Et bilde som inneholder utendørs, snø, fjell, natur Automatisk generert beskrivelse

Avslag på løypetilskudd

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) ga avslag i tirsdagens møte om løypetilskudd til Soleiknuten Hyttegrend. Flertallet på fem avslo søknaden, men Senterpartiets to medlemmer ville gi 500,000 kroner i støtte. Halvparten av det administrasjonsutvalget hadde innstilt. Soleiknuten Hyttegrend hadde søkt støtte for en ski- og turløype på 2,5 kilometer, med lysanlegg, kulvert og skibru. Totalkostnad på ni millioner kroner for prosjektet. Løypa henger sammen med Forsbergløypa. Alle utbyggere
Et bilde som inneholder himmel, utendørs Automatisk generert beskrivelse

Nei til laftebu ved Ångheller

Administrasjonen i Sirdal kommune foreslår å si nei til dispensasjon for oppføring av ei laftebu ved Ångheller. Området er i Heiplanen avsatt som nasjonalt villreinområde, hvor villreinene skal ha fortrinn. Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal ha saken opp på møte tirsdag. Rådmannen viser til at målsettingen med Heiplanen er å ivareta villreinen og at innenfor område avsatt som nasjonalt villreinområde skal villreinen ha fortrinn. Her skal det
Et bilde som inneholder person, kabinett, innendørs, vegg Automatisk generert beskrivelse

Sterkt truet og presset villreinstamme

Per Ø. Grimsby, kommunestyrerepresentant i Sirdal Venstre, svarer på innlegget fra Stavanger Turistforening og DNT Sør om å ta tilbake fjellet. Det er flott at Stavanger Turistforening (STF) og DNT Sør stiller seg bak et hovedbudskap om å ta tilbake fjellet, fremmet i interpellasjon av undertegnede i kommunestyret 25. mars 2021. Først kan jeg berolige daglig ledere, hhv Preben Falck i STF og Bjørn Andersen Steinsland i DNT Sør med
Et bilde som inneholder utendørs, snø, pattedyr, kveg Automatisk generert beskrivelse

Ja, Sirdal – la oss ta fjellet tilbake

Stavanger Turistforening og DNT Sør svarer Per Øyvind Grimsbys interpellasjon i Sirdal kommunestyre torsdag 25.mars. Per Øyvind Grimsby appellerte i kommunestyremøtet 25. mars om at Sirdal må ta fjellet tilbake. Hovedbudskapet er at villreinen er truet, og at kommunen må ta grep for å beskytte villreinstammen. Samtidig argumenterer han for at kommunen bør legge til rette for utvikling av lokal næring i fjellet, slik Grimsby selv har startet opp gjennom
Et bilde som inneholder utendørs, snø, himmel, person Automatisk generert beskrivelse

Usikkert vær er «snakkisen»

Været er den store ”snakkisen” foran årets påskeferie. Kommer regnværet som er meldt ? Foreløpig er det ikke så galt som forventet. Fra onsdag og selve påskehelgen er sol og frostnetter meldingene. Men det kan fort endre seg. De som preparer løypene, alpint og langrenn, har en utfordring. Alpinbakkene holder seg bra med kunstsnøen. Der det er natursnø, er utfordringene større. Løypekjørerne må daglig jobbe for å holde åpent sammenkoblingen
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, snøscooter Automatisk generert beskrivelse

Leitegruppa klager på avslag

Øvre Sirdal Leitegruppe (ØSL) har nå sendt klage på avslag om dispensasjon til kjentmannsturer i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane Landskapsvernområde (SVR). ØSL sendte søknad 4. februar og fikk avslag fra arbeidsutvalget i SVR 19. mars. Styret i Øvre Sirdal Leitegruppe har gitt Sirdalmedia tillatelse til å gjengi brevet som er sendt angående klagen. Avslaget er begrunnet med at vår motorferdsel vil være i konflikt med verneformålet og at det er fare
Et bilde som inneholder utendørs, snøscooter, transport, personer Automatisk generert beskrivelse

Snøskuternekt for øvelse

Øvre Sirdal Leitegruppe (ØSL) fikk fredag avslag på sin søknad om dispensasjon til kjentmannsturer i Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Lanskapsvernområde (SVR). Avslaget blir begrunnet med faren for forstyrrelser av villrein og rødlistede rovfugler (jaktfalk og hubro). I tillegg er ikke søknaden i tråd med godkjent øvelsesplan (2 turer) fra Sør-Vest politidistrikt når det gjelder antall (9) på kjentmannsturer og kjøring utenfor løypenett (STF). AU oppfordrer Øvre Sirdal Leitegruppe til
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.18.44.png

Nektes ny hytte ved Kjerag

Miljødirektoratet nekter Stavanger Turistforening å bygge den selvbetjente Skansen turisthytte mellom Flørli og Kjerag/Langevatn. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) vedtok under møtet i september å gi dispensasjon til bygging av ny hytte på Skansen. Statsforvalteren, eller fylkesmannen i Rogaland, påklaget SVR-vedtaket. Begrunnelsen var verneområdet med villrein og landskapsbilde. Denne uken kom vedtaket fra Miljødirektoratet som støttet Statsforvalterens klage. Vi er skuffet over vedtaket, men det kommer ikke
Et bilde som inneholder snø, himmel, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse

Drømmeforhold

Drømmeforhold. Trikkeskinner så langt en kan se. Sporene er faste og fine, skriver Sirdalsløyper på facebook om forholdene i Øvre Sirdal nå. Det er kjørt løyper nesten helt opp på Storeknut, i tillegg til alle de faste løypene til Sirdalsløyper. Hønedalen, Nesedalen, Fåråsen, Forsbergløypa, Fiskebudalen, Finnstøldalen, Instestølløypa, Degløypa, Sesilåmitrasèen og Tjørhom-Haugevatn. I tillegg har løypekjørerne tatt en tur over Sinnesvatnet og Svartevatnet. I tillegg er det kjørt inn Jogledalen til
Et bilde som inneholder tekst, skilt, himmel, utendørs Automatisk generert beskrivelse

Annerledes skimaraton

Årets Sirdal Skimaraton i Ådneram blir et annerledes renn. Det blir et såkalt "virtuelt renn", også kalt et "QR renn". Det vil si at du går rennet en dag det passer deg, i vanlige renntrase og underveis scanner koder (registrerer punkter) med mobiltelefonen din. Det er mulig å samle punkter fra 13. mars til og med andre påskedag 5. april. Flere renn, iblant annet Worldloppet-serien, har laget varianter av dette, inkludert BirkebeinerRennet