Front Nyhet Samferdsel

Ladekapasiteten økes til påske

Ladekapasiteten for el-biler er denne uken økt med 150 kW til 450 kW totalt ved ladestasjonen ved GP Tjørhom eller Joker Sinnes. Dette kommer svært godt med når det ventes omkring 30.000 – 40.000 turister til Øvre Sirdal i påsken. Dette betyr at de to ladestasjonene a 200 kW, får to plugger til på hver ladestasjon, pluss en femte på 50 kW. Dermed er kapasitet øket til fem plugger. Vi
Front Nyhet Nyhet forts. Samferdsel

Reduserer brøytekantene

Brøytemannskaper jobbet torsdag med å redusere brøytekantene på fylkesvei 450 eller Hunnedalsveien. Det gjøres for at brøytebilene lettere skal få bort snøen fra veibanen. Enkelte plasser viser målinger at brøytekantene er opptil tre meter høye. Da må vi bruke gravemaskin og snøfreser for å få kastet snøen lenger opp og bort fra veibanen, forklarer Per Magne Hindersland, byggeleder ved Agder Fylkeskommune, til Sirdalmedia. Det har vært mildvær de siste dagene
Nyhet Samferdsel

Suleskardveien stenges mandag

Mandag 31. oktober klokka 1200 stenges fylkesvei 450 fra Suleskard til Brokke. Forskyvningen av stenging fra 1. november skyldes forskriftene som sier at veien skal være stengt fra og med 1. november til og med 20. mai. Villreinstammen «Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde har som eit av hovudformåla å ta vare på den sørlegaste villreinstammen i Europa. Vidare står det i forskrifta at vegen Brokke-Suleskard skal vere
Et bilde som inneholder gress, utendørs, fjell, natur Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Nedgang i julitrafikken

Trafikktellingene ved Øvstabø-bommen på fylkesvei 450 viser en sterk nedgang i juli sammenlignet med de to foregående år. Passeringene endte på 57.805 totalt. I fjor var det 63.357 passeringer, en nedgang på 5.552 eller 8,7 prosent. Sammenlignet med 2020 var det en nedgang på 3.643 eller 5,9 prosent. De to foregående årene var det korona-restriksjoner og svært mange som hadde norgesferie. I år har det vært mindre turister i hyttene
Et bilde som inneholder utendørs, person, tre, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts. Samferdsel

Rassikring gir sikrere Fv 42

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag enstemmig utbedring og ny tunnel på fylkesvei 42. Dermed sikres utbedring av Gåsehellertunnelen og ny tunnel forbi Valevika. Fylkestinget i Agder godkjente tidligere i uken intensjonsavtalen om rassikring av denne delen av fylkesveien. 500 millioner kroner, inkludert mva, er foreløpige beregninger av kostnadene knyttet til prosjektet. I intensjonsavtalen med Sirdal kommune legges til grunn at fylkeskommunen vil få kompensert kostnadsøkningen som har vært på tunneloppgraderingen fra
Et bilde som inneholder tre, utendørs, bilvei, vei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts. Samferdsel

Svak mai-trafikk

Trafikktellingene for passering av fylkesvei 450 eller Øvstabø-bommen i mai viser forholdsvis svake tall. 22.067 passeringer var det mot henholdsvis 25.495 og 25.966 i 2020 og 2021. 3.899 færre biler enn i fjor. Etter at bommen for Suleskardveien ble åpnet lørdag 21. mai, tok trafikken seg betydelig opp de ti siste dager av mai. Kr. Himmelfartshelgen (25. – 29. mai) var det stor trafikk. På disse dager var det hele
Et bilde som inneholder utendørs, bilvei, tre, person Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts. Samferdsel

43,5 millioner bompenger i GP-krysset

Fredag ble det nye GP-krysset offisielt åpnet, sammen med to rassikringsprosjekter ved Ortevatnet, mellom Fidjeland og Ådneram. Fylkesordfører Arne Thomassen i Agder Fylkeskommune og ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune, stod for markeringen. 43,5 millioner kroner av bompengene som kreves inn på fylkesvei 450 eller ved Øvstabøbommen, er blitt brukt til dette prosjektet. Resten er blitt finansiert av Agder Fylkeskommune. Sirdal kommune har bidratt med 4 millioner kroner til gang-
Et bilde som inneholder utendørs, person, snø, fjell Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Suleskardåpning med stor trafikk

Per Magne Hindersland, byggeleder i Agder Fylkeskommune, åpnet bommen for trafikk på fylkesvei 450 fra Suleskard til Brokke litt før klokka 1200 lørdag. 25-30 biler var klar for å kjøre over med det samme bommen ble åpnet. Det samme var tilfellet på Brokkesiden. Det var stor trafikk de første timene med privatbiler, bobiler, helst fra utlandet, masse motorsykler, turistbuss og noen syklister. Også en turist fra Belgia på to hjul
Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs, spor Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Lyseveien åpnes til 17. mai

Brøyting av Lyseveien pågår for fullt. Veien vil trolig bli åpnet til 17. mai, det betyr seinest 16. mai. Sigmundsen Transport fra Ålgård har to snøfresere i sving for å klargjøre veien. Per Magne Hindersland, byggeleder ved Agder Fylkeskommune, bekrefter at det gjenstår 6 kilometer å brøyte. Så skal en gravemaskin «pynte» på enkelte skjæringer ved å ta dem ned noe, før kosting av all grusen på veibanen. Grusen må
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, natur Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Suleskard åpner 21. mai

Fylkesvei 450 fra Suleskard til Brokke vil ikke bli åpnet før 21. mai. Ifølge avtalen mellom Agder Fylkeskommune og Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR), skal veien være stengt til og med 20. mai. Dermed blir det ikke åpning før 21. mai. Sigmundsen Transport fra Ålgård har oppdraget med å brøyte fylkesveien fra Sirdalsiden. Første etappe fram til Roskrepp kraftverk, forbi Indre Flogvatn, er gjennomført. Før en går inn i