Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-11 13.47.34.jpg
Front Nyhet

Bruk av droner må inn i turistkart

Det går mot totalforbud av droner i verneområder. Kjerag og Frafjordheiane er og vil bli et verneområde for bruk av droner, sier Guro Sødergren, verneområdeforvalter i Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR). Å benytte droner på Kjerag er forbudt. Miljødirektoratet jobber nå med nye regler for verneområder. Det er imidlertid mulig å søke om dispensasjon hvis det er helt spesielle ønsker om droneopptak. Verneområder er komplisert for turistene, hva som