Et bilde som inneholder utendørs, person, snø, fjell Automatisk generert beskrivelse

Suleskardåpning med stor trafikk

Per Magne Hindersland, byggeleder i Agder Fylkeskommune, åpnet bommen for trafikk på fylkesvei 450 fra Suleskard til Brokke litt før klokka 1200 lørdag. 25-30 biler var klar for å kjøre over med det samme bommen ble åpnet. Det samme var tilfellet på Brokkesiden. Det var stor trafikk de første timene med privatbiler, bobiler, helst fra utlandet, masse motorsykler, turistbuss og noen syklister. Også en turist fra Belgia på to hjul
Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs, spor Automatisk generert beskrivelse

Lyseveien åpnes til 17. mai

Brøyting av Lyseveien pågår for fullt. Veien vil trolig bli åpnet til 17. mai, det betyr seinest 16. mai. Sigmundsen Transport fra Ålgård har to snøfresere i sving for å klargjøre veien. Per Magne Hindersland, byggeleder ved Agder Fylkeskommune, bekrefter at det gjenstår 6 kilometer å brøyte. Så skal en gravemaskin «pynte» på enkelte skjæringer ved å ta dem ned noe, før kosting av all grusen på veibanen. Grusen må
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, natur Automatisk generert beskrivelse

Suleskard åpner 21. mai

Fylkesvei 450 fra Suleskard til Brokke vil ikke bli åpnet før 21. mai. Ifølge avtalen mellom Agder Fylkeskommune og Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR), skal veien være stengt til og med 20. mai. Dermed blir det ikke åpning før 21. mai. Sigmundsen Transport fra Ålgård har oppdraget med å brøyte fylkesveien fra Sirdalsiden. Første etappe fram til Roskrepp kraftverk, forbi Indre Flogvatn, er gjennomført. Før en går inn i
Et bilde som inneholder snø, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse

Færre påskebiler enn i vinterferien

2.392 biler passerte gjennomsnittlig bommen ved Øvstabø på fylkesvei 450 i påsken. Det er gjennomsnittlig 400 biler færre enn i vinterferien som hadde 2.792 biler daglig. Nå kan ikke tallene sammenlignes helt, for det er 11 dager påskeferie mot ni dager i vinterferien. Tallene viser de reelle tellinger ved bommen. Det som imidlertid ikke kommer fram, er den trafikken som kjører Gyadalen og fylkesvei 42 via Tonstad. Der er det
Et bilde som inneholder tekst, fjell, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse

Forlenga til 15.april 2024

Innkrevjinga i bompengeprosjektet Fv45 Gjesdal (no Fv 450)  skjer med grunnlag i Stortinget sin tilslutnad til Prop. 127 S (2009-2010). Frå Ferde sin prosjektavtale med Vegdirektoratet  framgår det at lengda på bompengeperioden er 12 år frå 15. februar 2004, opplysar Marit Husa, kommunikasjonsdirektør i Ferde til Sirdalmedia. - Ved ein inkurie er datoen for avsluttinga av innkrevjinga i ein del dokument blitt oppgitt å vera 15. april 2024. Rett dato
Et bilde som inneholder tekst, fjell, gress, natur Automatisk generert beskrivelse

Gjesdalpakken ferdigstilt –

nye bomtiltak kommer   Gjesdalpakken, eller veiutbyggingen av fylkesvei 450 fra Ålgård til Sinnes, er fullfinansiert og fullført. Et flertall i Samferdselsutvalget i Rogaland vil fortsette med bompenger ved Øvstabø i to år til. Mindretallet vil avslutte med bompengeinnkreving nå. Saken kommer opp i Fylkestinget i Rogaland 26. april til endelig avgjørelse. Under behandlingen i samferdselsutvalget var det 11 stemmer for å fortsette med bompenger, mens fire stemte mot, 2
Et bilde som inneholder utendørs, snø, fjell, natur Automatisk generert beskrivelse

Meld fra om små og store ras

Mandag gikk der et isras på fylkesvei 468 ved Omlid, mellom Tonstad og Sinnes. Bilistene bør være oppmerksomme på eventuelle isras, særlig utpå dagen, hvis sol og varme har smeltet is som henger langs veikanten. Ring 175, så får vi beskjed hvis det skal ryddes på veien, sier Per Magne Hindersland, byggeleder i Agder Fylkeskommune Det er viktig å få beskjed, for slike hendelser blir loggført. Er det ofte ras,
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, natur Automatisk generert beskrivelse

Stor trafikk i vinterferien

I vinterferiens ti dager var det svært stor trafikk på fylkesvei 45 og mange passeringer av bommen på Øvstabø. Fra 25. februar til og med søndag 6. mars passerte 27.923 biler telleapparatet. Gjennomsnittlig 2.792 biler daglig. Det flotte vinterværet var nok en viktig årsak til den store trafikken. Det startet med stengt Hunnedalsvei fredag 25. februar, men veien ble åpnet på ettermiddagen. Størst trafikk var det søndag 6. mars med
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse

Suleskard – Brokke helårsvei ?

Helårsvei av fylkesvei 450, fra Suleskard til Brokke, er blitt aktualisert etter at Margit Dale (sp) tok spørsmålet opp i Agder Fylkesting i en interpellasjon. Fylkesordfører Arne Thomassen (h) har tent på spørsmålet og bedt administrasjonen se på saken for et møte med de aktuelle kommuner. Vi trenger en indre korridor og vi bør se nærmere på mulighetene. Det hadde vært fint med en vei som binder sammen Rogaland, indre
Et bilde som inneholder tekst, utendørs, bil, himmel Automatisk generert beskrivelse

Uoversiktlig med høye brøytekanter

Med de store snømengder som er kommet i løpet av februar i Øvre Sirdal er det blitt mange farlige og uoversiktlige utkjørsler til fylkesvei 450. Spesielt etter utbyggingen av GP-rundkjøringen og ombyggingen av de nærliggende områder. Det er blitt trangere, smalere og mer tidkrevende å brøyte vårt eget område foran butikken og bensinpumpene, sier Geir Helge Tjørhom, som er daglig leder og eier av Joker Sinnes sammen med Gerd Madland,