Front Næringsliv Nyhet

Kompensasjon for tvungen nedstenging

14 norske fjelldestinasjoner, deriblant Sirdalsferie, har sendt innspill til regjeringen og forlanger at fredagens tiltakspakke ikke er god nok. Nå kreves kompensasjon for tvungen nedstenging. Sirdal påvirkes dramatisk etter at skiheiser, overnattingssteder, spisesteder og butikker ble stengt ned for turister fredag 13. mars. Jeg regner med at vårt reiseliv som er avhengig av turisttrafikken, vil tape mellom 35-40 millioner kroner i omsetning, sier Siri Fidjeland, leder for styret i Sirdalsferie.
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-29 12.56.04.png
Front Kommunen Nyhet

Flomsonekartlegging

En omfattende og detaljert flomsonekartlegging i er utført i Sira vassdraget på strekningen Kilen ( nordre ende av Ortevatn) til dam Handeland. Kartleggingen er utført av Norconsult på oppdrag fra Sirdal kommune og Sira-Kvina kraftselskap. Kartet på slutten av artikkel gir en oversikt over det kartlagte området. Resultatene av dette arbeidet gir en god oversikt over hvilke områder som er utsatt for flom ved ulike gjentaksintervaller. Dette brukes blant annet
Kultur Nyhet

Bil-kino på Sinnes

Sirdal Bygdekvinnelag arrangerte fredag kveld bil-kino ved Sinnes skule. 14 biler hadde møtt fram og totalt var det 38 personer. Kommuneoverlegen hadde godkjent arrangementet og hadde gitt de riktige retningslinjer hvordan bilene skulle plasseres. På skoleveggen ble det hengt opp presenning som lerret og med lånt teknikk, så ble det en annerledes kinokveld. Et hyggelig avbrekk for både barn og voksne i disse koronatider.
Nyhet

Vedtak om lovlighetskontroll oppheves

Fylkesmannen i Agder opphever eget vedtak av 23.03.20 i sak om lovlighetskontroll av budsjettvedtak og økonomiplan i Sirdal kommune, Saken ble behandlet på nytt etter at ordføreren i Sirdal ga uttrykk for at saken burde ha vært forelagt ordfører til uttalelse. Her følger Fylkesmannens brev til kommunen: Vi viser til Fylkesmannens vedtak av 23.03.20 der Sirdal kommunens vedtak av budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 ble delvis opphevet i medhold
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-27 08.41.57.png
Nyhet

Hjelp til faste kostnader

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20
Front Kommunen Nyhet

Oppfyller ikke arbeidsmiljøloven

Sinnes skule oppfyller ikke arbeidsmiljølovens krav til arbeidsplasser, garderober og krav til universell utforming. Men vi varsler ikke pålegg knyttet til dette nå da ombygging er besluttet, skriver Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport. Tilsynet ble gjennomført 18. februar. I slutten av november 2019 mottok Arbeidstilsynet et tips vedrørende universell utforming, garderobeforholdene, arbeidslokaler for lærerne, stor takrasfare, samt dårlige lys- og temperaturforhold for ansatte ved Sinnes skule. Hensikten med tilsynet var å få
Front Kommunen Nyhet

Forbud for campingvogner

Sirdal kommunes beredskapsledelse har torsdag vedtatt å innføre forbud mot overnatting i campingvogner med samme unntaksregler for overnatting som ”hytteforbudet”. I Sirdal er det omkring 700 vogner, flesteparten i Øvre Sirdal. Kommunen opprettholder vedtaket om forbud mot oppkjøring av skiløyper, skiheiser står og alle spisesteder og overnattingsplasser er stengt. Kommunen innfører også forbud mot utleie eller utlån av fritidsbolig til personer som ikke er fastboende i Sirdal med formål å
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Arkiv Nyhet

Rådmann vant lovlighetskontroll

Under høstens budsjettbehandling ble politikerne i den nye flertallskonstellasjonen i Sirdal kommune, litt ivrige til å overta rådmannens ansvar innen personalsektoren. Fylkesmannen har foretatt en lovlighetskontroll og finner at budsjettvedtak for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er i strid med kommunelovens paragraf 13-1 siste ledd, om rådmannens personalansvar. Disse delene av budsjettvedtaket og økonomiplanen oppheves, skriver fylkesmannen. Kommunestyret vedtok 19. desember økonomiplan og budsjett for 2020. Det fremgår at kommunestyret
Kommunen Nyhet

Ingen koronasmitte i Sirdal

Vi har startet en ny uke i spesielle tider. Jeg vil begynne med å takke alle som holder hjulene i gang slik at sirdalssamfunnet kan fungere best mulig, selv med strenge tiltak. Hjemmeskole, stengte barnehager, enormt fokus på smittevern har endret de fleste sin hverdag og arbeidsdag, skriver ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune. For de fleste til det mer krevende. Flere står også uten arbeid. Den siste tiden har
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-23 13.30.50.png
Nyhet Samferdsel

Sterkt redusert trafikk

Trafikken på fylkesvei 45 gjennom Hunnedalen er sterkt redusert den siste uken. Passeringer ved Øvstabøbommen viser tydelig tegn til nedgang i trafikken. Forrige helg ble hytteforbudet med overnatting på hyttene innført, sammen med stenging av skiheiser, oppkjørte løyper, spisesteder og overnattingssteder. Da var det en del hytteturister på plass. Men denne helgen er det helt andre tall. Lørdag og søndag i helgen var det nok en del dagsturister på besøk