Et bilde som inneholder utendørs, tre, parkert Automatisk generert beskrivelse

Flere MC-ulykker i sommer

Denne sommeren har det vært uvanlig stor trafikk med motorsykler i Øvre Sirdal. Dette har også resultert i flere trafikkulykker hvor motorsykler har vært involvert, enn vanlig. Det finnes dessverre ikke statistikk over hvor mange motorsykler som kjører fylkesvei 450, enten til Lysebotn eller over Suleskard til Brokke. Bommen på Øvstabø på fylkesvei 450 registrerer ikke motorsykler, sier Marit Husa ved bomselskapet Ferde. Opplysningsrådet for veitrafikk opplyser at det er
Et bilde som inneholder tekst, tre, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse

MC-ulykke ved øvelseskjøring

Søndag ved 12.15-tiden fikk nødetatene melding om en trafikkulykke ved Løgjedalen, like ovenfor brua mellom Valevatnet og Gravatnet på fylkesvei 450. Det viste seg å være en singelulykke. En kvinnelig motorsykkelfører var under opplæring og læreren kjørte like bak den forulykkede. Politiet har ennå ikke fått avhørt de to MC-førerne om hva som egentlig har skjedd. Motorsykkelen skal ha veltet i den svake kurven. Asfalten var tørr på stedet. Den
Et bilde som inneholder utendørs, bakke Automatisk generert beskrivelse

Bredbånd langs Suleskardveien

Nå skal det legges fiberbredbånd langs Suleskardveien, fra Suleskard til Brokke, på fylkesvei 450. Det vil styrke det nasjonale kjernenettet med tverrforbindelse mellom Øvre Sirdal og Setesdal. Veibanen blir utvidet med 30 cm som følge av dette arbeidet. Årlig passerer 70.000 biler denne sommerveien. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR) har med hjemmel i naturmangfoldloven gitt Lyse Fiber løyve til å legge bredbånd i landskapsvernområdet. Foto: Fylkesvei 450
Et bilde som inneholder tre, utendørs, transport, vei Automatisk generert beskrivelse

200 meter rassikringsgjerde

Fylkesvei 450 ved Ortevatn, mellom Fidjeland og Ådneram, vil fra mandag 13. september og ut oktober være periodevis stengt for biltrafikk. Det skyldes 200 meter med rassikrings-gjerde som skal monteres. Dette arbeidet skal gjøres noen hundre meter lenger nord mot Ådneram enn den rasvollen som Brødrene Thorkildsen laget i fjor. Vollen er 240 meter i en høyde på 6 meter. 42.000 kubikkmeter steinfylling gikk med der. Onsdag og torsdag denne
Et bilde som inneholder tekst, tre, bilvei, utendørs Automatisk generert beskrivelse

Juli-rekord i trafikken

Biler på fylkesvei 450, som har passert Øvstabø-bommen, viser sterke tall for juli. Hele 62.306 biler viser telleapparatet. En økning på 858 biler siden fjoråret, som hadde rekorden. Det betyr et gjennomsnitt på 2.009 biler pr dag gjennom Hunnedalsveien. Søndag 25. juli var det høyest passering med hele 3.104 biler. Mens den laveste dagen var 7. juli med 1.234 biler. Det er underlig å se den sterke trafikken i forhold
Et bilde som inneholder tekst, utendørs, gress, parkert Automatisk generert beskrivelse

Norgesrekord i veihjelp

Med Norgesferie blir det trafikkøkning og norgesrekord i veihjelp på landsbasis, sier Sjur Jensen Bay, markedsdirektør hos Viking Redningstjeneste. I forrige uke var det over 50 prosent økning i veihjelp. Både i fjor og i år har bil og Norgesferie vært hovedalternativet for de fleste i landet. Det har resultert i mange flere kilometer med bilkjøring. Med økt trafikk følger også mer trøbbel på veiene. Viking redningstjeneste så dette i
Et bilde som inneholder tekst, person, mann, utendørs Automatisk generert beskrivelse

Vanvittig travel sommer

Det merkes at nordmenn har hjemmeferie dette året også. Vi har hatt og har det vanvittig travelt daglig med oppdrag for å hjelpe bilister og motorsyklister, sier Tormod Ousdal, leder for Sirdal Bilberg / Viking redningstjeneste, til Sirdalmedia. Det geografiske området Sirdal Bilberging skal betjene strekker seg fra Lysebotn og over til Setesdal, Tonstadområdet og videre til Frafjord. Det er mange kilometer som kjøres. Problemene som oppstår gjelder for både
Et bilde som inneholder tekst, tre, utendørs, skilt Automatisk generert beskrivelse

Elendig saueskilting

Søndagens ulykke hvor en personbil kjørte på en sau og et lam, har skapt stort engasjement blant leserne. Ulykken endte med at dyrene ble drept, mens de fire personene i bilen ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus. Bilen ble totalskadet. Sammenstøtet var på Hunnedalsveien eller fylkesvei 450. Tidligere ble en sau drept av motorsyklist i Beinesdalen. Sirdalmedia kjørte strekningen fra GP-krysset til bommen ved Øvstabø. En strekning på 54 kilometer tur/retur.
Et bilde som inneholder utendørs, gress, bakke, bil Automatisk generert beskrivelse

Kjørte på to sauer ved Trongane

  En personbil på fylkesvei 450 eller Hunnedalsveien, kolliderte søndag med en sau og et lam ved 16.43-tiden. Bilen var i retning Sirdal da ulykken skjedde ved Trongane, sier utrykningsleder John Ove Sinnes ved Tjørhom brannstasjon. Ifølge vaktsjef Jøran Solheim ved Sør-Vest Politidistrikt skjedde ulykken fordi bilføreren forsøkte å svinge unna dyrene. Imidlertid traff han først sauene og siden en fjellvegg. Hardt skadet bil. Sau og lam ble avlivet på
Et bilde som inneholder tre, utendørs, skog Automatisk generert beskrivelse

Omlegging av kryss til høsten

Omlegging og endring av kjøremønsteret i GP-krysset får vente til etter sommerferien. Etter planen ønsket vi omlegging til ferien, men det klarer vi ikke, sier Magne Tveiten, byggeleder i Agder Fylkeskommune, til Sirdalmedia. I dag, torsdag, tar maskinentreprenør Bertelsen & Garpestad sommerferie i tre uker. Tveiten opplyser at framdriftsplanen er i rute og åpningen av anlegget skal være klar til oktober. Foto: Utfyllingen for rundkjøringen er klar for asfaltering. Tett