Tirsdag starter asfaltering til Lyse

Førstkommende tirsdag starter asfalteringen av fylkesvei 986 eller Lyseveien. En strekning fra Ånestøl til Rogalands grense, 8.5 kilometer, skal asfalteres. Arbeidene vil foregå fra klokka 0700 til 2000 om kvelden, tirsdag – fredag i to uker.  Veivesenet håper å være ferdig til fredag 28. september.  Dersom arbeidene blir forsinket på grunn av dårlig vær, vil arbeidene bli sluttført i påfølgende uke. Veiens bredde gjør at veien må være stengt mens

Sterk økning i sommerbiltrafikken

30.606 flere biler har passert Øvstabø-bommen i juli og august dette året sammenlignet med 2017-tallene. Det er hele 40.7 prosent mer enn fjoråret. For juli og august var tallene henholdsvis 38.4 prosent og 43.1 prosent. I august passerte 51.888 biler. I 2017 var det litt lavere trafikk og det hadde nok sammenheng med omkjøringen og veiarbeidet på fylkesvei 45 i Dirdal. I tillegg var det mye nedbør i fjor sommer.

Sauesamling og stengt fylkesvei i perioder

Førstkommende fredag er det forventet litt trafikkaos på fylkesvei 975 i Sirdal når sauene skal forflyttes fra Suleskard til Kvæven, sier lensmann Egil Nettland i Sirdal. Bilistene må regne med å vente mellom en time og to på enkelte strekninger når sauene forflytter seg. Det hele starter klokka 1100 på formiddagen og sauene skal etter planen være på Kvæven mellom klokka 1800 og 2000. Heiegjeter Torleiv Lye og hans medarbeidere

Asfaltlegging i slutten av september

Vi hadde et svært konstruktivt og greit møte i dag, medgir Karsten Utsogn byggeleder ved Statens Vegvesen i Kristiansand, etter møte med de involverte parter som har noe å si om Lyseveien og når asfaltering kan finne sted. Til stede på møtet var Lysefjorden Utvikling, Lysebotn Camping, Turistforeningen, Statnett og Lyse Produksjon. Det er enighet om at det skal asfalteres i uke 38 – 39 eller 40. Her må vi

Asfaltmøte fredag

Fredag klokka 1100 har Karsten Utsogn, byggeleder ved Statens Vegvesen i Kristiansand, innkalt involverte parter vedrørende asfaltering av Lyseveien. Tidligere i sommer ble det en del uro da Vegvesenet ville starte asfaltering av deler av Lyseveien  i august, dette fikk brukerne i Lysebotn avverget. Nå blir det møte i Lysebotn om tidspunkt for ny start for asfaltering. Utsogn håper å finne fram til to uker hvor de kan asfaltere den

Asfaltmøte om Lyseveien

I neste uke vil jeg innkalle Lysefjord Utvikling og andre berørte selskaper angående asfaltering av Lyseveien, sier Karsten Utsogn, byggeleder ved Statens Vegvesen i Kristiansand. Vi må finne et tidspunkt der turisttrafikken er mindre enn nå. Alle parter må gi og ta i denne anledningen for at vi skal legge ny asfalt fra Ånestøl og åtte kilometer til Rogalands grense. Denne sommeren pågår det et stort asfaltarbeid i Sirdal, fra

GP-krysset utsatt til 2019

Vi jobber med en finansieringsplan for å kunne bygge ny rundkjøring og gang- og sykkelsti i ”GP-krysset” der fylkesveiene 45, 468 og 975 møtes. Vi arbeider for oppstart tidlig i 2019, sier ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal kommune, og legger til: Da må fylkeskommunene i Vest-Agder og Rogaland bli enige med bompengeselskapet Ferde As. Sirdal kommune må sikkert inn og forskuttere deler av pakken. I denne omgang er det

Omorganisering – bompengeselskapet er historie

Gjesdal Bompengeselskap As er historie. Årsaken til oppløsningen er omorganisering av bompengesektoren på SørVestlandet. Fra 2018 ble selskapet solgt og registrert hos Ferde As. Styret er oppløst.  Daglig leder og styreleder i Ferde As er Trond G. Juvik. Passeringsinntektene i Gjesdal Bompengeselskap As utgjorde i 2017 17.381.187 kroner og 18.245.585 kroner i 2016. Utbetalte plankostnader til Statens Vegvesen utgjorde i fjor 67 millioner kroner fra Bompengeselskapet. Stortinget har vedtatt at

38.4 prosent trafikkøkning i juli

14.976 flere biler passerte Øvstabø-bommen i juli dette året sammenlignet med fjoråret. . Det er hele 38.4 prosent mer enn 2017. Totalt passerte 53.968 biler denne måned. Meget sterke tall og det har vel aldri skjedd at så mange har kjørt fylkesvei 45 som denne juli.  Tørt og varmt vær har nok vært en medvirkende årsak til den sterke trafikkøkningen. Sammenligner vi årets julitall med 2016, er økningen mindre, 4.761

Asfaltarbeid i Sirdal

Denne sommeren pågår det et stort asfaltarbeid i Sirdal, fra Tonstad til Ådneram. Sirdal kommune har utbedret fylkesvei 468 med cirka 20 millioner kroner fra Tonstad til GP-krysset. YIT Norge ( tidligere Lemminkainen) har en kontrakt på asfaltarbeidet på  51.5 millioner kroner, eks merverdiavgift. Byggeleder Karsten Utsogn ved Statens Vegvesen i Kristiansand, opplyser at kontrakten er på 104 km eller 83.000 tonn asfalt. Det betyr i realiteten 2.600 billass. For