Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-27 10.43.10.jpg
Kommunen

Hærverk på Kvæven

Torsdag morgen oppdaget personalet som kom på jobb på Kvæven infosenter at det hadde vært uvedkommende på besøk i løpet av natten. De hadde kjørt ned juletreet og revet av kabelen for lyset. I tillegg hadde de kjørt rundt på anlegget, viser gode spor i snøen. Det samme skjedde i Flekkefjord sentrum, der juletreet ble kuttet ned før jul. Ingen hyggelig velkomst etter julefeiringen å oppdage sånt hærverk, forteller Ingvild