Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Camera Uploads:2019-01-22 11.00.08.jpg
Front

Venting for passering på Fv 45

Skal du kjøre mellom Ålgård og Oltedal, på Oltedalsveien eller Fylkesvei 45, må du regne med ventetid der de arbeider med rassikring ved Lomeland. Ventetiden kan være inntil en halv time før trafikken slippes forbi. Mandag til og med torsdag pågår rensing, sikring og bolting av fjellsiden. Det vil pågå noen uker og deretter skal nettet for steinsprang henges opp, før vegvesenet er ferdig, opplyser geolog Agnes Haker i Statens
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-18 09.54.19.jpg
Samferdsel

Fylkesvei 45 er åpnet for trafikk

Fylkesvei 45 er nå klar for trafikk igjen. Det blir lysregulering, men søndag ettermiddag blir det manuell dirigering for å få unna Sirdalstrafikken. Alle jord- og steinmasser som kom ned i forbindelse med rassikringen ved Lomeland av fylkesvei 45 eller Oltedalsveien, mellom Ålgård og Oltedal, er fjernet. Skadene på veibanen er utbedret etter at en steinblokk på 150 kubikkmeter eller 400 tonn, falt ned på veien etter sprengning ved rassikring.
Front Samferdsel

Utbedring av Fv 45 ved Lomeland

Fylkesvei 45 ved Lomeland i Gjesdal skal utbedres. Ifølge framdriftsplanen til Statens Vegvesen vil arbeidene starte til høsten. Arbeidene vil ventelig ta omkring ett år. Trafikksikkerheten skal utbedres til seks meters kjørebane i en strekning på 800 meter, opplyser prosjektleder Per Ove Stokkeland i Vegvesenet. –Nå pågår forhandlinger med grunneierne og etterpå skal arbeidet lyses ut på anbud. Vi håper å kunne signere kontrakt før sommerferien. To bakketopper skal senkes.