Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-18 15.50.12.png

Sesilåmi medlem av Ski Classics

Vi har ambisjoner om minst 1500 deltakere i årets Sesilåmi. Vi har nå tatt tak og satser offensivt på utvikling og nyskapning av arrangementet, og en aktiv markedsføring for at rennet skal gjenoppstå som et av Norges største og mest attraktive skirenn, sier en optimistisk rennleder, Ørjan Ravndal. I år arrangeres kraftprøven over fjellet fra Brokke til Sinnes lørdag 14. mars. Årets renn blir det 45. siden første Sesilåmi i

Redusert tilskudd fra kommunen

Stiftelsen Sesilåmi søker Sirdal kommune om å inngå en treårig avtale hvor kommunen bidrar med 170.000 kroner pr år. Rådmannen innstiller på delvis å imøtekomme søknaden med et vesentlig mindre beløp, 105.000 kroner, og kun en avtale som vurderes årlig. Sesilåmi er et begrep, og en institusjon i Sirdal. Skirennet fra Brokke til Sinnes har passert 40 års jubileum for flere år siden, og er fremdeles en sprek 40 åring.