Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png

Ni ønsker jobben med rassikring ved Ortevatnet

Ni maskinentreprenører har sendt inn tilbud for å være med i konkurransen for utvidelse og rassikring av fylkesvei 975 i Kviturvika ved Ortevatnet, sier Geir Norum, prosjekteringsleder i Statens Vegvesen i Kristiansand. Kontrakten med laveste anbud forventes å bli undertegnet i løpet av en uke eller to. Norum forventer ikke at arbeidene vil starte før uken etter påske, men det vil være væravhengig. Lite arbeid innen bransjen gjør at det

GP-krysset ut på anbud i februar

Vi er ferdig med grunnerverv for GP-krysset med nødvendig grunnareal. Prosjektet sendes derfor ut på anbud første uke i februar, sier Steinar Jacobsen, prosjektleder i Statens Vegvesen i Kristiansand. Jacobsen regner med stor interesse for å gi tilbud på dette arbeidet blant maskinentreprenørene. Ifølge bransjen er det lite jobber ute på anbud for tiden. Veivesenet vurderer også om de skal dele opp entrepriseformen. Det vil gi prosjektledelsen bedre handlingsrom og

Stor trafikk i julen og romjulen

Desember-trafikken økte 5,7 prosent sammenlignet med 2018. Trafikktellingene ved Øvstabø viser 25.774 passeringer i år mot 24.387 i fjor. Fra 22. desember til 1. januar var det stor trafikk til og fra Øvre Sirdal. 2. og 3. juledag var det henholdsvis 2.334 og 2.831 passeringer. 1. nyttårsdag var det 2.404 biler som passerte bommen. På årsbasis gikk trafikken tilbake med 2 prosent til 422.818 passeringer. I 2018 var det 431.773.
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-03 14.42.27.png

Kortere reisetid med ny E 39

Sirdal kommune støtter Statens vegvesen sitt forslag til trasealternativ A1 gjennom Agder og R1 gjennom Rogaland. Denne løsningen gir klart størst samfunnsnytte. Dette foreslår rådmannen overfor Sirdal kommunestyre som skal behandle saken 19.desember. Det forutsettes også at det etableres tilførselsvei fra fylkesvei 42 til Årrestad sør, dersom en ikke velger å etablere kryss på Årrestad nord. Sirdal kommune forutsetter at dette sikres gjennom rekkefølgekrav. Kommunen forutsetter at det etableres tilførselsvei

Trafikkfarlig vei på Sinnes

Vi forventer at Sirdal kommune snart iverksetter tiltak på veien inn fra rundkjøringen i fylkesvei 975 og inn til de mange hundre leiligheter og fritidsboligenheter som har dette som inn- og utkjørsel, sier leder Jarle Heggelund, og styremedlem Ulf Olsen i styret for Sinnes Panorama. For de som ikke er så kjent, er det rundkjøringen ved restauranten, Sinnes Fjellstue. Styret vil gjerne at det kommer gangfelt, fartsdumper i veien, nedsatt
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-04-20 13.34.11.jpg

Suleskardveien stenges 1. november

Fylkesveien Suleskard – Brokke stenges neste fredag, 1. november, klokka 1200, opplyser Fred Jonny Vikøren, byggeleder i Statens Vegvesen Kristiansand. De siste årene har det vært tradisjon med stenging av veien på denne dato uansett vær, og åpning etter 20. mai på våren. Lyseveien er mer fleksibel. Den holder de åpen så lenge det er forsvarlig med brøyting etter litt snøfall. Vikøren sier at det ikke kommer på tale å
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png

Anbud av rassikring ved Ortevatnet

I løpet av oktober sender vi ut anbudspapirene for utvidelse og rassikring av fylkesvei 975 i Kviturvika ved Ortevatnet, sier Geir Norum, prosjekteringsleder i Statens Vegvesen i Kristiansand. Norum forventer ikke at arbeidene vil starte før i mars/april neste år, men det vil være væravhengig. Alle formaliteter med grunneier, Sirdal kommune og fylkesmannen er nå i orden. Planen er å rassikre 400 meter av Kviturvika ved å fylle ut 40.000
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-10 16.53.51.jpg

Første etappe av gang- og sykkelvei

Vi mangler grunnerverv av noen eiendommer før vi kan sette i gang med anbudsinnbydelse for første etappe av gang- og sykkelveien fra Tonstad til Seland, sier Geir Norum, prosjekteringsleder hos Veivesenet i Kristiansand. Første etappe som er på 840 meter starter ved Tonstad skule og skal avsluttes like ovenfor Sirdal Betong. Prosjekteringskostnadene for hele prosjektet til Seland bru er budsjettert med 14,5 millioner kroner, inklusive merverdiavgift. Noen boligeiendommer får gang-
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-07-27 12.28.39.jpg

Økt biltrafikk i september

Septembertrafikken viste en sterk økning sammenlignet med 2018. 2.149 eller 5,4 prosent flere biler passerte Øvstabøbommen dette året. Totalt utgjør dette 42.176 biler så langt i 2019. Mest trafikk var det helgen 20. – 22. september. På disse tre dagene passerte 6.974 biler. Da var det også den flotteste helgen denne høsten med varme langt over 20 grader. Trafikken til Dyrskuen i Seljord helgen før, trakk også mye trafikk over

Utbedring av Fv 45 ved Lomeland

Arbeidet med å utbedre fylkesvei 45 ved Lomeland i Gjesdal er kommet i gang. Veiarbeidet vil pågå i ett år. Forventet kostnad for prosjektet er kalkulert til 30 millioner kroner. Det vil bli lysregulering i dette området, noe som kan føre til forsinkelser. Veien skal utbedres til seks meters kjørebane i en strekning på 800 meter pluss etablering av veiskulder, opplyser prosjektleder Jonas Meling i Vegvesenet. BS Graveservice fra Hauge