Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-09-01 12.11.39.jpg
Front Nyhet

Færre sauer – 43.000 til fjells

Sauene til Holmevassheiane og Suleskard er de siste som kommer opp til heis denne helgen. Da skal det være 43.000 sauer og lam fordelt på 18 heiesjefer i Sirdalsheiene, sier Asbjørn Haga, leder for Jæren Smalalag. Sauetallet som har sommerbeite i disse områdene har vært svært stabilt i lange tider nå, medgir Haga. I år er de kommet svært tidlig på fjellbeite etter en tidlig vår med lite snø. På
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-23 19.29.53.jpg
Nyhet

Matias første Sankthansbål

Dette er Matias sin første Sankthansfeiring. Han er halvannet år gammel og i fjor var det forbudt å brenne bål på grunn av tørken. Derfor er det hans første feiring, sier faren Svein Rune Skilnand. Matias Fidjeland Skilnand feiret Sankthans på Degodden sammen med familie og venner. En flott kveld. Sol og stille og 14-15 grader. Det var mange bål å se denne flotte kvelden i Sirdal. På Sinnes var
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-11 08.59.58.png
Front Kommunen Nyhet

Ekstern finansiering av flerbrukshall

Vi jobber nå med å finne en hovedsponsor og ekstern finansiering av den planlagte flerbrukshallen på Tonstad, sier Thor Jørgen Tjørhom, ordfører og leder for styringsgruppen for den nye hallen. Styringsgruppen har hatt god hjelp av Ove Halvorsen fra Norges Fotballforbund og Asgaut Fjeldsaa fra Rogaland Fotballkrets med planleggingen av den nye hallen. Denne våren har det vært flere møter i komiteen. Ideen med ny flerbrukshall kom opp etter flomskadene
Nyhet

To nye lange ZIP-løyper godkjent

Vi har nå fått godkjent to nye zip-løyper hvor du flyr over vannet, i henholdsvis 190 og 234 meters lengde. Vi er meget glad for den driftstillatelsen i Høyt og Lavt Sirdal, sier styreleder Øystein Tjørhom i Sirdal Resort AS. Vi er meget fornøyd med vår nyeste og mest krevende løype. Dette er en løype som passer for alle som er over 140 cm og fra 12 år til 100
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-21 11.38.19.jpg
Kommunen Nyhet

Fem moderne omsorgsboliger

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom overtok fredag fem nye, moderne omsorgsboliger på Tonstad. Alle med universell- og livsløpsstandard. Totalt 570 kvadratmeter som inneholder fem leiligheter a 72 kvadratmeter, et felles-/oppholdsrom og to overnattingsrom for pårørende. Budsjettet for boligene var på 15 millioner kroner, men ordføreren kunne tilbakeføre 1,6 millioner kroner som ikke var brukt, til kommunekassen. Ordføreren syntes det var kjekt at noe var blitt billigere enn budsjettert. Husbanken har tilført
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-22 14.01.14.jpg
Kultur Nyhet

Ingen nye aktiviteter

Turistinformasjonen blir privatisert og legges ut på anbud, mens stillingen som museumsleder i Sirdal kommune forblir offentlig. Dette var konklusjonen fra arbeidsgruppa som hadde sett nærmere på potensiale for videreutvikling av Sirdal Fjellmuseum og Kvæven Bygdetun. Sirdal kommunestyre fulgte ikke dette rådet og innstillingen fra rådmannen. Flertallet (12) støttet Øystein Tjørhom (h) som tar saken til orientering og utsetter realitetsbehandling av saken. Mindretallet støttet rådmannens og arbeidsgruppas innstilling. Siri Fidjeland
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-14 11.56.43.png
Kommunen Nyhet

Rubetødnan-plan vedtatt

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag med 18 mot 1 stemme, Egil Netland (krf), reguleringsplanen for Rubetødnan Aust, som eies av utbyggerne Tor Sigve Vik og Knut Sinnes. Reguleringsplanen var oppe til 2. gangs behandling. Denne saken har nå vært oppe i hvert kommunestyremøte siden 11. april. Først ble planen forkastet og utbyggerne skulle lage nye adkomst. Så ble den i forrige kommunestyremøte vedtatt som ugyldig vedtak etter feil behandling og dermed
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-15 10.48.56.jpg
Kommunen Nyhet

Strategi for fremtidens pleie og omsorg

Politikerne i Sirdal har jobbet hardt og godt sammen den siste uken. På torsdagens kommunestyremøte kom de med et enstemmig vedtak om den videre utviklingen for pleie og omsorg i kommunen. Vedtaket lyder: Antall institusjonsplasser justeres etter behov. Hjemmebasert omsorg og korttidsavdelingen samorganiseres. Oppvekst og levekår oppfordres til å starte med utarbeidelse av en strategi for fremtidens pleie og omsorgstilbud i Sirdal. I dette arbeidet skal bruker, personale og hensynet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.12.jpg
Kommunen Nyhet

Kommunen på etterskudd med regnskap

Sirdal kommune har de siste to regnskapsårene vært på etterskudd med kommunal regnskapsføring både når det gjelder å ha et oppdatert regnskap gjennom året og avleggelse av årsregnskapet. Det har bygget seg opp et stort «etterslep». Etterslepet får også konsekvenser for oppfølging og innkreving av kommunale utestående krav. Så langt har avskriving av utestående krav vært nokså lave, men dette bildet kan i verste fall endre seg. Sirdal kommunestyre drøftet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-13 10.26.07.jpg
Nyhet Samferdsel

Nattestengt over Suleskard – asfaltarbeid

I kveld nattestenges fylkesveien fra Suleskard til Brokke på grunn av asfaltarbeid. Det betyr stengt vei fra klokka 2000 til neste morgen klokka 0600. Dette vil skje fra mandag kveld til fredag morgen. Helgene blir fri ferdsel. Vi kommer til å arbeide i uke 25 og 26. Det vil ikke bli jobbet frem til uke 33. Vi vil så jobbe i uke 33, 34 og 35 i august, sier byggeleder