Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-09-14 13.32.48-1.jpg
Nyhet

Øl fra varebil kan bli problematisk

Smak i Sirdal som holder på å etablere kafedrift på infosenteret på Kvæven, skal også drive nettbutikk med levering av varer til hyttene, inklusive øl. Salgsbevilling for øl, vin og brennevin til kafedriften ser ut til å gå greit gjennom i Kontrollutvalget, uten merknader. Mer problematisk kan det bli med øl levert fra varebil. Der anbefales ikke salgsbevilling. Kommunestyret skal behandle begge sakene 22. november . Kontrollutvalg for omsetning av
Nyhet

Lite medlemmer – men fortsetter

  Sirdal Bygdekvinnelag hadde onsdag kveld årsmøte på Tjørhom. Solveig Marie Ådneram har vært leder det siste året og ble gjenvalgt i styret. Konstituering av det nye styret finner sted når de møtes til første møte. To gikk ut av styret, to nye ble valgt inn og to tok gjenvalg. Styret består av: Åse-Berit Fidjeland, Anita Haugen, Tone Ø. Kvinen, Helin Morel (ny), Solveig Marie Ådneram (gjenvalg), 1. vararepresentant Siri
Nyhet

Våt høst – mye nedbør

  810 mm nedbør har det kommet i august, september og oktober. En svært våt høst. Godt for Sira-Kvina Kraftselskap, men de mange hytteturistene synes nok det har vært i meste laget. 202 mm kom det ved Sinnes Målestasjon (på Haugen) i oktober. Snittemperaturen var 5 grader, 0.5 grader over normalen. Høyeste temperatur var det 14. oktober med 15.5 grader, mens laveste temperatur var den 28. oktober med minus 7.2
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-09-27 14.09.31.jpg
Kommunen Nyhet

Store investeringer i VA-prosjekter

  Handeland renseanlegg og Sinnes vannverk vil i 2019 utgjør om lag halvparten av kostnaden på 33 millioner kroner som prosjektene for vann og avløp er kalkulert til neste år. Ledningsarbeidene er i hovedsak oppdimensjonering av kapasitet som følge av behov utløst av hytteutbyggingen. Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) får saken til orientering på neste møte. Alle prosjektene som skal utføres påfølgende år, prosjekteres sen høst/vinter, og utføres
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0815.JPG
Kommunen Nyhet

Asvo er en kjempearbeidsplass

Asvo er en kjempearbeidsplass. Vi har et godt arbeidsmiljø og sosialt trives vi helt utmerket her, sier Bjarne om sin daglige arbeidsplass. Asvo Sirdal AS ble grunnlagt i 1999 og til våren blir det 20 års jubileum. I dag er det ti ansatte som har Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) her. Og administrasjonen utgjør 3,3 årsverk, med Sølvi Manneråk som nylig tilsatt daglig leder. De ansatte er tilknyttet NAV i Sirdal.
Leder Nyhet

Forskjellsbehandling og mangel på etikk og moral

  Boplikten som ble opphevet i Øvre Sirdal (nord for Dorgefossen) av kommunestyret den 28. juni i år med et flertall på 10 mot 9 stemmer har skapt mye uro og hodebry. Frys av boligliste for de som hev seg på muligheten til en billig kommunal tomt. Usikkerhet i administrasjonen om hvilke reglement som skulle følges, og for kommunalt ansatte var det noen som muligens glemte kommunens regler om etikk
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-09-19 13.38.16.jpg
Nyhet Samferdsel

Asfaltarbeidet ikke sluttført

  All nedbøren i august og september gjorde at vi ikke klarte å fullføre asfalteringen fram til Ådneram på fylkesvei 975, sier byggeleder Karsten Utsogn i Statens Vegvesen i Kristiansand. Asfaltarbeidet ble avsluttet like etter rundkjøringen ved Sinnes Fjellstue. Utsogn regner med at arbeidet blir gjenopptatt til våren når snø, is og tele er borte fra veien. Da vil en også ta veien fra Bjørnestad over til Moi til fylkesgrensen
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.31.34.jpg
Front Nyhet Samferdsel

Gode dekk og ladet batteri viktig for Sirdalstur

  Nå kommer kuldegradene. Da er det viktig å finne fram jekken og legge om til vinterdekk, Enten med piggdekk eller piggfrie, sier Tormod Ousdal i Sirdal Bilberging som han driver sammen med Geir Helge Tjørhom. Det kjente og blide fjeset fra Viking-bilene i Sirdal, synes mange bilister kjører de piggfrie dekkene ett år for lenge. Slitte piggfrie dekk polerer veien, mens piggdekk river opp snø og is. For mange
Nyhet Samferdsel

Rassikring av fylkesvei 975 til Ådneram

  Enten blir det skredsikring med nett eller så blir det et mer omfattende arbeid med utfylling i Ortevatnet og omlegging av fylkesveien og bygging av skredvoll, sier prosjektleder Steinar Jakobsen i Statens Vegvesen i Kristiansand. Vegvesenet og Multiconsult samarbeider denne uken for å sjekke grunnforholdene og stabiliteten for en eventuell utfylling i Ortevatnet. – Vi kartlegger nå grunnforholdene og borer både til vanns og på land, sier geoteknikker Inge
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.44.14.jpg
Kommunen Nyhet

Foreslår 100.000 kr til vedlikehold av grendehusene

Utvalget oppvekst og levekår gikk i siste møte inn for å bevilge 100.000 kroner til vedlikehold av grendehusene. Saken kommer opp i kommunestyret 22.november. Målsettingen er at grendene overtar byggene eller at byggene selges på markedet, var vedtaket som ble gjort i utvalg for teknikk, landbruk og miljø i sist møte. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk 6 stemmer mot tre (2 fra Krf og 1 Sp). Det