Et bilde som inneholder utendørs, tre, bygning, konstruksjon Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Tonstad

Bygger opp huset i gammel stil

Vannlekkasjene i tak og yttervegger er mer omfattende enn først antatt. Vannet har stoppet ved spikerslagene på veggene utvendig. Dette har medført at noen av stokkene har råtnet utvendige, men er heldigvis fine innvendig, sier Øyvind Moen, som leder restaureringen av «Indre Hauan» - huset på Tonstad. Øyvind Moen eier og driver Sirdal Håndlaft og jobber noen dager som vaktmester i Sirdal kommune. Kommunestyret i Sirdal kjøpte for ett år
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, natur, kyst Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Tonstad

Båtopptrekket er åpnet

Båtopptrekket i Sirdalsvatnet på Tonstad ble tatt i bruk mandag. Sira-Kvina Kraftselskap ga klarsignal om at anlegget var ferdig, opplyser Aadne Lindøe, formann i Tonstad Båtforening. – Nederste delen er imidlertid ikke støpt enda grunnet høy vannstand. Dette vil bli utført ved lavere vannstand. Foreningen sendte i 2012 et brev til Sirdal kommune om at det var ønskelig å skifte ut det bratte båtopptrekket i havna. Det gamle tømmeropptrekket fungerte
Et bilde som inneholder utendørs, bygning, hus, stein Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Tonstad

Kveldsmåltid ved elevheimen

Øyghedlar elevheim på Tonstad ble bygget og tatt i bruk i 1986/1987. Fra den tid har driftskonseptet vært tilnærmet det samme. Politikerne skal nå ta stilling til om det skal innføres kveldsmåltid som en prøveordning ved internatet. Utvalg for oppvekst og levekår har bedt rådmannen utrede en sak om innføring av kveldsmåltid ved elevheimen. Nå skal saken opp i utvalg for oppvekst og levekår og deretter i formannskapet den 14.
Et bilde som inneholder vann, utendørs, himmel, elv Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Tonstad

Utvidelse av elveløpet

Vi blir ferdig denne uken med å fjerne 3.000 – 4.000 kubikkmeter med masse i elva Sira under Tonstad bru, sier avdelingsleder Mads Hompland i Risa til Sirdalmedia. Vi har stått på ekstra hardt de siste dagene for å bli ferdig i elva, før de meldte nedbørsmengder kommer. Men, vi har en del arbeider igjen før første trinn er ferdig, sier Hompland. Risa er blitt nesten tre måneder forsinket med
Et bilde som inneholder innendørs, person, gulv, kjøkken Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Tonstad

Elevheim skal oppgraderes

Nå skal kjøkken og spisesal oppgraderes ved Øyghedlar elevheim på Tonstad. Sirdal formannskap bevilget 300.000 kroner til et forprosjekt, hvor arkitekt og interiørkonsulent skal delta, sammen med ansatte. Diskusjonen i formannskapet dreide seg om det skulle være en politisk representant i arbeidsgruppen eller ikke. Det endte til slutt med at Terje Moen (h) går inn i arbeidsgruppen, med fem mot to (kr.f og sp) stemmer. Morten Ovedal (sirdalslista/frp) foreslo Terje
Et bilde som inneholder tekst, innendørs, vegg, gulv Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Tonstad

Solsenter fikk avslag til støtte

Leserinnlegg av Finn Audun Bjørge Viser til avslaget fra Sirdalsvekst (se nedenfor) og må si det er svært oppsiktsvekkende at slike investeringer ikke er noe dere støtter opp om med begrunnelsen om manglende ansatte i lønnet arbeid. Snakket med Taisi, som tidligere drev solsenter for et par år tilbake på Tonstad. Hun fikk støtte av dere og det med en betydelig mindre investering enn hva vi har hatt. Heller ikke
Et bilde som inneholder utendørs, tre, himmel, bakke Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Tonstad

Første etappe flomsikres

Maskinentreprenør Risa har startet på første etappe av flomsikring av elva Sira på Tonstad. Det er et oppdrag til 10 millioner kroner for Risa, sier regionsjef Mads Hompland til Sirdalmedia. Arbeidene er stoppet til ferien slutter 2. august. Vi har startet på østsiden av Sira, like ovenfor brua på Tonstad og 350 meter nordover langs elva, sier Hompland. Han sier videre at det er viktig å ha kontroll på massene.
Et bilde som inneholder utendørs, gress, himmel, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Tonstad

Gjenvinningsstasjon på Tonstad

Vi håper å få sendt ut anbudspapirene for ny gjenvinningsstasjon på Tonstad før ferien, sier renovasjonsleder, Bjørn Andre Aagedal, hos IRS Miljø. Det vil bli anbud på gravearbeid, betong, tømmerarbeid og stålarbeid med rampe og tak. Det vil bli satt opp 6 containere for oppsamling av avfall. Dette har en kostnadsramme på 1,7 millioner kroner. Etter planen skal byggearbeidene være ferdig seinhøstes for å tas i bruk, på nabotomten til
Et bilde som inneholder tekst Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Sport Tonstad

Forenklet prosess for fotballhallen

Fotballhallen jobbes det raskt med av engasjerte konsulenter og Sirdal kommune. Endring av områdereguleringsplan for Tonstad skal nå opp i utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) på tirsdag. Endelig avgjørelse i kommunestyret 29. juni. Saken behandles som forenklet prosess. Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for etablering av en fotballhall. Hallen er foreslått plassert i tilknytting til Knausane boligfelt, på østsiden av Josdalsveien (fv 4216). I tillegg
Et bilde som inneholder person Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Tonstad

Nytt solsenter på Tonstad

Tonstad Solsenter åpnet lørdag nytt solsenter i Fokus-bygget på Tonstad. Vidar Skretting og Finn Bjørge, sistnevnte som daglig leder, står bak etableringen. Vi ønsker også å starte et treningssenter og ser etter lokaler på 300-400 kvadratmeter. Treghet fra kommunen gjør at vi ikke er kommet lenger med de planene, sier Finn Bjørge. Senteret har to senger til disposisjon. Når du skal reservere tid må du benytte en telefonbasert App. Da