650 tonn ”Sirdals-ørret” i årlig produksjon

Vi tar sikte på en årlig produksjon på 1.000 tonn brunørret. Det tilsvarer 650 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) i et anlegg, og gjelder i utgangspunktet for matfiskkonsesjoner for ørret, sier daglig leder Daniel Danielsen i Norsk Ørret AS, som eier og driver det nystartede produksjonsanlegget på Tonstad. I første omgang skal det produseres ørret, men på sikt vil også røye kunne være aktuell art. Ørret vil være av Fossbekk-stammen,

Muligheter til å bade hver dag i høstferien

Denne høstferien blir det gode muligheter for hytteturistene til å bade i Tonstadbadet. Etter flere års stengning for publikum, er det i år lagt opp til bading hver dag. Imponerende. Kommunen har virkelig lagt seg i selen. Hver dag er det familiebading. Muligheten starter lørdag 6. oktober og varer til og med søndag 14.oktober. Etter den dårlige høsten med mye regnvær kan det være et godt alternativ med en tur