Rassikring av fylkesvei 975 til Ådneram

  Enten blir det skredsikring med nett eller så blir det et mer omfattende arbeid med utfylling i Ortevatnet og omlegging av fylkesveien og bygging av skredvoll, sier prosjektleder Steinar Jakobsen i Statens Vegvesen i Kristiansand. Vegvesenet og Multiconsult samarbeider denne uken for å sjekke grunnforholdene og stabiliteten for en eventuell utfylling i Ortevatnet. – Vi kartlegger nå grunnforholdene og borer både til vanns og på land, sier geoteknikker Inge
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.44.14.jpg

Foreslår 100.000 kr til vedlikehold av grendehusene

Utvalget oppvekst og levekår gikk i siste møte inn for å bevilge 100.000 kroner til vedlikehold av grendehusene. Saken kommer opp i kommunestyret 22.november. Målsettingen er at grendene overtar byggene eller at byggene selges på markedet, var vedtaket som ble gjort i utvalg for teknikk, landbruk og miljø i sist møte. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk 6 stemmer mot tre (2 fra Krf og 1 Sp). Det
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0830.JPG

Spillvarmen må bestilles i år

  22. november må kommunestyret i Sirdal vedta den videre strategien for spillvarmeuttak fra Ertsmyra transformatorstasjon. Bestillingen må skje i år for å være klar til drift i 2020. Statnett fikk 13. oktober 2014 anleggskonsesjon til bygging av kraftkabel mellom Norge og Tyskland. I post 13 for vilkårene for konsesjon står det at Statnett skal legge til rette for en løsning med uttak av tilgjengelig overskuddsvarme fra anlegget. Kommunen og
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:P1030222.JPG

Vil stoppe spekulanter med høy pris

  Sirdal kommunestyre vedtok torsdag med 13 mot Arbeiderpartiets seks stemmer delt prising av de 15 kommunale tomtene på Myraleite på Sinnes. Flertallet vedtok delt prising, dette medfører at det vil koste 1.6 million kroner for en kommunal boligtomt, mens personer under 40 år får kjøpe en boligtomt for 500.000 kroner. Arbeidspartiet ville ha en pris for alle på 1.6 million kroner. Vedtaket er forkortet slik: Søker må være fylt
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:P1030218.JPG

Sirdalsang: Her-me-hørre-te

  Sirdal kommunestyre ble torsdag åpnet av fire elever fra Sinnes skole som sang ”Sirdal-sangen” Her-me-hørre-te. Sangen ble skrevet av Sølvi Manneråk til en avslutning på skolen. Kommunestyret tok vel imot den positive overraskelsen og kanskje var det også et hint til kveldens bopliktsak, det må ikke bli for kostbart for de unge å etablere seg i øvre Sirdal. Det ble imidlertid et litt ampert møte. Mye ”småkrangling” om Vindparken,
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-03-12 11.36.24.jpg

270 påmeldt til Sesilåmi foreløpig

  Nå er det allerede påmeldt 270 deltakere til Sesilåmi 9.mars 2019. Påmeldingen åpnet 1.oktober og pr 16.oktober var det så mange deltakere. 176 av dem kommer fra Rogaland. Rennleder Ørjan Ravndal er fornøyd med påmeldingen og interessen. – Det virker lovende og jeg håper vi når målet med 1200 deltakere. Fjorårets nyhet Trimklasse uten tidtaking – ble fulltegnet med 50 deltakere i fjor. I år er det åpnet opp
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-12 10.20.10.jpg

Delt pris på kommunale tomter for å stoppe spekulanter

  Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) gikk tirsdag med seks mot tre stemmer bort fra rådmannens forslag om servitutter og heftelser ved salg av de kommunale tomtene på Myraleite på Sinnes. Utvalget mente at dette bare ville komplisere. Flertallet fulgte Høyres forslag om å selge tomtene til full pris, det betyr 1.6 millioner kroner for de som er over 35 år. De under 35 år skal betale kommunal
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-13 13.57.47.jpg

900 besøkende på hyttemesså er rekord

900 besøkende er rekord for hyttemesså, som hadde sitt åttende arrangement denne lørdagen, forteller initiativtaker, Tor Sigve Vik, i Sinneshyttå. Tor Sigve Vik, Sinneshyttå, var fornøyd med 900 besøkende på hyttemesså. Det var godlyd å høre fra de 30 utstillerne som deltok. Hytteselskapene fikk god kontakt med nye interesserte kjøpere, mens andre leverandører som selger varer til hytteeierne, var svært godt fornøyd med lørdagsinnsatsen. Mange har skrevet seg opp i
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-17 11.05.35.jpg

Foreslår heftelse på kommunal boligtomt

  Rådmannen i Sirdal kommune foreslår overfor politikerne at det utarbeides hefte/servitutt om at kommunale boligtomter kun kan brukes til fast bosetting eller i tråd med reguleringsbestemmelsene for området. Dette hefte/servituttet innarbeides i kjøpsvilkår og kjøpekontrakt. Hefte/servitutt tinglyses. (En servitutt er en rettighet som hefter ved en eiendom, og innskrenker grunneiers rådighet over eiendommen, er en kort oppsummering fra Universitetet i Bergen.) Etter at kommunestyret 28. juni fjernet boplikten i