Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.18.44.png

Ny hytte mellom Flørli og Kjerag

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) vedtok under møtet i Valle onsdag å gi dispensasjon til bygging av ny hytte på Skansen. Den nye turisthytta vil binde sammen ruta mellom Flørli og Kjerag og gjøre dette verneområdet bedre tilgjengelig for allmennheten. Skansen turisthytte vil dele opp den lange turen mellom Flørli og Kjerag/Langavatn slik at disse blir overkommelige dagsetapper på den totale ruta som går Lysefjorden rundt. Alle aktuelle tomtealternativer ligger innenfor Frafjordheiene
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-07 12.36.37.jpg

Bra besøk i august til Kjerag

Vi har hatt bra besøk til Kjerag i august. 10.967 besøkende var det, hovedsakelig internasjonale gjester, sier Helge Kjellevold, daglig leder for Lysefjorden Utvikling AS. I juli var det 13.100 besøkende som hovedsakelig kom fra Norge og Danmark. Kjellevold tror det kommer til å ende opp med litt over 30.000 besøkende denne sesongen, mot fjorårets tall som endte med litt over 60.000. Vi er positivt overrasket over at det kom
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-04 09.57.38.png

Høy rypetetthet i Njadarheim

I år er det høy rypetetthet i Njadarheim og derfor blir det rypejakt som normalt fra 10. september. I fjor måtte vi innstille jakten på grunn av mindre rypekyllinger, sier Kristian Eiken Olsen i Statskog, regionansvarlig for jakt, fiske og friluftsliv i Sør-Norge. Eiken Olsen legger til at årets rypetelling (taksering på fagspråket) viser stor variasjon. Fra null kyllinger til ryper med mange og store kyllinger. Mens andre kan vise
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-31 12.10.53.jpg

Færre Kjerag-besøkende

Ved utgangen av juli har det vært 18.555 besøkende som har gått til Kjerag, mot 27.238 til samme tid i fjor, forteller Helge Kjellevold, daglig leder for Lysefjorden Utvikling AS. Det er 8.683 færre besøkende enn 2019. Årsaken skyldes den internasjonale trafikken til Norge som uteblir på grunn av Korona-krisen. Det har derfor vært svikt i besøkstallene hver måned denne sesongen. Henrik Lilleheim som er turistsvert ved Øygardstølen, merker godt

Utfordrende med isvann og snø

Vi hadde en tøff tur fra Flørli til Lysebotn denne uken. Tirsdag kveld gikk vi opp Flørlitrappene og de var glatte. Deretter gikk vi til Kobbaskjerkvæven og forserte en iskald og stor elv. En utfordring, forteller Hedda Høivik fra Stavanger. Hun var sammen med Øystein Andre Pettersen fra Grimstad og Henrik Nordlander fra Stockholm. To andre valgte å snu her og gikk tilbake til Flørli. Nå er denne stien stengt
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-20 16.14.30.png

Forbedret sti Donsen – Kvinen

Vi har hatt fire varme og flotte dager der vi har lagt klopper ( legge planker) ti timer til dagen, sier Hans Jakob Kløvstad, som har vært prosjektleder for å utbedre løypen mellom Donsen og Kvinen. Kløvstad har hatt med seg tre pensjonister i alderen 72 – 80 år for å gjøre jobben. De øvrige medlemmer av dugnadsgjengen var Inge Klepstad, Dag Pettersen og Gunnar Dag Tørå. Alle fra Grimstad
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-13 08.54.57.png

Hoggormbitt kan være dødelig for hunder

Hoggorm eller huggorm er en av mer enn 200 arter i hoggormfamilien, men den eneste som lever fritt i Nord-Europa. Arten er en av tre frittlevende slangearter i Norge, og den eneste som er giftig. De to andre er buorm og slettsnok. Hoggormen er fredet i Norge. Wikipedia Når varmen kommer vil som oftest også hoggormene komme fram fra sine gjemmesteder. Da vil de nyte å ligge i solen. Ekspertene mener
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-06 10.11.54.jpg

Ny turvei langs Sinnesvatnet

Ny gang- og sykkelvei er nå under opparbeidelse langs Sinnesvatnet. Veien knyttes til gang- og sykkelveien mellom Sinnes skule og Sinnes Fjellstue. Dermed blir det helårsforbindelse fra fylkesvei 975 til Sinnesliå. Tomteutviklingsselskapet til Sinneshyttå og Solhytten står bak prosjektet som vil koste omkring 500.000 kroner. Sirdalsutvalget har også donert 25.000 kroner til prosjektet. I sundet mellom elva Sira og Sinnesvatnet er det laget ny bru. Sommerstid vil det komme en
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-31 12.52.41.jpg

Fjelljegeren på ski eller til fots

Under årets Fjelljeger er det mulig å nå noen av postene enten på ski eller til fots. I pinsehelgen var det begge varianter. Sånn vil det nok også bli utover juni med de store snømengdene som finnes i høyere strøk. 73-åringen Per Magne Sinnes, primus motor for dette opplegget, har lagt ut de fleste av de 15 postene på ski dette året. Noen poster fikk nytt navneskilt i fjor høst,

Uenighet om transport til basehopp

Naturvernforbundet i Rogaland og forvalter i Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) vil ikke ha helikoptertrafikk til Kjerag for basehopp en langhelg i sommer. Verneområdestyret (SVR) gikk enstemmig inn for å gi dispensasjon. Nå går saken til Miljøverndepartementet for avgjørelse. Ordfører Stanley Wirak i Sandnes kommune foreslo å avvise klagen fra Naturvernforbundet. Styret vedtok enstemmig en dispensasjon og begrunnet det med: Å tillate denne transporten i en tidsbegrenset periode en