Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-14 12.56.21.png

2 millioner settefisk av ørret

Norsk Ørret AS har søkt om tillatelse til å etablere klekkeri og settefiskproduksjon av ørret på Tonstadtippen/Ertstippen i Sirdal kommune. Det søkes om konsesjon for en produksjon av 2 millioner 30 grams settefisk av brunørret (salmo trutta). I første omgang vil en starte med en million settefisk. Saken er nå lagt ut til offentlig ettersyn fram til 14. oktober. Anlegget planlegges som et gjennomstrømmingsanlegg med vanntilførsel fra en kraftverkstunnel med
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-30 13.44.40.jpg

40 utstillere er klar

Programmet for energifestivalen på Tonstad lørdag 15. juni begynner nå å bli klart. 40 utstillere har sagt ja til å være med, sier prosjektleder Solveig Marie Ådneram. Ansvarlig for festivalen er Sirdal Næringsforening, Sirdal kommune og Sira-Kvina kraftselskap. Av de mange aktiviteter som står på programmet, kan nevnes at Kraftkoret synger, unge artister opptrer, Sirdal Musikkorps spiller, bilparade av gamle biler gjennom sentrum og politikerne samles til energikamp. Videre kan
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-30 13.44.40.jpg

Energifestival på Tonstad

Energifestivalen arrangeres for sjette gang på Tonstad 15. juni i regi av Sirdal Næringsforening. Festivalen er et samarbeid mellom Sira-Kvina Kraftselskap, Sirdal Bondelag, Sirdal kommune og Næringsforeningen. Energifestivalen er en familiedag som fokuserer på å vise fram energi i vid betydning. Underholdningen framføres i stor grad av lokale talenter fra den lokale kulturskolen. Det vil også bli en energikamp på scenen, denne gang utfordres de politiske partier til kamp, sier

650 tonn ”Sirdals-ørret” i årlig produksjon

Vi tar sikte på en årlig produksjon på 1.000 tonn brunørret. Det tilsvarer 650 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) i et anlegg, og gjelder i utgangspunktet for matfiskkonsesjoner for ørret, sier daglig leder Daniel Danielsen i Norsk Ørret AS, som eier og driver det nystartede produksjonsanlegget på Tonstad. I første omgang skal det produseres ørret, men på sikt vil også røye kunne være aktuell art. Ørret vil være av Fossbekk-stammen,

Muligheter til å bade hver dag i høstferien

Denne høstferien blir det gode muligheter for hytteturistene til å bade i Tonstadbadet. Etter flere års stengning for publikum, er det i år lagt opp til bading hver dag. Imponerende. Kommunen har virkelig lagt seg i selen. Hver dag er det familiebading. Muligheten starter lørdag 6. oktober og varer til og med søndag 14.oktober. Etter den dårlige høsten med mye regnvær kan det være et godt alternativ med en tur