Front Hytter Nyhet

Store utbygginger på Fidjeland

  De neste årene vil Fidjeland bli preget av store hytteutbygginger. Fra dagens 223 hytter skal det bygges ytterligere 137 nye hytter. Det kommer til å merkes. Fidjeland Skitrekk var blant dem som fikk avslag i Kommuneplanens arealdel for Sirdal Nord sine planer om utvidelse i retning Hilleknuten. Smølåsen med sine 104 hytter framstår i dag som det største hyttefeltet på Fidjeland. Ovenfor Sirdal Høyfjellshotel er det 47 hytter, mens
Nyhet Samferdsel

Bedre rassikring av fylkesveien ved Ortevatn

  Vi er ferdig med grunnundersøkelsene i Ortevatnet og på land. Nå analyserer vi resultatene for å komme fram til en sikker og god løsning, sier prosjektleder Steinar Jakobsen i Statens Vegvesen i Kristiansand. Mest sannsynlig vil det bli utfylling i Ortevatnet og omlegging av fylkesvei 975 til Ådneram. Da er det snakk om utfylling i Kviturvika og noen hundre meter lenger nord der det tidligere er bygget en snøvoll.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-13 13.57.47.jpg
Kommunen Nyhet

Snittinntekt i 2017 var 308.790 kroner

  Snittinntekten i Sirdal kommune var i 2017 308.790 kroner av de 1.827 skattyterne som leverte selvangivelsen. 236 personer eller 12.9 prosent hadde ingen skatt. Vi gjengir her de ti personene som hadde mest inntekt og formue i kommunen i fjor. Tallene representerer inntekt/formue/skatt: Torfinn Arne Nesset (f. 1951) 25.460.454/28.322.284/6.325.913 Tor Sigve Vik (f 1970) 11.605.218/22.135.246/3.076.178 Geir Magne Hadland (f 1962) 4.817.046/9.110.472/1.288.487 Reidar Birkeland (f 1959) 3.016.358/3.138.989/1.316.287 Lars Petter Lundahl
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-09-14 13.32.48-1.jpg
Kommunen Nyhet

Utvalg mot øl fra varebil via nettbutikk

  Utvalg for oppvekst og levekår støttet onsdag Kontrollutvalget for omsetning av alkohol ved å si nei til øl levert fra varebil. Flertallet på seks ( 4 ap, 1 krf og 1 sp) var mot salgsbevilling, mens mindretallet (2 h og 1 sp) støttet salg fra varebil. Smak i Sirdal som holder på å etablere kafedrift på infosenteret på Kvæven, ønsker å drive nettbutikk med levering av varer til hyttene,
Front Kommunen Nyhet

Strøm og sinnatagger i Sirdal

  Kommunal Rapport er en ukeavis og en nettavis som gis ut i Oslo av Kommunal Rapport AS, som igjen er heleid av KS . Avisa kom ut første gang i 1987. Avisa dekker kommunesektoren og målgruppa er politikere og ledere i kommunal og fylkeskommunal sektor, inkludert kommunale bedrifter over hele landet. Ukeavisen distribueres på papir. Den har et opplag på 13.000. Kommunal Rapport besøker sju-åtte kommunestyrer hvert år, og kommer uanmeldt og gir en litt uhøytidelig vurdering av møtet, og
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-20 07.55.37.jpg
Nyhet Samferdsel

Trafikknedgang i oktober

  Trafikktellingene for de som passerte bommen ved Øvstabø på fylkesvei 45, viser nedgang i oktober. 1.147 færre biler passerte bommen i år sammenlignet med 2017. Det dårlige høstværet med mye nedbør får nok ta en del av skylden. Mest trafikk var det da skolene hadde høstferie. Da var det i perioden fra fredag 5. oktober til søndag 14. oktober hele 16.892 biler som passerte bommen. Søndag 14. oktober var
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0797.JPG
Front Nyhet

Lyse utsikter for Sirdal Veibetong

  Framtiden ser lys ut. Offentlig skal det investeres enormt i nye veier og tunnelprosjekter fram til 2030. Utsiktene betegnes som fantastiske, sier Terje Moen, daglig leder for Sirdal Veibetong AS. Sirdal Veibetong har hatt en eventyrlig utvikling siden starten i 2012. Etter å ha jobbet 14 år i NCC, var det fire medarbeidere som hoppet av og begynte for seg selv. Terje Moen fikk med seg Knut Strisland, Preben
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-09-14 13.32.48-1.jpg
Nyhet

Øl fra varebil kan bli problematisk

Smak i Sirdal som holder på å etablere kafedrift på infosenteret på Kvæven, skal også drive nettbutikk med levering av varer til hyttene, inklusive øl. Salgsbevilling for øl, vin og brennevin til kafedriften ser ut til å gå greit gjennom i Kontrollutvalget, uten merknader. Mer problematisk kan det bli med øl levert fra varebil. Der anbefales ikke salgsbevilling. Kommunestyret skal behandle begge sakene 22. november . Kontrollutvalg for omsetning av
Nyhet

Lite medlemmer – men fortsetter

  Sirdal Bygdekvinnelag hadde onsdag kveld årsmøte på Tjørhom. Solveig Marie Ådneram har vært leder det siste året og ble gjenvalgt i styret. Konstituering av det nye styret finner sted når de møtes til første møte. To gikk ut av styret, to nye ble valgt inn og to tok gjenvalg. Styret består av: Åse-Berit Fidjeland, Anita Haugen, Tone Ø. Kvinen, Helin Morel (ny), Solveig Marie Ådneram (gjenvalg), 1. vararepresentant Siri
Nyhet

Våt høst – mye nedbør

  810 mm nedbør har det kommet i august, september og oktober. En svært våt høst. Godt for Sira-Kvina Kraftselskap, men de mange hytteturistene synes nok det har vært i meste laget. 202 mm kom det ved Sinnes Målestasjon (på Haugen) i oktober. Snittemperaturen var 5 grader, 0.5 grader over normalen. Høyeste temperatur var det 14. oktober med 15.5 grader, mens laveste temperatur var den 28. oktober med minus 7.2