Et bilde som inneholder snø, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Færre påskebiler enn i vinterferien

2.392 biler passerte gjennomsnittlig bommen ved Øvstabø på fylkesvei 450 i påsken. Det er gjennomsnittlig 400 biler færre enn i vinterferien som hadde 2.792 biler daglig. Nå kan ikke tallene sammenlignes helt, for det er 11 dager påskeferie mot ni dager i vinterferien. Tallene viser de reelle tellinger ved bommen. Det som imidlertid ikke kommer fram, er den trafikken som kjører Gyadalen og fylkesvei 42 via Tonstad. Der er det
Et bilde som inneholder tekst, fjell, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Forlenga til 15.april 2024

Innkrevjinga i bompengeprosjektet Fv45 Gjesdal (no Fv 450)  skjer med grunnlag i Stortinget sin tilslutnad til Prop. 127 S (2009-2010). Frå Ferde sin prosjektavtale med Vegdirektoratet  framgår det at lengda på bompengeperioden er 12 år frå 15. februar 2004, opplysar Marit Husa, kommunikasjonsdirektør i Ferde til Sirdalmedia. - Ved ein inkurie er datoen for avsluttinga av innkrevjinga i ein del dokument blitt oppgitt å vera 15. april 2024. Rett dato
Et bilde som inneholder tekst, fjell, gress, natur Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Gjesdalpakken ferdigstilt –

nye bomtiltak kommer   Gjesdalpakken, eller veiutbyggingen av fylkesvei 450 fra Ålgård til Sinnes, er fullfinansiert og fullført. Et flertall i Samferdselsutvalget i Rogaland vil fortsette med bompenger ved Øvstabø i to år til. Mindretallet vil avslutte med bompengeinnkreving nå. Saken kommer opp i Fylkestinget i Rogaland 26. april til endelig avgjørelse. Under behandlingen i samferdselsutvalget var det 11 stemmer for å fortsette med bompenger, mens fire stemte mot, 2
Et bilde som inneholder utendørs, snø, fjell, natur Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Meld fra om små og store ras

Mandag gikk der et isras på fylkesvei 468 ved Omlid, mellom Tonstad og Sinnes. Bilistene bør være oppmerksomme på eventuelle isras, særlig utpå dagen, hvis sol og varme har smeltet is som henger langs veikanten. Ring 175, så får vi beskjed hvis det skal ryddes på veien, sier Per Magne Hindersland, byggeleder i Agder Fylkeskommune Det er viktig å få beskjed, for slike hendelser blir loggført. Er det ofte ras,
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, natur Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Stor trafikk i vinterferien

I vinterferiens ti dager var det svært stor trafikk på fylkesvei 45 og mange passeringer av bommen på Øvstabø. Fra 25. februar til og med søndag 6. mars passerte 27.923 biler telleapparatet. Gjennomsnittlig 2.792 biler daglig. Det flotte vinterværet var nok en viktig årsak til den store trafikken. Det startet med stengt Hunnedalsvei fredag 25. februar, men veien ble åpnet på ettermiddagen. Størst trafikk var det søndag 6. mars med
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Suleskard – Brokke helårsvei ?

Helårsvei av fylkesvei 450, fra Suleskard til Brokke, er blitt aktualisert etter at Margit Dale (sp) tok spørsmålet opp i Agder Fylkesting i en interpellasjon. Fylkesordfører Arne Thomassen (h) har tent på spørsmålet og bedt administrasjonen se på saken for et møte med de aktuelle kommuner. Vi trenger en indre korridor og vi bør se nærmere på mulighetene. Det hadde vært fint med en vei som binder sammen Rogaland, indre
Et bilde som inneholder tekst, utendørs, bil, himmel Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Uoversiktlig med høye brøytekanter

Med de store snømengder som er kommet i løpet av februar i Øvre Sirdal er det blitt mange farlige og uoversiktlige utkjørsler til fylkesvei 450. Spesielt etter utbyggingen av GP-rundkjøringen og ombyggingen av de nærliggende områder. Det er blitt trangere, smalere og mer tidkrevende å brøyte vårt eget område foran butikken og bensinpumpene, sier Geir Helge Tjørhom, som er daglig leder og eier av Joker Sinnes sammen med Gerd Madland,
Et bilde som inneholder utendørs, snø, himmel, gå på ski Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel Været

Hunnedalsveien åpen igjen

Hunnedalsveien eller fylkesvei 450 mellom Gravassryggen og Tverråna, på fylkesgrensen til Rogaland, er nå åpen igjen. Veien ble stengt ved 10-tiden på grunn av snøfokk og sterke vindkast. Dårlig sikt og sterke vindkast fra nordvest, var årsaken til at veien ble midlertidig stengt, sier Per Magne Hindersland, byggeleder ved Agder Fylkeskommune til Sirdalmedia. I natt kom det 15-20 centimeter med puddersnø. Da vinden fikk tak i den, ble det både
Et bilde som inneholder utendørs, snø Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Samferdsel

Mer strøing i GP-rundkjøringen

Etter at mer enn 100 biler sklei inn i brøytekanten, når de kjørte i den nye GP-rundkjøringen på Sinnes i helgen, er det bestemt å bruke mer sand og strø oftere der enn andre plasser. Per Magne Hindersland, byggeleder ved Agder Fylkeskommune bekrefter dette overfor Sirdalmedia. Vi kommer spesielt til å være obs i helgene, fredag ettermiddag og søndag ettermiddag, sier Hindersland. Risa har kontrakt på brøytingen av fylkesvei 450