Nyhet Samferdsel

Suleskardveien stenges mandag

Mandag 31. oktober klokka 1200 stenges fylkesvei 450 fra Suleskard til Brokke. Forskyvningen av stenging fra 1. november skyldes forskriftene som sier at veien skal være stengt fra og med 1. november til og med 20. mai. Villreinstammen «Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde har som eit av hovudformåla å ta vare på den sørlegaste villreinstammen i Europa. Vidare står det i forskrifta at vegen Brokke-Suleskard skal vere
Et bilde som inneholder gress, utendørs, fjell, natur Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Nedgang i julitrafikken

Trafikktellingene ved Øvstabø-bommen på fylkesvei 450 viser en sterk nedgang i juli sammenlignet med de to foregående år. Passeringene endte på 57.805 totalt. I fjor var det 63.357 passeringer, en nedgang på 5.552 eller 8,7 prosent. Sammenlignet med 2020 var det en nedgang på 3.643 eller 5,9 prosent. De to foregående årene var det korona-restriksjoner og svært mange som hadde norgesferie. I år har det vært mindre turister i hyttene
Et bilde som inneholder utendørs, person, tre, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts. Samferdsel

Rassikring gir sikrere Fv 42

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag enstemmig utbedring og ny tunnel på fylkesvei 42. Dermed sikres utbedring av Gåsehellertunnelen og ny tunnel forbi Valevika. Fylkestinget i Agder godkjente tidligere i uken intensjonsavtalen om rassikring av denne delen av fylkesveien. 500 millioner kroner, inkludert mva, er foreløpige beregninger av kostnadene knyttet til prosjektet. I intensjonsavtalen med Sirdal kommune legges til grunn at fylkeskommunen vil få kompensert kostnadsøkningen som har vært på tunneloppgraderingen fra
Et bilde som inneholder tre, utendørs, bilvei, vei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts. Samferdsel

Svak mai-trafikk

Trafikktellingene for passering av fylkesvei 450 eller Øvstabø-bommen i mai viser forholdsvis svake tall. 22.067 passeringer var det mot henholdsvis 25.495 og 25.966 i 2020 og 2021. 3.899 færre biler enn i fjor. Etter at bommen for Suleskardveien ble åpnet lørdag 21. mai, tok trafikken seg betydelig opp de ti siste dager av mai. Kr. Himmelfartshelgen (25. – 29. mai) var det stor trafikk. På disse dager var det hele
Et bilde som inneholder utendørs, bilvei, tre, person Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts. Samferdsel

43,5 millioner bompenger i GP-krysset

Fredag ble det nye GP-krysset offisielt åpnet, sammen med to rassikringsprosjekter ved Ortevatnet, mellom Fidjeland og Ådneram. Fylkesordfører Arne Thomassen i Agder Fylkeskommune og ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune, stod for markeringen. 43,5 millioner kroner av bompengene som kreves inn på fylkesvei 450 eller ved Øvstabøbommen, er blitt brukt til dette prosjektet. Resten er blitt finansiert av Agder Fylkeskommune. Sirdal kommune har bidratt med 4 millioner kroner til gang-
Et bilde som inneholder utendørs, person, snø, fjell Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Suleskardåpning med stor trafikk

Per Magne Hindersland, byggeleder i Agder Fylkeskommune, åpnet bommen for trafikk på fylkesvei 450 fra Suleskard til Brokke litt før klokka 1200 lørdag. 25-30 biler var klar for å kjøre over med det samme bommen ble åpnet. Det samme var tilfellet på Brokkesiden. Det var stor trafikk de første timene med privatbiler, bobiler, helst fra utlandet, masse motorsykler, turistbuss og noen syklister. Også en turist fra Belgia på to hjul
Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs, spor Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Lyseveien åpnes til 17. mai

Brøyting av Lyseveien pågår for fullt. Veien vil trolig bli åpnet til 17. mai, det betyr seinest 16. mai. Sigmundsen Transport fra Ålgård har to snøfresere i sving for å klargjøre veien. Per Magne Hindersland, byggeleder ved Agder Fylkeskommune, bekrefter at det gjenstår 6 kilometer å brøyte. Så skal en gravemaskin «pynte» på enkelte skjæringer ved å ta dem ned noe, før kosting av all grusen på veibanen. Grusen må
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, natur Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Suleskard åpner 21. mai

Fylkesvei 450 fra Suleskard til Brokke vil ikke bli åpnet før 21. mai. Ifølge avtalen mellom Agder Fylkeskommune og Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR), skal veien være stengt til og med 20. mai. Dermed blir det ikke åpning før 21. mai. Sigmundsen Transport fra Ålgård har oppdraget med å brøyte fylkesveien fra Sirdalsiden. Første etappe fram til Roskrepp kraftverk, forbi Indre Flogvatn, er gjennomført. Før en går inn i
Et bilde som inneholder snø, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Færre påskebiler enn i vinterferien

2.392 biler passerte gjennomsnittlig bommen ved Øvstabø på fylkesvei 450 i påsken. Det er gjennomsnittlig 400 biler færre enn i vinterferien som hadde 2.792 biler daglig. Nå kan ikke tallene sammenlignes helt, for det er 11 dager påskeferie mot ni dager i vinterferien. Tallene viser de reelle tellinger ved bommen. Det som imidlertid ikke kommer fram, er den trafikken som kjører Gyadalen og fylkesvei 42 via Tonstad. Der er det
Et bilde som inneholder tekst, fjell, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Forlenga til 15.april 2024

Innkrevjinga i bompengeprosjektet Fv45 Gjesdal (no Fv 450)  skjer med grunnlag i Stortinget sin tilslutnad til Prop. 127 S (2009-2010). Frå Ferde sin prosjektavtale med Vegdirektoratet  framgår det at lengda på bompengeperioden er 12 år frå 15. februar 2004, opplysar Marit Husa, kommunikasjonsdirektør i Ferde til Sirdalmedia. - Ved ein inkurie er datoen for avsluttinga av innkrevjinga i ein del dokument blitt oppgitt å vera 15. april 2024. Rett dato