Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-02 15.16.26.png
Kultur Nyhet

Frå tradisjonar til nyskapande kreativitet!

Eining for kultur ønskjer velkomen til Sirdal Bygdeutstilling 2019. Utstillinga er open i kulturhuset (festsalen) måndag 7. oktober til fredag 11. oktober, kl. 18.00 til 20.00. Utstillinga syner kreativt arbeid frå ti aktørar, innanfor ulike kategoriar. Utstillarane bur i Sirdal eller har ei viss tilknyting til staden. Nokre av produkta er for sal medan andre er kun utstilling. Det er stort mangfald i teknikk og sjanger, publikum kan m.a. oppleva
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Vindkraft NVE 010419.pdf
Nyhet

Over 4.000 vindkraftprotester

Olje- og energidepartementet har ved høringsfristens utløp i dag mottatt over 4.000 protester mot mer vindkraft-utbygging på land. Forslag til nasjonal ramme for vindkraft var inndelt i 13 regioner og har fått overraskende mange protester i høringsnotatet, sier kommunikasjonsrådgiver Peder Qvale i OED. Rammeplanen har skapt stort engasjement. Departementet må nå gå gjennom alle mottatte notater og det vil bli en krevende jobb. Denne prosessen vil ta lang tid og
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-22 15.20.00.jpg
Nyhet Været

Varierende vær i september

September-været kunne by på både varme og frost og mye nedbør. Det svingte virkelig denne måneden. Fra varmest den 22.september med 23,1 grader, til kaldest 19.september med minus 1,5 grader. Samlet kom det 221,6 mm med nedbør, mot normalt 175 mm for september. Det har ikke vært så mye nedbør på en måned siden september 2018 med 351,9 mm. Intense perioder med nedbør og mest regn kom det 14. –
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-31 11.54.49.jpg
Kommunen Nyhet

Politikernes godtgjørelser

10. oktober starter en ny periode for de folkevalgte i Sirdal. Da skal kommunestyret konstitueres og valg til de forskjellige utvalg og nemnder gjennomføres. Politikerne mottar lønn eller godtgjørelser for sin innsats. Retningslinjene er følgende: Ordførerens godtgjørelse tilsvarer 87 prosent av fast godtgjørelse for stortingsrepresentant. Stortingslønna pr 1. mai i år er 987.997 kroner. Det betyr at ordføreren får 859.557 kroner i årslønn. Ordfører mottar ikke øvrig godtgjørelse for deltakelse
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-26 08.06.41.png
Kommunen Nyhet

Blir betre på førebygging av fall

På Sirdalsheimen sjukeheim har dei tatt tak i fall-utfordringane til pasientane på korttidsavdelinga. Fall er den vanlegaste årsaken til at eldre skadar seg i og utanfor helseinstitusjonar. Fall kan ha mange negative konsekvensar for eldre menneske, og tal viser at mellom 10 og 20 prosent av fall i sjukeheim gir alvorleg skade.* På Sirdalsheimen i Sirdal kommune har dei jobba aktivt med førebygging av fall i ein lengre periode. Tilsette
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-21 11.29.20.jpg
Kommunen Nyhet

Bratt læringskurve for Ingvild

Jeg er forberedt på at det blir en bratt læringskurve å komme inn i politikken og å være alene for Venstre i Sirdal kommunestyre, sier Ingvild Fagerheim Skadberg. Ingvild har vært bosatt på Sinnes de tre siste årene og jobber 50 prosent stilling i turistinformasjonen og 50 prosent som leder for Sirdal Fjellmuseum. Hun er gift med Torger Åge Sinnes som jobber som lærer. Sammen har de to barn. Hun
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:2019-09-23 13.13.55.jpg
Nyhet Tonstad

Diplomater lærer om fornybar energi

Vi har med fem diplomater og embetsfolk fra 13 ulike EU-land på denne studieturen til Rogaland og Agder. Der skal de lære om fornybar energi, forteller Ragnar Semundseth, underdirektør EU/EØS i Olje- og energidepartementet. De skal få innføring i vannkraft, vindkraft og solenergi. På seminaret ved Sira-Kvina Kraftselskap på Tonstad var det presentasjoner fra NVE, EnergiNorge, Statkraft, Statnett, Norwea og Sira-Kvina kraftselskap. Delegasjonen ble møtt av fem demonstranter på HøgJæren
Nyhet Sport

Dugnad i Ålsheia

I det flotte høstværet lørdag var det stor dugnadsinnsats i Ålsheia. 100 medlemmer fra Jæren Alpinklubb, Skiforeningen i Stavanger og alpingruppa i Sandnes Idrettslag pluss alpininteresserte fra Sirdal deltok. Foreldrene ryddet traseene i bakken, mens barna ble passert i klatreparken i Tjørhomfjellet. En vinn-vinn-situasjon for begge parter, sier Jørgen Kjellerød, leder i alpingruppa i Sandnes Idrettslag. Han sier det er veldig kjekt å bidra til best mulige forhold i Ålsheia,
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-21 09.42.26.png
Nyhet

Økt kapasitet til Sør-Rogaland

Olje- og energidepartementet (OED) ga fredag konsesjon til Statnetts prosjekt Lysebotn - Fagrafjell, på grensen mellom Sandnes og Time kommuner. Dette prosjektet innebærer å bygge en tredje sentralnettsforbindelse inn til regionen, da de to hovedstrømledningene som forsyner regionen i dag, ikke har kapasitet nok til å håndtere økt strømforbruk som følge av forventet befolkningsvekst, næringsutvikling og elektrifisering av transportsektoren. Ved få på plass en ny sterk strømforbindelse inn til Sør-Rogaland,
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-21 07.35.10.png
Front Hytter Nyhet

Stemmerett for hyttefolk ?

(Med tillatelse fra Norsk Hyttelag, som er en interesseorganisasjon for 600.000 hytteeiere, gjengir vi denne artikkelen som setter fokus på stemmerett for hyttefolket.) Norsk Hyttelag foreslår at landets 600 000 hytteeiere selv skal kunne velge om de vil avlegge stemme i hjemkommunen eller hyttekommunen. – Mange hytteeiere er mer knyttet til hyttekommunen sin enn til kommunen hvor de bor akkurat nå, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. Valgforsker Bernt