Samferdsel

Asfaltmøte fredag

Fredag klokka 1100 har Karsten Utsogn, byggeleder ved Statens Vegvesen i Kristiansand, innkalt involverte parter vedrørende asfaltering av Lyseveien. Tidligere i sommer ble det en del uro da Vegvesenet ville starte asfaltering av deler av Lyseveien  i august, dette fikk brukerne i Lysebotn avverget. Nå blir det møte i Lysebotn om tidspunkt for ny start for asfaltering. Utsogn håper å finne fram til to uker hvor de kan asfaltere den
Samferdsel

Asfaltmøte om Lyseveien

I neste uke vil jeg innkalle Lysefjord Utvikling og andre berørte selskaper angående asfaltering av Lyseveien, sier Karsten Utsogn, byggeleder ved Statens Vegvesen i Kristiansand. Vi må finne et tidspunkt der turisttrafikken er mindre enn nå. Alle parter må gi og ta i denne anledningen for at vi skal legge ny asfalt fra Ånestøl og åtte kilometer til Rogalands grense. Denne sommeren pågår det et stort asfaltarbeid i Sirdal, fra
Front Samferdsel

GP-krysset utsatt til 2019

Vi jobber med en finansieringsplan for å kunne bygge ny rundkjøring og gang- og sykkelsti i ”GP-krysset” der fylkesveiene 45, 468 og 975 møtes. Vi arbeider for oppstart tidlig i 2019, sier ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal kommune, og legger til: Da må fylkeskommunene i Vest-Agder og Rogaland bli enige med bompengeselskapet Ferde As. Sirdal kommune må sikkert inn og forskuttere deler av pakken. I denne omgang er det
Nyhet Samferdsel

Omorganisering – bompengeselskapet er historie

Gjesdal Bompengeselskap As er historie. Årsaken til oppløsningen er omorganisering av bompengesektoren på SørVestlandet. Fra 2018 ble selskapet solgt og registrert hos Ferde As. Styret er oppløst.  Daglig leder og styreleder i Ferde As er Trond G. Juvik. Passeringsinntektene i Gjesdal Bompengeselskap As utgjorde i 2017 17.381.187 kroner og 18.245.585 kroner i 2016. Utbetalte plankostnader til Statens Vegvesen utgjorde i fjor 67 millioner kroner fra Bompengeselskapet. Stortinget har vedtatt at
Nyhet Samferdsel

38.4 prosent trafikkøkning i juli

14.976 flere biler passerte Øvstabø-bommen i juli dette året sammenlignet med fjoråret. . Det er hele 38.4 prosent mer enn 2017. Totalt passerte 53.968 biler denne måned. Meget sterke tall og det har vel aldri skjedd at så mange har kjørt fylkesvei 45 som denne juli.  Tørt og varmt vær har nok vært en medvirkende årsak til den sterke trafikkøkningen. Sammenligner vi årets julitall med 2016, er økningen mindre, 4.761
Nyhet Samferdsel

Asfaltarbeid i Sirdal

Denne sommeren pågår det et stort asfaltarbeid i Sirdal, fra Tonstad til Ådneram. Sirdal kommune har utbedret fylkesvei 468 med cirka 20 millioner kroner fra Tonstad til GP-krysset. YIT Norge ( tidligere Lemminkainen) har en kontrakt på asfaltarbeidet på  51.5 millioner kroner, eks merverdiavgift. Byggeleder Karsten Utsogn ved Statens Vegvesen i Kristiansand, opplyser at kontrakten er på 104 km eller 83.000 tonn asfalt. Det betyr i realiteten 2.600 billass. For
Samferdsel

Sterk økning av biltrafikken

I juni har det vært en markant trafikkøkning på fylkesvei 45 ved Øvstabø-bommen.  Økningen utgjør 32 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Det passerte 36.027 biler i juni. I juni i fjor passerte det 27.281 noe som utgjør en økning på 24.7 prosent fra 2016. Ser vi tilbake til fjoråret var det dårlig vær i juni 2017. I tillegg var det fullt arbeid med utbedring av fylkesvei 45 i Dirdal.