Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-04-03 10.55.12.png
Nyhet

Fylkesmannen protesterer på ny

Fylkesmannen i Agder og Vest-Agder fylkeskommune har påklaget vedtaket til Sirdal kommune om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for etablering av glamping-teltleir ved Hønetjødn i Hønedalen. Kommunen overså klagene fra både fylkesmannen og fylkeskommunen da Utvalg for teknikk- miljø og landbruk (TLM) behandlet saken 11. juni. Klagene er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fordi de føler seg inhabile i saken. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er oppnevnt som settefylkesmann til
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg
Friluft Front

Glamping-ja til Julie Olsen

Utvalget for teknikk, landbruk og miljø (TLM) gikk tirsdag inn for å opprettholde flertallsvedtaket fra 9. april, der Julie Olsen får lov til å starte med glampingteltleir ved Hønetjødn. Klagen fra fylkesmannen og fylkeskommunen ble ikke tatt til følge. Vedtaket ble gjort med knappest mulig flertall, 5 ( SB, V, Ap, H2) mot 4. TLM gikk for dispensasjon fra arealformål og planbestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord Flertallsvedtaket var å gi
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-04-03 12.18.22.png
Front

Foreslår avslag til glampingtelt

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland i Sirdal kommune anbefaler på faglig grunnlag at klagene til fylkesmannen og fylkeskommunen tas til følge, og vedtaket om dispensasjon omgjøres slik at søknaden om etablering av glampingtelt blir avslått. Med hjemmel i plan og bygningsloven (PBL) § 19-2 gis det avslag på søknad om dispensasjon fra arealformål og planbestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord for etablering av glampingtelt ved Hønetjødn, Haugen. Begrunnelsen for forslag til vedtak