Nyhet

Ny linje satt i drift

Torsdag 4. juli ble strekningen mellom Ertsmyra og Fjotland (Solhom) i Vestre korridor satt i drift på 420kV. Nå er forbindelsen fra Ertsmyra ved Tonstad til Arendal komplett, og sentralnettet i Vestre korridor er ytterligere styrket. Med denne idriftsettelsen har vi nådd nok en viktig milepæl, og brikkene er nå i ferd med å falle på plass mot en fullført Vestre korridor, sier Nils H. Sirnes, prosjektleder i Statnett. Nils
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-02 14.14.49.jpg
Front

Kapasitetsøkning med nytt strømnett

Sammenhengende strømnett på 420 kilovolt (kV) fra Sauda til Kristiansand er en betydelig og viktig kapasitetsøkning i Vestre korridor, sier prosjektleder Nils Sirnes i Statnett. Statnett har arbeidet med å styrke sentralnettet i Vestre korridor siden 2013, og arbeidene med å fullføre hele Vestre korridor vil pågå fram til 2021-2022. Hensikten med tiltakene er å øke forsyningssikkerheten, og legge til rette for å knytte til ny produksjon og høy utnyttelse
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0830.JPG
Front

300 dekar næringsområde på Ertsmyra

Reguleringsplan for Ertsmyran Næringsområde, øst for Tonstad sentrum, er nå klar for politisk behandling og offentlig ettersyn. Planen utgjør tilrettelegging av omkring 300 dekar for næringsarealer. Statnett og Agder Energi Nett sine energianlegg inngår i planområdet. Saken kommer opp i utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) på tirsdag. Det nye næringsarealet vil komme nord for dagens energianlegg. På Tonstadtippen legges det til rette for produksjonsanlegg for settefisk på cirka