Nyhet

Alle elevene har reist hjem

De 58 elevene ved Sirdal videregående skole tok med seg lærebøker og PC’er og reiste hjem før helgen. Det var i samsvar med regjeringens vedtak om å stenge alle skoler på grunn av koronaviruset. En merkelig situasjon. Jeg sitter nesten alene på skolen og gjør en del nødvendig administrativt arbeid, sier Johan Vesteraas, rektor ved skolen. Det skal være færrest mulige treffpunkter på skolen. Lærerne jobber derfor stort sett hjemmefra
Kommunen Nyhet

Hovedfokus er liv og helse

Sirdal har foreløpig ikke registrert noen smittetilfeller av korona-pandemien i kommunen, fastslår ordfører Jonny Liland. Høyeste prioritet i beredskapsledelse er fortsatt å hindre smitte samtidig som vi skal ha gode pleie- og omsorgstjenester. Håpet er å unngå mange og omfattende smittetilfeller hvor sirdøler trenger innleggelse for behandling, men vi forbereder oss også på tøffe tider. I kommunen jobbes det løpende med tiltak innen smittevern og tilrettelegging for pleie og omsorg
Front Næringsliv Nyhet

Nærmere 200 permittert

Etter at Sirdal kommune før helgen innførte stenging av skiheiser, spisesteder, overnattingssteder, oppkjørte løyper og forbud for hyttefolk å dra på hytta, har det resultert i nærmere 200 permitteringer for reiselivsektoren og butikkene i øvre Sirdal. Et dramatisk resultat etter regjeringens mange tiltak for å stramme inn på korona-pandemien og demme opp for mer smitte. Alpinanleggene representerer over halvparten av permitteringene. Tjørhomfjellet og Ålsheia alene har sendt varsel til 100
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-03 08.18.59.png
Nyhet

Omsyn til villreinen i ein vanskeleg vinter

Verneområdestyret for SVR (verneområda i Setesdal Vesthei Ryfylke og Frafjordheiane) avgjorde i møte 2. mars å trekke inn løyvet til arrangementet Sesilåmi 2020. Saka har med rette skapt stort engasjement og der meiningane er mange om det var eit rett avgjer. Traseen for Sesilåmi kryssar verneområdet SVR der verneområdestyret har forvaltningsmynde. Verneområdestyret handsama i møte 13.12.2019 søknad om eit tre-årig løyve til turrennet Sesilåmi. Eit samrøystes verneområdestyre innvilga søknaden på
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-25 09.31.31.png
Front Nyhet

Næring som blør

Det er frustrerende å være leder for overnattingsstedet Sirdal Høyfjellshotell i disse dager. Reisevirksomheten i øvre dalen er en næring som blør etter en dårlig start på vintersesongen med snømangel og mildvær, sier Eirik Alexander Petersen, daglig leder ved hotellet. Petersen har respekt for at liv og helse har førsteprioritet. Hans frustrasjon er kommunens kommunikasjon, eller mangel på sådan, med bransjen. Onsdag 11. mars klokka 14.15 får serveringsstedene forespørsel fra
Front Nyhet

Skiløyper ikke oppkjørt – overnattingssteder stenges

Beredskapsledelsen i Sirdal kommune strammer til ytterligere og nå blir det ikke lenger tillatt å kjøre opp skiløyper. Det er også vedtatt at overnattingssteder stenges av lørdag 14. mars klokka 1000. Det er besluttet ytterligere tiltak som en del av den nasjonale dugnad for å hindre smitten av Korona viruset. Tiltakene iverksettes etter råd fra kommuneoverlegen og med hjemmel i smittevernloven § 4-1: Overnattingssteder i Sirdal stenges fra og med
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-11 18.52.38.png
Front Nyhet

Hyttefolk bør være hjemme

Vi vil gjerne være med på den nasjonale helsedugnaden og ber derfor om at hyttefolket eller deltidsinnbyggerne holder seg hjemme i sin hjemkommune, sier Jonny Liland, ordfører i Sirdal kommune. I Sirdal er det kommunale helsevesen tilpasset innbyggertallet i kommunen. Vårt tjenestetilbud er i utgangspunktet dimensjonert etter kommunens innbyggertall.  Vi oppfordrer også egne innbyggere om å begrense reisevirksomheten til andre kommuner til det aller nødvendigste. Av hensyn til de sirdøler som
Alpint Arkiv Nyhet

Skitrekkene og serveringssteder stenges

Beredskapsledelsen i Sirdal kommune har i dag vedtatt å stenge alle skitrekkene og varmestuer, serveringssteder inkludert skjenkesteder ved skitrekkene stenges. I tillegg oppfordrer de deltidsinnbyggere og gjester om å holde seg i hjemkommunen sin. Det har i dag vært møte i beredskapsledelsen i Sirdal. Pandemisituasjonen følges tett. Sirdal kommune prioriterer høyt å ta vare på innbyggerne våre i en ekstraordinær situasjon. Det konsentrer vi nå alle være ressurser om. Folkehelseinstituttet
Front Nyhet

Vi trenger kraftprøven Sesilåmi

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg Sesilåmi er kommet for å bli. Årets avlysning var et kjapt og lettvint styrevedtak i Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) uten særlig god dokumentasjon. Arrangøren og deltakerne må kunne forlange forutsigbarhet om at rennet skal gå som planlagt, hvis det ikke er dokumentert en god begrunnelse for å avlyse. For begge parter er det store forberedelser i forkant og arrangøren har et spesielt ansvar for
Nyhet

Basarinntekter til leitegruppa

Fredag 27. mars skal Sirdal Bygdekvinnelag og Sirdal Sau & Geit arrangere basar. Inntektene fra årets basar går til den frivillige organisasjonen Øvre Sirdal Leitegruppe. Leitegruppa er en stor og kjent ressurs i dalen. Siden starten i 1982 har gruppa deltatt i over 200 leteaksjoner. Arvid Tjørhom har i alle år vært en krumtapp i dette arbeidet. Solveig Marie Ådneram er leder for Bygdekvinnelaget og hun sier det er mange