Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-02-26 10.02.51.jpg
Hytter Nyhet

Selges raskest i landet

En litt snøfattig start på vinteren 2019 har ikke satt en stopper for salget av hytter i Sirdal kommune. Ny statistikk fra Eiendom Norge viser at Sirdal er det området for fjellhytter hvor hyttene selges raskest i landet. Dette bekrefter den utviklingen som våre hyttemeglere har meldt om. Hytter i Øvre-Sirdal selges over dobbelt så raskt som boliger i på Nord-Jæren. Dette er avvikende fra det som er normen i