Et bilde som inneholder person, tre, utendørs, mann Automatisk generert beskrivelse

Ny rennleder i Sesilåmi

Vi tar vare på tradisjonene og legger opp til å gjennomføre Sesilåmi lørdag 12. mars. Det er 45 år siden vi startet med skirennet fra Brokke til Sinnes, sier Ørjan Ravndal, som nå får Trond Helge Sinnes med som rennleder. De to siste årene har det vært avlyst. For to år siden var det konflikt med villreinstammen, mens det i fjor skyldtes koronapandemien. Etter motgang de to siste årene, er
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-03 08.18.59.png

Sesilåmi er avlyst for 2020

Styret for arrangementet Sesilåmi vedtok seint mandag kveld å avlyse årets renn. På sin egen facebook side skriver styret: "DETTE ER SÅ SINNSYKT NEDTUR!!" Det er en av tilbakemeldingene vi har fått fra en deltaker. Vi skjønner ham godt. Dette er en "sinnsyk" nedtur for både deltakere og arrangører. Verneområdestyret har trekt tilbake vårt løyve til å gjennomføre Sesilåmi gjennom verneområdet. Da kan altså ikke Sesilåmi gjennomføres som planlagt. Sesilåmi

Villreinen vant – Sesilåmi tapte

Med 13 mot fire stemmer vedtok styret for Setesdal, Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) å trekke årets tillatelse for Sesilåmi. Det betyr at det ikke blir noe renn mellom Brokke og Sinnes lørdag 14. mars på grunn av situasjonen for villreinen. Styret fulgte dermed rådet fra verneområdeforvalter Jørn Trygve Haug om å trekke årets tillatelse på grunn av villreinen. De fire som stemte for å arranger årets Sesilåmi var kommunene
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-02-14 17.26.36.png

Forvaltar sier nei til Sesilåmi i år

Løyvet til arrangementet Sesilåmi vert trekt inn for 2020, skriver verneområdeforvalter, Jørn Trygve Haug i Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) i sin konklusjon til styret som treffast på mandag. Der tas den endelige avgjerda blant 13 styremedlemmer. Forvalter legg vekt på at det er observert meir villrein i området enn tidlegare år. Beitesituasjonen for villreinen er særleg vanskeleg i år og det er særleg viktig at dyra får ro

Usikkert om Sesilåmi gjennomføres

Konflikten mellom vernehensyn av villrein og arrangementet av årets Sesilåmi fra Brokke til Sinnes 14. mars, ble ikke avklart under dagens møte. Verneforvalter Jørn Trygve Haug har derfor innkalt verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) til nytt møte mandag for å avgjøre saken. Arrangørene av Sesilåmi har fått dispensasjon for kjøring med tråkkemaskiner og snøscooter til sitt arrangement. Denne dispensasjonen står nå i fare for å bli trukket,
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-18 15.50.12.png

Sesilåmi medlem av Ski Classics

Vi har ambisjoner om minst 1500 deltakere i årets Sesilåmi. Vi har nå tatt tak og satser offensivt på utvikling og nyskapning av arrangementet, og en aktiv markedsføring for at rennet skal gjenoppstå som et av Norges største og mest attraktive skirenn, sier en optimistisk rennleder, Ørjan Ravndal. I år arrangeres kraftprøven over fjellet fra Brokke til Sinnes lørdag 14. mars. Årets renn blir det 45. siden første Sesilåmi i

Redusert tilskudd fra kommunen

Stiftelsen Sesilåmi søker Sirdal kommune om å inngå en treårig avtale hvor kommunen bidrar med 170.000 kroner pr år. Rådmannen innstiller på delvis å imøtekomme søknaden med et vesentlig mindre beløp, 105.000 kroner, og kun en avtale som vurderes årlig. Sesilåmi er et begrep, og en institusjon i Sirdal. Skirennet fra Brokke til Sinnes har passert 40 års jubileum for flere år siden, og er fremdeles en sprek 40 åring.