Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-18 09.53.03.jpg
Front

Ikke åpning av fylkesvei 45 fredag

Alle jord- og steinmasser som kom ned i forbindelse med rassikringen av fylkesvei 45 eller Oltedalsveien, mellom Ålgård og Oltedal er nå fjernet. Statens Vegvesen måtte sprenge ned en steinblokk på 150 kubikkmeter eller 400 tonn. Nå sjekkes veibanen hvordan den har tålt alle massene som kom ned fra fjellsiden, før de åpner fylkesveien igjen. - Veibanen har fått skader, både i asfalten og ellers. Nå sjekker vi hvordan vi