Ekstraordinær bandtvang for hunder

Med heimmel i lov om hundehold (hundeloven) av 4. juli 2003 § 6 andre ledd, bokstav f, har Sirdal kommune 24. januar 2020 fastsett følgjande forskrift: Det vert innført ekstraordinær bandtvang i Sirdal kommune frå og med Liland og nordover for å beskytte villrein som er i ein sårbar situasjon grunna ekstremt isete beiteforhold. Hundar skal haldast i band, eller vera forsvarlig innestengt eller inngjerda. Forskrifta trer i kraft straks
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-21 15.43.14.png

Klemskade ved løfteoperasjon

Klemskade ved løfteoperasjon er dødsårsaken til at den finske lastebilsjåføren omkom ved et arbeidsuhell i Tonstad Vindpark like før midnatt lørdag, sier seksjonsleder, avsnitt for Nordsjø-miljø, Åslaug Høgemark i Sør-Vest politidistrikt. Den omkomne var den 47 år gamle Jari Johannes Ulmaniemi fra Finland. Han hadde lang erfaring fra tungtransport i firmaet Silvasti. Høgemark vil ikke utdype selve hendelsesforløpet nærmere. Nå skal politiet samle all dokumentasjon fra avhørene og de tekniske
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-18 15.50.12.png

Sesilåmi medlem av Ski Classics

Vi har ambisjoner om minst 1500 deltakere i årets Sesilåmi. Vi har nå tatt tak og satser offensivt på utvikling og nyskapning av arrangementet, og en aktiv markedsføring for at rennet skal gjenoppstå som et av Norges største og mest attraktive skirenn, sier en optimistisk rennleder, Ørjan Ravndal. I år arrangeres kraftprøven over fjellet fra Brokke til Sinnes lørdag 14. mars. Årets renn blir det 45. siden første Sesilåmi i

Rekordmange hyttegodkjennelser

137 fritidsboligenheter ble byggegodkjent av Sirdal kommune i fjor. En formidabel økning. Kommunen har aldri mottatt og godkjent så mange søknader for bygging av fritidsboligenheter som i 2019. Økningen har nok sammenheng med ny kommunedelplan Nord. Gjennomsnittlig pleier vi å ha 70-80 søknader i året, sier Marit Røe, saksbehandler i kommunens byggeavdeling. Statistikken forteller også at 600 saker ble godkjent som enkeltvedtak knyttet til plan- og bygningsloven. I tillegg var

Mangler snø – snøkanoner må bli løsningen

Det er biringt for Sirdal å være uten tilstrekkelig med naturlig snø for langrenn. Derfor må Tjørhomsprinten avlyses lørdag. Et skiskytterrenn som vanligvis samler over 100 deltakere i alle klasser, sier Arne Tjørhom, leder for Sirdal Skilag. Tjørhom er fortvilet over den snøfattige vinteren. Det er første gang dette rennet er blitt avlyst. Han kan minnes da han gikk siste året på ungdomsskolen i 1989 at det var like lite
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-16 12.31.04.png

Sinnes skule utredes videre

Formannskapet i Sirdal skal bruke konsulentfirmaet Rambøll til kvalitetssikring av deler av ombygging og påbygging av Sinnes skule. Medlemmene skal komme med konkrete spørsmål til rådmann Inge Hedenstad Stangeland innen uken, hvilke utredninger man skal be om. I tillegg fikk rådmannen klarsignal til å utbetale de to første fakturaer på 510.000 kroner fra Bilstad Bygg AS. Disse er allerede forfalt. Et rolig og mer avslappet møte om skoleprosjektet da formannskapet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-14 09.08.41.png

Fidjeland blir ny ”hytteby” med 470 hytter

Fidjeland seiler opp som ny ”hytteby”i Sirdal. Detaljregulering for 60 nye hytter ved Finnstølbekken er nå annonsert for oppstart. Fra før finnes det 233 hytter, mens 177 nye er under planlegging eller bygging. Det betyr 470 hytter totalt for ”hyttebyen” Fidjeland. Det kommer til å bli merkbart, en dobling i forhold til før. Solhytten Eiendom AS skal bygge ut området ved Finnstølbekken. Det er hovedsakelig Jenny Kristin Fidjeland som er
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-14 08.38.04.png

Boligtomter på Kvæven og Tjørhom

På sikt vil det være muligheter for å bygge seg bolig på Tjørhom og på Kvæven. Oppstart av reguleringsarbeid for begge områdene er i gang. På Tjørhom vil det komme plass for fem boenheter, og det samme forventes på Kvæven når detaljregulering der er ferdig. På Tjørhom skal det komme tre tomter for eneboliger og en vertikaldelt bolig med plass for to boenheter. Området er i kommunedelplanen avsatt til boligformål.

Redusert tilskudd fra kommunen

Stiftelsen Sesilåmi søker Sirdal kommune om å inngå en treårig avtale hvor kommunen bidrar med 170.000 kroner pr år. Rådmannen innstiller på delvis å imøtekomme søknaden med et vesentlig mindre beløp, 105.000 kroner, og kun en avtale som vurderes årlig. Sesilåmi er et begrep, og en institusjon i Sirdal. Skirennet fra Brokke til Sinnes har passert 40 års jubileum for flere år siden, og er fremdeles en sprek 40 åring.

Kvadratrute, brannbil og røntgen

Kommunestyret i Sirdal har vedtatt å legge ned Kvadratruten. Passasjergrunnlaget for Kvadratruten som ble kjørt fra Sinnes via Tonstad til Kvadrat handlesenter har vært synkende. Avtalen mellom Sirdal kommune og Tonstad taxi ble inngått i 2017 og gjaldt for 2018 og 2019. Som vi skrev tidlig i 2019 ble ruten endret til bestillingsrute det siste året i kontraktsperioden. Mannskapsbilen ved Tjørhom brannstasjon mangler sikkerhetsseler bak til mannskaper/røykdykkere. Mannskapsbilene er EU-godkjent