnatting i telt av lavotypen. De 39 speiderne fra Madla har hatt noen flotte dager ved Frikvarteret i Ådneram. I dag (søndag) er det hjem før en ny gruppe kommer opp mandag. Siden alle speiderleirer ble avlyst denne sommeren, har vi
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-31 12.10.53.jpg

Liten Kjerag-trafikk

I juni har det vært liten trafikk til Kjerag. Fram til 22. juni har det vært 3.500 besøkende viser tellingene, forteller Helge Kjellevold, daglig leder for Lysefjord Utvikling. Årsaken skyldes den internasjonale trafikken til Norge som uteblir på grunn av Korona-krisen. Kjellevold håper på en bedring når grensen til enkelte land åpner fra 15. juli. Det samme er tilfelle med trafikken til Preikestolen, hvor to tredjedeler av trafikken har uteblitt.