Et bilde som inneholder tekst Automatisk generert beskrivelse

Forenklet prosess for fotballhallen

Fotballhallen jobbes det raskt med av engasjerte konsulenter og Sirdal kommune. Endring av områdereguleringsplan for Tonstad skal nå opp i utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) på tirsdag. Endelig avgjørelse i kommunestyret 29. juni. Saken behandles som forenklet prosess. Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for etablering av en fotballhall. Hallen er foreslått plassert i tilknytting til Knausane boligfelt, på østsiden av Josdalsveien (fv 4216). I tillegg
Et bilde som inneholder person Automatisk generert beskrivelse

Nytt solsenter på Tonstad

Tonstad Solsenter åpnet lørdag nytt solsenter i Fokus-bygget på Tonstad. Vidar Skretting og Finn Bjørge, sistnevnte som daglig leder, står bak etableringen. Vi ønsker også å starte et treningssenter og ser etter lokaler på 300-400 kvadratmeter. Treghet fra kommunen gjør at vi ikke er kommet lenger med de planene, sier Finn Bjørge. Senteret har to senger til disposisjon. Når du skal reservere tid må du benytte en telefonbasert App. Da
Et bilde som inneholder bygning, utendørs, person Automatisk generert beskrivelse

Korpset i nye uniformer

Sirdal Musikkorps stilte i nye uniformer til 17. mai-feiringen på Tonstad. Først var det flaggheisingen ved Rådhuset på Tonstad. Etterpå var det en liten konsert. Korpset hadde også oppdrag med å spille under blomsternedlegging og appell ved minnestøtten i Stronda. Egil Netland, formann i 17. mai-komiteen, holdt appell ved minnestøtta. Mor til Egil, Elfrida Netland på 83 år, leste dikt fra Anton Rostøl (onkelen hennes), og la ned blomster ved

Viktig kjelde til historie

Av Gudrun Kristine Ovedal Eit gamalt hus er ei viktig kjelde til historie. Her kan ein læra om gamle handverksteknikkar og praktiske løysningar frå ei tid som ikkje lenger er. Hand i hand med bygningen si historie, får ein eit gløtt inn i ei anna tid, og eit møte med korleis kvardagen var då, med ulike skikkar og gjeremål. Sirdal kommune kjøpte det gamle våningshuset «Indre Hauan» i januar. Huset
Et bilde som inneholder person, stående, personer, gruppe Automatisk generert beskrivelse

Satser på grønn energi

Steis Mekaniske Verksted på Tonstad markerte mandag at det er 25 år siden bedriften ble stiftet. Ordfører Jonny Liland (ap) og varaordfører Isak Liland (h) var til stede ved lunsjtider, da det ble servert pizza og kaker. Oljeindustrien har siden starten i 1996 vært det viktigste markedet for bedriften. Vi har fortsatt god ordretilgang, men vi har knapphet på arbeidskraft. Fire utlendinger som jobber her, får foreløpig ikke komme tilbake
Et bilde som inneholder person, innendørs, vegg, mann Automatisk generert beskrivelse

Sira-Kvina skal selge 18 boliger

Vi kommer, i løpet av året, til å legge ut 18 boligenheter for salg på Tonstad. Vi skal nå engasjere eiendomsmegler for å taksere og selge boligene, sier Gaute Tjørhom, administrerende direktør i Sira-Kvina Kraftselskap, til Sirdalmedia. Totalt eier kraftselskapet 23 boliger, men vil beholde fem. Tjørhom forventer at 6-8 ansatte i selskapet vil kjøpe boliger. Så kommer resten ut på det åpne markedet. Dette er en del av strategiplanen
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, smilende Automatisk generert beskrivelse

Endret kirkeprogram

Påskeprogrammet til Sirdal-kirkene er blitt endret etter de nye regler og forskrifter som er innført nasjonalt som lokalt. Dermed er det utarbeidet et nytt program for påsken. Alle felles aktiviteter som var planlagt på Kvæven og Kvinen turisthytte er avlyst. Foto: Sogneprest Christiane Krahner. www.sirdal.kyrkja.no YouTube visningene vil inneholde tekst, musikk, film og bilder fra Sirdal og fra kirkene inne og ute: Skjærtorsdag kl. 18.00 YouTube: Andakt, musikk. Langfredag kl.
Et bilde som inneholder bakke, utendørs, person, fjell Automatisk generert beskrivelse

Mandagsturen til Øksendal

Mandagsturen som startet etter årsskiftet er blitt et populært tiltak. Aadne Lindø og Helge Tonstad tok initiativ til turene. På det meste har det vært 21 personer med på mandagsturen. Det er vel ikke alltid at det passer for alle å være med og det er jo også det som er tanken, at folk kommer når de har anledning. Nå i vinter har gruppen kun gått «Tonstad rundt», som tar ca
Et bilde som inneholder person, mann, stående, holder Automatisk generert beskrivelse

Bra søkning til «Skigymnaset»

Vi har en gledelig søkning til Sirdal videregående skole til skoleåret 2021-22. 35 søkere har meldt seg til 30 plasser. Det er vi godt fornøyd med, sier rektor Johan Vesteraas til Sirdalmedia. Vesteraas legger til at det er flere grunner til økningen i søkertall. For det første er hele personalet opptatt av at vi skal gi et svært godt tilbud til elevene, både skolemessige og idrettslig. Fornøyde elever er den
Et bilde som inneholder tekst Automatisk generert beskrivelse

Miljøstasjon på Tonstad

Renovasjonsselskapet IRS Miljø skal nå bygge en gjenvinningsstasjon/miljøstasjon i til tilknytning til ASVO sin virksomhet på Fintlandsmoen. ASVO skal bistå med drift. Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal tirsdag behandle endring av områdereguleringsplan for Tonstad. Saken kommer deretter opp i kommunestyret til endelig behandling 25.mars. Hensikten bak reguleringsendringen er å gi innbyggerne i kommunen et godt tilbud for levering av avfall. Videre gi ASVO mulighet til å kunne