Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-04-20 13.34.11.jpg
Nyhet Samferdsel

Suleskardveien stenges 1. november

Fylkesveien Suleskard – Brokke stenges neste fredag, 1. november, klokka 1200, opplyser Fred Jonny Vikøren, byggeleder i Statens Vegvesen Kristiansand. De siste årene har det vært tradisjon med stenging av veien på denne dato uansett vær, og åpning etter 20. mai på våren. Lyseveien er mer fleksibel. Den holder de åpen så lenge det er forsvarlig med brøyting etter litt snøfall. Vikøren sier at det ikke kommer på tale å
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png
Nyhet Samferdsel

Anbud av rassikring ved Ortevatnet

I løpet av oktober sender vi ut anbudspapirene for utvidelse og rassikring av fylkesvei 975 i Kviturvika ved Ortevatnet, sier Geir Norum, prosjekteringsleder i Statens Vegvesen i Kristiansand. Norum forventer ikke at arbeidene vil starte før i mars/april neste år, men det vil være væravhengig. Alle formaliteter med grunneier, Sirdal kommune og fylkesmannen er nå i orden. Planen er å rassikre 400 meter av Kviturvika ved å fylle ut 40.000
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-10 16.53.51.jpg
Nyhet Samferdsel

Første etappe av gang- og sykkelvei

Vi mangler grunnerverv av noen eiendommer før vi kan sette i gang med anbudsinnbydelse for første etappe av gang- og sykkelveien fra Tonstad til Seland, sier Geir Norum, prosjekteringsleder hos Veivesenet i Kristiansand. Første etappe som er på 840 meter starter ved Tonstad skule og skal avsluttes like ovenfor Sirdal Betong. Prosjekteringskostnadene for hele prosjektet til Seland bru er budsjettert med 14,5 millioner kroner, inklusive merverdiavgift. Noen boligeiendommer får gang-
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-07-27 12.28.39.jpg
Nyhet Samferdsel

Økt biltrafikk i september

Septembertrafikken viste en sterk økning sammenlignet med 2018. 2.149 eller 5,4 prosent flere biler passerte Øvstabøbommen dette året. Totalt utgjør dette 42.176 biler så langt i 2019. Mest trafikk var det helgen 20. – 22. september. På disse tre dagene passerte 6.974 biler. Da var det også den flotteste helgen denne høsten med varme langt over 20 grader. Trafikken til Dyrskuen i Seljord helgen før, trakk også mye trafikk over
Front Samferdsel

Utbedring av Fv 45 ved Lomeland

Arbeidet med å utbedre fylkesvei 45 ved Lomeland i Gjesdal er kommet i gang. Veiarbeidet vil pågå i ett år. Forventet kostnad for prosjektet er kalkulert til 30 millioner kroner. Det vil bli lysregulering i dette området, noe som kan føre til forsinkelser. Veien skal utbedres til seks meters kjørebane i en strekning på 800 meter pluss etablering av veiskulder, opplyser prosjektleder Jonas Meling i Vegvesenet. BS Graveservice fra Hauge
Nyhet Samferdsel

Utfylling i GP-krysset og Ortevatnet

Vi håper å komme i gang med prosjektene for både GP-krysset og Kviturvika ved Ortevatnet i løpet av dette året, sier Steinar Jacobsen, prosjektleder i Statens Veivesen i Kristiansand. Planen er å komme i gang med utfylling av Svartevatnet for det nye GP-krysset. Dette arbeidet kan pågå utover vinteren. Da kan del 1, med veikrysset og 200 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 45 mot Tjørhomfjellet, bli ferdig i løpet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2019:2019-08-01 12.00.26.jpg
Nyhet Samferdsel

Trafikken i august var lavere

2.195 færre biler passerte Øvstabøbommen på fylkesvei 45 i august, sammenlignet mot i fjor. Totalt var det 49.693 passeringer mot 51.888 i 2018. Hittil i år er bompasseringene 302.793 biler, 11.756 færre enn i 2018. Torsdag 1.august var det stor trafikk med 2.548 passeringer. Det hadde sammenheng med Blinkfestivalen i Lysebotn og løpet opp til Øygardstøl. Størst trafikk var det første helgen i august, 2. – 4. august, da fellesferien
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-28 13.53.47.jpg
Kvæven Samferdsel

Oppdatert: Sauene kommer ved 18:30-tiden

Sauene vil ikke komme til Kvæven før ved 18.30-tiden, anslår lensmann Egil Netland. – Vi forlater Fidjeland ved 1815 tiden. Veien stenges ved Kvæven klokka 1805. Deretter blir det stopp og hvile på Fidjeland, før siste etappen til Kvæven og skiljegardene der. Sauene kom en times tid forsinket til Suleskard og det har en ikke tatt igjen i regnværet. For de som skal kjøre på fylkesvei 975 mellom Haugen og
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-28 13.53.47.jpg
Kvæven Samferdsel

Stans i trafikken fredag

For de som skal kjøre på fylkesvei 975 mellom Haugen og Suleskard i Sirdal, vil det bli stans i trafikken fire ganger på fredagen. Det skyldes 4.000 – 5.000 sauer som er på vei til Kvæven. Den midlertidige stoppen er i tidsrommet mellom klokka 1100 – 2000. Sauene er ventet å ankomme Kvæven mellom klokka 1700 – 1900. Vi håper trafikantene kan være tålmodige og vise hensyn denne dagen, sier
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-28 13.53.47.jpg
Samferdsel

Midlertidig stopp – sauene kommer

Når sauesankingen begynner denne uken, vil det førstkommende fredag bli fire midlertidige stopp, på en til to timer, i tidsrommet klokka 1100 – 2000, opplyser lensmann Egil Netland i Sirdal. 4.000 – 5.000 sauer skal driftes fra Suleskard til skiljegarden på Kvæven i løpet av fredagen. Underveis blir det flere stopp, både for hvile for sauene og for at trafikken ikke skal stoppe helt opp. Vi håper trafikantene kan være